Jump to content
admin

Allmän information - Nya regler

Recommended Posts

Hej alla saltisar,

Nu kommer vi till något som varit efterfrågat ett tag, nämligen lite tydligare regler om vad som gäller på forumet. Innan vi går in på reglerna, vill vi gärna förklara varför vi tagit fram dem

Varför ska vi över huvud taget ha regler, kan man fråga sig? Borde inte ett forum kunna bygga på bara sunt förnuft, alla är vi väl mogna människor?

Jo, så är det nog för de abolut flesta, om inte alla, av oss. Någon gång emellan dyker det tyvärr upp inlägg och formuleringar som inte är så välgenomtänkta. Det behöver inte vara av illvilja, utan ibland av tankspriddhet eller skrivet i stundens ingivelse. Många av oss är engagerade i vårt intresse, och ibland hettar det till lite väl mycket. I dessa lägen måste vi ha någon form av rättningslinje att hålla oss till. Vi vill alla bli bemötta av respekt, och det ska vi också kunna kräva av varandra. Kritik hanterar vi sakligt och korrekt, inte genom personliga angrepp eller ovårdat språkbruk. Detta är en bärande tanke i reglerna.

Respekten för moderatorernas moderering är givetvis viktig. Utan denna respekt förlorar ju modereringen sin roll. Synpunkter på moderering görs genom PM-funktionen.

Vi har också förtydligat några regler kring hur vi gärna ser att diskussionerna struktureras i trådarna. Låt oss få påminna om att trådarna i forumet fyller huvudsakligen två funktioner.

Det första syftet är ju naturligtvis att avhandla den sakfråga som gäller för tillfället, t.ex. en medlem som behöver hjälp, har någon fråga, eller vill diskutera någon teori. Guidens andra syfte är att utgöra en faktabank att söka i, så att den intresserade snabbt kan skapa sig en översikt över alla trådar som behandlar ett visst ämne. Om vi håller en viss stringens i diskussionerna och hur dessa struktureras, så ökar värdet av ”faktabanken” betydligt. Det vinner vi alla på.

Vi har också valt att förtydliga vad som gäller för några andra områden som från tid till annan varit en källa till debatt. Kommersiella budskap är ett kärt exempel. Vår förhoppning är att reglerna ska kunna förebygga mycket av det som annars föranleder moderering från vår sida.

Nåväl, nog med ord från vår sida, läs gärna igenom reglerna så snart ni har möjlighet.

Glada salthälsningar

Admin och moderatorerna

PS – ”Jösses” tänker ni kanske när ni ser hur många regler det är. Har verkligen moderatorerna suttit och knåpat ihop allt detta själva? Nej, det har vi inte, får vi medge. Vi har med tillstånd från ett annat större forum tagit utgångspunkt i deras regler, och gjort några smärre modifieringar. Reglerna är i grunden det som gäller de flesta större forum på nätet, så det ska förhoppningsvis inte vara något i dem som irrirerar någon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var en del att läsa.

Särskilt uppskattar jag att diskussioner kring moderatorernas agerande flyttas till PM.

Det tror jag kommer att rensa upp stämningen så att det inte knölar till sig i onödan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×