Välkommen till Saltvattensguiden

Registrera dig nu för att få tillgång till alla våra funktioner. När du registrerat dig och loggat in, kommer du att kunna bidra till denna webbplats genom att skicka in ditt eget innehåll eller svara på befintligt innehåll. Du kommer att kunna anpassa din profil, kommunicera med andra medlemmar via din egen inkorg (PM) plus mycket mer! Du kommer även att få tillgång till en stor kunskapsbank, vårt artikelregister, Köp & sälj m.m. Detta meddelande kommer att tas bort när du har loggat in.

jonasroman

Redaktör
 • Antal inlägg

  4 771
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunnit

  73

Anseende bland gemenskapen

1 038 Excellent

7 följare

Om jonasroman

Profilinformation

 • Förnamn
  Jonas
 • Stad
  Varberg
 • Stödjande medlem t.o.m
  2019-05-31
 • Använder du skummare
  Ja
 • Använder du Osmosvatten
  Ja
 • Har du sump
  Ja
 • Kör du med sand på botten
  Ja
 • Använder du UV-C
  Ja
 • Använder du Ozon
  Ja
 • Använder du zeolitbaserad metod
  Ja
 1. Vilken dos menar ni som provat att man bör ha? Jag kommer ev ”ta risken” också. Har små angrepp igen och vill helst bli av med det helt. Kamelräkorna håller det nog i schack så det är inte alls farligt men jag vill ändå inte att det eskalerar. Erf från ni som provat? Dos?
 2. Tänk på att deras analys av den sk totala alkalniteten , ja helt enkelt det vi kallar KH, och det vi alltid mäter oavsett metod eller maskin, och det vi vill veta, inte är uppmätt hela vägen i detta N-DOC test, utan delvis estimerad utifrån att dom antar att du har en B(borat) halt på 4 ppm samt att ph i karet när du tog provet var 8.2. OM dessa förhållandet inte råder, kommer deras utsvar på total alkalinitet bli en approximering. Så du kan inte med säkerhet använda detta svar som ett referensvärde för att "kalibrera" eller "kontrollera" ditt eget KH test hemma. Teorin bakom är denna: Total alkalinitet består av lite förenklat: Boratalkalinitet(BA) + karbonaalkalinitet(KA)=Total alkalinitet(TA) TA är det vi alltid mäter(med salifert, Hanna, red sea, alla Kh maskiner, ett proffs-test från lab etc etc) samt det vi är intresserade av. KA mäter vi aldrig, och är ett helt annat värde som bara utgörs av karbonaterna i vattnet. I snitt, vid en B(borat)-halt på 4 ppm, samt vid ett pH på 8.2, så utgör BA cirka 0.2-0.3dKH av den totala alkaliniteten, dvs KA kommer alltid i någon mån vara lägre än TA, och som sagt, det är TA vi vill veta. Däremot fann jag ett värde i att få svar på Totalt organiskt kol. I det avseendet är testet något nytt. Jag låg intressant nog på en helt optimal nivå av organiskt kol utan att jag doserar något, och därmed också en hyffsat rätt C/N/P kvot, där inte minst N/P kvoten såg riktigt bra ut. Men det visste jag innan, för red seas nitrat test ihop med en Hanna checker för fosfat, gav mig exakt samma värden. Så det var det organiska kolet som blev det nya, och intressant att det låg relativt högt trots att jag ej tillför ngt annat än fiskmat beträffande organiska ämnen. /Jonas Roman
 3. Den uppenbara skillnaden är att ATI essentials PRO är 5 ggr starkare än en vanlig balling, och eftersom det går att få en KH lösning 5 ggr starkare (på gränsen) med bara EN flaska, kräver detta recept bara 2 pumpar men är ändå balanserat. Så mkt smart tycker jag. Det natriumkloridfria saltet är det man tvingats skippa, men annars finns allt annat med. Jag tror man lagt Mg delen i Ca delen vilket också är smart, då krävs som sagt bara 2 kanaler får att få i en fullvärdig Balling (minus Nacl fritt salt). /Jonas
 4. Jag tror det. pH inne i cellerna är livsviktigt, så biologiska system jobbar dygnet runt med att upprätthålla det intracellulära pH värdet. Detta blir säkert lite svårare och kräver mer energi om det extracellulära ph värdet avviker för mkt. Så jag tror definitivt att tex för lågt pH stressar inte bara korallen men också fisken. Sen påverkar också ph i vilken form olika ämnen befinner sig i, där tex ammonium till större del blir det farligare ammoniak om pH stiger. Bara ett exempel, alla joner som kan agera syra eller bas, kommer svara på ett visst pH. Sen, se tex på sötvattensfiskar, diskus etc etc, som är mkt känsliga för fel ph, o där ett visst ph innebär lek eller inte lek om jag förstått sötvattensakvaristerna rätt. . Så ph är nog mkt viktigt, det tror jag allt. Sen är ju skalan logaritmisk med , så en sänkning med tex 0.3 är mkt, det är en fördubbling av antalet vätejoner. Mvh Jonas
 5. Rapport. 95% mindre dino efter 2 dar med setupen enligt ovan.
 6. Ja, då var det dags igen att fundera över ett samband som min kontinuerliga KH mätning lär/t mig (kanske): Sedan jag introducerade UV(mot dino, funkade för övrigt klockrent!), så har mitt KH blivit nästan overkligt stabilt, o dessutom med en svagt nedåtgående trend, dvs tecken på generellt ökad tillväxt. Sören, min gode vän o mkt duktiga akvarist, har gjort exakt samma iakttagelse sedan han också startade UV. Så detta ser jag sen UV 1) Ännu mer stabilt KH 2) knappt nån dygnsfluktuation längre, med ökad tillväxt på natten, dvs kurvan går i alla fall ej upp på natten som den annars tenderar att göra 3) generellt ökad tillväxt teori: Tja, här spånar jag, men ngr är: 1) Mindre dino, vilket ger korallerna allmänt en bättre hälsa=bättre tillväxt, inte minst nattetid 2) färre mängder bakterier i vattenkolumnen, som kanske innan konkurrerade med korallerna om näring 3) om bakteriefloran i vattenkolumnen, samt encelliga alger också inkl dino, minskat, fluktuerar kanske ph ngt mindre, o därmed blir kalkbildningen mer jämn. Kanske har vi i våra kar generellt en "bakteriell överväxt" situation?. inte konstigt kanske med tanke på att vi trycker in djur på en yta som antagligen är 10000 ggr mindre än i havet.... Personligen har jag aldrig kört UV, o för fiskarna skull har jag aldrig behövt, o inte nu heller....men kanske UV har andra bra effekter, ej primärt för fiskarna, utan för att balansera upp en mikroorganism"situation". Helt klart har min kontinuerliga KH mätning indikerat ngt här. spinn vidare! /Jonas
 7. Tänk på att Ca förbrukas bara 7-8 ppm per förbrukad 1.0dKH, så det tar ett tag innan du märker nåt på ett calcium test. KH är en bättre indikator på korallväxt.
 8. 151-720 liter

