Gå till innehåll
adddo

Kranvatten

Recommended Posts

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width=524 border=1>

<T>

<TR>

<TD vAlign=bottom colSpan=11 height=24>

Såhär ser vattnet ut i min kommun. Vad tror ni om kvalite´n på det?

GÖRVÄLNVERKET UTGÅENDE DRICKSVATTEN 2003 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=bottom width="20%" colSpan=2 height=20>

Kemiska parametrar </TD>

<TD vAlign=bottom width="20%" colSpan=2 height=20>

min </TD>

<TD vAlign=bottom width="20%" colSpan=3 height=20>

medel</TD>

<TD vAlign=bottom width="20%" colSpan=2 height=20>

median </TD>

<TD vAlign=bottom width="20%" colSpan=2 height=20>

max </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="50%" colSpan=5 height=19>

Temperatur </TD>

<TD vAlign=center width="50%" colSpan=6 height=19>

°C </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Turbiditet </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

FNU </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<0,05</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,05 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,05 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,10 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

pH-värde </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

pH-enhet</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

8,2 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

8,3 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

8,3 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

8,5 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Färg, Pt </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

5 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

6 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

6 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

7 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Kemisk syreförbrukning, COD-Mn </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

2 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

3 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

3 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

5 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Alkalinitet, HCO<SUB>3 </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

55 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

69 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

68 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

78 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Totalhårdhet, Ca+Mg </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

33 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

39 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

39 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

44 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

" </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

°dH </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

5,0 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

5,7 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

5,8 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

6,2 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Kalcium Ca </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

30 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

34 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

36 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

36 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Magnesium Mg </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

4 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

4 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

4 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

5 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Kloröverskott, Cl<SUB>2 total </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

0,18 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,27 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,26 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,35 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Natrium, Na </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

11 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

11 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

11 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

12 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Kalium,K </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

2 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

3 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

3 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

3 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Järn, Fe </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<0,050</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,050</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,050 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

<0,050</TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Mangan,Mn </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<0,010</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,010</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,010 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,012 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Aluminium, Al </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

0,02 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,03 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,02 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,04 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Nitrat-kväve, NO<SUB>3-N </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

0,16 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,26 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,25 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,39 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Nitrit-kväve, NO<SUB>2-N </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<0,001</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,001</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,001 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

<0,001</TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Ammonium-kväve,NH<SUB>4-N </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

0,038</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,063</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0,062 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,110 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Fosfat-fosfor,PO<SUB>4-P </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<0,005</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,005</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,005 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

0,008 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Fluorid,F </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<0,20</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,20</TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<0,20 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

<0,20 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Klorid, Cl </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

14 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

15 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

15 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

16 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Sulfat, SO<SUB>4 </SUB></TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

36 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

42 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

42 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

47 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Konduktivitet </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mS/m </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

25,0 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

27,4 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

27,9 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

29,2 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Glödrest </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

mg/l </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

129 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

144 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

150 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

153 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center colSpan=11 height=20>

Mikrobiologiska parametrar </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

E- Coli </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

st/100ml </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

<1 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Koliforma bakterier totalt </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

st/100ml </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

1 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Heterotrofa bakterier 2 dygn </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

st/ml </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

0 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

0 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

50 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Heterotrofa bakterier 7 dygn </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

st/ml </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

0 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

4 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

64 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Mikrosvamp mögel </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

st/100ml </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

6 </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

Mikrosvamp jäst </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

st/100ml </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=3 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

10 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" colSpan=2 height=19>

<1 </TD>

<TD vAlign=center width="17%" height=19>

310 </TD></TR></T></TABLE>

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

De värden som jag fastnade för var

Ammonium och kloröverskottet.

Inte för att siffrorna säger mig någonting men man kan ju alltid kolla upp om det skulle kunna vara skadligt på något sätt.

Nitrit och nitrat är ju helt ok.

Klorid??

Aaah någon med mera info får tipsa om det är bra eller ej.

Fråga Christian han brukar vara grym på kemi smiley17.gif

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu

×