Jump to content
H...

Nybörjar kemi.

Recommended Posts

Läser lite runt på olika ställen om KH och försöker förstå vad det är och sambanden.

 

Jag har kommit fram till följande om KH:

1.Bikarbonat är Natriumbikarbonat, eller Natriumvätekarbonat. NaHCO3

Höjer KH, men i Ph över 7,8 sänker det Ph till 7,8.

 

2. Natriumkarbonat (soda) Na2CO3

Höjer KH, men höjer även Ph kraftigt.

 

 

Justera in KH till cirka 7 med Bikarbonat.

Och om Ph sjunkit, justera försiktigt in Ph till 8,3 med Natriumkarbonat.

 

Stämmer detta? Eller finns det felaktigheter i detalj eller resonemang? Finns det andra enklare eller bättre sätt?

Vad mer är det som styr KH och vilket samspel har dessa? (Ca Mg, andra ämnen)

 

H.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK, ingen här som kan bekräfta mina vetenskaplig lärobyggnader?

Hade hoppats på lite mer ingående diskutioner om min tes här på SG än de ytliga på FB

H

Edited by H...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan, H... sa:

Trevligt Kim, tack

 

Närmast undrar jag om tesen ang bikarbonat och huruvida den påverkr KH

 

H

Jag är urkass på kemi :D 

Vet inte riktigt vad du frågar för som du skrev i första inlägget....Ja det höjer KH. 

Om du menar hur det påverkar pH så ingen aning faktiskt. Jag ligger på mellan 8-8.2. 

 

Vill du veta hur mycket natriumbikarbonat du ska mixa i vilken mängd vatten för att höja KH med X i X liter? 

Då måste du först veta vad som är ”nollpunkten” alltså där du tillsätter exakt vad som förbrukas i ditt kar och det ändras ju dessutom över tiden pga hur allt växer eller tråkigare inte växer. 

 

Jag har blandat enligt Stigs recept:

http://oceanakvarium.se/?category=pages/2_saltvatten&page=Ballingmetoden

och helt enkelt provat mig fram var min förbrukning ligger, mätte KH, kalcium och magnesium varje dag för att sen mäta varannan dag för att sen mäta typ en gång i veckan. 

Känns som jag hittat min dosering med vattenbyte inkluderat. 

Mvh

Kim

Edited by Kimozabe

Share this post


Link to post
Share on other sites

vJämnviktsgränsen för bikarbonat ligger snarare kring 8 - 8,3 i pH för saltvatten.

Finns ingen övre gräns för natriumkarbonat

kombinationen 84 % bikarbonat och 16 % karbonat ger ett stabilt pH på ca 8,3

De nya produkterna som Core 7 bygger på olika delar ab bikarbonat och karbonat. Tritons Core 7 verkar har ett förhållande som gör att pH stannar på ca 9,3 vid överdosering. Tro mig - jag har kollat :)

 

Så du har förstått rätt i stort sett men Kh kan styras av andra ämnen men vi är bara intresserade av bikarbonat/karbonat delen. pH däremot påverkas också av halten CO2 i vattnet (och indirekt av CO2 halten i luften) Så en uppdosering (för pH höjning) med karbonat är bara tillfällig och håller du på för länge så kommer KH bli för högt. Oavsett KH (över 3-4) så bestämmer förhållandet CO2 i luften ditt bas pH och dina variationer i pH i vattnet beror på att utjämningstakten  mellan luft och vatten är dålig. Överdimensionerade skummare brukar förbättra hastigheten på utjämningen.

 

MVH Lasse

Edited by Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2018-08-21 at 11:42, H... sa:

Läser lite runt på olika ställen om KH och försöker förstå vad det är och sambanden.

 

Jag har kommit fram till följande om KH:

1.Bikarbonat är Natriumbikarbonat, eller Natriumvätekarbonat. NaHCO3

Höjer KH, men i Ph över 7,8 sänker det Ph till 7,8.

 

 

2. Natriumkarbonat (soda) Na2CO3

Höjer KH, men höjer även Ph kraftigt.

 

 

 

 

Justera in KH till cirka 7 med Bikarbonat.

