Jump to content

Hur du får igång din Coral Box Moon LED


Christian_N

Recommended Posts

For english scroll down! 

 

Då jag köpt mig ny belysning (Coral Box Moon LED) till mitt nya kar så tänkte jag här ge mig på en bättre anvisning på hur man kopplar upp dessa mot router om man vill kunna styra flera samtidigt. Eller om man bara vill använda en. 

 

1. Packa upp din belysning, montera den på kanten av karet med gooseneckfäste som medföljer eller häng upp den. Både gooseneck och fästen för att hänga medföljer.

 

2. Koppla ihop belysningen med den medföljande transformatorn. 

 

3. Ladda ner appen Aqua Led i App Store eller Google Play Butik.

 

4. OBS!! Följande steg är om du har en lampa eller om du vill styra varje lampa var för sig!! Fortsätt till steg 7 om du vill ansluta fler lampor via din router. Se till att ha wi-fi påslaget på din telefon eller surfplatta. Gå sedan till wi-fi inställningarna i din telefon eller surfplatta och sök efter lampan. Lampans namn står på baksidan av den precis där fästet för gooseneck är, välj den och anslut.

 

5. Starta appen Aqua Led du tidigare laddade ner. 

 

6. Välj fliken "Wireless" högst upp till vänster. Välj sedan "Search for device" om du bara har en lampa du vill styra. Efter en stund kommer din lampa synas i en lista under. Kryssa i bocken på vänster sida och du är ansluten. Efter detta kan du gå tillbaka till till huvudsidan i appen och antingen välja knappen med fingret för manuell inställning eller knappen med klockan för att programmera upp till 24 punkter med klockslag och hur många procent dom sex olika kanalerna ska lysa.

 

7. Detta steg är för dig som vill ansluta fler än en lampa via en router och ha samma program på dessa!! Du måste då trycka in reset-knappen på lampan i 10 sekunder (se bild var den sitter) den gröna dioden på framsidan av lampan ska blinka till två gånger och sedan variera mellan orange och grön. Detta måste du göra på alla som du vill styra via din router.

 

8. Starta appen Aqua Led du tidigare laddade ner. 

 

OBS!! Här gäller det att man koll på sin router! Har man en router som sänder på två olika band (2,4ghz och 5ghz) så funkar det enbart på 2,4ghz!! Det tog mig två timmar innan jag kom på detta.

 

9. Välj fliken "Wireless" högst upp till vänster. Välj sedan "Add wi-fi connection". Välj den nätverksanslutning du vill använda och klicka "Connect" efter tjugo sekunder trycker man på "Stop" och går tillbaka till "Wireless". Där väljer du nu "Search for device". Har du nu tre lampor så ska alla dessa komma upp efter en stund. Klicka i bocken för varje lampa och du ska nu vara klar för att programmera lampan så som du vill ha den.

 

Mycket nöje!!

Christian

 

And here is the english version. 

 

 

When I bought new lighting (Coral Box Moon LED) for my new aquarium , I thought about a better manual on how to connect these to router if you want to be able to control multiple at the same time. Or if you just want to use one.

 

1. Unpack your lighting, mount it on the edge of the aquarium with a gooseneck bracket that comes with or hang it up. Both gooseneck and bracket for hanging included.

 

2. Connect the lighting with the supplied transformer.

 

3. Download the Aqua Led app in the App Store or Google Play Store.

 

4. NOTE!! The following steps are if you have one lamp or if you want to control each lamp separately!! Continue to step 7 to connect more lights via your router. Be sure to have the wi-fi plug on your phone or tablet. Then go to the wi-fi settings in your phone or tablet and search for the lamp. The name of the lamp is on the back of it just where the gooseneck bracket is, select it and connect.

