Jump to content
 • Forumregler

 • Senast uppdaterad: 2017-03-20

 •  

  Saltvattensguiden - Logo 2016 - fisk överst - 500x238px.png

  Forumregler

   

   

   

  1. Registrering

   

  1.1 Följ våra regler

  I och med att du registrerar dig som medlem så accepterar du också alla de regler som finns för forumet. Du accepterar också att dessa regler kan komma att uppdateras och förbinder dig att med jämna mellanrum besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.

   

  1.2 Val av användarnamn

  Välj ditt användarnamn med omsorg. Det blir snabbt en del av din identitet på forumet och något som du ska leva med lång tid framöver. Medlemsnamn får inte riskera att upplevas som stötande. Gränsen för vad som är stötande sätts vanligen av dem som känner sig stötta. Användarnamnet får ej vara utformat som ett domännamn. Endast annonsörer på saltvattensguiden.se får ha en användare med sitt företagsnamn.

   

  1.3 En registrering per medlem

  Det är inte tillåtet att registrera sig med fler än ett användarnamn oavsett vilken status det ursprungliga användarnamnet har. Vill du byta användarnamn eller göra någon annan ändring i ditt medlemskap kontakta vår medlemsansvarige på medlemsansvarig@saltvattensguiden.se(50p till den gamla användaren, den nya tas bort)

   

  1.4 Om du glömmer bort ditt lösenord

  Glömmer du bort ditt lösenord använd funktionen för att återställa lösenordet via epost.

  Om du inte kommer åt den E-postadress du använde för registreringen kontakta vår medlemsansvarige på medlemsansvarig@saltvattensguiden.se

   

   

  2. När du har blivit medlem

   

  2.1 Reglerna kan förändras

  Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regeltråd. I början av detta inlägg finns uppgift om när senaste uppdateringen ägde rum.

   

  2.2 Moderatorer vill väl

  Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro på forumet så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna.

   

  2.3 Inga diskussioner om moderering i öppna forumet

  Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator så är det inte tillåtet att börja diskutera detta i forumet utan alla kontakter ska ske via PM. (20p)

   

  2.4 Om någon bryter mot reglerna

  Om du anser eller misstänker att en specifik medlem bryter mot någon regel så diskutera inte detta öppet i forumet utan skicka en anmälan med hjälp av Rapportera funktionen. Att skriva om regelbrott i forumet bryter alltså våra regler. (5p)

   

  2.5 Om du själv bryter mot reglerna

  Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning så kan följden bli en eller flera varningar; antalet beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig på forumet. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar så kan man bli avstängd för all framtid. En varning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar på forumet. Det kan också vara bra att känna till att ingen annan medlem kan se dina eventuella varningar.

   

  2.6 Inlägg, bilder, signaturer, avatarer, användarnamn & annonser kan ändras och/eller plockas bort

  En moderator kan utan förvarning redigera eller ta bort inlägg, bilder, signaturer, avatarer, användarnamn och annonser. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande så kan detta även komma att gälla inlägg som besvarar eller kommenterar inlägg som plockats bort. Har du frågor om varför en tråd är redigerad ställ de via PM till en moderator, inte i öppna forumet (20p)

   

  2.7 Om regler saknas

  Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel. Har du frågor om ett beslut ställ dom via PM till en moderator, inte i öppna forumet. (5 - 20p)

   

  2.8 Om du vill avsluta ditt medlemskap

  Meddela en moderator på forumet via PM från ditt konto. Vi rensar då ditt konto från dina uppgifter samt låser kontot. Vi tar inte bort de inlägg du skrivit eftersom det skapar hål i de trådar du medverkat i. Däremot kommer det inte framgå vem som bidragit med inläggen.

   

   

  3. Vett och etikett

   

  3.1 Uppträd vårdat & trevligt

  Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar och bli vänligt bemött. På grund av detta så tillåter vi generellt inga inlägg som innehåller svordomar, könsord och liknande eller som är allmänt otrevliga, spydiga eller sarkastiska i sin utformning. (5p)

   

  3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte

  Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning eller funktionshinder. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat. (10p)

   

  3.3 Respektera varandra

  Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar dessas åsikter, uttalanden, produktval, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat. (10p)

   

  3.4 Agera inte språkpolis

  Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter. (5p)

   

  3.5 Anmäl regelbrott

  Blir du själv utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan rapportera detta! Använd funktionen Rapportera.

