Jump to content

Claes_A

Stödjande medlem
 • Content Count

  1877
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Claes_A last won the day on February 15

Claes_A had the most liked content!

Community Reputation

101 Excellent

About Claes_A

Profilinformation

 • First name
  Claes
 • City
  Sörmlandskusten
 • Stödjande medlem t.o.m
  2019-12-27
 • Antal år inom saltvatten
  Sedan 80-talet
 • Akvarievolym
  Cirka 200 l

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Claes_A

  Hjälp med Analys av vattenvärden

  Klok fråga, det finns nog en och annan kemitest som ger underliga pH-värden. pH-mätare fungerar bra men då ska den vara nykalibrerad.
 2. Claes_A

  Hjälp med Analys av vattenvärden

  Jag håller med. Magnesium ser bra ut, om något så är kalcium lite förhöjt i förhållande till naturligt havsvatten men det löser sig över tiden med alkalinitetsdosering. Som påpekas ovan är KH lågt. Men det är inte orsaken till det låga pH-värdet. Med utomhusluft borde pH ligga strax under 8,2. Så du har rätt, det är koldioxid från omgivningen som försurar (eller så produceras den i akvariet). "Soda lime" är granulerad kalciumhydroxid (släckt kalk) och lite kaliumhydroxid och natriumhydroxid. Så välj en metod att dosera alkalinitet, kalcium och magnesium. Balling/2-part funkar. Kalkvatten i top off är en annan lösning.
 3. Claes_A

  Smidigaste sättet att reglera nitrat?

  Jag har inte räknat på det men jag antog att doseringen kalcium och alkalinitet från kalciumacetaten skulle blir rätt försumbar.
 4. Claes_A

  Smidigaste sättet att reglera nitrat?

  Det blir nog ingen större lukt om du har en flaska med ett lätt åtsittande lock. Du kan också neutralisera ättikan med kalk (t ex kalciumhydroxid för kalkvattenberedning). Då får du en lösning av kalciumacetat som inte luktar/avdunstar alls mycket.
 5. I och med att du anger en enhet (kg/l) så relaterar detta värde till en densitet, dvs vikten på en liter vatten i kg. Jag har inte koll i huvudet på densiteten av saltvatten vid en viss salthalt. Notera: I akvariesammanhang brukar vi inte mäta densitet utan specifik vikt eftersom det är lätt att mäta. Den får man genom att dela densiteten med en referensdensitet vilket är vattens densitet utan salt. I den divisionen försvinner enheten. Ungefär 32,5 g/l salt motsvarar 1,024 i specifik vikt (notera ingen enhet).
 6. Claes_A

  0-150 liter Kontorsakvariet

  Mobilfoto i ett ljust kontor. Man ser i alla fall hur det ser ut idag.
 7. Claes_A

  0-150 liter Kontorsakvariet

  Lindträskummare. Fungerar också.
 8. Claes_A

  Blandade nybörjarfrågor :)

  Jag tänkte nog mer på det högre värdet. 8 KH är ju rätt nära naturlig alkalinitet, särskilt om man tar hänsyn till våra hobbykits mätfel. Vad gäller joddosering så finns det gott om kar som fungerar bra utan detta så helt kritiskt är det uppenbarligen inte. Det utesluter inte att vissa organismer kan gynnas av det, t ex brunlager. Men man får också tänka på risken för överdosering jod försvinner från vattnet i väldigt lika hastigheter i olika kar.
 9. Claes_A

  Blandade nybörjarfrågor :)

  Har du bra värden så behöver du inte byta vatten. Min syn på saken är att kan du mäta fosfat och nitrat så har du tillräckligt. Det viktigaste är att du matar dagligen så att du tillför fosfor och kväve som håller ekosystemet vid liv. Det finns inget som säger att du behöver kunna mäta detta med nitrat- och fosfattestning; det kan lika gärna omedelbart byggas in i ekosystemet. Jodtillförsel är inte kritiskt att tillföra (får se om jag får en smäll på fingrarna nu efter detta tvärsäkra uttalande). Njae. Så här. Om nitrat och fosfat är låga så kan det betyda att fosfor och kväve är begränsande för (kalk)algers och korallers tillväxt. Tillför man mer kväve och fosfor (=mat) så kan det i så fall betyda ökad tillväxt och ökad konsumtion av alkalinitet. En annan variant är att har man artificiellt högt KH så ökar man tillväxthastigheten på skelettbyggande koraller (SPS). Då kan de råka illa ut om man plötsligt kör kväve och fosfor i botten, vilket har rapporterats ge "brända toppar". Att ditt KH börjar röra sig nedåt har att göra med att något som bygger skelett växer till. Dus kriver t ex att dina kalkalgerna växe bra, de är stora förbrukare av KH? Jag passar på den.
 10. Claes_A

