Jump to content

Hur caulerpiska alger förökar sig


Tedb

Recommended Posts

Synkroniserad, simultan förökning av caulerpiska alger är när stora antal av hanar och honor släpper gameter. Igentligen är väl detta karakteristiskt för gorgoner och korall men under studier har det visat sig att Caulerpa, Halimeda, Pencillus, Rhipocephalus och Udotea (17 arter sammanlagt) också gör det. Höjdpunkten när detta inträffar är mellan Mars och juli i förgryningen. Början av fertilitet som innefattar migrationen av hela protoplasman (den halvflytande och geléaktiga substans som omger cellkärnan) till slutgiltig region och klyvning till gameter (könsceller). Man kan lätt med ögat se hur stammen blir vit förutom vid dom gröna yttre områdena. Den här proceduren händer under en 12 timmars period under natten. För arter som producerar manliga och kvinnliga gameter med separata individer så kan man till och med avgöra manliga och kvinnliga skillnader. Honor har en mörkare brunaktig grön färgning medan hanar är blekare grön. I de olika arterna börjar hanen alltid släppa sina gameter före honor som följde efter på morgonen. Mellan 3- 20 % av hela populationer blev fertila samtidigt. När gameter släpps bildas det gröna moln i vattnet som varar mellan 5-15 minuter. Molnen är täta, så täta att man inte ser mer än en meter framför sig i vattnet. Gameterna kan röra sig oberoende i ca 60 minuter efter de släppts och vissa har rapporterats kunna simma 100 cm på bara ett fåtal minuter. Zygoter (produkten av gametklyvning) blir kvar. Stammen blir helt tömd på protoplastiskt innehåll och löser upp sig på några timmar förutom i fallet Udotea flabellum som kan finnas kvar i flera veckor. Olik korall och gorgon förökning så är inte caulerpisk alg bunden till månens eller tidvattnet. Och även om att när vattentemperatur sjunker kan det fördröja gamet utsläpp kan mönstret inte relateras till gamet utsläpp hos caulerpisk alg. Det är än så länge okänt vilka omgivande faktorer som utlöser detta men värdet av det synkroniserade släppet är uppenbar. Man kan även se ett tydligt mönster på hur närsläktade alger släpper sina gameter vid samma nätter fast vid annan tidpunkt. På detta sätt kan man se hur algen undviker att utveckla hybrider.

Kanske kan detta trigga några tankar om varför caulerpa "crashar"

Jag har sjäv väldigt svårt att tro att man kan "mata" bort detta förlopp med nitrat

Link to comment
Share on other sites

enligt texten ovan verkar det vara okänt vilka faktorer som spelar in. Skulle vara intressant om det är yttre faktorer som ej påverkar ett akvarium som i naturen.

Texten får mig att fundera på om ngn varit med om att Caulerpa varianten Chaetomorpha har krashat? Har själv inge erfarenhet av den, utan bara läst att den ska vara säker och ej krasha av de som använder den (främst i artiklar mm från USA där Chaet. verkar vara populär).

~Henrik

Link to comment
Share on other sites

Alla poppulationsexperter, alla ekologer, alla botanister, alla experter på jungfrufödsel jag läst eller hört talas om är överens om en sak vad gäller valet av förökningssätt för organismer som kan välja sätt. Detta gäller växter och alger som kan använda vegetativa förökning (en typ av kloning som innebär att en ny planta uppstår som kan leva vidare om den skiljs från moderplantan) eller sexuell förökning. Det gäller djur som exempelvis dafnia som kan välja mellan jungfrufödsel och sexuell förökning. Vad man är överens om är att det i huvudsak är näringstillförseln "maten" som styr valet. Det finns som alltid vissa variationer inbyggda i genmassan för att trygga mångfalden men det är i huvudsak näringstillförseln som styr. Varför? Vad gäller fastsittande organismer av växt eller algtyp som har vegetativ förökning (som inte är samma som tillväxt eftersom den skapar en identisk, självständig planta) så är det självklart varför. All förökning kräver energi och i ett givet ögonblick väljer de organismer som har ett val den mest energisparande modellen. Den vegetativa förökningen är den minst energikrävande metoden och om det finns tillräckligt med näring så väljer organismen detta. Fastsittande organismer såsom växter och fastsittande alger kan inte flytta sig om "maten" tar slut och kan komma i ett val om just denna genuppsättning skall leva vidare när näringen (maten) blir för liten. Valet då är en energikrävande process som bildar könsprodukter (det Ted kallar gameter och strängen "manliga och kvinnliga gameter" blir då på svenska helt enkelt spermier och ägg) Denna process är mycket energikrävande och innebär i många fall att moderplantan (och faderplantan i de fall där enskilda genotyper har olika kön, vilket förekommer bland annat hos makroalger) dör men detta är sista chansen att rädda just denna genuppsättning (i gammal litteratur brukar man säga individ).

