Jump to content

Recommended Posts

 • Replies 1.1k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ny - lång film       MVH Lasse

Då var jag hemma på permission - vi gör ett nytt försök. Verkar väldigt bra och kroppen meddelade igår - all system working - no syntax error! En genompasseringsröntgen gjorde susen - ingen ny op

Lite bilder   FTS                         MVH Lasse

Posted Images

Jag tror inte man skall hetsa upp sig over siffror överhuvudtaget och jag tror inte heller att man av ett värde kan dra några slutsatser. Om jag letar så hittar jag nog fel på mina koraller som jag i känd akvaristisk anda kan saga att det beror på kiselvärdet :)

 

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
On 2017-09-24 at 14:12, Lasse sa:

Ni vet ju att jag gillar att experimentera och testa nya vägar att lösa olika problem. Här under är ett experiment som jag startade för några veckor sedan vad gäller alk och calciumnivåer (och indirekt pH) 

 

Jag har kört balling i det nya karet och jag har relativt bra tillväxt hos mina hårdkoraller - inte explosivt - men hygglig tillväxt. I slutet var jag uppe i ca 250 ml av varje del i Stigs trepartssystem (använt mig av hans koncentrationer och produkter) Samtidigt så verkar jag ha en kraftig bakteriell nedbrytning i min DSB och därmed en kraftig produktion av intern koldioxid. Även mina makroalger bör bidra med koldioxid under deras mörkertid (vilket är dagtid då jag kör omvänd dygnsrytm på dem). Mina funderingar har varit att på något sätt utnyttja min DSB så att den kan fungera som en någorlunda kalkreaktor. Tanken har varit att försiktigt bubbla (pH styrt) koldioxid under den när ljuset är tänt. Fotosyntesens behov av koldioxid (uttryckt som stigande pH under ljusperioden) skulle då vara den styrparameter som jag använde. Helt enkelt bestämma att pH skall vara någonstans kring 8,1 till 8,2 dagtid. Mitt mål har varit att hålla detta pH under natten också. Till hjälp för att hålla pH kring 8,1 - 8,2 nattetid använder jag en CO2 scrubber och har ett refugium med omvänd belysning. De senaste månaderna har detta inte hjälpt - pH har stundtals dippat ner till 8 under natten. 

 

Det finns ju ett annat knep för att hålla uppe pH under natten som jag inte använt sedan starten av mitt nya akvarium - det är att använda kalkvatten - kalciumhydroxid blandat i påfyllnadsvattnet (topp off). Normal så använder man en speciell mixer där man låter top off vattnet passera. I mitt gamla akvarium utarbetade jag en annan metod som gjorde att mitt ersättningsvatten (för avdunstningen) höll ett högt pH, hög alkalinitet och fritt kalcium. Jag lade helt enkelt några matskedar kalciumhydroxid i min behållare på 20 liter. Blandade och lät det sjunka. Jag skapade en övermättad lösning helt enkelt. I början gick luften till behållaren via ett koldioxidfilter (en slags CO2 scrubber för top off behållaren) men efter några påpekande av Claes_A att den lilla mängd CO2 som kom in i behållaren nog inte spelade någon roll i en övermättad lösning så skippade jag det. I mitt gamla akvarium skötte denna metod om mitt behov av kalcium och alkalinitet länge innan jag började med Balling där.

 

Problemet med att addera ett top-off vatten med en mättad lösning kalciumhydroxid är att det är kraftigt pH höjande och tillförs det under den period där fotosyntesen är som kraftigast så kan det innebära att pH går upp mycket högt – så högt att det kan vara en fara. Det är ju oftast så också att behovet av top-off vatten är störst då på grund av värmetillförseln från lamporna. Dessutom har många fläktar mot vattenytan för att hålla nere temperaturen under den kraftigaste belysningsperioden. Den pH höjande effekten vill man ju ha under natten så det är därför naturligt att man begränsar top-off vattnet till att bli tillfört endast under natten när ljuset är släckt. Allra bäst är ju att låta aktuellt pH styra tillförseln – då kan bestämma vilket pH man vill ha under natten.