  0-150 liter Kontorsakvariet

  Sorry, missade era kommentarer i influensan. Akvariet har doserats som tidigare med 2-part och Blomstra. Men ser att det ger effekt, akvariet håller på att mörkna nu p g a tillväxten av mörkröda kalkalger. Korallerna mår bra och växer till med undantag från Catalaphyllian som ser lite taskig ut vissa dagar. Jag vet inte vad jag ska göra för att hålla den glad. Mat? Bytte lindträutströmmare i skummaren med dramatisk förbättring av skumningen. De gamla utströmmarna har varit med sedan i november... Den misstänkta Caulerpan har tagit fart lite väl mycket. Jag skördade en burk på ett par kompakta dl i dag. Den kan bli ett framtida problem med nuvarande tillväxthastighet inser jag:
 11. Claes_A

  Bäst före datum på kalciumhydroxid?

  Varenda gammal kemilärare för högstadiet vet nog om detta. Kalkvatten brukar användas i skolorna för att påvisa koldioxid genom fällning och där bereder man en klar lösning som håller i evigheter. Men då brukar de ha flaskor med skruvlock. Koldioxid löser sig sakta i en yta med kalkvatten och inte sällan bildas ett kalciumkarbonatlock som troligen sänker gasens diffusion in i vattenfasen ännu mer.
 12. Claes_A

  Bäst före datum på kalciumhydroxid?

  Varför man inte tillreder klart kalkvatten och häller över i en tank utan bottensats av kalciumhydroxid är att från ögonblicket man tar bort den olösta kalciumhydroxiden så börjar kalciumkarbonat att fälla ut med hjälp av koldioxid. Nu bildas en bottensats av kalciumkarbonat och eftersom det inte finns någon ny kalciumhydroxid att lösa så sjunker lösningens KH med tiden. Hastigheten bestäms av koldioxidexponeringen av lösningen. Kalciumoxid eller kalciumhydroxid ger samma kalkvatten i slutändan. Skillnaden är bara att kalciumoxiden är lite mer reaktiv och avger värme när den reagerar med med vatten. Kanske tycker producenterna att det är lite för farligt för konsumenterna? Kalciumhydroxidens damm är ju heller inte toppen för lungor och ögon men det är ju inte värre än valfri säck med putsbruk.
 13. Claes_A

  Djur

  De små på glaset brukar vara copepoder som lever på alger. De större kräftlika sakerna är amphipoder, rovdjur som jagar copepoderna. Trevligt med liv i karet och ger troligen stabilitet i ekosystemet. Fiskar brukar hålla nere dessa populationer.
 14. Claes_A

  Bäst före datum på kalciumhydroxid?

  Det blir ett hur långt är ett snöre. Allt beror på pulvrets packningsgrad, alltså hur det är malt och hur mycket luft det därför innehåller.
 15. Claes_A

  Bäst före datum på kalciumhydroxid?

  Ja precis, har man ett överskott av olöslig kalciumhydroxid i bottensatsen så är luftens koldioxid vid ytan av behållaren inget stort problem, mer kalciumhydroxid löser sig omedelbart. Men vad jag undrar är just hur mycket kalciumkarbonat som finns i produkterna redan från början, d v s hur mycket av kalciumhydroxiden har karbonatiserat redan under produktion och packning. Kalciumhydroxid tillverkas genom släckning av kalciumoxid med vatten genom att en begränsad mängd vatten tillsätts. Karbonatiseringen i det här steget ska inte vara ett problem för koldioxid är begränsande. Men sen kommer vidare hantering av akvarieföretagen där kan fukt och koldioxid ge karbonatisering. Karbonatisering är ju inget stort problem men ger resultatet att mer än 1,7 per liter av produkten krävs för att skapa mättat kalkvatten. Resten blir ju en olöslig kalciumkarbonatbottensats. Det borde ju gå att testa med en liter osmosvatten som kokas upp och sen hälls i en burk med ett helt slutet lock för att svalna (denna behandling tar bort koldioxiden). Sedan väger man ju upp 1,7 g av sin produkt och löser i det rumstempererade vattnet med omrörning. I princip nästan allt i produkten borde gå i lösning och produkten inte har problem med karbonatisering eller andra föroreningar, t ex magnesium och silikat.
×