Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/17/2021 in all areas

  1. Ja det är tydligt att värdet på nickel och zink är så högt att det kan vara problemet med vattnet. Här räcker det inte med att byta vatten eller att tillsätta detox utan källan måste utredas. Det troligaste är för mig är någon slangklämma eller liknande av metall som ligger i vattnet. När man vet var det kommer från är det dags för detox eller liknande. U i listan står antagligen för unbestimmt eller unbekannt i tyska vilket på svenska är obestämt eller okänt. Ditt fosfatvärde är alltså 3,06 x 2,767 = 8,47 mg/l vilket antagligen är högre än det som den automatiska kalkylatorn klarar av. Vissa Acropora slutar växa när fosfathalten går över 0,3 ungefär. Normalt är mycket mer fosfat bundet i stenen och sanden än i vattnet så jag ser det som uteslutet att använda vanlig fosfatremover. Jag skulle tro det behövs 50 - 100 kg. Lantanklorid är det enda jag kan tänka mig fungera. När man tillsätter Lantanklorid flockas lantanklorid som små flingor i vattnet och de kan fastna i sidolinjen och näsporer hos fiskar så du behöver ett stort sandfilter där du tillsätter lantanklorid mycket sakta i vattnet som kommer in i filtret. På så sätt fäster lantanfosfatflingorna på filtersandens yta och kommer aldrig nära fiskarna. Kommer Lantanklorid i de mängder du behöver i vattnet kommer det dessutom att fälla ut som en hård grå grumlig film på akvarierutorna som är nästan omöjlig att få bort. Här kommer en krångliga beräkningar av vilket flöde du behöver genom sandfiltret och hur mycket lantankloridlösning du max kan tillsätta. Om du kör 1000 liter i timmen passerar ungefär 1000 x 8,47 mg fosfat genom filtret. Det betyder att du teoretiskt kan ta bort 8,47g fosfat varje timme. Jag skulle nöja mig med hälften för att var säker på att ingen lantanklorid passerar filtret. Djuren kan också chockas om fosfatvärdet sjunker för mycket för fort. Använd t.ex Seaklear commercial (finns i en del spabutiker så behövs ungefär 8 oz för att ta bort 4,5 mg/l i 5000 gallon. Det är 237 ml till 19000 liter vilket ger 12 ml till 1000 liter. (Från tillverkaren https://seaklear.com/residential-products/phosphate-remover) . Du kan alltså droppa i max 12ml per timme i inloppet till ett sandfilter med flödet 1000 liter i timmen. Lantankloriden måste tillsättas kontinuerligt. Häller du i lite grann för 5 minuter kommer det ut i akvariet. Det bästa är om du kan avdela en doserpump till detta så att flödet blir stabilt. En vanlig doserpump ger ungefär 50 ml per minut vilket är 3 liter i timmen. Då är det bara att tillsätta 12 ml Seaklear per 3 liter osmosvatten och köra så blir det rätt dos. Jag skulle köra det 5 timmar först dagen. (15 liter + 60 ml = 5 timmar) Går det mer än 1000 liter i timmen genom sandfiltret fungerar det lika bra ändå men är flödet mindre måste du minska mängden lantanklorid. För att hålla reda på hur fosfatvärdet sjunker behöver du en Hanna checker. Den modell som klarar högst värde är 713 men den har ett max på 2,5 mg/l. Du måste alltså späda akvarievattnet för att få ett värde. Jag skulle ta en 1ml Salifertspruta med akvarievatten och sedan fylla på i Hanna mätkyvetten till 10 ml med osmosvatten och testa sedan. Då är mätvärdet 10 gånger högre än det Hanna visar. Nu vet vi att med ditt värde på 8, 47 mg/l kan vi tillsätta 12 ml per timme men ditt fosfatvärde kommer att sjunka så dosen måste undan för undan minskas.
    1 point
  2. Hej alla! Jag tömde karet i torsdags efter att jag stängde av flödespumpen i någon timme så att alla partiklar skulle sjunka. Genom att pumpa ut det "fina vattnet" fick jag återanvända ca 18L av befintligt vatten. Jag sköljde sanden i nästan en timme, det var så många partiklar... Det var alldeles för mycket sand när jag fyllde karet första gången så nu tog jag bort ca en tredjedel och det ser mycket mer balancerat ut... Sen väntade jag i 24 timmar och på fredag kväll började jag med Red sea mature pro kit. Jag tror att jag valde lite fel där, jag förstår inte riktigt syftet med att ha koll på KH bland annat. Jag tycker att det är svårt att hitta bra bakteriekällor om man inte ska låta naturen ta sin tid. Så nu sedan i lördags har jag molnigt vatten, jag antar att det är bakterierna jag la till, eller "bakteriefoder" som också kommer med i kitet. Jag testade vattnet enligt anvisningen, jag har Salifert tester. Jag har lite svårt med KH testet, det verkar omöjligt att vara exakt med det systemet... Så länge har jag 0 nitrit, ca 50 nitrat och typ 0.15 ammoniak. pH är stabilt runt 8/8.4. Jag köpte igår ett hang-on filter med lite vadd bara för att se om det fanns något i vattnet som kunde filtreras bort men det verkar inte som att det är något. Eftersom jag kör utan skimmer så tyckte jag att det var ändå bra att ha ett filter tillgängligt ifall jag behöver ha aktivt kål eller jag vet inte vad vid ett senare tillfälle. Well, hag skulle behöva lite rådgivning när det gäller min cycling... Tack! Den tekniska gaveln FTS! Trevlig söndag!
    1 point
  3. Hej alla! Ljusrampen kom ikväll och den är absolut fantastisk. Jag varmt rekommenderar att köpa GNC silvermoons, de existerar i 7 längder (från 38cm to 140cm) och 4 olika led kombinationer varav en avsedd för sötvatten. Jag har Marine som är en blandning ca 50/50 av vit 10k och blått 460nm. Resultatet är en fin balans av färg, det är inte för blått! Svårt att fota dock. DÄREMOT... Jag sköljde inte sanden eftersom det stod att det inte var obligatoriskt. Det var ett stort misstag. Jag kommer nu att tömma karet, ta ut sanden och skölja den... Jag tycker att det är för mycket sand så jag kommer nog att ta bort en tredjedel.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...