Jump to content
Sign in to follow this  
Kjell Fohrman

Rapport från möte på Natyrvårdsverket om invasiva arter

Recommended Posts

Fredagen den 24 oktober hölls det ett möte på Naturvårdsverket där det informerades och diskuterades om invasiva arter utifrån den nya lagstiftning som är på förslag från EU. Vi var ca. 35 deltagare på mötet och de allra flesta kom från olika myndigheter som HaV, SJV, SLU, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen, regeringskansliet, skogsstyrelsen, SVA, Transportstyrelsen, Tullverket. Några representerade olika branscher och kommersiella organisationer som Zoorf,Djurparksföreningen, LRF, WWF. Några representerade olika ideella organisationer och museer som NRM, koloniförening, fågelhobby, ornitologer och SARF etc..

Från husdjurssidan deltog undertecknad, Mats Danielsson från Zoorf, Britta Lindgren och Lennart Svenzon från Svensk Fågelhobby, samt Erik Åhlander från SARF (Erik representerade dock även NRM). Eventuellt var det ytterligare någon som jag missade.

Det kommer inom EU en förordning om invasiva arter som träder i kraft den 1/1 2015. Sedan skall detta vara infört i unionen den 1/1 2016 (med vissa undantag). EU kommer centralt att ta fram en lista på främmande invasiva arter som inte kommer att tillåtas (förbjudet att importera, transportera, sälja och att inneha). De exemplar av dessa arter som innehas av privatpersoner när lagen införs behöver inte avlivas, men de får inte säljas, förflyttas eller ens reproduceras och kommer alltså att dö ut. Grundtesen är att om en art betraktas som invasiv i ETT EU-land så gäller lagen för samtliga EU-länder. Sedan har varje land rätt att tillföra arter på listan.

Detta skulle bli en katastrof för husdjurshobbyn eftersom säkert 95% av våra husdjur faktiskt kan överleva utomhus i södra EU. Dock så krävs det även att en art skall ”anses ha märkbara negativa effekter på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster och/eller ha negativa effekter på mänsklig hälsa eller ekonomi”. Denna riskbedömning skall göras med WTO-standard - dvs med mycket höga krav på fakta. Totalt nämndes siffran 50 för antalet arter som nu skulle hamna på denna lista och frågan är väl om ens någon husdjursart idag finns där - kanske då Pomacea-snäckorna. Dock detta vet jag inte, utan dessa arter skall främst tas fram på EU-nivå. För att sedan ytterligare arter skall hamna på listan kommer det att krävas omfattande forskning och utredning (som skulle ta upp emot 2 år). Detta var i alla fall vad som sades, men man kan ju undra om så är fallet eftersom t.ex. förbudet mot Pomacea drevs fram väldigt snabbt och detta gällde då även de Pomacea som är vanliga inom akvaristiken (och inte bara den art som inte förekommer inom akvariehobbyn och som de facto har ställt till med problem i naturen) trots att dessa inte på något sätt är att betrakta som invasiva. Så risken är att de ”arter” som förbjuds kan komma att omvandlas till ”släkten” (som för Pomacea) eller t.o.m. hela ”familjer”. Tänk om t.ex. familjen Cichlidae förbjuds bara för att en ciklid-art betraktas som invasiv. Dock detta vet vi ännu inte något om och i alla fall om myndigheterna strikt håller fast vid den definition som jag skrev ovan så kommer detta sannolikt inte att få drastiska konsekvenser för husdjurshobbyn, i alla fall inte initialt.

Denna procedur att ta fram vilka arter som är invasiva och att ta sedan ta fram en åtgärdsplan för att stoppa importen av sådana, samt vad man skall göra åt de invasiva arter som redan finns är globalt sett en mycket viktig fråga för vår miljö, men det är en mycket kostsam procedur och än så länge verkar det inte finnas tillräckligt med pengar avsatta för detta vare sig på EU-nivå eller på nationell basis. Detta kommer att innebära att myndigheterna i hög grad kommer att förlita sig på information från yttre aktörer och på dessas ”experters” utlåtanden när de fattar sina beslut. Detta gör att det är oerhört viktigt att Zoorf och idella föreningar tar tag i denna fråga och aktivt stödjer myndigheterna i detta arbete. Tråkigt dock att detta är en akilleshäl för branschen. Zoorf är relativt svagt och i de ideella föreningarna är intresset minimalt. Sannolikt fanns på mötet inga representanter för smådjurs och reptilorganisationerna och bara ½ (Erik) för akvarieorganisationerna. De enda som var acceptabelt representerade (2 personer) var fågelfolket.

Ställer man husdjursbranschen och hobbyn ”mot” de intressen som vill ha bort exotiska husdjur så är vi väldigt svaga och detta ihop med den aktivitet (förbud mot vildfångat och även i övrigt kraftiga inskränkningar på hållandet av exotiska djur) som djurrättsorganisationer just nu lobbar för inom EU så ger denna fråga om invasiva arter dessa förbudsivrare ytterligare ett argument för kraftiga restriktioner. Därför måste vi absolut ta denna fråga på stort allvar och såväl branschen som hobbyister måste mobilisera för annars blir det ”förbudsivrarna” och deras ”experter” som kommer att hjälpa myndigheterna med att ta fram ”fakta” och då är det slut med vår hobby.

Det har under många år (sedan1998) funnits ett förbud (både för företag och privatpersoner) i Sverige mot att hålla sötvattenskräftor (se info i denna Zoopet-artikel) pga av att de betraktas som invasiva, men myndigheterna har "sett mellan fingrarna" med de överträdelser mot denna lag som har skett. Så är dock uppenbarligen inte längre fallet för på detta möte fick jag reda på att 2 företag i Sverige (en affär och ett museum) nu har polisanmälts för brott mot artskyddsförordningen (innehav av kräftor) och att dom snart skulle falla i dessa mål. Dessutom var ytterligare några under utredning. Man kan tycka vad man vill om denna lag (det är få sötvattenskräftor som kan anses vara invasiva) men man skall följa lagstiftningen och jag tycker att det är bra att de som bryter mot lagen sätts åt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Saltvattensguiden


Organisationsnummer: 802438-6222
E-post: admin@saltvattensguiden.se


 • Ordförande: nike83
 • Kassör: Tribiani
 • Tekniskt ansvarig: ormet
 • Medlemsansvarig: kaptenen
 • Annonsörsansvarig: danne031
 • Våra betalningsalternativ


 • Swish: 123 268 41 16
 • PayPal: kassor@saltvattensguiden.se
 • Bankgiro: 220-3503

 • Aktuell programversion


  IPS Community Suite 4.4.10
  Tapatalk 1.6.5

  ×
  ×
  • Create New...