   

  3.6 Skrik inte åt andra

  "SKRIK INTE" åt andra vilket innebär att fraser i trådrubriker, inlägg samt din signatur inte får bestå av enbart VERSALER, grälla färger eller stor text. Vill du betona något så använd fet stil eller understrykningar. (5p)

   

  3.7 Att utmana, argumentera & ge motiverad kritik är okej, men inte att älta

  Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot de produkter som diskuteras får självklart framföras men kritiken ska vara konstruktiv och välmotiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar eller som tillför tråden något är naturligtvis tillåtet. (10p)

   

  3.8 Dessa ämnen tillåter vi inte

  Vi tillåter inte inlägg om (eller länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för) politik, politiska organisationer, religion, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld (vilket inkluderar direkta eller indirekta hot och uppmaningar), droger och övriga ämnen som ligger utanför Saltvattensguidens område och som sannolikt kommer att uppfattas som upprörande eller stötande. Vi tillåter inte heller länkar till webbsidor eller annan information om företeelser som går ut på att man ska satsa eller investera pengar.

   

  3.9 Locka inte till lagbrott

  Vi tillåter inte inlägg eller länkar som diskuterar / uppmanar till eller på annat sätt leder till information som direkt eller indirekt diskuterar / uppmanar till att begå lagbrott. Detta gäller oavsett vem som begår lagbrottet. (10p)

   

   

  4. Din signatur

   

  4.1 Din signatur

  Din signatur får inte innehålla kommersiella budskap till stöd för någon affärsverksamhet inom saltvattenshobbyn. (5p)

   

   

  5. Din avatar och personliga foto

   

  5.1 Får inte vara stötande

  En avatar eller personlig bild är ett bra sätt att ge ditt användarnamn ett "ansikte" och en karaktär men de får inte riskera att uppfattas som stötande och måste följa övriga regler. Som alltid sätts gränsen för vad som är stötande av dem som känner sig stötta.

   

  5.2 Får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap

  Avatarer och personliga bilder får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap, varken i form av text eller på annat sätt.

   

   

  6. PM-funktionen och chatt

   

  6.1 Privata meddelanden

  Forumtrådar är inte en plats för utbyte av privata meddelanden mellan medlemmar; använd PM-funktionen för detta.

   

  6.2 Forumets regler gäller

  Forumets regler gäller även vid användandet av PM-funktionen & chatten.

   

   

  7. Att skriva inlägg och skapa trådar

   

  7.1 Använd sökfunktionen

  Använd alltid sökfunktionen innan du postar ett nytt inlägg eller startar en ny tråd. Chansen är stor att ämnet har diskuterats och att din frågeställning redan finns besvarad. Hittar du inget exakt svar så ska du i första hand ställa din fråga i en existerande tråd som behandlar produkten eller ämnet som sådant. Existerar ingen lämplig tråd så är det förstås tillfälle att starta en ny.

   

  7.2 Ställ inte för många eller för allmänna frågor

  Formulera och presentera din frågeställning eller det ämne du vill diskutera på ett konkret och strukturerat sätt. Gäller det specifika produkter så ska både tillverkare och fullständiga modellbeteckningar anges. Om frågorna är alltför allmänna är det svårt att ge annat än allmänna svar. Samla inte heller för många frågor i samma inlägg eftersom risken är stor att du bara får några av dem besvarade.

   

  7.3 Posta i rätt forum & inga dubbelpostningar

  Nya trådar och inlägg ska postas i rätt forum. Det är inte tillåtet att posta identiska eller alltför lika trådar/inlägg i samma eller flera forum, så kallade dubbelpostningar. Detta ökar inte dina chanser att få svar utan ses bara som irriterande och kan medföra att samtliga trådar/inlägg tas bort.

   

  7.4 Skriv tydliga rubriker

  Trådrubriken är viktig och det ska i den klart framgå vad tråden handlar om. Detta för att man dels inte ska behöva klicka sig in i varje tråd för att få reda på det, dels för att öka chanserna att man med sökfunktionens hjälp ska hitta tråden. Använd inte intetsägande rubriker som t.ex. "Hjälp!", "En fråga", "Bråttom!!!!!", ”Kolla här” etc. En bra rubrik är ofta det starkaste vapnet när det gäller att fånga medlemmars intresse.

