Jump to content
m0jjen

Beräkna ratios?

Recommended Posts

Försöker att förstå mig på hur man beräknar sina värden i förhållanden till exempelvis en ratio. Så långt som jag förstå det är det följande värden som man räknar på.

 

N 14,0067 u

P 30,973762 u

C 12,0107 u

 

Triton publicerade nyligen en artikel om deras funna ratio på Nitrogen, Carbon and Phosphorus* ( N : C : P ) TRITON Ratio in mol... 147 : 12400 : 1

 

Vad skulle detta innebära om man skulle vilja räkna på det i ett mer bekant scenario som ett akvarium? Hur skulle det se ut om man skulle beräkna ration på 2 ppm no3 exempelvis?

 

Jag har full förståelse för att vi inte kan beräkna det och säga att det är ett faktum då vi med hobbykit inte kan mäta exempelvis alla former av kväve som finns i akvariumet.

Edited by m0jjen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×