Jump to content

Kjell Fohrman

Nationell Saltvattensförening
 • Posts

  195
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Kjell Fohrman

 1. Tack för ett trevligt möte med bra föredragshållare på Sjöfartsmuseet igår
 2. ...... samt Björn Källström från Sjöfartsmuseet i Göteborg, samt Scott Dowd från Project Piaba i Brasilien samt ........... Årets intressantaste "akvariemöte" i Norden
 3. Ok - jag skall inte diskutera detta men du måste väl skämta. Har man inte råd att gå på ett möte så har man inte råd att skaffa ens ett nanosaltvatten Ditt inlägg bekräftar i alla fall bara mina fördomar om saltvattensakvarister.
 4. ??????????????????????????? Ett saltvattensakvarium kostar mellan 10.000 och 100.000 och det utestängs inte saltvattensakvaristerna av, men däremot av att betala 200 kr för att lyssna på viktiga och förstklassiga föredrag
 5. Nja vill nog inte påstår att naturkämpar överlag är emot akvariehobbyn - snarare är deras organisationer oftast positiva till att t.ex. hålla vildfångade fiskar. Snarare är det djurrättsaktivister (som definitivt inte är "naturkämpar") som helt är emot att man skall hålla akvariefisk överhuvudtaget som vill ha fram en för akvariehobbyn ytterst negativ lagstiftning
 6. En undran - varför kan ni inte ta en entréavgift och sälja lotter som drar in pengar så ni kan ta hit föredragshållare. Så gör ju andra akvaristgrupper. Beror det på 1/ ni får inte ta separata entréavgifter på Sjöfartsmuseet 2/ Saltvattensakvaristerna är snåla och vill inte betala för sig
 7. Ja intresset är ju strålande Det "betyg" som jag satte på saltvattensakvaristerna i föredraget på Sjöfartsmuseet var uppenbarligen riktigt;)
 8. Svein Fosså, Gayatri Reksodihardjo-Lilley, Keith Davenport samt Lyle Squire Junior. Om vilka de är kan du läsa på denna sida
 9. Under årens lopp har jag hållit en hel del föredrag, men det var premiär för mig med ett "saltvattensföredrag". Det var en mycket trevligt träff och det fanns många vackra saltakvarier att titta på och många trevliga "saltmänniskor" att prata med
 10. Fredagen den 24 oktober hölls det ett möte på Naturvårdsverket där det informerades och diskuterades om invasiva arter utifrån den nya lagstiftning som är på förslag från EU. Vi var ca. 35 deltagare på mötet och de allra flesta kom från olika myndigheter som HaV, SJV, SLU, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen, regeringskansliet, skogsstyrelsen, SVA, Transportstyrelsen, Tullverket. Några representerade olika branscher och kommersiella organisationer som Zoorf,Djurparksföreningen, LRF, WWF. Några representerade olika ideella organisationer och museer som NRM, koloniförening, fågelhobby, ornitologer och SARF etc.. Från husdjurssidan deltog undertecknad, Mats Danielsson från Zoorf, Britta Lindgren och Lennart Svenzon från Svensk Fågelhobby, samt Erik Åhlander från SARF (Erik representerade dock även NRM). Eventuellt var det ytterligare någon som jag missade. Det kommer inom EU en förordning om invasiva arter som träder i kraft den 1/1 2015. Sedan skall detta vara infört i unionen den 1/1 2016 (med vissa undantag). EU kommer centralt att ta fram en lista på främmande invasiva arter som inte kommer att tillåtas (förbjudet att importera, transportera, sälja och att inneha). De exemplar av dessa arter som innehas av privatpersoner när lagen införs behöver inte avlivas, men de får inte säljas, förflyttas eller ens reproduceras och kommer alltså att dö ut. Grundtesen är att om en art betraktas som invasiv i ETT EU-land så gäller lagen för samtliga EU-länder. Sedan har varje land rätt att tillföra arter på listan. Detta skulle bli en katastrof för husdjurshobbyn eftersom säkert 95% av våra husdjur faktiskt kan överleva utomhus i södra EU. Dock så krävs det även att en art skall ”anses ha märkbara negativa effekter på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster och/eller ha negativa effekter på mänsklig hälsa eller ekonomi”. Denna riskbedömning skall göras med WTO-standard - dvs med mycket höga krav på fakta. Totalt nämndes siffran 50 för antalet arter som nu skulle hamna på denna lista och frågan är väl om ens någon husdjursart idag finns där - kanske då