 

Min handlingsplan var därför att sätta ett önskvärt lägsta pH på ca 8.15 under natten och låta det styra både vilken intagsluft min skummare tar och om tillsättning av top-off vatten är tillåtet eller inte (om behov finns). Vid normal pH justering (när man har en on-off reglering) så kommer man få pH att variera mellan två nivåer. Eftersom minsta hysteresis på profiluxen är 0,05 så skulle det innebära att pH skulle variera mellan ca 8,12 och 8,17, Vad värre är med den typ av reglering är att den inte tar hänsyn till att det kan finnas en lagg tid mellan insättning av det pH höjande ämnet och när det mäts. Mätaren kan visa 8,14 men det tar 2 minuter innan det vattenpaket som just nu höjs att komma fram till mätaren. Nu är det så att Profilux 3 och 4 har en del underbara förmågor redan inbyggda i systemet. Detta gäller framförallt regleringsfunktionerna. För reglering kan man välja ett enkelt on-off system med dess nackdelar.

 

Man kan också välja ett regleringssystem där man sätter en tid för hur länge funktionen skall vara on om mätvärdet säger så (ligger utanför börvärdet) och hur länge det skall pausa innan det kan gå på igen om det skulle behövas. Låt oss säga att börvärdet är 8,15, hysteresis på 0,05 och ärvärdet är 8,10. Påtid 2 min – paustid 2 min. Då slår systemet på under 2 minuter – avvaktar 2 minuter. Är fortfarande ärvärdet under börvärdet slås det på i 2 minuter igen. Väntar i offläge i två minuter – är då mätvärdet (ärvärdet) lika med börvärdet högre gräns så slås det inte på igen förrän mätvärdet kommer under börvärdtets hysteresis igen. Detta är ett bättre system men kommer fortfarande att ge en viss hackighet men regleringen tar hänsyn till att mätelektroden kan vara placerad så att den inte mäter direkt vid insättningspunkten. I mitt fall är insättningspunkten vid pumpen upp till akvariet och mätpunkten i facket som tar emot returvattnet från akvariet. Det vill säga – jag har en laggperiod på åtminstone 2-3 minuter. En bra inställning kanske skulle vara 1 minut på – vänta 2 minuter innan nästa cykel.

 

Men P3 och P4 kan mer – de har en funktion som har ett variabelt påslag men en fast väntetid (paustid). Programmet tar då hänsyn till hur nära börvärdet du är och bara slå till en kortare tid. Du sätter ett maxvärde – sedan sköter systemet all beräkning. Med denna funktion kan man få ett väldigt stabilt värde även vid snabba förlopp som tillsättning av koldioxid eller kalkvatten. Även reglering av värmare fungerar perfekt med detta system.

 

Nu kommer dock nästa problem – jag använder min pH mätare i sumpen att styra varifrån jag tar min luft till skummaren – via CO2 scrubber eller via luften i sumpskåpet. Det är lite svårt att ha samma inställningar på två så olika processer. Man bör ha lite olika börvärden och reaktionsmönster. Även här har teamet kring P3 och P4 en intelligent lösning. Man kan skapa virtuella prober från en fysisk elektrod. På det sättet kan man styra olika processer med olika krav från samma verkliga elektrod. Ett genialt system.

 

Nåväl – då låter jag mitt kalkvatten gå in när pH sjunker under 8,15 ungefär och i små doser så att det kommer att stanna där. Kalkvattnet kommer även tillföra både alkalinitet och kalcium till mitt system och behovet av Balling räknade jag med skulle minska. Vad jag däremot inte räknade med var att jag faktiskt klara mitt behov just nu med enbart kalkvatten. Mitt KH har lagt sig kring 7,8 och kalciumet kring 430 (enligt min mätning) och jag för inte in någon Balling för närvarande. Lite överraskande.

 

Jag gjorde en sak till faktiskt – jag kyler ju mitt system med fläktar mot vattenytan och kylningen består i att avdunstningen ökar och då tas energi från vattnet (läs värme). Jag har infört en temperatursänkning under natten med ca 1 grad – detta ökar avdunstningen. Skall bli intressant och se hur systemet uppträder nu och när (och om) jag behöver förstärka med Balling.

 

Med vänlig hälsning Lasse

@Lasse

Intressant, ej förväntat och ovanligt att klara sig med bara kalkvatten, så som vi alla körde på 90 talet. Det räckte sällan. 

Säkert bidrar att du ökat avdunstningen. Hur många liter per dygn tillför du? Det går ju utifrån det räkan fram hur mkt Alk/ca du tillsätter om vi förutsätter att din lösningen är mättad. (1.6 g CaOH2 per liter eller nåt sånt om jag minns rätt). 