Ovanstående innebär givetvis att tillräckligt med "mat" (vad gäller alger så är det de olika närsalterna, framförallt fosfat och ammonium/nitrat) som i första hand styr om det skall bli någon sexuell förökning eller inte. Det intressanta är att detta (mattillgången) mycket väl kan vara det avgörande för korallerna också. Men eftersom många av dem fixat det så smart att de kan klara sig både som primärproducenter (ihop med zooxantellerna) och som sekundärproducenter (äta plankton, bakterier osv) så har de mer valmöjligheter. Men även där kan maten bli begränsande och en könlig reproduktion kan bli nödvändig. Den berömda månfasen spelar troligtvis här en roll som synkroniserare av utstötandet av spermier och ägg.

Ovanstående är generellt men det är helt klart att de flesta organismer med någon typ av vegetativa förökning har "felprogrameringar" eller "säkerehetsprogrameringar" som gör så att en sexuell förökning ibland kan uppstå helt apropå. Men det generella är att det är mattillgången (näringstillgången) som styr.

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta – det finns hur mycket litteratur som helst om detta inom populationsekologin.

Slutsatsen blir dock att det är troligtvis så att både Ted och PatriksS har rätt. Teds inlägg beskriver själva förloppet vid kraschen och Patrik förklarar vad som triggar förloppet.

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

Min kommentar till ditt inlägg Lasse.

Eftersom det sedan väldigt länge varit kännt att Ljus, Nitrat, Amonium, Fosfat, Järn, Koldioxid och i vissa fall Silikat varit essensiella faktorer för alger så är det smått otroligt att forskningen som PatrikS bedrivit under ett par månader har löst frågan som verkligen lyfts fram PGA det stora problemet som caulerpa skapade med sin framfart i våra hav. Skulle dosering av nitrater kunna stoppa den sexuella förökningen av caulerpisk alg så skulle detta enligt min mening vara vida kännt för länge sedan. Jag tror att det verkligen är att blunda för verkligheten om man även om man skulle vilja tro att det är så enkelt.

Link to comment
Share on other sites

Aponogetonarter, Cryptocoryne och Lotusar är enkla att inte få att blomma genom att hela tiden köra höga fina näringsnivåer med Estimative Index. Låt främst fosfatet dippa så kommer blomknopparna som ett brev på posten.

Med Tedb:s förklaring av förökningsförloppet låter det som en högst trolig orsak. Massiv vegetativ förökning med massivt sjunkande näringsnivåer som förhindrar vegetativ förökning = Svält = Blommning.

Link to comment
Share on other sites

så är det smått otroligt att forskningen som PatrikS bedrivit under ett par månader har löst frågan som verkligen lyfts fram PGA det stora problemet som caulerpa skapade med sin framfart i våra hav. Skulle dosering av nitrater kunna stoppa den sexuella förökningen av caulerpisk alg så skulle detta enligt min mening vara vida kännt för länge sedan.

Märklig slutsats om du läste vad Lasse skrev. Med höga fina näringsnivåer har du massiv vegetativ förökning. Sjunker nivåer så blir det blommning istället. Vilket väljer du om du skulle stoppa Caulerpa?

Tricket heter stabilitet om du vill undvika att trigga algblomning - något människan inte kan påverka i naturen.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom det sedan väldigt länge varit kännt att Ljus, Nitrat, Amonium, Fosfat, Järn, Koldioxid och i vissa fall Silikat varit essensiella faktorer för alger så är det smått otroligt att forskningen som PatrikS bedrivit under ett par månader har löst frågan som verkligen lyfts fram PGA det stora problemet som caulerpa skapade med sin framfart i våra hav. Skulle dosering av nitrater kunna stoppa den sexuella förökningen av caulerpisk alg så skulle detta enligt min mening vara vida kännt för länge sedan. Jag tror att det verkligen är att blunda för verkligheten om man även om man skulle vilja tro att det är så enkelt.

