Jump to content

Hypotes: Aluminium är ofarligt att ha i akvariet


General_A

Recommended Posts

Jag vet att det flesta metaller mer eller mindre löser sig i vatten och att det flesta metalljoner är giftiga eller hälsofarliga. Därför blev jag väldigt orolig när jag införskaffade mitt akvarium för ca 2 år sen och såg att aluminiumbalkarna som belysningen sitter på delvis låg i vattnet. Men efter att ha gjort en del research valde jag att avvakta och nu två 2 år senare skickade jag vatten på labbanalys för att delvis kolla aluminiumnivåerna. Det låg på 13,7 μg/l vilket är 9 μg/l högre än min vattenkälla och normalt havsvatten, vilket ligger på ca. 5 μg/l. Dock så ligger en del sjö och flod vatten på ca. 400 μg/l. Den dödlig mängd ligger på ca 1500 μg/l1. Så jag har långt ifrån en skadlig dos och har aldrig observerat något problem som kan ha med aluminiumförgiftning i mitt akvarium efter 2 år med aluminium exponerat i vatten. Så jag misstänker att min hypotes jag kom fram till för ca. 2 år sen stämmer.

 

Jag trodde nämligen inte att aluminium-nivåerna skulle stiga avsevärt. Detta eftersom aluminium alltid har en skyddade yta av aluminiumoxid som verken reagerar med luft eller vatten. Om denna yta blir skadad kommer dock aluminiumet utan aluminiumoxid-yta att reagera med vattnet, dock väldigt långsamt i kallt vatten. Då bildas nytt aluminiumoxid och vätegas2.  Det lilla aluminiumoxiden som sedan hamnar i vattnet löses aldrig upp i vatten med ett pH på 8+(vilket alla saltvattensakvarium borde ha) och därmed exponeras aldrig akvariet för aluminiumjoner (det är dessa som är skadliga för levande organismer). Aluminiumoxiden som sedan finns i vattnet reagerar med fosfat och bildar aluminiumfosfat, som sedan avlägsnas ur vattnet med hjälp av en skimmer, eftersom aluminiumfosfat inte är vattenlösligt. Så aluminium i akvariet är inte bara ofarligt, utan hjälper även till att få bort fosfat.

 

Verkar detta troligt eller är det något jag inte tänkt på? Kom gärna med synpunkter.

 

Referenser:   

http://www.lenntech.com/periodic/water/aluminium/aluminum-and-water.htm

http://sciencepark.etacude.com/lzone/reactivity/Al.php

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=456DBCE3D4BF3BA339D652A954BE2735?doi=10.1.1.546.737&rep=rep1&type=pdf

Edited by General_A
Link to comment
Share on other sites

Rollen av löst aluminium som gift spelar är högst omstridd.

I Frankrike är det förbjudet att använda aluminium i reningen av dricksvatten.

Alla? tillverkare av deodoranter annonserar nu om de är aluminiumfria eller har aluminiumfria alternativ.

För människor (det är dåligt utrett) räknar man med att en halt på 0,1 mg/l ger ökad risk för Alzheimers sjukdom. Intressant där var att 5 mg/l silikat inhiberar den ökningen.

Det verkar som om den första referenten inte har en aning om livet i havet då han refererar till hur giftigt aluminium är för fiskar.

Det är väl den djurklass som är minst känslig av alla för metallförgiftningar. Och utvecklingen i äggen är mycket känsligare än vad vuxna djur är.

Om man jämför med koppar tål fiskar oftast mer än 0,1 mg/l medan ett par ug/l kan vara giftigt för tagghudingar.

I akvarier där man använder alubaserad fosfatremover är det vanligt med en halt av 20 ug/l alltså 5 gånger lägre än det som kan vara giftigt för männskor.. Men djuren dricker inte av vattnet utan de är i det dygnet runt hela livet. Många har det inte bara runt kroppen utan även inne i.

I naturligt havsvatten hittade jag nu referenser med aluminiumhalter från 0,27 ug/l till 1,1 ug/l. ( Google - seawater trace elements) 

Normalt sett innebär 20 mg/l inte något problem i vanliga revkar.

Men det aluminium vi använder är legerat för att man vill ändra seghet och hårdhet i materialet. Det innebär risk att aluminium eller andra metaller kan lösas i vattnet elektrolytiskt. Popnitar i alminiumramar ligger riktigt illa till.