Pomacea-snäckorna. Dock detta vet jag inte, utan dessa arter skall främst tas fram på EU-nivå. För att sedan ytterligare arter skall hamna på listan kommer det att krävas omfattande forskning och utredning (som skulle ta upp emot 2 år). Detta var i alla fall vad som sades, men man kan ju undra om så är fallet eftersom t.ex. förbudet mot Pomacea drevs fram väldigt snabbt och detta gällde då även de Pomacea som är vanliga inom akvaristiken (och inte bara den art som inte förekommer inom akvariehobbyn och som de facto har ställt till med problem i naturen) trots att dessa inte på något sätt är att betrakta som invasiva. Så risken är att de ”arter” som förbjuds kan komma att omvandlas till ”släkten” (som för Pomacea) eller t.o.m. hela ”familjer”. Tänk om t.ex. familjen Cichlidae förbjuds bara för att en ciklid-art betraktas som invasiv. Dock detta vet vi ännu inte något om och i alla fall om myndigheterna strikt håller fast vid den definition som jag skrev ovan så kommer detta sannolikt inte att få drastiska konsekvenser för husdjurshobbyn, i alla fall inte initialt. Denna procedur att ta fram vilka arter som är invasiva och att ta sedan ta fram en åtgärdsplan för att stoppa importen av sådana, samt vad man skall göra åt de invasiva arter som redan finns är globalt sett en mycket viktig fråga för vår miljö, men det är en mycket kostsam procedur och än så länge verkar det inte finnas tillräckligt med pengar avsatta för detta vare sig på EU-nivå eller på nationell basis. Detta kommer att innebära att myndigheterna i hög grad kommer att förlita sig på information från yttre aktörer och på dessas ”experters” utlåtanden när de fattar sina beslut. Detta gör att det är oerhört viktigt att Zoorf och idella föreningar tar tag i denna fråga och aktivt stödjer myndigheterna i detta arbete. Tråkigt dock att detta är en akilleshäl för branschen. Zoorf är relativt svagt och i de ideella föreningarna är intresset minimalt. Sannolikt fanns på mötet inga representanter för smådjurs och reptilorganisationerna och bara ½ (Erik) för akvarieorganisationerna. De enda som var acceptabelt representerade (2 personer) var fågelfolket. Ställer man husdjursbranschen och hobbyn ”mot” de intressen som vill ha bort exotiska husdjur så är vi väldigt svaga och detta ihop med den aktivitet (förbud mot vildfångat och även i övrigt kraftiga inskränkningar på hållandet av exotiska djur) som djurrättsorganisationer just nu lobbar för inom EU så ger denna fråga om invasiva arter dessa förbudsivrare ytterligare ett argument för kraftiga restriktioner. Därför måste vi absolut ta denna fråga på stort allvar och såväl branschen som hobbyister måste mobilisera för annars blir det ”förbudsivrarna” och deras ”experter” som kommer att hjälpa myndigheterna med att ta fram ”fakta” och då är det slut med vår hobby. Det har under många år (sedan1998) funnits ett förbud (både för företag och privatpersoner) i Sverige mot att hålla sötvattenskräftor (se info i denna Zoopet-artikel) pga av att de betraktas som invasiva, men myndigheterna har "sett mellan fingrarna" med de överträdelser mot denna lag som har skett. Så är dock uppenbarligen inte längre fallet för på detta möte fick jag reda på att 2 företag i Sverige (en affär och ett museum) nu har polisanmälts för brott mot artskyddsförordningen (innehav av kräftor) och att dom snart skulle falla i dessa mål. Dessutom var ytterligare några under utredning. Man kan tycka vad man vill om denna lag (det är få sötvattenskräftor som kan anses vara invasiva) men man skall följa lagstiftningen och jag tycker att det är bra att de som bryter mot lagen sätts åt.
 11. Och för att vara lite krass - om ni har tid för detta - så kanske ni kanske ni inom några år kommer att ha all tid i världen
 12. Ha, ha - det är väl första gången som någon sagt att jag är blygsam
 13. Nja först får det ju i så fall finnas ett saltvattensorganisation som jag kan representera Och om det nu skapas en sådan - vilket det borde göras för saltvattensfisk och koraller är säkert det som först kommer att förbjudas - så finns det ju andra ytterst kunniga saltisar som t.ex. Bygert och Lasse som skulle kunna representera denna organisation.