   

  7.5 Var tydlig med trådens ämne

  Det är viktigt att trådens första inlägg innehåller tillräcklig med information för att tydligt visa andra medlemmar vad syftet med tråden är, det vill säga vad fortsatt diskussion ska handla om eller vilka frågor som ska besvaras. Kort och gott så är det i första inlägget som en tråds ämne (topic) klargörs.

   
  7.6 Håll dig till ämnet

  Håll dig till trådens ämne när du skriver ett inlägg. Att ställa frågor om skummare i en tråd som handlar om sjöstjärnor leder bara till irritation och ditt meddelande får inte den uppmärksamhet som det kanske förtjänar. Givetvis så får man räkna med att en diskussion ibland behöver ta en liten omväg eller göra en utvikning från ämnet och detta är förstås tillåtet så länge det känns motiverat med tanke på trådens ämne eller frågeställning. (5p)

   

  7.7 Om du inte gillar ämnet

  En tråd är till för de som faktiskt vill diskutera ett visst ämne eller en viss frågeställning oavsett hur betydelselöst, felaktigt eller ointressant andra anser att detta ämne eller frågeställning är. Vi tillåter inte att man i en tråd ifrågasätter själva ämnet eller de som vill diskutera det, sådana inlägg kommer att plockas bort. Vi tillåter inte heller inlägg som är, eller som bär tydliga tecken av att vara, avsedda att genera, förolämpa, håna, förlöjliga eller att göra sig lustig över det ämne som tråden diskuterar eller de medlemmar som deltar. (10p)

   

  7.8 Kontrollera dina inlägg

  Medlemmar uppmanas att göra sitt yttersta för att inläggen lätt ska kunna läsas och förstås av alla medlemmar. Vet man att man har problem med stavning så finns det utomordentliga ordbehandlingsfunktioner som kan hjälpa dig med detta innan inlägget postas. Undvik chattspråk då detta inte förstås av alla; vi har gott om utrymme så var inte rädd att skriva ut hela ord. Punkter, kommatecken och ny rad då och då är andra sätt att göra din text mer lättläst.

   

  7.9 Citera med förnuft

  Citera gärna andra men gör det med förnuft. När du kommenterar ett inlägg från en annan medlem så citera bara så mycket som krävs för att förstå ditt eget inlägg. Citera inte medlemmens hela inlägg inklusive den medlemmens alla tidigare citat o.s.v.

   

   

  8. Lagen om upphovsrätt

   

  8.1 Bryt inte & locka inte till brott mot upphovsrättslagen

  Alla diskussioner, uttalanden, frågor och länkar som tar upp, berättar om eller på annat sätt refererar till aktiviteten att begå brott mot upphovsrättslagen eller som leder till information om var olagliga kopior av upphovsrättsligt skyddat material kan påträffas är förbjudna. Givetvis är det inte heller tillåtet att själv bryta mot upphovsrättslagen genom att utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren lägga upp skyddat material på Saltvattensguiden.se. (10p)

   

   

  9. GDPR och personuppgifter

   

  9.1 Var försiktig med personuppgifter

  GDPR gäller på en webbplats som denna där grundlagsskydd saknas. Det innebär att det är förbjudet att utan samtycke från den registrerade användaren att publicera personuppgifter som kan kopplas till en fysisk person utan dess samtycke. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Några exempel är namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder med mera. Tänk på att

  t. ex. bilder på barn, bilder i festmiljö, bikinibilder med flera räknas som särskilt integritetskänsliga personuppgifter och bör inte läggas ut.

   

  Vi rekommenderar inte att lägga ut kontaktuppgifter synligt på forumet utan hänvisa snarare andra medlemmar till PM funktionen för att dela dessa uppgifter. 

   

  I samband med registrering av medlemskap hos Saltvattensguiden.se accepterar du att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Du har enligt GDPR rätt att få dessa rensade från webbplatsen vid begäran. Samtliga bilder, inlägg, kommentarer och dylikt som skapats av användaren under dess tid som medlem kommer att sparas vid en sådan begäran men anknytning till fysisk person rensas. Radering av innehåll sker endast om anknytning till fysisk person inte kan rensas på annat sätt.