Link to comment
Share on other sites

Riktigt så enkelt är det inte tyvärr. Det visade sig att jag hade skrivit om det innan - se här

 

Citat

Totalinnehållet av aluminium i vattenkolumnen är helt pH beroende som med minsta koncentrationen kring 8-8,5. Sedan finns det två giftiga former av aluminium som har sina toppar vid olika pH. Al +3 jonen som börjar att förekomma vid ett pH under ca 6,5 och Al(OH4) -jonen som börjar uppträda vid pH kring 8. Mellan dessa pH är det "lösta" aluminiumet till 99 % bundet till DOM (dissolved organic matter = löst organiskt material) och är ogiftigt Eftersom "lösligheten" för totala aluminiumet är som lägst i intervallet 8 till 8,5 så är den ökade andelen av den farliga jonen Al(OH4) (av totalinnehållet) vad jag förstår normalt inte till besvär men jag kommer att vara betydligt försiktigare i framtiden när jag använder aluminiumbaserade preparat. Framförallt inte använda det på rutin och ständigt utan om jag använder det så får det bli när det behövs så totalinnehållet av aluminium inte byggs upp i vattenkolumnen. Artikeln jag hittade visar att procentdelen av Al(OH4) i förhållandet till hela förekomsten av "löst" aluminium i vattenkolumnen stiger väldigt snabbt från ca 5% vid pH 8 till ca 90% vid pH 9. Viktigt är att artikeln handlar om sötvatten och det är en av de få källor jag sett om detta men det gör mig försiktigare. Vilka koncentrationsnivåer vi talar om kan man få från samma artikel där artikellförfattarna refererar till en undersökning som visar att ett totalinnehåll av "löst" aluminium på 300 mikrogram/l (0,3 mg/l) i vattenkolumnen är toxiskt för algen Monoraphidium griffithii vid pH på 8,5.Om man som artikelförfattarna räknar denna giftighet till förkomsten av aluminat (Al(OH4)) så skulle det motsvara ca 0,15 mg/l av Al(OH4).

 

¨MVH Lasse

 

Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, stigigemla said:

Rollen av löst aluminium som gift spelar är högst omstridd.

I Frankrike är det förbjudet att använda aluminium i reningen av dricksvatten.

Alla? tillverkare av deodoranter annonserar nu om de är aluminiumfria eller har aluminiumfria alternativ.

För människor (det är dåligt utrett) räknar man med att en halt på 0,1 mg/l ger ökad risk för Alzheimers sjukdom. Intressant där var att 5 mg/l silikat inhiberar den ökningen.

Det verkar som om den första referenten inte har en aning om livet i havet då han refererar till hur giftigt aluminium är för fiskar.

Det är väl den djurklass som är minst känslig av alla för metallförgiftningar. Och utvecklingen i äggen är mycket känsligare än vad vuxna djur är.

Om man jämför med koppar tål fiskar oftast mer än 0,1 mg/l medan ett par ug/l kan vara giftigt för tagghudingar.

I akvarier där man använder alubaserad fosfatremover är det vanligt med en halt av 20 ug/l alltså 5 gånger lägre än det som kan vara giftigt för männskor.. Men djuren dricker inte av vattnet utan de är i det dygnet runt hela livet. Många har det inte bara runt kroppen utan även inne i.

I naturligt havsvatten hittade jag nu referenser med aluminiumhalter från 0,27 ug/l till 1,1 ug/l. ( Google - seawater trace elements) 

Normalt sett innebär 20 mg/l inte något problem i vanliga revkar.

Men det aluminium vi använder är legerat för att man vill ändra seghet och hårdhet i materialet. Det innebär risk att aluminium eller andra metaller kan lösas i vattnet elektrolytiskt. Popnitar i alminiumramar ligger riktigt illa till.

 

7 hours ago, Lasse said:

Riktigt så enkelt är det inte tyvärr. Det visade sig att jag hade skrivit om det innan - se här

Quote

Totalinnehållet av aluminium i vattenkolumnen är helt pH beroende som med minsta koncentrationen kring 8-8,5. Sedan finns det två giftiga former av aluminium som har sina toppar vid olika pH. Al +3 jonen som börjar att förekomma vid ett pH under ca 6,5 och Al(OH4) -jonen som börjar uppträda vid pH kring 8. Mellan dessa pH är det "lösta" aluminiumet till 99 % bundet till DOM (dissolved organic matter = löst organiskt material) och är ogiftigt Eftersom "lösligheten" för totala aluminiumet är som lägst i intervallet 8 till 8,5 så är den ökade andelen av den farliga jonen Al(OH4) (av totalinnehållet) vad jag förstår normalt inte till besvär men jag kommer att vara betydligt försiktigare i framtiden när jag använder aluminiumbaserade preparat. Framförallt inte använda det på rutin och ständigt utan om jag använder det så får det bli när det behövs så totalinnehållet av aluminium inte byggs upp i vattenkolumnen. Artikeln jag hittade visar att procentdelen av Al(OH4) i förhållandet till hela förekomsten av "löst" aluminium i vattenkolumnen stiger väldigt snabbt från ca 5% vid pH 8 till ca 90% vid pH 9. Viktigt är att artikeln handlar om sötvatten och det är en av de få källor jag sett om detta men det gör mig försiktigare. Vilka koncentrationsnivåer vi talar om kan man få från samma artikel där artikellförfattarna refererar till en undersökning som visar att ett totalinnehåll av "löst" aluminium på 300 mikrogram/l (0,3 mg/l) i vattenkolumnen är toxiskt för algen Monoraphidium griffithii vid pH på 8,5.Om man som artikelförfattarna räknar denna giftighet till förkomsten av aluminat (Al(OH4)) så skulle det motsvara ca 0,15 mg/l av Al(OH4).