  tack alla för eran feedback:-)
 9. Min gode vän och synnerligen duktige akvarist Sören Larsen, har läst mkt om dino, och fått indikationer på att UV kan hjälpa, tack vare det underbara faktum att dino på natten lämnar sitt substrat(sanden) och befinner sig i den fria vattenkolummnen, och därmed är mkt tillgängliga för UV. Så sören skall ha äran för detta, och hans resultat hittills med UV mot dino är mkt mkt lovande. Så, jag har alltid haft lite dino då o då, så köpte mig faktiskt ett UV jag med, o kör nu med. Återkommer med resultat. Detta har lett till att jag och Sören spånat vidare kring en teoretisk modell, och jag tror det kan vara så här, där jag utgår ifrån det Sören tatt reda på, att dino lämnar sanden på natten: Dino är en encellig organism som är mkt känslig för UVC, och på natten lämnar alltså sitt substrat och svävar i den fria vattenkolumnen. Jag tror dessutom dino delvis kan vara heterotrof, dvs den går knappast svälta ihjäl, utan snarare trivs bättre när N o P går ner till ultralåg nivåer, då dess konkurrenter ("vanliga" alger och frisimmande cyano) trivs sämre. Men varför då växla mellan sand och vattenkolumn? Jag tror personligen det beror på två saker: Eftersom dinon är en flagellat kan den röra sig!, dvs den befinner sig där maten finns. På dagen nyttjar den ljuset i första hand som näringskälla, så därför sätter den sig på sanden, och så att säga "solar", ..dvs när ljuset går på, så "går dinon ner till stranden" o lägger sig o solar.... Men på natten, lämnar den sanden och jagar mat i vattenkolumnen, mer som en heterotrof organism. Detta kan stämma bra med kopplingen till att cyano o Dino sällan förekommer samtidigt, i alla fall dominerar ofta den ena på bekostnad av den andra. Frisimmande cyano, den cyanon vi aldrig ser, den som aldrig bildar mattor, den kan fixera kväve i luften, o därmed kan aldrig svälta ihjäl pgr av kvävebrist. Den bottenlevande kan det, det är därför som den vid nitratbrist börjar bilda mattor för att överleva, den anar fara o färde, bildar slemmattor (där slemmet ej är cyano utan bindemedel bara). Dessa mattor gör att den bottenlevande cyanon via den syrefrihet som mattorna innebär, kan sekundärt via andra organismer o processer, tillgodogöra sig kväve. Den frisimmande cyanon kan alltså ej kvävebegränsas men däremot fosfatbegänsas!, eftersom den bara är frisimmande. Så vid fosfatbrist minskar andelen frisimmande cyano, o därmed får dino mer utrymme som ju också är frisimmande (på natten), dvs dinons största konkurrent försvinner. Alltså kan detta stämma med den hypotes som finns att lågt fosfat kan trigga dino. Teorierna stämmer bra med varandra. Dvs det skulle alltså innebära följande: 1) Lågt fosfat kan trigga dino, pgr av att lågt fosfat hämmar populationen av frisimmande cyano, dvs dinons konkurrent försvinner. 2) den bottenlevande cyanon, den vi ej vill ha, kan ej fixera kväve från luft, o kan därför bli kvävbegränsad, och därför vid nitratbrist, svarar med mattbildning , och detta i sin tur kan ge den bottenlevande cyanon det kväve den behöver. 3) Dino rör sig, och är både heterotrof o autototrof, så på dagen lägger den sig o solar, på natten jagar i vattenkolumnen. 4) Pgr av beteende 3, kan man döda Dino med tillräckligt mer UV ljus nattetid. Så, ej för lågt fosfat för att förhindra Dino, och ej för lågt nitrat för att förhindra bottenlevande cyano. Och UV troligen en mkt bra effekt på dino. Tack Sören Larsen, för bra research, som hjälpt mig/oss att få ihop en teori som rör både cyano o dino kanske:-) /Jonas Roman
 10. 151-720 liter