Ted, du är tyvärr ute och cyklar.

Du får naturligtvis gärna fortsätta tro det du tror, men det synes stanna vid just tro - förrän du provat själv. Jag kan erkänna att jag själv också var kaxig i början och när bl.a. Stig påpekade att viss mikrogödning kan förgifta koraller så trodde jag inte riktigt på honom, förrän jag provat själv och såg att han hade rätt. Så även med alger. Där har jag testat en uppsjö olika gödningsstrategier och funnit vad som fungerar och vad som inte gör det. Att läsa på är därför bra för att få en arbetshypotes, att snacka och teoritisera lite är också mycket nyttigt för att få olika synvinklar, men i slutändan är det ändå trial-and-error som gäller.

Du kan förstås håna mig hur länge du vill i dina inlägg, men det ändrar tyvärr inte det faktumet att nitrat, mikrogödning och ordentlig matning av fiskar (som fosfatkälla) gör att makroalgerna lever och frodas. Detta ger algerna ingen anledning att föröka sig könligt. Varför skulle de det??? Alla näringsämnen finns i överflöd, varför slösa energi på att riskera släppa sporer i det okända som dessutom leder till moderplantans död? Det är tydligt att det är som Lasse skriver, att algerna förökar sig könligt först när det blir olidligt (allvarlig näringsbrist), och inte när de har all oorganik som flyter förbi precis där de sitter.

Detta gäller dock i ett akvarium, med tämligen normal och stabil salinitet, temperatur, vattenhårdhet, pH, ljusintensitet och tillgång på näringsämnen. I oceanen kan det storma i en vecka - inget ljus åt alger. Det kan bli sommar/vinter - ändrat temperatur. Stora mattor av Caulerpa, om du såg de bilderna, kan strippa vattenkolumnen på oorganiken ganska effektivt - näringsbrist. Därför kan man inte jämföra ett öppet hav och ett akvarium. Ibland kan man det, ibland kan man inte, och man vet inte exakt förrän man provat själv.

Jag kan komma på flera anledningar till varför man inte häller nitrat i naturen, och jag tror att dessa anledningar är så uppenbara att även du kan hålla med mig:

1. Pga av de stora vattenvolymen skulle det krävas rätt enorma mängder nitrat.

2. Nitratet kan visserligen förhindra könlig förökning, men tillsats av nitratet får ju till följd att algerna, bl.a. Caulerpa, växer vegetativt ännu fortare. Man både hjälper och stjälper.

3. Tillsats av nitrat kommer att flytta näringsbromsen bak i kedjan, och någon annan brist, t ex järnbristen, kan trigga en "sexual event". I ett akvarium kan man anpassa gödningen, öka matningen, öka tillsats av järn m.m., medan jag har svårt att tro att det praktiskt skulle vara genomförbart och göda med PMDD och/eller öka matningen av oceanen. Man tar ju tvärtom fisk ur haven för vår föda, men man föder ju inte fiskarna.

4. Tillsats av nitrat kan leda till snedvrida den ekologiska balansen, t ex gynnas alger kanske på bekostnad av koraller, och det är kanske oacceptabelt för många.

Det finns säkert flera skäl till varför man inte gör det, men jag är helt ointresserad av varför man inte gör det i sådan stor skala. Jag är akvarist, inte en miljöforskare.

Link to comment
Share on other sites

Javisst är det märkligt men förklara då varför den caulerpiska algen halimeda har en livscykel ibland under en månad men en i andra fall upp till 12 månader och sedan alltid förökar sig sexuellt.

Det här med "alltid" är inget som jag observerad i mitt akvarium än så länge. Man kan inte direkt applicera skeenden i naturen på ett akvarium. Se bl.a. mitt inlägg ovan.

Link to comment
Share on other sites

Ovanstående är generellt men det är helt klart att de flesta organismer med någon typ av vegetativa förökning har "felprogrameringar" eller "säkerehetsprogrameringar" som gör så att en sexuell förökning ibland kan uppstå helt apropå. Men det generella är att det är mattillgången (näringstillgången) som styr.

Det är det normala tillståndet, ja...

