Jump to content

Kära medlemmar


admin

Recommended Posts

Det var varit en hel del diskussioner på forumet på sistone som tyvärr inte bara handlat om saltvattenshobbyn. Det har varit mycket snack och en del ”negativa spiraler” i åsiktsyttringarna. Gamla och nya upplevda oförätter mellan moderatorer och medlemmar har också ventilerats öppet.

Vi lever måhända i ett demokratiskt land där alla är vana vid att ventilera sina åsikter öppet. Samtidigt har Saltvattensguiden ett och endast ett syfte, nämligen att sprida information och kunskap om saltvattenshobbyn. Saltvattensguiden har inte utrymmer för diskussioner utanför detta område. Här måste vi vara mycket stringenta.

En annan sak vi måste vara stringenta på är moderatorernas roller på forumet. Det har sagts förut, och jag säger det igen. Moderatorers ord är lag på forumet. Det finns inte utrymme för att debattera om en moderators agerande är rätt eller riktigt på forumet.

Medlemmar som inte följer regler eller moderatorers anvisningar varnas. I grövre fall, eller vid upprepad ohörsamhet, kan en medlem bannas för en viss tid eller rent av permanent. Händelserna under de senaste dagarna har tyvärr fått till följd att vi enats om att banna en av våra medlemmar under en period av 3 månader. Det är verkligen inte ofta detta inträffar, och det är lika beklagligt varje gång. Under hela 2006 bannades endast en medlem. Banning sker endast efter överläggning mellan minst tre moderatorer.

Om någon känner sig oförrättad av en moderator, sänd ett PM till andra moderatorer och/eller Admin. Därmed är inte sagt att moderatorer är ofelbara, utan alla är vi människor. Vi moderatorer underkastar oss själva samma hårda nagelfarning som i övrigt. Detta har fått till följd att en av våra moderatorer nu valt att träda av rollen som moderator, nämligen Jonas (JMAONE).

Vi gläder oss åt det stora engagemang som finns bland saltvattensakvarister ute i landet att på Saltvattensguiden dela med sig av information. Vi ber också om er förståelse för att vi som moderatorer inte i alla lägen kan vara alla till lags, utan att vi måste vara tydliga och konsekventa i att upprätthålla ett visst mått av disciplin på forumet. För att förenkla förståelsen för vilka regler som gäller kommer vi dessutom att inom kort publicera förtydligade ”Forumregler” så att alla vet vad som gäller. Vi har sugit länge på denna karamell, eftersom vi hade hoppats att vi skulle kunna klara oss enbart på sunt förnuft. Utvecklingen den senaste tider tyder tyvärr på att detta inte räcker.

Med dessa ord hoppas vi moderatorer och admin att vi kan återgå till det vi alla brinner för, nämligen att sprida information om saltvattenshobbyn!

En fortsatt god helg på er alla!

mvh

Admin, Wrang, Niclas, Petrol, Vargklo & Jerkerw

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...