Och om Ph sjunkit, justera försiktigt in Ph till 8,3 med Natriumkarbonat.

 

Stämmer detta? Eller finns det felaktigheter i detalj eller resonemang? Finns det andra enklare eller bättre sätt?

Vad mer är det som styr KH och vilket samspel har dessa? (Ca Mg, andra ämnen)

 

H.

korrekt!

Det sista stycket dock en  kommentar: Det är likgiltigt ur KH synvinkel om man tillför detta i form av Na2CO3 eller NaHCO3. Man väljer med fördel Na2CO3 som kemikalie om man har bekymmer med lågt pH, annars NaHCO3. 

För att gör en lösning som innehåller lika mkt KH och är av sk standardkonc, tar man 81gr per liter om man väljer NaHCO3, och 51gr per liter om man väljer Na2CO3. Då får man samma KH innehåll i dessa. 

 

Mvh

Jonas 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2018-08-25 at 10:10, Lasse sa:

vJämnviktsgränsen för bikarbonat ligger snarare kring 8 - 8,3 i pH för saltvatten.

Finns ingen övre gräns för natriumkarbonat

kombinationen 84 % bikarbonat och 16 % karbonat ger ett stabilt pH på ca 8,3

De nya produkterna som Core 7 bygger på olika delar ab bikarbonat och karbonat. Tritons Core 7 verkar har ett förhållande som gör att pH stannar på ca 9,3 vid överdosering. Tro mig - jag har kollat :)

 

Så du har förstått rätt i stort sett men Kh kan styras av andra ämnen men vi är bara intresserade av bikarbonat/karbonat delen. pH däremot påverkas också av halten CO2 i vattnet (och indirekt av CO2 halten i luften) Så en uppdosering (för pH höjning) med karbonat är bara tillfällig och håller du på för länge så kommer KH bli för högt. Oavsett KH (över 3-4) så bestämmer förhållandet CO2 i luften ditt bas pH och dina variationer i pH i vattnet beror på att utjämningstakten  mellan luft och vatten är dålig. Överdimensionerade skummare brukar förbättra hastigheten på utjämningen.

 

MVH Lasse

 

@Lasse, o för intresserade: 

 

1)  Ta 2 glas, höj KH i dessa med lika mkt, men i det ena använder du Na2CO3, i det andra NaHCO3...först stiger såklart ph mer i det ena glaset, men dagen därpå efter utjämnad jämnvikt är pH samma i båda glasen!. 

 

2) Sist jag mätte, och mätte nu igen, ger för handen att core 7 KH lösningen har ett pH på 12, talandes för ren Na2CO3. Att ditt ph i karet ej går över 9.6 vid överdosering gäller även vid tillsättning av ren Na2CO3, eftersom det direkt finns utjämnade krafter att dra tillbaka pH värdet, se punkt 1 ovan. 

 

3) Det där med jämnvikt 8-8.3...

pka för CO3 i saltvatten är 8.9, och pKa för HCO3 i saltvatten är 5.9. När man skall hitta den punkt vid vilket då HCO3 höjer eller sänker pH så letar man efter den sk ändtitreringspunkten för CO3. Den är medelvärdet av de 2 omkringliggande pka värden, dvs (8.9+5.9)/2=7.4. Det är överaskande lågt, och betyder att vid ph 7.4 är exakt alla CO3 joner slut, uttitrerade. Det betyder att vid pH 7.4 o lägre, så kommer HCO3 helt o hållet att fungera som en bas, och alltså höja pH värdet vid tillsättning. Vid pH över 7.4 kommer HCO3 fungera som en syra, och sänka pH vid tillsättning.  Rent bildligt kan man tänka så här: Vid pH 7.4 så ligger nästan alla karbonater i form av HCO3. Just vid denna sk brytpunkt är det så. Titreringskurvor förklarar. Vid  pH 7.4 och under 7.4 är det "omöjligt" för en CO3 jon att existera(nästan), vilket betyder att tillförda nya HCO3-joner vid pH <7.4 kan bara göra endera av två saker: 1) antingen ingenting, den största delen gör så vid detta pH, stannar kvar som HCO3 och är oreagerade vid detta ph(därför buffrar HCO3 dåligt vid detta ph) ,  eller 2) ta upp en vätejon. Nettoeffekten blir därför att HCO3 fungerar som en bas här(om än mkt svag), och att pH stiger. Ju lägre pH man har, desto mer kommer mekanism nr 2 dominera, och den pH höjande effekten av tillförd HCO3 stiger(och HCO3 buffrar bättre o bättre).  Men så fort man kommer över pH 7.4, finns det en liten del carbonatjoner i vattnet, varvid tillförda HCO3 joner nu kan göra endera av två saker 1) Ingenting, sammas om ovan, största delen reagerar EJ och blir kvar som HCO3, eller 2) en liten del trots allt går över till CO3, o därmed nettomässigt fungera som en syra.

