Jump to content

Ändring av regel


admin

Recommended Posts

Uppdaterad formulering av regel 10.3

Vi har valt att uppdatera regel 10.3, som handlar om annonsering för näringsverksamheter. Det finns ju som bekant två sätt att marknadsföra och sälja varor och levande organismer på forumet, antingen som privatperson under "Köp och Sälj" eller som näringsidkare i egenskap av Annonsör. Gränslinjen mellan vad som är en Privatperson eller Näringsidkare har varit lite otydlig innan, så vi har nu försökt förtydliga var gränsen går. Syftet med förtydligandet är att skapa lika förutsättningar för alla näringsidkare att bedriva sin verksamhet, så att illojal konkurrens därigenom kan förhindras. Saken har aktualiserats då det börjat förekomma Privatannonser som har karaktären av en bakomliggande verksamhet.

Vad går då gränsen för ”verksamhet”? Vi har valt att definiera det som ”att bedriva handel med varor utan att att varorna har inköpts eller använts för eget bruk. Uppfödning av fiskar och koraller kan likaså anses vara hobbyverksamhet om handeln har karaktär av att primärt syfta till egen ekonomisk vinning.”

Exempel: Om jag säljer mina begagnade prylar gör jag det som privatperson. Likaså om jag säljer nya prylar som varit ”felköp”, dvs jag köpte in dem med syfte att faktiskt använda dem själv. Gränsen för verksamhet går när jag börjar köpa in billiga prylar med syfte att sälja dem vidare och inte använda dem själv. Samma sak gäller om jag köper upp någons kompletta kar med enda syfte att ”slakta” det och sälja delarna för att tjäna pengar på det hela.

När det gäller levande saker är det naturligt att jag som Privatperson kan sälja ”överskottet” när korallerna blir för många, blir för stora eller inte passar längre. Sak samma gäller för uppfödning av yngel mm. Däremot går gränsen vid att börja köpa stora koraller, fragga ned dem och sälja fraggarna var och en, och på det sättet göra ekonomisk vinst på det hela (dvs jag har inte köpt korallerna för att faktiskt njuta av dem i mitt egna kar).

Naturligtvis kan det fortsätta att uppkomma kantbollar, men vi hoppas att ni förstår själva grundtanken, nämligen att skapa konkurrens på lika villkor för de etablerade handlare som verkar inom akvaristik.

Regler

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...