  tack:_) ja med tiden finns risk att tryckaren äter upp sniglar o eremiter...men det är det värt
 11. 151-720 liter

 12. 151-720 liter

  Hej länge sen jag uppdaterade Den nya sumpen gjorde susen. Har nu ett algrefugium på 120l som hur lätt som helst nästan kan nolla nitraten trots 25 fiskar varav 5-7 av dom är stora. Fosfat ännu inte stigit, som kan va en risk med algrefugium då ju kvoten N/P är mer åt 90/1. Nitrat får jag till o med dosera, gör jag inte det får jag cyano (håller med Lasses tankar). Fosfat ligger rätt stabilt runt 0.02, varierar lire såklart. KH som ett streck dygnet runt,, har ju en Alkatronic...runt 9. Har medvetet höjt. Tydligt mer tillväxt=bättre färger i mitt fall. Plattmask hade jag en period, kamelräkor o lite gyltor löste det. En gång har jag fått fuska o köra ner cyanon med chemiclean. Dino kan komma o gå men aldrig så mkt, också ett samband med låga näringsvärden tycker jag mig se. Så nitratdoserignen är win win. Blandar eget Kaliumnitrat. Refugiet i början när nitraten skulle tuggas ner från 20 till 2, drog en hel del kalium. Nu också men mest när jag skördat algerna såklart. Då doserar jag 20 ppm K den veckan. Blandar själv där med, Kaliumklorid. Ballingen körde jag länge med mitt eget recept, mezzoforte, refugium method, kontrollerade med icp, inga överdoseringar av trace, så de funkar bra. Kör nu dock core 7, men det är mer för att 1) jag är lat 2) vill stödja triton 3) vill testa deras core 7 ordentligt eftersom vi vill att Dosetronic skall vara särskilt anpassad för sådana lågdosmetoder. Fiskar har jag i massor, o senaste inköpen var vitbröstad. Gick perfekt, inte en prick, då exet hade gått i butik länge (min käpphäst o nyckel till framgång med fisk). Har också en clowntrcykare som ganska nytt förvärv. Funkar bra, snällaste fisken av dom alla. Fn går det riktigt bra, ingen cyano, ingen dino, alla koraller mår fint o växer o fina färger.... Min Apex har jag fn bara till för att mäta pH, så jag har gått från massor av burkar o apparater, till enbart Balling, kontrollerat av Alkatronic, stor skummare och algrefugium. Thats it Ljuset är sedan snart 2 år mitras lx7200 från GHl. Lamporna ger ett fint ljus, men är för svaga. Dom saknar linser, så det blir helt enkelt för lite kräm. Har ej mätt med par, men jag ser det. Mkt låga näringsvärden, en korall rätt under ett kluster, 10 cm från ytan, som trots det mörknar med tiden. Skulle jag välja om, skulle jag titta på Philips lampa, eller faktiskt 4-5 kessil. Älskar det ljuset, med punktkällan som ger glitter, samt att det är så få inst.möjligheter. Man behöver bara 10% av alla de spakar som ledprogramvaran idag erbjuder. Ljuset är ju en set and forget. Och man kan dessutom skruva bort sig, vi vet ju inte med ögat hur mkt PUR som går ner, vilket är ju det allt handlar om. Hög (lagom) PUR men ändå med ett estetiskt snyggt resultat också, dvs lite lagom inblandning av gult o grönt. GHL lampor har för många vita dioder. Det gör att man måste dra ner på dom, varvid man stjäl massor från den totala effekten på 190 w. Skulle säga att man har kvar kanske 90 w snarare, när ljuset är ok. Men, snyggt är det för ögat, o korallerna trivs, mest att det är lite för lite effekt helt enkelt. LED kostar ju så förbannat mkt så man går ju liksom inte o slänger upp 35000 igen för att byta..Ett problem för denna hobby, ljuset är för dyrt. Jag tror man skulle kunna effektivisera detta, med att göra större moduler. Det blir ju betydligt billigare att köpa/tillverka 2 st större moduler än 4 små. osv...hur många nöjer sig med en?...skall också finnas, men om man hade fler modulbyggnationsmöjligheter skulle priset kunna gå ner.....o banta ner varje modul med ingen LCD display, inga knappar...man gör ju alltid allt via en app...en utvikning.... /Jonas