 

Kalkvattnet kommer tappa med tiden då CO2 löses ner o bildar CaCO3. Den effekten är extremt beroende av hur kärlet står i kommunikation med luften. Om man tex har en pump som hela tiden låter ytan röra på sig är en kalkvattenlösning helt förbrukad o värdelös inom 1-2 dagar. Så länge man har en yta som aldrig tillåts täckas av den kalkskorpa som snabbt bildas, kommer all ca och kH förbrukas till slut av tillförd CO2. Den tillförseln slutar inte förrän all caoh2 är förbrukad o omvandlad till obrukbart kalk. MEN om man EJ rör i grytan samt har ett löst lock (behöver ej va helt tätt) så kommer den skorpa som bildas förhindra ytterligare CO2 att lösas ner, och då räcker kalkvattnet innan det tappat signifikant mängd ca/kH oftast runt 10-14 dar. 

 

det du beskriver med att tillföra CO2 till din dsb låter som en Dymico. Trodde du redan gjort det för länge sen, övergav du den idén till förmån för kalkvatten?

 

det med virtuella utgångar har apex haft sedan länge. Ett sätt att kunna programmera med if, else o and kommandon. Jag tycker dock en smartare lösning hade varit att inför dessa kommandon direkt o därmed slippa virtuella utgångar. Nu talar jag för apex sak att det känns som en nödlösning o rätt användarovänlig. Kan ju va nåt annat du menar med profilux  

 

mvh

jonas 

 

Edited by jonasroman
Link to post
Share on other sites

Det är inga virtuella utgångar du gör. Du gör en virtuell elektrod som tar in mätvärdena från den verkliga. Låt oss säga att du har en pH mätare i din sump. Du vill använda den för att dels styra hur du sätter in kalkvatten - Du skall upp mot ett visst börvärde - låt oss säga 8,15. Samtidigt vill du tillsätta koldioxid så att pH inte blir över - låt oss säga 8,2. - alltså ditt pH skall ligga mellan 8,15 - 8,20. Du kan ju ha två pH mätare då men de kan ju visa lite olika och det blir dyrt. Vad du kan göra med ProfiLux är att du kan skapa en virtuell kopia av den elektrod där du kan sätta andra börvärden och parametrar än på den första. Det enda gemensamma med dem är att de visar samma värde.

 

Erfarenhetsmässigt så håller sig kalkvattnet väldigt bra i ditt påfyllnadskärl för top-off vatten. Några matskedar med kalciumhydroxid - blanda om och låt stå. Det lilla koldioxid som kommer in pg av ersättningsluft påverkar inte om det är en övermättad lösning/blandning. Jag trodde som du och satte ett koldioxidfilter på ingående luft till påfyllnadsbehållaren - märkte senare att det inte spelade någon väsentlig roll.

 

Nej - jag har inte övergett tanken med koldioxid. Den blir aktuell eftersom jag vill lägga mitt akvarium stadigt på ett pH. Köpet av den nya skummaren var också ett del av strategin. Den verkar fungera mycket bättre som gasutjämnare än min gamla - och det var ju liksom tanken :)

 

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan, Lasse sa:

Det är inga virtuella utgångar du gör. Du gör en virtuell elektrod som tar in mätvärdena från den verkliga. Låt oss säga att du har en pH mätare i din sump. Du vill använda den för att dels styra hur du sätter in kalkvatten - Du skall upp mot ett visst börvärde - låt oss säga 8,15. Samtidigt vill du tillsätta koldioxid så att pH inte blir över - låt oss säga 8,2. - alltså ditt pH skall ligga mellan 8,15 - 8,20. Du kan ju ha två pH mätare då men de kan ju visa lite olika och det blir dyrt. Vad du kan göra med ProfiLux är att du kan skapa en virtuell kopia av den elektrod där du kan sätta andra börvärden och parametrar än på den första. Det enda gemensamma med dem är att de visar samma värde.

 

Erfarenhetsmässigt så håller sig kalkvattnet väldigt bra i ditt påfyllnadskärl för top-off vatten. Några matskedar med kalciumhydroxid - blanda om och låt stå. Det lilla koldioxid som kommer in pg av ersättningsluft påverkar inte om det är en övermättad lösning/blandning. Jag trodde som du och satte ett koldioxidfilter på ingående luft till påfyllnadsbehållaren - märkte senare att det inte spelade någon väsentlig roll.