...fast sedan så *finns* det ju en del arter som har en synkroniserad förökning efter klockan (oberoende av näringstillgång), trots att de normalt förökar sig vegetativt. Det klassiska exemplet är bambu (även om inte alla bambuarter har synkroniserad förökning). Men Caulerpa... borde det inte märkas ganska tydligt om Caulerpa hade tidssynkroniserad förökning?

En liten detalj: Synkroniserad förökning kan bero på många saker. Det måste inte bara vara klockan, månens faser eller näringsbrist. Under de senaste årtiondena har man fått upp ögonen för hur mycket kommunikation som faktiskt förekommer i växtriket (och bland bakterier, fagellater, svampar med flera). Det är inte bara djur som kan "prata". Växter har visserligen inget äkta nervsystem, men de har celler som fungerar och bygger upp strukturer enligt samma principer som våra nervceller. Man tror att de kan använda detta för att ta in olika intryck (främst känsel, ljuskvalitet och kemiska signaler) och vikta samman dem. Om huruvuida växter även kan lära sig saker är vad jag vet fortfarande en öppen debatt, men man har åtminstone visat att de kan minnas enklare händelser. I kombination med en primitiv kommunikationsförmåga så betyder det att det troligtvis är mycket svårt att kunna uttala sig exakt om vilka signaler som verkligen triggar igång en synkroniserad förökning.

Link to comment
Share on other sites

Precis vad jag menar Rebecka det finns fler faktorer än nitrat.

Patrik vad är det jag ska prova själv ??

Tycker du att jag hånar dej genom att ha en annan uppfattning än dej. Trial and error må val fungera men då utan djur i baljan. Iallafall om det är något som redan finns konstaterat.

Link to comment
Share on other sites

Precis vad jag menar Rebecka det finns fler faktorer än nitrat.

Ah. Ja då är vi överens, även om jag tror att nitrat är en viktig faktor.

Jag slänger in en gratis hypotes så länge:

En sak som de flesta verkar glömma bort är att... även om nitratet ensamt skulle vara ansvarigt för att trigga caulerpa-krascher, så behöver det inte vara de *absoluta* nitratvärdena som triggar. Det skulle tex kunna vara nitratförändringar.

Det verkar ju som att caulerpa växer lika bra för Stig som för Patrik. Det betyder väl (med reservation för att jag inte vet vad de har för faktiska nitratnivåer) att caulerpan inte bryr sig om man håller 75ppm eller 0,5ppm nitrat... men ponera att patrik skulle stoppa i en nitratremover i sitt nano och sänka från 75ppm till 3ppm på en vecka... kanske detta skulle trigga en caulerpa-krasch? Det skulle kunna vara så enkelt som att caulerpan är känslig för *förändringar* i vattenkvaliteten...

Link to comment
Share on other sites

Precis vad jag menar Rebecka det finns fler faktorer än nitrat.

Patrik vad är det jag ska prova själv ??

Tycker du att jag hånar dej genom att ha en annan uppfattning än dej. Trial and error må val fungera men då utan djur i baljan. Iallafall om det är något som redan finns konstaterat.

Bland annat ditt PM och din ton i Clowns tråd betraktar jag som hånfullt. Att sakligt ifrågasätta är en sak, att driva med folk är en annan.

Du kan prova att tillsätta bl.a. nitrat, mikroelement och ordentlig matning så ser du att du inte får könlig förökning, av varken Caulerpa eller Halimeda.

Det må finnas några smått okända faktorer, men i och med att akvariet är avskärmad från resten av världen så kan man inte ta hänsyn till växters/algers eventuella förmåga att kommunicera. Det som att gripa efter grässtrån för att rädda ansikte och inte se skogen för alla träd.

Gödning+matning, + temperatur ej över 25-26 C, + god genomluftning och cirkulation, + bra ljus, + inga makroalgätare = de stora spelarna.

Link to comment
Share on other sites

Du kan prova att tillsätta bl.a. nitrat, mikroelement och ordentlig matning så ser du att du inte får könlig förökning, av varken Caulerpa eller Halimeda.

Det där med vetenskaplig bevisföring är knepigt... -haj-

Att du inte får könlig förökning när du har mycket nitrat bevisar inte någonting speciellt eftersom det är en positiv indikation på din egen hypotes. Det intressanta är om det går att misslyckas med att trigga könlig förökning med låga nitratnivåer. Dvs om det finns någon som inte får könlig förökning trots nitratsvält, så måste din hypotes åtminstone nyanseras.