 13. Välkomna alla svenska akvarister till den mkt trevliga dag. Ort annonseras senare, men förra året var det i den charmiga staden Dröback, och undertecknad tröttade ut auditoriet med kemi;_) Trots det har jag fått förtroendet att föreläsa igen, men denna gång blir det mer praktiskt där jag pratar om mitt akvarium, mkt bilder, och utifrån det gör lite biologiska utflykter, samt pratar om min spännande resa från ide till produkt. Kul om så många svenskar som möjligt kommer, särskilt då vi pgr av sjöfartsmuseets ombyggnad inte kommer ha en egen träff där i år. /Jonas Roman
 14. Randy har skrivit och bidragit till mkt, men de senaste åren är det mkt copy past, och väldig mkt av hans svar idag är hänvisningar till hans tidigare (helt excellenta) pedagogiska gärning. Jag har lärt mig massor av Randy, ibland har Lasse retat mig för att jag sett honom som en husgud, och ja, det kanske jag gjorde på den tiden. Men vi är i en ny tid nu, Randy är inte aktiv på det sättet längre, och det är väl inte konstigt, för kemin ändrar sig ju inte. Vi och jag tackar Randy för väldig mkt, men det finns andra idag som har en mer modern syn på det hela. Skall jag vara rättvist kritisk så är Randys "minus" att han blir onödigt teoretiskt (skall jag säga...haha...jag har självinsikt, tro mig), samt tappar kontakten med hobbyn. Vi har haft en del diskussioner där jag inte längre ser hans svar som sanningen, och faktiskt tycker han klamrar sig fast lite vid för mkt gammalt. Så nej Lasse, han är inte min husgud. Husgudar har man när man är i början av sin karriär, sen inser man att dom finns inte, samt att andra betraktar oss som sådana (fast även det kommer ju falna av samma skäl).... Skulle jag nämna ett namn...Julian Sprung...han är biolog, akvarist, kemist, samt utomordentligt ödmjuk. Träffade honom på interzoo. Sen finns två gurus till, som betytt massor, o betyder massor, och det är våra hedersmedlemmar, @stigigemla och @Lasse, som bisitter med enorm kunskap och erfarenhet. Och eran storhet, förutom erat stora teoretiska kunnande, är ju eran fasta förankring i akvaristiken, med ibland ett mer bildligt sätt att förklara saker (läs bra), än tex mina egna o Randys formler;-)...så tack för vad ni gör:-) Ursäkta sidospåret, ville bara säga det:-) Happy reefing....det uttryckt gillar jag dock;-) Jonas
 15. Ja, de är sant, Triton var nog först med ett kommersiellt Na2CO3-baserat recept(tror jag, men ej helt säker), men jag tror det funnits ganska länge innan egengjorda sådana i USA, där Randy skrivit o delat ut. Men vi i sverige o kanske europa, mest pgr av Hans Werner Balling(??), har naglat oss fast vid klassisk Balling med NaHCO3 längre än USA. Ganska intressant, för visst finns det fördelar med Na2CO3 baserade, och/eller i alla fall när en viss komponent består av det. Vet att det finns lite gamla recept från marinakvariet, samt du själv har ju också pratat om det länge, hur man kan göra en mix, typ 30/70 om man tex har lågt pH som issue, etc. Bra att det idag är mer belyst och man kan välja det som passar ens egen filosofi och framför allt situationen i karet:-) /Jonas