Jump to content

OR20

Stödjande medlem
 • Posts

  228
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

OR20 last won the day on September 8

OR20 had the most liked content!

About OR20

Profilinformation

 • First name
  Sven
 • City
  Norrköping
 • Stödjande medlem t.o.m
  2021-11-06
 • Antal år inom saltvatten
  10
 • Akvarievolym
  468l (+96l sump) samt ett 56 liters frag/test akvarium
 • Akvarie mått
  120*60*65
 • Allmän beskrivning av dig
  Någon som varje dag kämpar med att hålla händerna torra och inte pilla eller testa nya saker
 • Akvarietillverkare
  Majorna
 • Ljusuppsättning
  Hybrid
 • Vilken uppsättning av ljus använder du
  Ecotech Radion 2st xr30 g3 pro och1st xr15 g3 pro samt 2st 54w ati actinic t5
 • Använder du skummare
  Ja
 • Om JA vid skummare - Vilken
  Royal Exclusiv BK double cone 180
 • Mitt huvudsakliga intresse för karet är
  Koraller & Fisk
  Tekniken
  Kemi och biologi
 • Antal år inom sötvatten
  5
 • Använder du Osmosvatten
  Ja
 • Hur många kilo kevande sten har du i akvariet
  50
 • Har du sump
  Ja
 • Storlek på sump
  96liter
 • Kör du med sand på botten
  Nej
 • Använder du UV-C
  Nej
 • Använder du Ozon
  Nej
 • Använder du zeolitbaserad metod
  Nej

Recent Profile Visitors

977 profile views

OR20's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Reacting Well
 • Dedicated Rare