Så rent schematiskt kan man tänka lite bildligt återigen att vid pH 7.4 är HCO3 helt inert, vare sig en syra eller en bas, alltså usel som buffert, och  tillför man HCO3 vid exakt detta pH stannar alltså alla tillförda HCO3 joner kvar som HCO3 och inget händer med pH .(nettomässigt).  

Sen ovan o under detta pH värde(7.4) , handlar det om nettoeffekten, dvs vad vill HCO3 helst göra, avge en H jon eller ta upp. 

NU är detta ph 7.4 lite i lägsta laget om man gör detta experimentellt skall jag erkänna, och kanske beror det på att vi har inte exakt samma salt i våra akvarium som ett experiment med ren NaCl(och därmed inte exakt samma ska värden). Min erfarenhet är därmed att brytpunkten där NaHCO3 höjer resp sänker pH i saltvatten är vid pH 7.8(kanske 7.7) . Det har jag experimentellt reproducerat flera gånger.

 

Men om man räknar på sötvattens pka, som är högre, då kommer man närmare de värden Lasse anger. Där är pKa för CO3 10.3, och för HCO3 6.4. Då kommer ändtitreringspunkten för CO3 hamna på (10.3+6.4)/2=8.3. Dvs det värde du anger, men det gäller alltså sötvatten. Just därför så har en NaHCO3 lösning detta pH, den är ju baserad på osmosvatten och NaHCO3.

 

Mvh

Jonas 

Edited by jonasroman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det stämmer inte riktigt med vad jag sett i praktiken med 7,8 - det är snarare kring 8 - 8,1 - testa får du se i saltvatten. Jag har gjort det några gånger. Om ditt värde skulle stämma så skulle man se en nedåtgående pH just när man doserade bikarbonat när man kör klassisk Balling. Det får man inte. Det jag angav som pH 8,3 får du om du blandar 84 % natriumbikarbonat med 16 % natriumkarbonat (vikt procent) - (sk dubbellbuffer).  Att du kan dra upp pH hur högt som helst med ren NaHCO3 när du doserar kan du själv testa enkelt - bara häv i. Att det sedan jämnar ut sig till ca 8,15 på grund av koldioxidtrycket i luften är en helt annan sak - men temporärt kan du lätt erhålla över 12,5 med ren NaCO3. Hade det inte för detta så hade alla balling recept innehållet bara natriumkarbonat eftersom dess löslighet är mycket större än natriumbikarbonat. Jag har - genom klantighet - doserat in nästan 400 ml av Core 7 a och b i mitt akvarium och pH steg snabbt upp mot 9,3 men stannade där fast det doserades in mer i fler omgångar. När jag lyckades stänga av helsiket - låg på lasarettet då - så gick pH ner sakta mot mitt vanliga kring 8,15. Hade det varit en annan blandning av NaHCO3 och NaCO3 så hade pH jämnat ut sig vid en annan jämnvikt (vid doseringstillfället). 

 

Idag doserar jag min Core 7 lösning 3a och 3b under natten (jämnt fördelat i 1 ml doseringar) mellan 22:00 och 12:00 dagen därpå. Då utjämnas natt pH kring 8.25 (alltså högre än vid total jämnvikt mellan CO2 i luft och vatten) och sedan skickar fotosyntesen upp pH under dagen till ca 8,35 - 8,4. Tämligen ny kalibrerad elektrod.