 

¨MVH Lasse

 

 

Även om jag glömt några detaljer så får jag intrycket av att i stora hela så hade jag rätt. Något som styrker det är ju resultatet från labbtestet av mitt vatten som visade 13,7 μg/l, endast 9 enheters ökning från vattenkällans aluminiumnivå och 8,3 enheter mindre än det genomsnittliga akvariet. Detta efter två års exponering av aluminium. Detta borde väl ändå visa att det är ofarligt, eller iallafall nästan ofarligt? Sen att jag inte har hela teoribiten klart för mig är inte hela världen.  

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det kan behövas höga nivåer men det har alltid tidigare sagts att Al i pH över 6,5 är helt ofarligt - men så är inte fallet.

 

Förra hösten hade jag över 170 ppb Al - nu har jag kring 6 ppb. Och då är det inte aluakvarier utan alubaserad fosfatfällning.

 

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

Det mesta av det vi går och trampar på är aluminium i form av diverse mineraler. Där ligger aluminium i rätt tryggt förvar och ingen oroar sig väl nåt nämnvärt för aluminium om man stoppar i en vanlig sten av granit eller liknande i akvariet. Det är alltså inte så mycket en fråga om hur mycket aluminium det finns, mer om i vilken form man har det.

 

I jordbruket liksom i diskussioner om sjöar är aluminium rätt ofta utpekat som en stor anledning till diverse elände. Det där är då i synnerlig grad sammankopplat med pH, vid lågt pH kommer aluminium ut i former som kan vara mer eller mindre giftiga. Sur mark eller vatten, då ställer aluminium till det.

 

I reningsverk används ibland aluminiumsulfat för att fälla ut fosfor. Aluminiumjoner tillsammans med fosfor kan alltså ge en fällning. Fast tar man inte bort utfällningen finns ju både aluminium och fosfor kvar och kan riskera att läcka senare.

 

Ren metallisk aluminium tror jag inte är så stor risk. Problemet kan vara att det vi kallar aluminium knappast är ren aluminium, i ren form är det för mjukt. Vanlig duraluminium t ex har typ 4 % koppar. Det kan vara allt möjligt istoppat för att få en bra legering. Även om aluminiumen i sig inte är så stort bekymmer är det alltså ändå tveksamt vad de där tillsatsämnena kan ställa till.

 

Akvarier med aluminiumram är rena döden för salt säger en del. Jag har kört det flera år och det har även hänt att nån list legat under vatten vid nåt tillfälle. Inga problem som skulle gå att härleda till det noterade.

Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Lasse sa:

Jag tror att det kan behövas höga nivåer men det har alltid tidigare sagts att Al i pH över 6,5 är helt ofarligt - men så är inte fallet.

 

Förra hösten hade jag över 170 ppb Al - nu har jag kring 6 ppb. Och då är det inte aluakvarier utan alubaserad fosfatfällning.

 

MVH Lasse

 

Hur uttrycker sig ett för högt AI värde på korallerna? Några arter som är extra känsliga och som man kan ha som indikatorer?

Link to comment
Share on other sites

9 minuter sedan, freguz sa:

 

Hur uttrycker sig ett för högt AI värde på korallerna? Några arter som är extra känsliga och som man kan ha som indikatorer?

Jag tror ingen vet eftersom det troligtvis inte har hänt någon gång. Håller med Bygert aluminiumkar är ofarliga i saltvatten! Däremot skulle jag inte använde dem i svartvattenskar med pH under 6,5.

 

Den stora faran i saltvatten är inte aluminiumram utan användning av al i fosfatfällning - och jag har haft nivåer på 175 mikrogram/l utan problem

 

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

Det bör ha varit vanligt saltvatten. Spermier från ostron lär inte vara så pigga om pH inte stämmer. De gjorde flera preparat med ungefär 400 spermier i varje och undersökte i mikroskop.

De med aluminium i vattnet rörde sig betydligt mindre. Med en höjd silikathalt var aluminiet inte lika giftigt.

Jag letade nu och hittade inte uppsatsen igen. Den var riktigt skriven men kanske med ett ovanligt urval av föroreningar till saltvattnet. Jag kan tänka mig det var en uppsats på låg universitetsnivå, kanske a eller b.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...