Recent Badges

93

Reputation

 1. Tack @Slanten för att du delade med dig av detta, jätteintressant artikel! Roligt att se att hobbyn och forskningen kan stötta varandra i denna förflyttning från vilda till odlade djur.
 2. Efter graferna och den korta sammanställningen av vilka avvikelser som observerats återfinns ett par tabeller över olika grupper. Överst finns de så kallade Ammoniak oxiderande bakterier samt Nitrite oxiderande bakterier. I korthet är detta de bakterier som är inblandade i kvävecykeln. Aquabiomics visar här med färger hur populationen av dessa ser ut färger från grönt till rött. Ammonia-Oxidizing Microbes Group Your Frequency Typical Range Note: Typical range is between the 10th and 90th percentiles. High levels (>50th percentile) are color coded green, intermediate levels (between 10th and 50th percentiles) are coded yellow, and low levels (< 10th percentile) are coded red. Total 0 0 - 0.05245 Nitrosococcus 0 0 - 0 Nitrosomonadaceae 0 0 - 0.00147 Nitrososphaeraceae 0 0 - 0 Cenarchaeaceae 0 0 - 0.05098 Nitrite-Oxidizing Bacteria Group Your Frequency Typical Range Note: Typical range is between the 10th and 90th percentiles. High levels (>50th percentile) are color coded green, intermediate levels (between 10th and 50th percentiles) are coded yellow, and low levels (< 10th percentile) are coded red. Total 0 0 - 0.00359 Nitrobacter 0 0 - 0 Nitrococcus 0 0 - 0 Nitrotoga 0 0 - 0 Nitrospinaceae 0 0 - 0 Nitrospiraceae 0 0 - 0.00359 Nitrolancea 0 0 - 0 Your sample showed a healthy nitrifying community with levels similar to a typical reef tank Efter sammanställningen av hur bakteriepopulationen förknippad med nedbrytningen näringsämnen (kvävecykeln) kommer ett avsnitt med sjukdomar. Detta är indelat i Cyanobakterier, fisksjukdomar som kommer sig av bakterier och korallsjukdomar som kommer sig av bakterier. Även här indikeras status med fem olika färger från grönt till rött. Cyanobacteria Group Your Frequency Typical Range Note: Typical range is between the 10th and 90th percentiles. High levels (>90th percentile) are color coded red, intermediate levels (between 50th and 90th percentiles) are coded yellow, and low levels (< 50th percentile) are coded green. Total 0 0 - 2e-04 Acaryochloridaceae 0 0 - 2e-04 Chlorarachniophyceae 0 0 - 0 Cyanobacteriaceae 0 0 - 0 Nostocaceae 0 0 - 0 Oscillatoriaceae 0 0 - 0 Phormidiaceae 0 0 - 0 Prochloraceae 0 0 - 0 Pseudanabaenaceae 0 0 - 0 Rivulariaceae 0 0 - 0 Spirulinaceae 0 0 - 0 Schizotrichaceae 0 0 - 0 Scytonemataceae 0 0 - 0 Synechococcaceae 0 0 - 0 Xenococcaceae 0 0 - 0 Your sample showed little or no evidence of Cyanobacteria. Fish Pathogens None of the DNA sequences from this sample matched known fish pathogens. View the full table Coral Pathogens None of the DNA sequences from this sample matched known coral pathogens. View the full table
 3. Den andra rapporten (Microbiome Test Report) ämnar visa populationen av eubakterier och arkebakterier. Tillsammans med det första testet omfattas alla tre huvud domänerna. De två första graferna som presenteras visar på hur stor spridning tester uppvisar. Den första grafen, se Diversity score (percentile), nedan) visar på spridningen med utgångspunkt i vad Aquabiomics sett i andra testade akvarium. En utmaning är att det inte framgår någon status eller övrig information om dessa jämförbara akvarium. Med andra ord vet man inte ålder, inriktning, approach till att hålla saltvattensakvarium eller ens hur dessa akvarium mår (har man testar för att man är en early adopter, för att man har ett problem eller för att .....?) Den andra grafen visar på hur populationssammansättningen och densiteten av eubakterier och arkebakterier skiljer sig mellan testet och det som Aquabiomics använder som "normal värde" utifrån sina tidigare tester. Efter dessa grafer sammanställs de signifikanta skillnader som återfanns i populationen jämfört med vad Aquabiomics kallar ett typiskt test. I mitt test var detta: Högre nivåer av: Thiotrichacease, Oceanospirillaceae och Bacteriovoracacease Lägre nivåer av: Vibrionaceae, Pelagibactereaceae, Flavobacteriaceae och Alterominadaceae. Då analysen av testet inte inkommit ännu från Aquabiomics väntar jag med att skriva något om tolkningen av värdena. Men det kan vara värt att nämna att det på senare tid framförts hypoteser om att vissa arter av "Vibrio" skulle kunna vara knutet till RTN och STN av Acropora koraller. Jag nämner detta då man vid tolkningen av skillnaderna mellan testvärdena och ”normal värdena” också måste vägas in om detta är önskvärt/bra och inte vara gå på att efterlikna en annan mix. Med andra ord detta är ett nytt analysverktyg och vi kommer i takt med att det används i större utsträckning också behöva utveckla tolkningar och metoder för att använda resultaten på bästa sätt.
 4. Rapporten kommer i två delar. Dels en rapport som Aquabiomics kallar ”TankDNA Test Report” och dels en som benämns ”Microbiome Test Report”. Den förstnämnda rapporten ämnar att sammanfatta de olika organismer som återfanns I testet med focus på sjukdomar och parasiter. Data presenteras dels per eukaryot (som siffror sample kontra ”normalt utfall”) men också som två grafer. Den första beskriver hur många olika typer som finns i provet. (Dessa är färgkodade enligt klasser). Ett större segment visar att det finns fler typer per klass. (Se Eukaryotic Biodiversity nedan) Den andra grafen visar hur densiteten ser ut. Mao en viktad bild baserad på den totala populationen. Den skiljer sig därigenom från första grafen som ”bara” visade hur många olika klasser som fanns medan den andra grafen visar hur många individer som fanns per klass. Man skulle kunna se det som att den första räknar hur många efternamn som börjar på A det finns medan den andra tittar på hur många som faktiskt har ett efternamn som börjar på A om det gör det tydligare?! (Se Sample Composition nedan)
 5. Jag har nu efter ett par veckor mottagit mitt resultat. Jag inväntar dock resultatet av de två bakterieprodukterna som jag också skickade in samt de skriftliga analyser som Aquabiomics tillhandahåller av resultaten både för mitt akvarium och bakteriekulturerna. Resultatet kommer via email som en länk man använder för att logga in på deras hemsida och på så sätt komma åt resultaten. Dessa finns som en live version men kan också sparas ner i *.pdf format. Innan vi hoppar in i resultatet kan det vara värt att lite kort beskriva analysmetoden som Aquabiomics använder. Testet bygger på att man sekvenserar unika markörer från olika eukaryoter i testet. Detta körs sedan mot en DNA databas för att identifiera vilka organismer som funnits i testet. För den uppmärksamme så finns här ett flertal risker så som att testet utsätts för yttre skada vilket bryter ner DNA sekvenserna innan de testas och att DNA registret inte är komplett eller korrekt. Jag inte expert på detta område men för den som vill läsa på mer så kan ni göra det på t.ex. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_DNA#eDNA_metabarcoding Eftersom Aquabiomics kör testerna i batcher så kan väntetiden bli lite längre. Generellt så genomförs ett test per månad och själva sekvenseringen och analysen tar ca tre veckor. Detta innebär att om man har otur och får in sitt test precis efter att en batch körts igång så kan det dröja en månad plus tre veckor. För oss i Europa så blir detta extra viktigt då testet först ska gå till Österrike och sedan skickas till USA.
 6. Ja det var ju intressanta mått och frågan blir hur du kommer att inreda det på ett sådant sätt så att fiskarna har någonstans att gömma sig och känna sig trygga. Men det var ju inte frågan. Tunze har ett par skumare som skulle passa. Modell 9004 men kanske framförallt 9012 är väl de som skulle kunna vara aktuella i ditt fall givet storlek på akvarium och fish only. Sedan givet att du skriver att det ska vara fish only så kommer du ju inte behöva något speciellt i ljusväg så det kanske skulle gå att ha en extern skummare som står ovanpå karet (där du har ljusrampen). Då skulle jag titta på deltec (kolla tc 1000 ix) som jag har för mig har en lite nättare extern skummare som bygger mer på höjden. Ett tips är väl att tänka till runt elen om du kör på den lösningen så att ,om det blir läck på skummare som står uppe bland lamporna, att det inte blir kortslutning. Det finns en del led bars som är vattentåliga.Det kanske t.o.m. skulle gå att köra utan skummare och istället ha en algreaktor ovanför?! Eller så kör du utan skummare och har bara mindre med fisk. Som sagt väldigt intressant tankenöt du ställer. Vore roligt att få se en byggtråd när du drar igång det samt vad du kommer ha i karet.
 7. @Hampus85 nej, inget svar ännu. Det framgår dock av deras hemsida att testomgången som jag ingår i ska vara klara idag. Sedan vet jag att Eli, som äger företaget, analyserar varje test och skriver rekommendationer till det så jag misstänker att detta kommer att ta ett par dagar till. Jag kommer att lägga upp mitt svar så fort jag fått det.
 8. Ett sätt kunde vara att köpa två så kallade led balkar. Om man vill köpa premium så tillverkar Orphek fina sådana och om man kan tänka sig lite billigare så säljer Popular grow led bars med 470nm dioder på aliexpress i 60,90 och 120cm längder. Dessa går mot ca 10 usd att beställa i andra våglängder. En bra kombo skulle kunna vara hälften 450nm och hälften 470nm. Gillar du mer av ett violett ljus så kan man byta ut kanske 20% mot 430nm dioder.
 9. Ett råd är att titta på Telegraham på youtube som har bra genomgångar av olika lampor. Jag vet att han testat ett flertal billiga aliexpress/amazon lampor.
 10. OR20