 

Nedan så syns min pH kurva de senaste dagarna. Raka linjer (två ställen) missade data. 21/8 visar ett kraftigt taggigt mönster på natten - då doserar jag 5 ml varje timme mellan 22:00 och 10:00 den 22/8. Natten mellan 22/8 och 23/8 finns inga mätvärden och den 23/8 ställde jag in 1 ml per 9 minut ungefär mellan 22:00 - 12:00 dagen därpå. Man ser fortfarande taggighet på natten men inte så kraftigt. Dessa värden gäller nu med två personer i lägenheten - är vi fler så påverkas både min och max värden.

 

5b82f56655fa0_ScreenShot08-26-18at08_43PM.PNG.3ad461be8717acfdc1aec0821565d079.PNG

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan, Lasse sa:

Det stämmer inte riktigt med vad jag sett i praktiken med 7,8 - det är snarare kring 8 - 8,1 - testa får du se i saltvatten. Jag har gjort det några gånger. Om ditt värde skulle stämma så skulle man se en nedåtgående pH just när man doserade bikarbonat när man kör klassisk Balling. Det får man inte. Det jag angav som pH 8,3 får du om du blandar 84 % natriumbikarbonat med 16 % natriumkarbonat (vikt procent) - (sk dubbellbuffer).  Att du kan dra upp pH hur högt som helst med ren NaHCO3 när du doserar kan du själv testa enkelt - bara häv i. Att det sedan jämnar ut sig till ca 8,15 på grund av koldioxidtrycket i luften är en helt annan sak - men temporärt kan du lätt erhålla över 12,5 med ren NaCO3. Hade det inte för detta så hade alla balling recept innehållet bara natriumkarbonat eftersom dess löslighet är mycket större än natriumbikarbonat. Jag har - genom klantighet - doserat in nästan 400 ml av Core 7 a och b i mitt akvarium och pH steg snabbt upp mot 9,3 men stannade där fast det doserades in mer i fler omgångar. När jag lyckades stänga av helsiket - låg på lasarettet då - så gick pH ner sakta mot mitt vanliga kring 8,15. Hade det varit en annan blandning av NaHCO3 och NaCO3 så hade pH jämnat ut sig vid en annan jämnvikt (vid doseringstillfället). 

 

Idag doserar jag min Core 7 lösning 3a och 3b under natten (jämnt fördelat i 1 ml doseringar) mellan 22:00 och 12:00 dagen därpå. Då utjämnas natt pH kring 8.25 (alltså högre än vid total jämnvikt mellan CO2 i luft och vatten) och sedan skickar fotosyntesen upp pH under dagen till ca 8,35 - 8,4. Tämligen ny kalibrerad elektrod.

 

Nedan så syns min pH kurva de senaste dagarna. Raka linjer (två ställen) missade data. 21/8 visar ett kraftigt taggigt mönster på natten - då doserar jag 5 ml varje timme mellan 22:00 och 10:00 den 22/8. Natten mellan 22/8 och 23/8 finns inga mätvärden och den 23/8 ställde jag in 1 ml per 9 minut ungefär mellan 22:00 - 12:00 dagen därpå. Man ser fortfarande taggighet på natten men inte så kraftigt. Dessa värden gäller nu med två personer i lägenheten - är vi fler så påverkas både min och max värden.

 

5b82f56655fa0_ScreenShot08-26-18at08_43PM.PNG.3ad461be8717acfdc1aec0821565d079.PNG

 

MVH Lasse

har testat. vi har olika resultat isåfall, o mitt stämmer ju närmare den teoretiska sanningen;-) 

 

skall läsa det andra mer noggrant men här har du pka för salt o sött så länge . stämmer perfekt på sötvatten , 8.3.

