Jump to content

Ingvar Hellmalm

Medlem
 • Posts

  1,319
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Ingvar Hellmalm

 1. Osmos är att salter i en lösning strävar att fördela sig jämt. Vid omvänd osmos så använder man ett membran som har porer som är så små att bara vattenmolekyler kan passera och för att få dom att göra detta så sätter man tryck på den "orena" sidan och tvingar vattenmolekylerna ut på den andra sidan. Utbytet brukar vara c.a 30% max. Exempel saltvatten tvingas genom tyck (ofta 60 Bar) genom ett menbran och ger dricksvatten på ena sidan och ett saltare vatten på den andra. Kalkvatten fås genom att man till det rena osmosvattnet tillsätter kalsiumhydroxid och används som pH reglerare i karet (men fäller även ut fosfateri fast form))
 2. Varning för Aluminiumoxid är mycket toxisk för allt levand i ett kar. Bariumsulfat kan användes som spårämne men i mycket små mängder (mikrogram) annars är det ett bra kontrastmedel vid tarmröntgen.
 3. Det är Ok! Tråkigt att inte de som behöver hjälp i detta ämne söker på gamla inlägg. Jag har skrivit om denna sjukdom många gånger och utförligt med bilogi och olika bekämpningsmetoder. Låg salthalt alt koppar beh 1-1,5 ppm. Jag måste dock konstatera att (nu tar jag i) de flesta saltvattenakvarister saknar totalt självbevarelsedrift och har inget karrantänskar. Djurskyddslagen säger att nya individer skall hållas minst 2v i karrantän. Detta gäller även privatpersoner (som ingen kan kolla). Saltvattenprick är den absolut vanligaste prasiten och troligen den som orsakar flest dödsfall. Infektiva dosen blir snabbt så hög i vår begränsade vattenvolymer så det slår ihjäl många. I havet är det så att fiskarna som mött infektionen får visss imunität och inte blir sjuka, dock är nästan alla bärare av enstaka parasiter som vi inte vill ska blossa upp i våra kar. Azofärgämnen metylenblått, Malakitgrönt o.sv. används framförallt till bekämpning av svampsjukdomar på rom t.ex när man föder upp laxyngel. Flera av dessa färgämnen är canserframkallande på människa och trode ej vara lämpliga att använda för akvarister. Malakitgrönt får t.ex endast användas av specielister på laxforskningsinstitutet i Älvkarleby. (Metylenblått är mindre farligt och används på många labb för bakteriefärgning). Slutsatts alla inköp av fisk är ett döttshot mot fiskarna i sällskapskaret håll karrantän!
 4. Kolla tidigare inlägg. Det finns massor i detta ämne. 1) säktsalthalt under 1,016 2) kopparbhandling båda i karrantän om man har revkar
 5. Vad är fel?Jag har dock specialiskkompetens i ornamentel fish diseases och jag har skrivit mycket på forumet tidigare i detta ämne
 6. Detta är inte Oodinum marinum! utan Cryptocarion = saltvattens prick. Behandlingen är att göra ett söttvatten dipp ( obs buffrat till samma pH som karet) som upprepas. Cykeln på parasiten är 12-14 dagar och massor finns kvar i karet. Om du har möjlighet till behandlings=karrantänskar (behöver ej vara stort) så kan du behandla med antingen 1) sänk salthalten till under 1,016 i minst 24 dagar. 2) behandla i karrantän med något komersiellt Kopparprep. mot prick.
 7. Denna art är mycket känslig för prick precis som palettkiruger. Sötvatten dipp karantänskar?
 8. Mycket klokt Lasse men mot cryptocarin hjälper ej <metronidazol=Flagyl> Fakta: Fisk blir imuna mot prick men inte fria. <stress utlöser>. Dessutom kan denna prasit överleva upp till 90 dagar utan fisk i ett fisktomt kar. Utan belysning dör den fortare ( 28 dagar). Den kan ej heller överleva om salthalten är under 1,016.
 9. Helt klart en bakteriell komplikation. Patognomonisk med dessa röda erosioner i hud underhud. Beh. med a.b. t.e.x Baytril 10 mg/ liter i karrantänskaret sätt till sats 30% efter vattenbyte 30% efter 3 dagar. Om detta inte hjälper inom 1v byt a.b till Flagyl eller tetracyklin.
 10. Cryptocarion marinum=prick som Mattias säger. Beh. osmos (sötvatten dipp eller långbad under 1.016, buffra!) eller Koppar (1-1,5 ppm) i karrantänskar. Denna kirurg drabbas väldigt ofta och är mycket känslig för parasiten. Glömt karrantänen?
 11. Jag ser lite dåligt men det verkar vara perifert mest på fenorna. Jag tror inte det är någon parasit (men för att helt utesluta så krävs skrapprov). Utan mer info så lutar det mest åt en genetisk betingad cirkulationsrubbning med epitelförluster. Som sagt kliar sig fiskarna? vid parasiter så gör de alltid detta. Du kan pröva att öka A och D vitaninhalten i kosten. Vad fodrar du med? Naturligt plankton är rika på dessa.