  fisk död

  Tack @Hampus85 glömde skriva om den lagliga delen i att utföra avancerad medicinsk behandling på djur. För den som är intresserad så vill jag minnas att SLU genomförde en del tester på fiskars smärtsensorer som påvisade att fiskar kan känna smärta. Det är därför viktigt att man söver fisken om man ska genomföra den här typen av ingrepp. Jag vill också lägga till en sak som jag kom ihåg och det var att i vissa fall kan b-vitamin brist skapa den typ av beteende som sågs på filmen.
 11. OR20

  fisk död

  Jag delar farham60 syn på att det troligen rör sig om simblåsan. Dessa fiskar kommer från lite djupare vatten än våra andra och det kan vara en effekt av att de vid fångsten fått en skada (togs upp till ytan för snabbt) men min erfarenhet är att de kan vara lite känsligare för stötar och slag. De verkar dock inte förstå detta då de ofta är väldigt glupska och gärna fightas om maten. Det finns en risk att en av de andra fiskarna tryckt till den och på så sätt skadat simblåsan. Ibland kan man se hur den blivit större och med en väldigt fin nål lancera och suga ut luft ur blåsan. Detta är dock lite mer avancerat att göra och jag skulle nog istället försöka sätta den i ett eget akvarium med bra vatten men mindre flöde. Du kan oftast enkelt knyta ihop detta akvarium med ditt vanliga med en pump och lite slangar och flödet räcker då gott och väl till. Nu förstår jag att fisken är död men för framtiden så kan detta vara ett alternativ.
 12. Honan lever och mår väl. Hon har tom blivit lite av en bully vid matdags och fightas på bra med kirurgfiskarna. Hon tom trycker undan dem med stjärten om de inte passar sig….. hanen däremot dog efter ca 6 månader efter att jag postade detta. Han hade som sagt problem med att simma och trots att jag medicinerade med två olika preparat från Munster, kommer inte ihåg vad de hette men kan kolla upp det, blev det inte bättre. Jag valde efter att han låg på botten under sin sovkorall och bara kom ut för mat eller när jag rörde om i karet att avliva honom. Alltid tråkigt att behöva göra men de ska inte behöva lida tycker jag. Har du problem med en själv?
 13. vissa alger svarar bra på väteperoxid som brukar bryta ner deras cellväggar på ett bra sätt-
 14. Förlåt missade att det skull upp och inte bara 8m bort.
 15. Om du inte ska pumpa vertikalt utan endast horisontellt så kan du göra detta med hjälp av gravitation. Detta kräver dock en flottörventil av god kvalitet.
×
×
 • Create New...