 

5. Launch the Aqua Led app you previously downloaded.

 

6. Select the "Wireless" tab in the top left. Then select "Search for device" if you only have one lamp you want to control. After a while, your lamp will appear in a list below. Check the Box on the left side and you are connected. After this you can go back to the main page of the app and either choose the button with the finger for manual settings or the button with the clock to program up to 24 points at a time and how many percent of the six different channels will light up.

 

7. This step is for those who want to connect more than one lamp via a router and have the same programs on them!! You must then press the reset button on the lamp for 10 seconds (see image where it is). The green LED on the front of the lamp should flash twice and then vary between orange and green. You must do this on all lamps you want to control via your router.

 

8. Launch the Aqua Led app you previously downloaded.

 

NOTE!! Check your router!! If you have a router that transmits on two different bands (2,4ghz and 5ghz), it only works at 2.4ghz!!

 

9. Select the "Wireless" tab in the top left. Then select "Add wi-fi connection". Select the network connection you want to use and click "Connect" after twenty seconds press "Stop" and return to "Wireless." There you now choose "Search for device". If you now have three lamps then all of these will come up after a while. Click the checker for each lamp and you will now be ready to program the lamp as you want it.

 

Have fun!! 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-08-14 21.02.12.jpg

  • Like 8
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
On 2017-08-19 at 00:19, Christian_N sa:

For english scroll down! 

 

Då jag köpt mig ny belysning (Coral Box Moon LED) till mitt nya kar så tänkte jag här ge mig på en bättre anvisning på hur man kopplar upp dessa mot router om man vill kunna styra flera samtidigt. Eller om man bara vill använda en. 

 

1. Packa upp din belysning, montera den på kanten av karet med gooseneckfäste som medföljer eller häng upp den. Både gooseneck och fästen för att hänga medföljer.

 

2. Koppla ihop belysningen med den medföljande transformatorn. 

 

3. Ladda ner appen Aqua Led i App Store eller Google Play Butik.

 

4. OBS!! Följande steg är om du har en lampa eller om du vill styra varje lampa var för sig!! Fortsätt till steg 7 om du vill ansluta fler lampor via din router. Se till att ha wi-fi påslaget på din telefon eller surfplatta. Gå sedan till wi-fi inställningarna i din telefon eller surfplatta och sök efter lampan. Lampans namn står på baksidan av den precis där fästet för gooseneck är, välj den och anslut.

 

5. Starta appen Aqua Led du tidigare laddade ner. 

 

6. Välj fliken "Wireless" högst upp till vänster. Välj sedan "Search for device" om du bara har en lampa du vill styra. Efter en stund kommer din lampa synas i en lista under. Kryssa i bocken på vänster sida och du är ansluten. Efter detta kan du gå tillbaka till till huvudsidan i appen och antingen välja knappen med fingret för manuell inställning eller knappen med klockan för att programmera upp till 24 punkter med klockslag och hur många procent dom sex olika kanalerna ska lysa.

 

7. Detta steg är för dig som vill ansluta fler än en lampa via en router och ha samma program på dessa!! Du måste då trycka in reset-knappen på lampan i 10 sekunder (se bild var den sitter) den gröna dioden på framsidan av lampan ska blinka till två gånger och sedan variera mellan orange och grön. Detta måste du göra på alla som du vill styra via din router.

 

8. Starta appen Aqua Led du tidigare laddade ner. 

 

OBS!! Här gäller det att man koll på sin router! Har man en router som sänder på två olika band (2,4ghz och 5ghz) så funkar det enbart på 2,4ghz!! Det tog mig två timmar innan jag kom på detta.

 

9. Välj fliken "Wireless" högst upp till vänster. Välj sedan "Add wi-fi connection". Välj den nätverksanslutning du vill använda och klicka "Connect" efter tjugo sekunder trycker man på "Stop" och går tillbaka till "Wireless". Där väljer du nu "Search for device". Har du nu tre lampor så ska alla dessa komma upp efter en stund. Klicka i bocken för varje lampa och du ska nu vara klar för att programmera lampan så som du vill ha den.