 

 

 

 

pka.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan, Lasse sa:

Det stämmer inte riktigt med vad jag sett i praktiken med 7,8 - det är snarare kring 8 - 8,1 - testa får du se i saltvatten. Jag har gjort det några gånger. Om ditt värde skulle stämma så skulle man se en nedåtgående pH just när man doserade bikarbonat när man kör klassisk Balling. Det får man inte. Det jag angav som pH 8,3 får du om du blandar 84 % natriumbikarbonat med 16 % natriumkarbonat (vikt procent) - (sk dubbellbuffer).  Att du kan dra upp pH hur högt som helst med ren NaHCO3 när du doserar kan du själv testa enkelt - bara häv i. Att det sedan jämnar ut sig till ca 8,15 på grund av koldioxidtrycket i luften är en helt annan sak - men temporärt kan du lätt erhålla över 12,5 med ren NaCO3. Hade det inte för detta så hade alla balling recept innehållet bara natriumkarbonat eftersom dess löslighet är mycket större än natriumbikarbonat. Jag har - genom klantighet - doserat in nästan 400 ml av Core 7 a och b i mitt akvarium och pH steg snabbt upp mot 9,3 men stannade där fast det doserades in mer i fler omgångar. När jag lyckades stänga av helsiket - låg på lasarettet då - så gick pH ner sakta mot mitt vanliga kring 8,15. Hade det varit en annan blandning av NaHCO3 och NaCO3 så hade pH jämnat ut sig vid en annan jämnvikt (vid doseringstillfället). 

 

Idag doserar jag min Core 7 lösning 3a och 3b under natten (jämnt fördelat i 1 ml doseringar) mellan 22:00 och 12:00 dagen därpå. Då utjämnas natt pH kring 8.25 (alltså högre än vid total jämnvikt mellan CO2 i luft och vatten) och sedan skickar fotosyntesen upp pH under dagen till ca 8,35 - 8,4. Tämligen ny kalibrerad elektrod.

 

Nedan så syns min pH kurva de senaste dagarna. Raka linjer (två ställen) missade data. 21/8 visar ett kraftigt taggigt mönster på natten - då doserar jag 5 ml varje timme mellan 22:00 och 10:00 den 22/8. Natten mellan 22/8 och 23/8 finns inga mätvärden och den 23/8 ställde jag in 1 ml per 9 minut ungefär mellan 22:00 - 12:00 dagen därpå. Man ser fortfarande taggighet på natten men inte så kraftigt. Dessa värden gäller nu med två personer i lägenheten - är vi fler så påverkas både min och max värden.

 

5b82f56655fa0_ScreenShot08-26-18at08_43PM.PNG.3ad461be8717acfdc1aec0821565d079.PNG

 

MVH Lasse

Jag menar så här...du överdoserar kraftigt Core 7, men alltså, ren Na2CO3 har ph 12...så de är väl inte konstigt alls att du inte landar på pH 12...du har ju ändå ngr hundra liter vatten med normalt pH samt buffertsystem som jobbar ner...jag ser inte ditt maxpH på 9.6 som ett bevis för att deras blandning är en kombo. När jag gjorde mitt egna recept så provade jag just detta, att mixa in en liten del NaHCO3, inte alls mkt, men ändå behålla faktorn ggr 3.5, och då fick den lösningen ett pH på 9.5...men tritons har ett pH på 12. Det talar emot att core 7 är en mix. Om du får ett lägre pH med tiden i din core 7, tror jag det beror på att den stått i kontakt med luften. Nu mätte jag precis på en core 7 som varit oöppnad, ph 12. 

 

Angående ph värdet när HCO3 sänker har jag också provat, så vi har helt enkelt olika resultat. Jag undersökte en period när jag doserade rent HCO3, alltså vanlig balling, och pH sjönk alltid efter HCO3 doseringen, vid alla ursprungsvärdena jag hade i karet (som låg mellan 7.8-8.1). Inte förrän jag gjorde ett vatten med pH 7.7, så kunde jag se att HCO3 tillsättning hade en stigande effekt på pH värdet. Detta stämmer ju bra med teorin också. 

När jag titrerar nu med min Alkatronic kan jag se samma sak, eftersom jag ser pH värdet i LCD samtidigt som syran tillsätts. Där ser man precis samma sak, att buffertkapaciteten är usel ner till ungefär pH 7, där först börjar HCO3 jonerna arbeta som en bas tydligt. Stämmer bra med titreringskurvan som är planast runt 5.9. Jag har också gjort egna titreringskurvor med så att säga våra moderna marina salter för att hitta dom rätta ändtitreringspunkterna för just våran situation, och den är ngt lägre än litteraturen, dvs 4.2 för HCO3(Fast Randy säger faktiskt också 4.2 så vi är överens). Så den känslan jag då får är att det stämmer rätt bra att HCO3 är en syra vid pH över 7.7. (7.8 kanske). 

