Jump to content
Hermanbrute

Farliga djur att se upp med

Recommended Posts

Zooanthus, Protopalythoa

http://se.reeflex.net/tiere/1893_Protopalythoa_sp05.htm

post-5853-14468932531785_thumb.jpg

Akvarister älskar zoanthids för många goda skäl, men det är viktigt att komma ihåg att vara försiktig vid hantering av dessa djur.

Arter av zoanthids från släktet Palythoa (som för närvarande inkluderar P. Caribbea, P. grandis, P. mammillosa, P. nigricans, och P. texaensis)

innehåller ett toxin som kallas Palytoxin, som kan vara mycket farligt för människor och djur. Giftet skadar inte din hud men kan enkelt komma in i ett litet sår på tex handen.

Av denna anledning är det viktigt att använda handskar vid hantering zoanthids från familjen zoanthidae inklusive arter från de populära Zoanthus, Palythoa och Protopalythoa släkten.

Det finns även risk att Palytoxin letar sig in i kroppen genom dina lungor.

Många akvarister har haft otur när man försökt bekämpa knapparna och fått i sig giftet genom ångor när man försökt utrota knappen när man tex försökt koka den eller försökt skrapa bort knapparna.

Verksamt gift: Palytoxin

Symptomer vid Palytoxinförgiftning​:

Bröstsmärta

Andningsproblem

Astmaliknande symptom

Snabb hjärtfrekvens

Blodtrycksfluktuationer

Hemolys

EKG-förändringar

muskelspasmer

Ökad serumenzymnivå

Konvulsioner

Svår smärta

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt.

http://www.giftinformation.se/intro.asp?CategoryID=6802

Eldkorall

http://se.reeflex.net/kategorie/57.html#Millepora

post-5853-14468932532021_thumb.jpg

Inom 5-30 minuter efter hudkontakt med eld korallen kommer en omedelbar brännande känsla eller en stickande smärta. Ett rött utslag med upphöjda nässelutslag eller blåsor visas och klåda utvecklas.

Lymfkörtelsvullnad kan uppstå med tiden. Ibland har illamående och kräkningar har rapporterats.

Skölj med havsvatten. Undvik färskvatten , eftersom det kommer att öka smärtan.

Applicera vinäger eller isopropylalkohol. Denna behandling kan inaktivera giftet.

Ta neumatocysts med pincett eller med tejp efter behandling med ättiksyra eller isopropylalkohol, vilket kommer att bidra till att undanröja gift som orsakar symptomen.

Immobilisera extremiteten eftersom rörelse kan orsaka gift att sprida sig.

Applicera hydrokortison kräm två till tre gånger dagligen efter behov för klåda. Avbryt omedelbart om några tecken på infektion visas.

Om den som har kommit i kontakt med eld korallen får andnöd, svullnad av tunga, ansikte eller hals, eller andra tecken på en allergisk reaktion bör patienten behandlas för en allergisk reaktion.

Om inga tecken på allergisk reaktion är närvarande, kan smärtan lindras med en till två tabletter av paracetamol(Tylenol) var 4 timmar (ej överstiga 3 gram i en 24 timmars period) och / eller 1-2 tabletter av ibuprofen (Motrin , Advil) var 6-8 timmar.

Vissa vårdpersonal föredrar naproxen (Aleve) för behandling av smärta .

Coral Catfish (Plotosus lineatus)

http://se.reeflex.net/tiere/1839_Plotosus_lineatus.htm

post-5853-14468932532128_thumb.jpg

Beskrivning av fara: Ryggar föregående bröst-och ryggfenor är giftiga.

Som medlemmar av Scorpaenidae familjen, är deras fenor täckta med en mantel av liknande sammansättning som fenan. Detta ökar risken för infektion.

Det finns ytterligare toxicitet i att deras hud är belagd med crinotoxins(möjliga evolutionära föregångare till gifter i sin gadd).

Kontakt kan ske under akvarium underhåll eller när fisken hanteras.

Effekter: Omedelbar smärta, rodnad och svullnad runt såret. Själva såret blir blek och blå.