 

Nej - jag har inte övergett tanken med koldioxid. Den blir aktuell eftersom jag vill lägga mitt akvarium stadigt på ett pH. Köpet av den nya skummaren var också ett del av strategin. Den verkar fungera mycket bättre som gasutjämnare än min gamla - och det var ju liksom tanken :)

 

MVH Lasse

Ok då fattar jag vad du menat med virtuella. Men det är kanske fortfarande samma som apex haft länge bara med ett annat namn?. I apex kallar du det virtuell utgång. I denna kan du ta in samma pH info från samma elektrod men som du gör behandla den infon på ett annat sätt med andra börvärden o styra utifrån det  vilken som av de fysiska outleten.  Som jag förstår det kanske samma som profilux fast bara ett annat namn.? 

Därmed blir det ju lite som en and/OR sats. Olika villkor på samma probe. 

 

jag trodde också som du tror nu, som jag skrev: att utan omrörning o lock som inte ens sluter tätt håller det 10-14 dar. Skev ju det. 

 

Det jag skrev om cirk var för att illustrerar att det rent teoreotiskt är så att kalkvatten till slut helt förbrukas men pgr av just kalkskorpan tar det lång tid. Precis som du erfar. 

Finns försök på detta där det med cirk går på 1 dag eller ännu fortare. Utan tar det minst 14. 

Jag säger alltså inte emot dig utan tvärtom:-)

 

riktigt spännande med dina tekniska lösningar. Hatten av:-)

 

 

Edited by jonasroman
Link to post
Share on other sites
On ‎2017‎-‎10‎-‎14 at 23:07, Stefan molin sa:

Hej Lasse , är du nöjd med din nya skummare ? och gör den pumpen sitt jobb , det är en DC 2000 i den skummaren eller ?

mvh stefan

 Ursäkta sent svar.

 

Jag är nöjd - den genomluftar bättre och den automatiska avstängningen vid full kopp har räddat mig någon gång. Har upplevt några vibrationer och oljud men efter rengöring av impellern och justering så hörs det inte.

 

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Har provat lite grand med annan belysning. Har fått tag på en Heliospektra forskningslampa som jag monterade i stället för min PS 3*145 W. Blev inte helt frälst med hur det såg ut - när jag testade över mitt bord så såg det krispigt vitt ut men över akvariumet var det för gult och jag måste ha upp den en bit eftersom spridningen inte var så stor. Skall skaffa en ställning och hänga den i samt byta till en variant med även vita (usch) LED i bestyckningen. 

 

Jag mätte upp mina PAR innan jag testade och på botten i framkant så låg de på ca 90 vilket jag tycker är lite för lågt. Några koraller har varit lite tröga i framkant  - inte säkert att det är en ljusfråga eftersom musslorna satt upp turbo takt i tillväxt nere i ena hörnet av framrutan. Emellertid så är det på plats att testa lite mer ljus och jag skulle också vilja ha fram lite fotoner i våglängderna kring 720 nm av vissa orsaker. Jag har några teorier om växtsätt jag gärna skulle vilja testa

 

Under tiden skaffade jag en 2*54 W lysrörsramp som jag lagt i framkant. Kör med ett Actinic (22 000 K) och ett Blå-Vitt (15 000 K). Det vita är ett tri-fosforrör med intressant spektra

 

 

T5-bluewhite-041.png.3b1def564b7a9665b174dcfe4893d6a7.png

 

Actinic spektra

 

T5-Actinic.png.42b360497817874fa3dd42458d5e0852.png

 

Kommer att köra dessa rör under 7 timmar (14-21)

 

Funderar lite på att byta det vita till ett "pink" eftersom det av någon anledning visar en liten peak vid 720 nm - får se hur det blir med det.

 

T5-Pink.png.e7dc6226ffc76680514a1a49aab67a01.png

 

Jag har kör under ett dygn nu och - ja det är mer ljus och inga koraller har "släckts" - fortfarande den fördelen som finns med LED utan fosforbelagda dioder - man ser fluorescensen även när ljuset har ett vitt sken. Måste nog testa med "rosa" också :)

 

MVH Lasse

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Idag så tog jag ytterligare några fraggar från Sjöfartsmuseet Akvariets stora tank. Vi har märkt att själva formen på samma klon är olika i mitt akvarium jämfört med hur den ser ut i Sjöfartsmuseets akvarium. Gäller framförallt S.hystrix. Hos mig blir de väldigt täta och med väldigt mycket korta förgreningar - hos den betydlig mer långsträckta.