I väntan på resultat tänker jag själv följa "occams rakkniv" och tro på det som passar bäst med min världsbild, nämligen att nitratsvält triggar sexuell förökning (precis som Patrik och Lasse). Sen lär det finnas andra faktorer med. Det är ju inte helt otänkbart att en caulerpa-planta "åldras" såtillvida att den blir känsligare för att triggas med åren. Det är svårt att avgöra den biologiska åldern på en organism som klonar sig själv och jag betvivlar att någon akvarist vet hur gamla deras alger eller koraller är.

En sak till: Handlar denna tråden om vad som triggar sexuell förökning hos caulerpa, eller handlar den om hur caulerpa synkroniserar sin sexuella förökning? För det är såvitt jag kan se två väldigt olika saker.

Link to comment
Share on other sites

De Element som jag skrivit av från en bok som behövs av alger (inte bara caulerpa) är:

Element / Funktioner

N / Aminosyror , nucleotider, clorophyll, phycobilin

P / ATP,DNA,phospholipider

Cl / Syreproduktion i fotosyntesen, trichloreothylene, perchloroethylene

S / vissa amniosyror, nitrogene, thylakoid lipids, CoA, carrageenan, agar, DMSO, biotin

Si / diatom frustules, silicoflagellat skelett, synurophyte skal och stomatocyst väggar, Väggarar hos ulvophyt Cladophora

Na / Nitrogen reduktor

Ca / alginater, calcium karbonat, calmodulin

Mg / chlorophyll

Fe / ferredocin, cytochromes, nitrogen, nitrat och nitrit reductans, catalese, glumate syntes

K / agar och carrageenan , osmotisk regulering (jon form), del faktor för många enzym

Mo / nitrat reduktor, nitrogen

Mn / syre

Zn / alcohol dehydrogen, glutamatisk dehydrogen

Cu / plastocyanin, Cu/Zn superoxid dimutase, cytochrome oxidase

Co / vitamin b12

V / Bromoperoxidase, och vissa nitrogener

Br+I / alleopatiska funktioner

håller du koll på dessa med ?

Link to comment
Share on other sites

Jag har sjäv väldigt svårt att tro att man kan "mata" bort detta förlopp med nitrat

Det var detta jag svarade på, och min uppfattning är att man kan göra detta i de allra flesta fall - eller tvärtom om (och som är mycket farligare) - skulle nitraten ta slut i ett kar med riklig Caluerpaväxt så kan följden bli en krasch orsakad av sexuel reproduktion. Jag tror också att det är lite skillnad på vad som händer när något av de viktiga näringsämnena går mot noll eller när något av spårämnena går mot noll.

Det kan också ge en förklaring till vad som kan hända i ett korallkar om maten tar slut, alltså att brist på organisk material till koralldjuren (mat) och brist på näringsämnen (fosfor, kväve och annat) till zooxantellerna inträffar samtidigt.

I väntan på resultat tänker jag själv följa "occams rakkniv" och tro på det som passar bäst med min världsbild, nämligen att nitratsvält triggar sexuell förökning (precis som Patrik och Lasse). Sen lär det finnas andra faktorer med. Det är ju inte helt otänkbart att en caulerpa-planta "åldras" såtillvida att den blir känsligare för att triggas med åren. Det är svårt att avgöra den biologiska åldern på en organism som klonar sig själv och jag betvivlar att någon akvarist vet hur gamla deras alger eller koraller är.

Kloka ord - tills motsatsen är bevisad.

Ted - snälla - ange källan när du tar uppgifter från en bok eller artikel. Det är nämligen totalt omöjligt att bilda sig en uppfattning om man inte ser citaten i dess helhet. Åtminstone jag är intresserad att vidga min horisont och begripa bättre än vad jag för tillfället gör. Kunskap är för mig inget statiskt - det utvecklas hela tiden.

MVH Lasse

Edit: Tintomara - du måste läsa tråden https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=16351&page=6 också för att förstå vad det handlar om.