   

   

  9.2 Uppgifter rörande företag och dess anställda

  Uppgifter rörande företag är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag, inte bryter mot våra övriga regler samt har relevans för det ämne som diskuteras. Uppgifter rörande företags anställda är normalt tillåtna så länge de rör den anställde i egenskap av företagsrepresentant, inte bryter mot någon lag, inte bryter mot våra regler samt har relevans för det ämne som diskuteras. Uppgifter rörande anställdas (eller företagsledares) personliga sfär är inte tillåtna.

   

   

  10. Annonsering, reklam och värvning

   

  10.1 Privatpersoner annonserar i Köp & sälj

  • Köp och Sälj erbjuder privatpersoner som är stödjande medlemmar en möjlighet att under köpes, säljes, skänkes och bytes annonsera produkter tillhörande de områden som Saltvattensguiden behandlar och som i övrigt följer våra regler. I och med detta så tillåter vi inte annonsering eller länkar till annonser i forumtrådar/inlägg/kommentarer, signaturen, avataren eller galleriet.
  • Det är inte tillåtet att annonsera i andra hand, endast ägaren till varan får annonsera ut den på Köp och Sälj. Tänk på att inte använda bilder skyddade av upphovsrätten när du annonserar. Vi tillåter inte heller bilder som är märkta med en butiks logotyp. Enklast är om du tar en egen bild på det du vill sälja.
  • Det är ej tillåtet att länka till annonser som finns på andra sidor till Saltvattensguidens Köp och sälj.
  • I annonsering behövs det anges ort, pris eller om bud accepteras, samt om varan kan skickas eller hämtas på plats. Tydlig rubrik ska framgå samt en enkel beskrivning.
  • Varor som ej är tillåtna för försäljning inom EU accepteras inte.
  • Saltvattensguiden.se tar ej ansvar för kontroll av CITES-intyg vid försäljning mellan privatpersoner.

  Vid regelbrott ges en varning och vid återkommande (5-10p)

  Saltvattensguiden.se förbehåller sig rätten att låsa, dölja och ta bort ämnen och inlägg som strider med ovan bestämmelser.

   

  10.2 Baktala inte andras annonser

  Vi tillåter inte att man någonstans baktalar eller på annat sätt misskrediterar andra medlemmars annonser. (10p)

   

  10.3 Företag kan använda ”Annonsörer informerar”

  Man skall vara annonsör på Saltvattensguiden om man som företag eller motsvarande önskar marknadsföra något. Man får då bland annat tillgång till forumet "Annonsörer informerar". Kontakta oss för mer information. Saltvattensguiden förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande.

   

  Med företagsannonser avses:

   

  Juridiska personer

  Hobbyverksamheter

  Omfattande försäljning från samma person

  Annonsörer som tillverkar varor på beställning

  Alla varor som säljs exklusive moms

   

  Med hobbyverksamhet avses att bedriva handel med varor utan att  varorna har inköpts eller använts för eget bruk. Uppfödning av fiskar och koraller kan likaså anses vara hobbyverksamhet om handeln har karaktär av att primärt syfta till egen ekonomisk vinning.

   

  10.4 Marknadsföring eller värvning

  Förutom det som omfattas av regel 10.3 så tillåter vi inte inlägg (eller ett forumbeteende i övrigt) vars huvudsakliga syfte verkar vara att marknadsföra ett visst företag, produkt eller tjänst, eller där man försöker locka besökare till en viss webbplats. Detta gäller både forumet, PM-funktionen, chatten, signaturen, avataren och galleriet.

   

   

  11. Galleriet samt inlägg i trådar

   

  11.1 Inga kränkande eller stötande bilder

  Vi tillåter inga bilder som riskerar att upplevas som kränkande eller stötande. Återigen så är det de som känner sig kränkta eller stötta som avgör detta. Se även regel 9.1 som tar upp GDPR.

   

  11.2 Bilder med personer på

  Vi tillåter endast bilder med personer på om det tydligt framgår att personen befinner sig i den miljö som galleriet i övrigt visar. Alla personer som kan identifieras måste vara införstådda med samt ha gett sitt tillstånd till att bilden publiceras på saltvattensguiden.se; vid tveksamma fall kommer en förfrågan att skickas till innehavaren av galleriet. Pornografiska, opassande eller erotiska bilder är inte tillåtna vilket inkluderar bilder av typen lättklädd och bilder med utmanande poser. Festbilder och bilder som kan upplevas provocerande eller stötande tillåts inte heller. Se även regel 9.1 som tar upp GDPR. Bilder med liten eller ingen relevans till galleriet men med en tydlig koppling till att ett antal höga betyg genereras kommer att plockas bort. Samtidigt kommer samtliga omdömen som genererats efter det att bilden publicerades att avlägsnas, detta oavsett om omdömena gäller denna bild eller inte.