 

Här är moderkollonin

 

orginal-colony.jpg.1535020ccf69aa72a441c92a193ca7f9.jpg

 

Prov 1 - till vänster

 

S.h-left-no-1.jpg.ef505b3d0784e42eec62e847f916027f.jpg

 

Prov 2 i mitten

 

S.h-middle-no-2.jpg.1fa9b7867435c97f96b3052b25cf0258.jpg

 

Prov 3 till höger

 

S.h-right-no-3.jpg.00afd16924ce5f3da50f4c78849aca25.jpg

 

En S. callendarium flyttad samtidigt

 

S.c-no-1.jpg.20cbe86d7f673bae4e45032abef2b88f.jpg

 

Nu skall jag följa upp med foton och se om dessa börjar att tokförgrena sig också

 

MVH Lasse

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Ibland kommer saker och ting fort. Mina 2 st 730-740 nm chip från Kina låg i brevlådan i måndags. Jag hade inte räknat med dem innan mitten av december. Men när de nu redan fanns här hemma så varför inte gå vidare med den väl genomtänkta konstruktionen. Vad behöver jag mer än ett lämpligt chip? Min borrmaskin - utlånad till sonen sedan 2 månader - tur att han bor nära - ner och hämta den. Borr 2,5 mm - skall finnas - dyk i allt i allo-lådan - japp där var det. 3 mm gängtapp - skall finnas - visst men i en annan allt för allo-låda - check. Kylfläns som lätt går att montera över akvariet - leta i lådhögen efter bra att ha-lådan för kylflänsar. Där var den - va - hade jag kylflänsar för montering på DIN skena. Perfekt - borr och gängning. Hade jag inte kylpasta - jo nånstans i lådhögen - där. Montering. Klämmkontakter - dyk i högen igen - där var de. Check. Driver ja - just det - jag gjorde röjningen oskar i våras och sålde det mesta (billigt). Har nog inga kvar. Körde upp katten igen (han ligger alltid på stolen som blockerar lådhögen (och döljer den för det alltid vakande ögat)). Sista lådan (det är några) Hade jag sparat dem? Tur. Två drivdon - max 12 V och konstant 900 mA - perfekt - precis det jag skulle ha. Kablar, strömkablar, skarvdon - i andra lådor. 

 

DIN-skena - fanns också - men galvad. Ej aktuell. Blir ett Biltemabesök senare i veckan - de har i plast :)

 

Lite bilder

 

730-far-red.jpg.b2c72a782c28602198fd4d332274f279.jpg

 

730-far-red-1.jpg.9331d2a1d435ca16e39e562fd72ce200.jpg

 

730-far-red-2.jpg.e4ec7ab41608bb2952c409c0e0563c5d.jpg

 

Tyvärr visar fotot inte riktig färg när LED är igång - den är svag och djupröd

 

Den elaka planen är nu att vänta några veckor för att låta de nyinförskaffade fraggarna av birds nest  (hystrix) i lugn och ro få utveckla buskigheten. Den frag som är ca 7 veckor gammal i mitt kar och som har förbuskats rätt ordentligt är det primära målet. Den är långt ifrån de andra och det blir lite reflektioner om jag placerar punktkällan över den. Inget annat ändra - mer än en kraftig dos av far red (730 - 740 nm)

 

Så här såg den ut i måndags 

 

 1. branches-6-week.jpg
  MVH Lasse
 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Plötsligt idag så upptäckte jag några vita slamsor bland taggarna hos min svarat sjöborre. Den verkade ha plockat upp något

 

crab1.jpg.63143addd8f2d0106f1057951264d402.jpg

 

Men detta något rörde på sig. Vid en närmare titt så var det en liten krabba. Efter 17 månader dyker den bara upp och jag har inte sett den tidigare

 

crab2.jpg.766f941391d1018d01cd67ae69bc55c2.jpg

 

Men å andra sidan - efter tre år med mitt Percula så dök plötsligen en stor Teddy Bear krabba upp. Hur jag hade missat den - det övergår mitt förstånd för med stor - ja då menar jag stor.

 

MVH Lasse

 • Like 5
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...