Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/28/2019 in all areas

  1. 1 point
    Då har ja kört 3%ig Väteperoxid i 8 dar, en skvätt i sumpen. Hade en aning gulvatten i karet. Borta är det. Justerat skummaren så ja skummar blötare. Ja hade dock dag 4 och 5 ett svagt svagt dis i karet. Misstänker att det finns någon form av kolhydrat i flaskan. Lite lägre dos och vattnet är idag disfritt. Koraller och fisk mår finfint.
  2. 1 point
    Bara algerna, så om du inte har algätare är det nog bara bra att ha ljuset avstängt.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...