 

Men jag skall försöka göra om testet, alltså huvudfrågan som tråden egentligen handlar om: vid vilket pH höjer resp sänker HCO3 tillförsel. 

Men som sagt, Balling har jag ju kört i alla dess former , och jag har varje gång märkt att HCO3 sänker pH vid överraskande redan låga pH. 

 

Nu kör jag därför också Na2CO3, eller core 7 då, men en gynnsam effekt på pH värdet förstås:-)

 

/Jonas

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minuter sedan, Lasse sa:

Det stämmer inte riktigt med vad jag sett i praktiken med 7,8 - det är snarare kring 8 - 8,1 - testa får du se i saltvatten. Jag har gjort det några gånger. Om ditt värde skulle stämma så skulle man se en nedåtgående pH just när man doserade bikarbonat när man kör klassisk Balling. Det får man inte. Det jag angav som pH 8,3 får du om du blandar 84 % natriumbikarbonat med 16 % natriumkarbonat (vikt procent) - (sk dubbellbuffer).  Att du kan dra upp pH hur högt som helst med ren NaHCO3 när du doserar kan du själv testa enkelt - bara häv i. Att det sedan jämnar ut sig till ca 8,15 på grund av koldioxidtrycket i luften är en helt annan sak - men temporärt kan du lätt erhålla över 12,5 med ren NaCO3. Hade det inte för detta så hade alla balling recept innehållet bara natriumkarbonat eftersom dess löslighet är mycket större än natriumbikarbonat. Jag har - genom klantighet - doserat in nästan 400 ml av Core 7 a och b i mitt akvarium och pH steg snabbt upp mot 9,3 men stannade där fast det doserades in mer i fler omgångar. När jag lyckades stänga av helsiket - låg på lasarettet då - så gick pH ner sakta mot mitt vanliga kring 8,15. Hade det varit en annan blandning av NaHCO3 och NaCO3 så hade pH jämnat ut sig vid en annan jämnvikt (vid doseringstillfället). 

 

Idag doserar jag min Core 7 lösning 3a och 3b under natten (jämnt fördelat i 1 ml doseringar) mellan 22:00 och 12:00 dagen därpå. Då utjämnas natt pH kring 8.25 (alltså högre än vid total jämnvikt mellan CO2 i luft och vatten) och sedan skickar fotosyntesen upp pH under dagen till ca 8,35 - 8,4. Tämligen ny kalibrerad elektrod.

 

Nedan så syns min pH kurva de senaste dagarna. Raka linjer (två ställen) missade data. 21/8 visar ett kraftigt taggigt mönster på natten - då doserar jag 5 ml varje timme mellan 22:00 och 10:00 den 22/8. Natten mellan 22/8 och 23/8 finns inga mätvärden och den 23/8 ställde jag in 1 ml per 9 minut ungefär mellan 22:00 - 12:00 dagen därpå. Man ser fortfarande taggighet på natten men inte så kraftigt. Dessa värden gäller nu med två personer i lägenheten - är vi fler så påverkas både min och max värden.

 

5b82f56655fa0_ScreenShot08-26-18at08_43PM.PNG.3ad461be8717acfdc1aec0821565d079.PNG

et är

MVH Lasse

En kommentar till: Intressant ide att dosera KH bara på natten, men då prioriterar du alltså ett stabilt pH framför ett stabilt KH....;-)...varför det? pH svängningar förekommer i naturen med över dygnet, men inte KH svängningar. Till detta så vet vi att KH förbrukas betydligt mer på dagen: ungefär 70-80% av KH konsumptionen sker på dagen. Din regim förstärker ytterligare en ojämn KH-dygns-kurva. Jag skulle gissa att ditt KH på natten, som du ej känner till, är minst 0.5-0.7dKH högre än på dagen. Därför borde man göra tvärtom, (om man tror på stabil KH, det behöver du inte hålla med om), att dosera cirka 70% av den totala KH dosen på dagen, o högst 30 % på natten. Jag är helt säker på att det är en viktigare prioritet samt liknar naturen mer att göra så. Smällen man tar är att pH skillnaden blir större över dygnet men vad gör det? Det är ju så i naturen med.  De som kör Ca reaktor o ej kan styra tillförseln så snabbt, har tydliga KH kurvor som liknar inversa pH kurvor.