 14. Den 7-9 oktober håller "Eurogroup for Animals" (en samlingsorganisation som representerar 46 nationella djurrättsorganisationer) en konferens i Brussels Euro Parliament Building i djurfrågor. Denna organisation har ju som bekant som målsättningen att kraftigt begränsa djurhållningen av exotiska djur (t.ex. akvariefiskar) och helt förbjuda vildfångade fiskar. Bland föredragshållarna finns inte någon som representerar vare sig branschen eller hobbyn och den tillåter inte ens de med motsatta åsikter än deras att delta på konferensen. Programmet för konferensen. Det därför hög tid att agera och kontakta våra EU-representanter om man inte vill att att denna djurrättsorganisation ensam skall kunna föra ut sin åsikt för hur vår hobby/bransch skall se ut i framtiden. Jag ställer frågan till vår branschorganisation Zoorf och till våra akvarieorganisationer t.ex. SARF och NCS - hur kommer ni att agera i denna fråga
 15. Aqzeno utanför Hamburg är bra http://www.vonwussowimporte.dyndns.org:82/ Sedan finns det ju också ett bra offentligt saltvattensakvarium nära Puttgarden http://www.zoopet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=493
 16. Ingen av dom lär ha funderat över vad de skrev på utan jag tror att de som har skrivit på mest har gjort det för att de vill hålla sig väl med djurrättsorganisationer eftersom det ger fler röster i val än att stödja akvarister med tunghäfta.
 17. S (4 st), V (1 st), MP (3 st) , C (1 st), FI (1 st)
 18. Nu har "Eurogroup fo Animals" summerat sin kampanj och det kan ses på denna sida. Sverige är faktiskt det land där flest EU-parlamentariker (10 st) har skrivit under manifestet (=i praktiken flest EU-parlamentariker som gärna ser att akvariehobbyn stoppas och att avverkningen av regnskogen ökar) och dessa svenska EU-parlamentariker kommer från 5 partier
 19. Triton och GHL missade jag - men Lasse pratade en hel del om Tritons labbtjänst och att den var väldigt vettig. THeiling och Maxspect har jag med och vad gäller Tunze avstod jag avsiktligt från att ta med dom för jag tyckte att det fanns streamers som var mer prisvärda än deras.
 20. Jag har lagt in en artikel från Interzoo på Zoopet. Det är inte direkt saltvattensinriktad utan mer allmänt akvaristisk. Den som känner för det kan kolla in artikeln på denna sida.
 21. Bitter är jag knappast utan mitt öppna brev gav exakt det resultat som jag hade förväntat mig - för att vi skall kunna gå vidare och få press/myndigheter/politiker att lyssna på oss så krävs det dock ett steg och att akvarieorgansiationerna agerar. Djurrättsorganisationerna ser det dock säkert denna kampanj som en framgång och de har ju i stort sett fått driva den utan mothugg. Redan tidigare så lyssnade myndigheterna på dom (t.ex. så anordnade ju djurskyddsmyndigheten för några år sedan ett fiskseminarie där flera av föredragshållarna pläderade mot hållandet av akvariefiskar (bl.a. 2 djurättsorganisationer) och bara en person (undertecknad) var för hållandet av akvariefiskar) och så kommer det säkert att göra i än högre grad i framtiden.
 22. Ja nu är EU-valet över men denna fråga är inte på något sätt avslutad utan tvärtom det är nu som det gäller om akvarieorgansiationerna kan mobilisera så pass att vi kan få ha kvar vår akvariehobby samtidigt som vi kan göra en insats för miljön. Min kampanj med ett öppet brev till de partier och politiker som då hade skrivit under löftet om att se till att kraftigt inskränka akvariehobbyn vilket skulle få klart negativa effekter på den biologiska mångfalden och miljön, samt de tidningar som jag skickade in min debattartikel gjorde alla på samma sätt - de sket totalt i det. Visst ett intetsägande svar kom från S, några tidningar svarade att de inte hade plats (men de hade ändå plats för tramsartikar om fulla akvariefiskar, eller om rumpor på hamstrar så nog fanns det plats). Grunden till att de struntade i oss akvarister är att att de inte vill ha upp denna fråga till debatt och att akvaristerna idag inte är någon faktor som de behöver ta hänsyn till. I framtiden så måste akvarieorgansiationerna (i princip även andra sällskapsdjursorganisationer) se till att göra sig hörda och jag tror definitivt att det går att påverka om vi alla samverkar. Se till att uppvakta politiker och partier, se till på in artiklar i pressen etc. Så jag ställer frågan till Sveriges akvarieoganisationer Sveriges akvarieföreningars Riksförbund, Nordiska ciklidsällskapet, Nordiska diskussällskapet, Svenska diskussällskapet samt i viss mån även de nordiska organsiationerna Skandinaviska killisällskapet och Poecilia Scandinavia (borde ju även finnas en saltvattensorgansiation eftersom denna del av hobbyn är den mest hotade, men en sådan finns det inte) vad tänker ni göra?
×
×
 • Create New...