 12. Nej detta är troligen parasitiska copepoder. Kan vara svåra att bli av med. Försök sötvatten dipp. (Buffrat!). Dessa Cop. (annan art) kan även uppträda på söttvattenfisk (har haft det på akvariet) och då hjälpte saltvattenbehandling. På lax behandlar man med Selamectin i fodret.
 13. Lasse har rätt RTN är troligen en slaskdiagnos som innefattar en mängd sjukdomstillstånd som torde behöva definieras noggrannare. Lasses cenario ovan skulle mycket väl kunna ske i ett revkar, men jag betvivlar att så sker i naturen där vattenrörelser och övriga förhållanden är helt anorlunda. Dessutom förklarar Lasses teori inte att sjukdomen är smittsam och överförbar.
 14. Vad jag vet så pågår ingen forskning i Sverige i varje fall på veterinärsidan. Jag vet det pågår i Hongkong, Singapor, Japan och australien, men hur långt de har hunnit? Det är mycket hyss hyss i detta då alla vill vara först (en del amerikaner är också invulverade), men så mycket är klart att sjukdomen är smittsam och i naturen sprids den från en korall och följer strömriktningen till nästa. RNA virus har påvisats men är det sjukdomsorsaken? eller ett bifynd? Att sjukdomen får så katastrofala följder i våra kar beror nog på att de är mycket små och vattenvolymen så begränsad. Enligt min personliga erfarenhet så kommer sjudomen oftast in med något inköp och efter någon tid så blommar den upp med katastrofala följder. Den drabbar endast "äkta" koraller och inte t.ex. orgelkorall, blåkorall eller mjukisar. även detta styrker misstanken om en infektion och inte att vattenvärdena skulle påverka. Då borde ju alla lägre djur drabbas, vilket det inte gör i naturen, dock i våra kar med en enorm död och påfrestning på biosystemet med nitrit m.m. Jag tror vi får vänta och se tills orsaken är klarlagd. Just nu kan vi ju bara spekulera.
 15. Intressant! Jag är just hemkommen från en Zoovet konferens i Leipzig. En forskare från Hongkong sade till mig över ett glas vin att man nu misstänker ett virus som primärorsak med bl.a. Vibrio som sek. infektion. Man har också sett att sjukdomen är överförbar och smittsam och endast drabbar äkta koraller och inte t.ex. ottokoraller som blåkorall. Mer ville han inte säga då forskning pågår men ett RNA virus har påvisats i elekronmikroskåp.
 16. Ännu längre sedan! När jag var på kongress 1981 i marine organic Chemistry så talade E.K. Duursma från Holland om detta "den nya lilla cyanobakterien" som utgjorde basen och en stor del av korallernas och zooplantons föda och utan denna som binder mycket koldioxid från luften mer än alla skogar så skulle jordens medeltemp. ligga på den nivån den gjorde när alla fosila bränslen bildades +8C (medeltemp). De urgamla Cyanobatrerierna (c.a 3 mijarder år) är stamfader till alla andra fotocytetiska organeller som klorplaster,klorfyll m.m. Det kostiga är att allt högre liv på vår jord bygger på denna fotosyntes och den har inte ändrat sedan den utvecklades och utan denna skulle det inte finns någon fri syrgas på vår planet och livet skulle då se mycket annorlunda ut.
 17. Låter som Oodinum marinum följ Lottas råd, men vänta 3 v.
 18. Troligen inte vattnet. Clowner är normalt tåliga. Jag lutar åt Lasses förslag, men aldrig hört om hans prep. i saltvatten vad innehåller det? Kommer clownerna från samma affär? är de odlade eller viltfångade? Håll karrantän! Beh. clowner i saltvatten med Flagyl. Det vet jag fungerar om de har flagelater. 10-12 mg/l vatten.
 19. Välkommen i gänget! För mig var det förra året.
 20. Samma för mig men jag ser inga bilder alls ibland. Trode att det berode på något filformat som jag inte kunde läsa då jag kör Mac. Varför inte köra alla bilder i jpg?
 21. Jag skulle göra som mitt kar. Det hade visserligen ett djup på 125cm men var "bara" 3m långt. Jag hade 3x10mm + 1x4mm härdad ruta innerst. 0.75 laminat. Min ruta vägde 135Kg! Fördelen med en extra 4mm härdad innerst är att det blir helt reptåligt (lätt att få repor). Säg till dom att de fasar kanterna på glaset innan laminering. Detta för att undvika brytpunkter.
 22. Så är det naturligtvis! Det ställer dock till avsevärda problem (det var det jag menade med överdrivet) och gäller som norm vid s.k. offentlig förevisning se L 108 (vilket är mycket kritiserat i djurparkskretsar)
 23. Detta gör man inte numera! mins Sten på Sten stensson Sten i Eslöv de fick uppgradera.
×
×
 • Create New...