Vad är det vi vill?, likna naturen tror jag.

Jag har gjort precis tvärt emot som du gör sedan jag fått insikt hur en KH kurva ser ut i ett slutet system. Nu, men hjälp av min doserstation och kontinuerlig KH mätning, kan jag se exakt var jag skall gå in med min KH lösning. Det har lett till ett KH som är som ett streck över dygnet, men pH såklart, som vanlig, en dygnskurva, som ju även i naturen. Men så har jan ett refugium också, så även pH är hyfsat högt på natten skall sägas, för att vara på natten. 

 

/Jonas

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet med ditt resonemang var att när de första felaktiga mängderna (ca 1/3 av dem gick in så steg ph direkt till 9,3 för att sedan stanna där fast det fortfarande pumpades in Core 7 3a och 3b). Ren Na2CO3 ger högre pH än 12 i rent RO vatten har jag för mig.

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan, Lasse sa:

Problemet med ditt resonemang var att när de första felaktiga mängderna (ca 1/3 av dem gick in så steg ph direkt till 9,3 för att sedan stanna där fast det fortfarande pumpades in Core 7 3a och 3b). Ren Na2CO3 ger högre pH än 12 i rent RO vatten har jag för mig.

 

MVH Lasse

det är ju det jag säger...i rent vatten ger Na2CO3 pH 12..och tritons core 7 har ju det pH (läs mitt inlägg igen)....men du doserade ju ner det i ett akvarium...såklart blir det inte pH 12 där. Du doserade väl inte ner 600 liter core 7...dvs bytte ut hela karets vatten mot core 7...eller fattar jag dig fel vad som hände??

 

har du en lösning med pH 12 som doseras ner aldrig så mkt i 300 liter vatten med urspungspH typ 8, så får du såklart inte ett ph 12...det blir ju vad som helst...9,6 låter väldigt högt, ytterligare talandes för att doseringslösningen hade ett ph på 12, dvs ren Na2CO3.  OCH att det så att säga stannar på 9.6 har ju mer med att göra med vilken buffertkapactet du har i karet, än lösningens pH. Jag hävdar att ditt resonemang är inte korrekt.

Edited by jonasroman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har av vissa anledningar inriktat mig på ett stabilt och högt pH - upp mot det som gällde för mer än hundra år sedan - innan industrialismen - visserligen är evolutionen snabb ibland men inte så snabb. Så om du skall likna naturen så skall du nog göra det som gällde för lite mer än 100 år sedan och då var pH betydligt högre. det är det som våra organismer är anpassade för. Vad vet vi om KH svängningar i naturliga rev - är det någon som satt upp en KH mätare där och sett att det inte är några. Jag frågar för jag inte vet om det skiftar under dygnet. De naturliga skiftningarna i pH är inte så stora på exponerade rev.

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Läser du inte - jag skrev att pH i rent vatten är högre än pH 12 men Na2CO3 och mitt pH stabiliserade sig vid 9,3. Men gör en test så får du se själv.

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan, Lasse sa:

Jag har av vissa anledningar inriktat mig på ett stabilt och högt pH - upp mot det som gällde för mer än hundra år sedan - innan industrialismen - visserligen är evolutionen snabb ibland men inte så snabb. Så om du skall likna naturen så skall du nog göra det som gällde för lite mer än 100 år sedan och då var pH betydligt högre. det är det som våra organismer är anpassade för. Vad vet vi om KH svängningar i naturliga rev - är det någon som satt upp en KH mätare där och sett att det inte är några. Jag frågar för jag inte vet om det skiftar under dygnet. De naturliga skiftningarna i pH är inte så stora på exponerade rev.