 

Mycket nöje!!

Christian

 

And here is the english version. 

 

 

When I bought new lighting (Coral Box Moon LED) for my new aquarium , I thought about a better manual on how to connect these to router if you want to be able to control multiple at the same time. Or if you just want to use one.

 

1. Unpack your lighting, mount it on the edge of the aquarium with a gooseneck bracket that comes with or hang it up. Both gooseneck and bracket for hanging included.

 

2. Connect the lighting with the supplied transformer.

 

3. Download the Aqua Led app in the App Store or Google Play Store.

 

4. NOTE!! The following steps are if you have one lamp or if you want to control each lamp separately!! Continue to step 7 to connect more lights via your router. Be sure to have the wi-fi plug on your phone or tablet. Then go to the wi-fi settings in your phone or tablet and search for the lamp. The name of the lamp is on the back of it just where the gooseneck bracket is, select it and connect.

 

5. Launch the Aqua Led app you previously downloaded.

 

6. Select the "Wireless" tab in the top left. Then select "Search for device" if you only have one lamp you want to control. After a while, your lamp will appear in a list below. Check the Box on the left side and you are connected. After this you can go back to the main page of the app and either choose the button with the finger for manual settings or the button with the clock to program up to 24 points at a time and how many percent of the six different channels will light up.

 

7. This step is for those who want to connect more than one lamp via a router and have the same programs on them!! You must then press the reset button on the lamp for 10 seconds (see image where it is). The green LED on the front of the lamp should flash twice and then vary between orange and green. You must do this on all lamps you want to control via your router.

 

8. Launch the Aqua Led app you previously downloaded.

 

NOTE!! Check your router!! If you have a router that transmits on two different bands (2,4ghz and 5ghz), it only works at 2.4ghz!!

 

9. Select the "Wireless" tab in the top left. Then select "Add wi-fi connection". Select the network connection you want to use and click "Connect" after twenty seconds press "Stop" and return to "Wireless." There you now choose "Search for device". If you now have three lamps then all of these will come up after a while. Click the checker for each lamp and you will now be ready to program the lamp as you want it.

 

Have fun!! 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-08-14 21.02.12.jpg

Hej jag har precis fått hem min nya Coral box moon led och har lite problem med att när jag går ut från appen så stannar klockan och den fortsätter inte att ändra lyset, om jag går ut från appen 15:14 och sen går in på den några timmar senare står den fortfarande på 15:14 och samma ljus... Hade uppskattat hjälp :) Mvh Nils

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Hmm, 

jag lyckas inte hitta mina 2 nya coralbox. 

Jag var resetat dom så syns inte i wi-fi-listan och lampan blinkar rött/grönt så lamporna borde vara i rätt läge för att kopplas upp mot appen. 

 

Någon som har tips?

 

Mvh

Kim

Edited by Kimozabe
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Kimozabe sa:

Hmm, 

jag lyckas inte hitta mina 2 nya coralbox. 

Jag var resetat dom så syns inte i wi-fi-listan och lampan blinkar rött/grönt så lamporna borde vara i rätt läge för att kopplas upp mot appen. 

 

Någon som har tips?

 

Mvh

Kim

Löste sig. Resetade alla lampor och gjorde om allt igen. Kan oxå ha varit att jag råkade slå fel lösenord på wi-fi :) Konstigt dock att dom gamla lamporna kunde hittas igen men inte dom nya om det nu varit det. 

 

Mvh

Kim

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 9 months later...
48 minuter sedan, Kimpa Nylund sa:

Hej, precis fått hem min coral-box idag. Hur ställer man in tiden så att lampan vet vad klockan är? Hittar ingen sådan inställning...

/Kimpa 

Stämmer som Lasse säger att man gör det i appen. Om jag inte minns helt fel så klickar du bara på ringen där tiden vissas. 

Mina lampor är inte inpluggade så kan inte prova. 

Mvh

Kim

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...