Allvarliga reaktioner inkluderar svullnad av hela extremiteten, svullna lymfkörtlar och domningar.

Eventuell kallbrand om det inte behandlas. Potentiellt dödlig.

Behandling: Doppa såret i varmt vatten (43 till 45 grader Celsius/110 till 114 grader Fahrenheit) under 30 till 40 minuter.

Var noga med att inte bränna eller skålla dig. Rekommendation är att åka till akuten efter att ha blivit stucken.

Drakfisk (Pterois volitans, P. sphex), Dvärg drakfisk (Dendochirus zebra), (D. biocellatus)

http://se.reeflex.net/kategorie/41.html#Dendrochirus

http://se.reeflex.net/kategorie/41.html#Pterois

post-5853-14468932532239_thumb.jpg

Beskrivning av fara : Giftet är i en säck vid basen av ryggen och bäcken.

Taggarna är ihåliga som en hypodermisk nål och mantlad i integumentary vävnad.

Om du kommer i kontakt med taggarna så kommer taggarna att injicera ett gift. I vissa fall bryts även taggen av och kan orsaka en infektion.

Effekter: Vanligen uppkommer en svår smärta och svullnad (ödem) runt såret.

Mindre vanligt: illamående, yrsel, muskelsvaghet, andnöd och blodtrycksfall. Sällan kommer blåsor eller vävnadsnekros uppstå. Inga kända dödsfall.

Möjlig bakteriell sepsis om en del av ryggraden kvar i köttet.

Sällsynta fall av Vibrio eller Aeromonas sepsis kan uppstå.

Behandling: giftet är termolabilt och bryts ned under värme(eller kanske lindrar värme kärlsammandragning).

Doppa såret i varmt vatten (43 till 45 grader Celsius/110 till 114 grader Fahrenheit) under 30 till 40 minuter.

Var noga med att inte bränna eller skålla dig. Rekommendation är att åka till akuten efter att ha blivit stucken.

Scorpionfish (Scorpaena) and Stonefish (Synancaeia)

http://se.reeflex.net/kategorie/41.html#Scorpaena

http://se.reeflex.net/kategorie/41.html#Synanceia

post-5853-14468932532556_thumb.jpg

Beskrivning av fara: Som med Drakfisken, är giftet i en säck vid basen av ryggen.

Taggarna är ihåliga som en hypodermisk nål och mantlad i integumentary vävnad.

Som ryggraden in i offret, är skidan komprimeras som en kolv i giftet sac, orsakar det att utvisa gift upp ryggraden i offret.

Om du kommer i kontakt med taggarna så kommer taggarna att injicera ett gift. I vissa fall bryts även taggen av och kan orsaka en infektion.

Skorpionfisken och stenfiskarna stannar oftast på havsbotten och är väl kamouflerade.

Förgiftning sker oftast av att man trampar på fisken.

Effekter: Samma som drakfisk men smärtan kan vara mycket allvarligare, plus chock.

Behandling: Samma som drakfisk

Kaninfiskar

http://se.reeflex.net/kategorie/18.html

post-5853-14468932532638_thumb.jpg

Kaninfisk (Hela Siganus släktet)

Beskrivning av fara: Ryggen är giftig och bör undvikas.

Effekter: Se skorpion och drakfisk

Behandling: I vissa fall behövs ett besök på ett sjukhus. Det är oftast om en allergisk reaktion skulle uppkomma.

Det finns alltid en chans att en tagg fastnar och orsakar en infektion.

Conus snäckor

http://se.reeflex.net/kategorie/139.html#Conus

post-5853-14468932532749_thumb.jpg

Alla Snäckor med skal i släktet Conus är giftiga.

Banded Marble Cone är ett exempel på en conus snäcka som ska undvikas.

Undvik denna snäcka både på stranden och i handeln.

Conus snäckor är väl kända, eftersom de besitter en kraftfull tagg som används för att fånga bytet.

Många har blivit dödligt sårad vid hantering av levande snäckor, speciellt de som livnär på mollusker och fiskar.

Om man måste, är den minst farliga metoden för att hålla skalet på det bredaste stället och vara beredd att släppa taget

om djuret sträcker sig. Placera aldrig levande snäckor i en byxficka, våtdräkt, eller väskan nära kroppen.