 

MVH Lasse

Ja, det finns mätningar på det Lasse. Det finns mer bevis för ur koraller mår dåligt av KH svängningar än pH svängningar. Det senare tror jag inte finns bevis för alls o talar emot den massiva erfarenhet vi akvarister har. Men det är upp till var o en. jag vet vad jag tror på;-) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, Lasse sa:

Läser du inte - jag skrev att pH i rent vatten är högre än pH 12 men Na2CO3 och mitt pH stabiliserade sig vid 9,3. Men gör en test så får du se själv.

 

MVH Lasse

högre?, okej, 12.1 då...nej, du för läsa mitt senaste inlägg. Du glömmer helt att att kar har en buffertkapacitet. Det stannar på 9.6 oavsett. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det stannade på 9,3 - hur kan du påstå något annat än vad jag uppger.

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan, Lasse sa:

Läser du inte - jag skrev att pH i rent vatten är högre än pH 12 men Na2CO3 och mitt pH stabiliserade sig vid 9,3. Men gör en test så får du se själv.

 

MVH Lasse

Hur förklara du att core 7 har ett ph på 12?

jag vet vad en mix lösning får för pH. Inte 12. jag har gjort dessa olika recepten själv, så jag gissar inte direkt. 

Ditt huvudargument att ditt ph stannade på 9.6 stämmer inte Lasse. Vad du för för slutpH i ett sådant scenario är mer komplicerat än så. jan kan inte räkna ut det heller på rak arm, men redan 9.6 låter högt, talandes för att lösningen du hällde i hade ett pH på 12. Du har ju en buffert med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan, jonasroman sa:

Ja, det finns mätningar på det Lasse. Det finns mer bevis för ur koraller mår dåligt av KH svängningar än pH svängningar. Det senare tror jag inte finns bevis för alls o talar emot den massiva erfarenhet vi akvarister har. Men det är upp till var o en. jag vet vad jag tror på;-) 

Har du möjligtvis en referens till de mätningarna. Tror du inte pH:t var högre i havet för 100 år sedan trots att CO2 nivån gått upp från ca 330 till över 400 ppm sedan jag föddes 1950?

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, Lasse sa:

Det stannade på 9,3 - hur kan du påstå något annat än vad jag uppger.

 

MVH Lasse

jag skrev fel, spelar ingen roll, mitt argument kvarstår. 9.3 eller 9.6. Samma svar från mig. Vad det exakt stannar beror på massa saker. Du kan såklart inte förvänta dig att det skulle stiga till 12!...du har ju inte rent Na2CO3 lösning i karet för tusan. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Lasse sa:

Har du möjligtvis en referens till de mätningarna. Tror du inte pH:t var högre i havet för 100 år sedan trots att CO2 nivån gått upp från ca 330 till över 400 ppm sedan jag föddes 1950?

 

MVH Lasse

klart att det var, men nu talar vi om svängningar- Du vill jämna ut nattens dipp. Det fanns en dipp då med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan, Lasse sa:

Det stannade på 9,3 - hur kan du påstå något annat än vad jag uppger.

 

MVH Lasse

kan du ange hur mkt lösning du doserade? samt vilket pH du hade innan det skedde, samt din volym på karet. Då kan man räkna ut det förväntade pH värdet OM vi låtsas att lösning var ren Na2CO3 (som jag tror att det är, har som sagt mätt på den).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja - ungefär där jag ligger nu. Men referens på stadigt KH på reven vore bra. Jag kan ha fel men jag vill gärna se en undersökning på det.  Förklara för mig hur det kan bli 9,3 när 1/3 del av överdoseringen hade kommit i karet - sedan låg det där under den tid de övriga 2/3 kom i

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Saltvattensguiden


Organisationsnummer: 802438-6222
E-post: admin@saltvattensguiden.se


 • Ordförande: nike83
 • Kassör: Tribiani
 • Tekniskt ansvarig: ormet
 • Medlemsansvarig: kaptenen
 • Annonsörsansvarig: danne031
 • Våra betalningsalternativ


 • Swish: 123 268 41 16
 • PayPal: kassor@saltvattensguiden.se
 • Bankgiro: 220-3503

 • Aktuell programversion


  IPS Community Suite 4.4.10
  Tapatalk 1.6.5

  ×
  ×
  • Create New...