   

  11.3 Du ansvarar själv för bilder i ditt galleri & presentera inte andras akvarium/bilder som dina egna

  Du ansvarar för de bilder du lägger in. Har du inte själv tagit bilden så tänk till en extra gång innan du använder den. Att kopiera bilder publicerade i till exempel tidningar eller på andra webbsidor är inte tillåtet. Naturligtvis är det inte tillåtet att ta åt sig äran för andras ansträngningar och presentera dessa som sina egna. Tänk på att inte använda bilder skyddade av upphovsrätten när du annonserar. Vi tillåter inte heller bilder som är märkta med en butiks logotyp.

   

  11.4 Bilder på barn

  Vi avråder starkt från att lägga upp bilder på barn. Ställ dig dessa frågeställningar:

  • Är det mitt eller barnets intressen jag värnar när jag lägger ut den aktuella bilden på barnet?
  • Vad tror jag att mitt barn kommer att tycka om den här publiceringen? Nu men även om några år när barnet vuxit upp?
  • Är jag medveten om att det kan vara svårt att radera ett inlägg fullt ut och för all framtid (”internet glömmer sällan”)?
  • Vad hade jag själv tyckt som barn om mina föräldrar publicerat sådana här inlägg?

   

  11.5 Inga kommersiella budskap

  Vi tillåter inte bilder/texter som innehåller kommersiella budskap (detta gäller även Köp/Sälj) eller budskap som bryter mot någon annan regel. Företag har dock möjlighet att visa översiktsbilder från sin butik om dessa inte fokuserar på kommersiella budskap. Företag kan länka till företagets huvudsida men inte direkt till enskilda produkter.

   

  11.6 Albumtyp & produktkopplingar

  Typen av album måste stämma överrens med de bilder som utgör den övervägande delen av galleriet. Var noga med produktkopplingar till dina bilder då bilder med felaktig produktkoppling riskerar att plockas bort från galleriet. Detta gäller framför allt bilder som saknar relevans till galleriet i övrigt.

   

  11.7 Saltvattensguidens användande av bilder

  I samband med att bilder laddas upp på Saltvattensguiden.se godkänner du att de kan komma att användas i nyhetsutskick, vara synliga i länkningar m.m. samt att de inte tas bort på begäran förutsatt att det inte strider mot det som framgår i 9.1 och 11.1 – 11.6.

   

   

  12. Gruppköp

   

  12.1 Det är tillåtet med gruppköp

  Gruppköp kan ordnas av både privatpersoner och företag med eget annonsörsforum. Företag som vill ordna gruppköp gör detta under sitt eget annonsörsforum. Privatpersoner som vill ordna gruppköp gör det genom trådstart under forumet ”Gruppköp”. För privatpersoner gäller att Gruppköp INTE får ordnas på kommersiella grunder. Saltvattensguiden tar ingen del i eller ansvar för gruppköp, kontakter mellan köpare och säljare, betalning etc. Eventuella konflikter kring ett gruppköp löses direkt via mail, PM, telefon och får inte ske publikt i forumet.

   

   

  13. Ansvarsfriskrivning

  Trots att administratörer och moderatorer på Saltvattensguiden kommer att försöka hålla alla oacceptabla inlägg borta från forumet är det omöjligt att granska alla inlägg. Alla inlägg uttrycker den enskilde författarens åsikter. Varken administrationen av Saltvattensguiden eller Invision Power Services, Inc. (utvecklare av Invision Community) kan hållas ansvariga för innehållet i något inlägg. Genom att acceptera dessa regler garanterar du att du inte kommer att posta några inlägg som är obscena, vulgära, sexuellt orienterade, uttrycker hat eller hot mot andra, eller på annat sätt bryter några lagar. Föreningen Saltvattensguiden.se reserverar sig rätten att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne / inlägg av vilken anledning som helst.

   

  /Föreningen Saltvattensguiden.se

   

 • Who's Online   8 Members, 0 Anonymous, 53 Guests (See full list)

×
×
 • Create New...