Det är inte ofta dem här finns i handeln men en risk finns alltid att dem följer med i levande sten.

Sjöborrar

Sjöborrar att ta hänsyn till:

Diadema antillarum. Om du har blivit stungen av denna sjöborre kan huden färga till svart / lila. Det är färgen i taggen som orsakar det och inte ett gift. Det finns alltid en infektionsrisk så följ proceduren för att behandla sjöborrstick.

Diadema setosum. Liksom andra giftiga sjöborrar, är giftet från Diadema setosum endast mild och inte alls dödliga för människor. Giftet orsakar oftast svullnad och smärta, och gradvis diffunderar under flera timmar. Mer fara presenteras av leveranssystemet - Urchin s taggar som är extremt sköra och nål-liknande. De bryts lätt av och är en utmaning att extrahera.

Diadema savignyi Var medveten om att den är giftig, med sin gadd är den ungefär likvärdig med ett bi stick.

Echinothrix calamaris Smärtan är omedelbar, men inte lika länge som den som orsakas av Diadema

Echinotrix diadema

Centrostephanus tenuispinus

Centrostephanus rodgersii

Araeosoma owstoni Mortensen

Araeosoma tesselatum

Araeosoma thetidis

Asthenosoma varium

Asthenosoma ijimai Har vassa och giftiga taggar som kallas Pedicellaria. Om du råkar röra vid en, dränk först handen i varmt vatten. Vattnet ska vara varmt men inte tillräckligt varmt för att skålla dig. Värme bryter ner giftet. Ta bort ytliga taggar med pincett och ta bort Pedicellaria genom att försiktigt, försiktigt skrapa huden med ett rakblad. Giftet i sig är oerhört smärtsamt, men oftast inte livshotande. Men sticksår ​​kan leda till infektion, och vissa människor kan uppleva svåra allergiska reaktioner mot giftet. Om du är osäker, kontakta läkare, speciellt om du ser symptom som en randig röda hudutslag, feber, nässelutslag eller andnings problem.

Asthenosoma intermedium

Toxopneustes pileolus "Genast kände jag en kraftig smärta som liknar den som orsakas av cnidoblast av Coelenterata, och jag kände mig som om giftet började flytta snabbt till blodkärlet från stucket område mot mitt hjärta. Efter ett tag jag upplevde en svag yrsel, svårighet att andas. Förlamning av läppar, tunga och ögonlock. Avslappning av musklerna i armar och ben, kunde knappt tala eller kontrollera mitt ansiktsuttryck och kände mig nästan som om jag var på väg att dö. Cirka 15 minuter senare, kände jag att smärtorna gradvis minskade och efter ungefär en timme försvann helt. Men ansiktsförlamning som den som orsakas av cocainization fortsatte under omkring sex timmar."

Tripneustes gratilla De är giftiga och kan sticka via deras fötter. Inte nödvändigtvis dödligt, men kan vara om du är allergisk.

Heterocentrotus mammillatus

Salmacis sphaeroides

Sticket kommer att göra ont men i de flesta fall är det inte nödvändigt att söka läkare!

I vissa fall kanske du inte ens kommer kunna böja lederna om du var stucken på en.

Men om en allergisk reaktion uppkommer eller att du känner dig osäker så ska du kontakta läkare.

Ju mer vinäger du har på det område som du blev stucken på desto bättre blir du.

Du kommer inte få ut hela taggen hur mycket du än försöker.

De taggar som är i din hud kommer att lösas upp på egen hand. Gräv inte djupt för att få ut dem.

Taggarna är mestadels kalcium så ett tillskott av D-vitamin hjälper kroppen absorbera taggarna snabbare.

Sjöborrar injicera en liten mängd gift, men mängden är försumbar att orsaka någon allvarlig skada om du bara stucken av en sjöborre.

Endast 10 eller mindre sjöborrar är giftiga, men det finns några dödliga sådana.

Rakblad är bra för att få ur taggen. Skär ett snitt i riktning med taggen. Är du osäker be en läkare göra det.