Link to comment
Share on other sites

De Element som jag skrivit av från en bok som behövs av alger (inte bara caulerpa) är:

Element / Funktioner

N / Aminosyror , nucleotider, clorophyll, phycobilin

P / ATP,DNA,phospholipider

Cl / Syreproduktion i fotosyntesen, trichloreothylene, perchloroethylene

S / vissa amniosyror, nitrogene, thylakoid lipids, CoA, carrageenan, agar, DMSO, biotin

Si / diatom frustules, silicoflagellat skelett, synurophyte skal och stomatocyst väggar, Väggarar hos ulvophyt Cladophora

Na / Nitrogen reduktor

Ca / alginater, calcium karbonat, calmodulin

Mg / chlorophyll

Fe / ferredocin, cytochromes, nitrogen, nitrat och nitrit reductans, catalese, glumate syntes

K / agar och carrageenan , osmotisk regulering (jon form), del faktor för många enzym

Mo / nitrat reduktor, nitrogen

Mn / syre

Zn / alcohol dehydrogen, glutamatisk dehydrogen

Cu / plastocyanin, Cu/Zn superoxid dimutase, cytochrome oxidase

Co / vitamin b12

V / Bromoperoxidase, och vissa nitrogener

Br+I / alleopatiska funktioner

håller du koll på dessa med ?

Japp. Genom att enkelt göda/mata fiskarna och överlämna allt det krångliga åt algerna själva - de vet bäst vad och i vilken mängd de kan inkorporera/tillverka de av dig citerade ämnen.

Om vi drar paralleler till Tom Barr, en guru på akvatiska växter: han kan det mesta i kemisk/biologisk/botanisk väg om sötvattensväxter, men tack vare att både han och jag kört burkarna med nitrat/fosfat/mikrogödning så har vi båda haft lika frodiga växtkar, där den enda begränsningen är ens artistiska talang.

På samma sätt är det med makrosar: man kan begrava sig i detaljstudier av enzymer, dna m.m., men inte få bättre framgång än en vanlig användare, som behöver bara pytsa i lite KNO3, lite mikrogödning (järn m.m.) och mata fiskarna ordentligt. Vilken väg man vill gå avgör man själv.

Man kan alltså anamma den smått teori-elitistiska syn på det hela, där det hela är förbehållet för en krets av särskild utvalda, eller så kan man ha det pragmatiska synsättet, där alla skall i princip ha samma möjligheter.

Och innan Oveb ingriper så vill jag understryka att jag mycket väl förstår att alla är naturligtvis inte intresserade av utpräglade makroalgskar, jag är inte så dum att jag inte fattar det. Erfarenheter från en utpräglad makroalgsburk går dock att tillämpa i vanliga setuper med sump, där man är intresserad av att minimera risken för "oförklarliga" krascher, så ämnet i sig borde vara ganska intressant för rätt många.

Link to comment
Share on other sites

Och innan Oveb ingriper så vill jag understryka att jag mycket väl förstår att alla är naturligtvis inte intresserade av utpräglade makroalgskar, jag är inte så dum att jag inte fattar det. Erfarenheter från en utpräglad makroalgsburk går dock att tillämpa i vanliga setuper med sump, där man är intresserad av att minimera risken för "oförklarliga" krascher, så ämnet i sig borde vara ganska intressant för rätt många.

Problemet som gör att de flesta inte använder macroalger i revburkar är väl att man behöver tillsätta no3 och ha höga näringsvärden.

Ska man ha sps koraller stävar man ju efter ett nitratvärde som ligger nära noll.

Personligen har jag hellre färglada sps/lps med bra tillväxt än ett kar fullt i alger.

Link to comment
Share on other sites

Problemet som gör att de flesta inte använder macroalger i revburkar är väl att man behöver tillsätta no3 och ha höga näringsvärden.

Ska man ha sps koraller stävar man ju efter ett nitratvärde som ligger nära noll.

Personligen har jag hellre färglada sps/lps med bra tillväxt än ett kar fullt i alger.

Ja, just kompatibiliteten mellan makroalger och koraller är något jag just nu håller på och testar, så där kan svaren från min sida dröja ett tag.

Däremot, i FO-burkar skulle makroalger i en sump vara perfekta. Jag misstänker att till och med jag underskattar algers förmåga att binda näring.

Link to comment
Share on other sites

om vi tänker så här,var växer macroalgerna i naturen?sådär jättemycket nitrat verkar dom inte behöva,jag mäter noll ofta,men caulerpan växer som ogräs. ändå,mäter jag noll även efter några dagar efter skörd,jag har förvisso även en DSB, i sumpen som

hjälper till

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...