Jump to content
Sign in to follow this  
robertmosen

Anemoner Uppsats - Vad för nytta har anemoner av symbiosrelationen?

Recommended Posts

Hej,

Jag ska göra ett arbete i skolan om anemoner och symbiosen med andra djur. En del frågor kan jag själv svarar på eftersom jag har två BTA och en magnifica plus ett par A. ocellaris. Det som är av störst intresse är om du observerat vad som händer om man exempelvis har clowner, en porslinskrabba och räkor som exempelvis Thor abonensis tillsammans i samma anemon.

Det finns lite olika typer av symbios och man kan läsa mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Symbios

För enkelhetens skull så begränsa er till följande sorters symbios:

- Mutualism

- Kommensalism OBS! I ovanstående länk så placeras clownfiskar i denna kategori vilket jag anser är felatigt.

- Parasitism/predation

Om du har någon erfarenhet av detta ämne så var snäll och hjälp mig genom att svara på ett par frågor.

Jag delar även ut ett pris i form av en rosa Ricordea florida. Självfallet står jag för frakt och alla omkostnader.

Skicka svaren till denna adress: robert.mosen@gmail.com

Vänligen,

Robert

Enkät:

1. Hur länge har du varit saltvattensakvarist?

2. Hur stort akvarium har du?

3. Vilken art av anemon (latinskt namn) har du?

4. Vilken art av symbiosorganism (latinskt namn) har du?

5. Hur länge har du haft anemonen?

6. Hur länge har du haft symbiosorganismen?

7. Hur ofta och vad matar du anemonen med?

8. Hur ofta och vad matar du symbiosorganismen med?

9. På vilket sätt tror du anemonen gynnas av symbiosen?

10. På vilket sätt tror du symbiosorganismen gynnas av symbiosen?

11. Har du hållit anemon eller symbiosorganism utan den andra parten? Vad är din erfarenhet av detta?

12. Har du testat att ha samma symbiosorganism tillsammans med andra anemoner? Vad är din erfarenhet av detta?

13. Har du mer än en sorts symbiosorganismer, ex både fisk och räkor/krabbor (eller andra)?

14. Interagerar symbiosorganismen endast med anemonen eller även med varandra? På vilket sätt interagerar de?

15. Har beteendet hos den första symbiosorganismen mot anemonen förändrats när du förde in den symbiosorganism nummer två?

16. Motivera varför just du ska få Rico'n

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eh???
Jag delar även ut ett pris i form av en rosa Ricordea florida. Självfallet står jag för frakt och alla omkostnader.

Gissar att det är det som Robert menar på den sista punkten.

Detta material som du tar in, kommer det stå källkod på detta så man blir omtalad i ditt arbete? Kommer alla som ber om det att få ta del av ditt arbete, kanske rent av att du lägger ut det som pdf här på guiden i efterhand? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu kanske jag är för negativ men, huvudanledningen till att de flesta djur som har en anemon som värd har det är för att få skydd från rovdjur, i de flesta av våra akvarium finns inte en sådan miljö återskapad, blir inte undersökning bland akvarister lite missvisande då anledningen till kommensalismen saknas, djuren förstår bara inte detta utan är "programmerade" att leva i detta förhållande även fast det inte behövs.

Exemplet med clownfiskar och anemoner är ett typexempel av kommensalism, anemonerna finns på flera ställen i havet, även där det inte finns clownfiskar, clownfiskar finns bara där det finns värdanemoner, clownerna blir uppätna utan anemonerna, men den situationen finns inte i de flestas akvarium. Därför hävdar jag att kommensalismen i akvariet inte är något annat än genetiskt betingat beteende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gissar att det är det som Robert menar på den sista punkten.

Detta material som du tar in, kommer det stå källkod på detta så man blir omtalad i ditt arbete? Kommer alla som ber om det att få ta del av ditt arbete, kanske rent av att du lägger ut det som pdf här på guiden i efterhand? :)

Jag var lite oklar. Rico = Ricordea florida

Självfallet kommer jag nämna alla källor och namn allt enligt alla konstens regler. Jag kommer sen att lägga upp arbetet på Saltvattensguiden när det är klart.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har lite erfarenhet av anemoner, krabbor och clowner. Har också dykt lite och sett lite symbios. Ska försöka svara lite av min erfarenhet när jag har tid. Kanske i morgon. De va ju endel fågor/punkter. Annars är det ju väldigt intressant!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×