De flesta av taggarna nära ytan kan avlägsnas på detta sätt, skär inte djupt.

blöt sedan i ättika eller varmt vatten försiktigt så du inte bränner dig.

Du kan uppleva mörka missfärgningar direkt efter sticket från upplösning ryggraden vilket bör återgå till det normala när kroppen absorberar taggen.

Lokaliserade Effekter:

Det första tecknet på en sjöborre sting är intensiv smärta vid injektionsstället, oavsett om sticket är från en giftig eller nonvenomous sjöborre.

Om giftet är närvarande kan svår, brännande smärta pågå i timmar. Andra möjliga symtom är värme, svullnad, blödning och domningar som kan vara tillfällighet. Men om sticket är från en Toxopneustes roseus kan effekterna vara längre

Systemiska effekter:

Gifter från giftet kan också orsaka effekter i hela kroppen, som illamående, kräkningar, muskelförlamning , lågt blodtryck och svaghet.

I svårare fall kan man få andnöd eller bli medvetslös. Giftiga sjöborrstick kan även vara livshotande men detta är sällsynt.

Långsiktiga effekter:

I de flesta fall avtar effekterna efter ungefär sex timmar med undantag för den ömhet som kan finnas kvar.

Långsiktiga effekter är mer sannolikt att resultera från taggarna som lätt kan brytas av och kan finnas kvar djupt i såret.

När vävnaderna läker över taggarna kan de orsaka symtom från obehag till artrit, bursit, fasciit(inflammation i vävnader, blodkärl och nerver) och tenosynovit(inflammation i membranet som omger senor).

När dem senare effekterna händer kan operation bli nödvändig. Infektioner kan också uppstå när bitar av ryggarna kvar i vävnaden.

Förebyggande och behandling:

Sjöborrar attackerar inte människor.

Sticken är en naturlig försvarsmekanism som uppstår när de hanteras eller trampas på. Efter ett stick, bör synliga bitar av taggar tas bort. Blötläggning såren i varmt vatten, ättika eller ammoniak hjälper rengöra området och lockar ut flera av taggarna. Kontakta läkare för allvarliga stick eller långvariga effekter.

Muränor

http://se.reeflex.net/kategorie/32.html

Jag har haft svårt att hitta vettig information om Muränor. Det finns dem som är giftiga på olika sätt och jag listar dem här nedan.

Men man bör se upp med alla muränor då deras bett kan orsaka kraftig blödning och svåra infektioner.

Giftiga muränor:

Gymnothorax albimarginatus

Gymnothorax castaneus

Gymnothorax chlamydatus

Gymnothorax enigmaticus

Gymnothorax eurostus

Gymnothorax funebris

Gymnothorax javanicus

Gymnothorax nudivomer

Gymnothorax undulatus

Muraena robusta

Muraena helena

Detta är bara en halvfärdig tråd och behövs finslipas. Om någon känner sig manad får han eller hon gärna förbättra.

Speciellt muränor och sjöborre biten känner jag behövs mer.

Dessutom kanske blåringad bläckfisk och rockor bör finnas med.

Jag ser gärna att dem som har erfarenhet eller kunskap gärna lägger sig i och engagerar sig så att vi kan få en bra artikel framöver!

post-5853-14468932532491_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

När det gäller diademaarterna så hjälper det med varmvatten mot smärtan. Har gjort det ett flertal gånger. Jag brukar kör så varmt som jag står ut med under 20 minuter. Däremot verkar giftet vara lite mer komplext och det verkar som man bara tar bort smärtan med varmvattnet men tre gånger har jag fått andra efterverkningar. Jag har mått tjyvtjockt i magen - precis i läget som man skall spy men inte gör det. Har börjat ca 3 timmar efter sticket och har varat under natten

MVH Lasse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte hemma på ett par dagar men kommer ta upp tråden så fort jag kommer hem. Kul att många är delaktiga med länktips och erfarenheter och fortsätt gärna med det så vi allihop känner att det här blir något bra så vi inte missar något som ni tycker känns ciktigt.

är ni sugna på att fylla ut information om något eller skriva lite om några giftiga/farliga djur så får ni självklart göra det!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...