Jump to content

Cites intyg för försäljning av koraller


Recommended Posts

Nu har tramset nått en ny nivå. 

Någon har antagligen varit avundsjuk på någon i klippan som sålt koraller. 

För personen i fråga har blivit fälld av rätten och ska betala dagsböter pga. Handel med cites pliktiga varor. 

Detta innebär att när vi lägger ned våra kar så är vi tvungna att skänka eller slänga våra koraller om vi inte har intyg på kompisens frag du fick eller korallen du köpte i butiken för fem år sedan. 

Edited by Henric
Link to post
Share on other sites
 • Replies 115
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Utlovad fortsättning då. Artskyddsbrott handlar det om och det hittar man i Miljöbalken 29 kap 2b §. Rimligen handlar det då här antingen om brott mot EG 338/97 med alla följdföreskrifter eller brott

Du ser också att det är för brott mot artskyddsförordningen han är dömd för. Den gäller handeln med utrotningshotade djur - och dit räknas alla stenkoraller (de är CITES listade) Enligt den förordning

Ok, då förolämpar jag dig lite till för  jag står fast vid att man inte ska göra det värre än det är. Reglerna har alltså funnits på plats sen 97. Hur mycket problem har vi sett? Hur många har fått he

Posted Images

Ta du och kontrollera denna uppgift. Det finns nämligen 2 lagar som kan gälla här. Dels CITES som gäller kontrolerad handel med djur - dels artskyddsförordningen som säger att den som bedriver verksamhet vad gäller handel med CITES listade djur måste ha tillstånd av länsstyrelsen för detta. Ordet verksamhet är inte definierat i lagstiftningen men brukar räknas som en kontinuerlig företeelse - alltså inte om du gör engångsförsäljning på grund av nedläggelse..

 

MVH Lasse 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Du ser också att det är för brott mot artskyddsförordningen han är dömd för. Den gäller handeln med utrotningshotade djur - och dit räknas alla stenkoraller (de är CITES listade) Enligt den förordningen krävs ett tillstånd från Länstyrelsen om man vill bedriva verksamhet med dessa djur, levande eller döda - även om man uppfyller alla krav i CITES. Alla seriösa handlare av stenkoraller har detta tillstånd och det innebär också ett krav att föra statistik över alla CITES listade djur vad gäller försäljning och anskaffande. Detta skall rapporteras årligen till Länstyrelsen.  I förordningen skiljer man inte mellan kommersiell verksamhet och hobbyverksamhet. Vad är då verksamhet och när blir en hobby en verksamhet? Det är lite oklart men ser man till hobbyodling av akvariefisk så blir det i lagens mening en verksamhet ganska snabbt. När kraven om utbildning kom för att bedriva verksamhet med akvariefisk så var det många hobbyodlare som fick gå den utbildningen. Normalgraden av artskyddsförordningen ger ett straff från dagsböter upp till 2 års fängelse. Grovt artskyddsbrott ger fängelse mellan 6 månader och 4 år. I detta fall har tingsrätten bedömt 20 koraller som verksamhet men påföljden har blivit ganska lindrig. 

 

Att våra myndigheter tar allvarligt på artskyddsbrott framgår av denna skrivelse från 2016

 

Att beskriva denna händelse som "Nu har tramset nått en ny nivå." håller jag överhuvud taget inte med om. Min åsikt är att om man lever i Sverige så skall man följa svenska lagar oavsett om man är akvarist eller inte. Man kan nu bara hoppas att den förstärkta polisen nu kan hjälpa till att klara upp dessa miljöbrott också. För den seriöse odlaren som vill sälja sina koraller återstår nu bara att söka dessa tillstånd och redovisa sin verksamhet till länstyrelsen precis som lagen kräver. Har man tillståndet så får man sälja sina koraller om övriga CITES krav uppfylls. 

 

Det här är ingen nyhet - jag har redan för många, många år sedan påpekat den här lagstiftningen (här på SG) och att i stort sett varje annons här, på facebook och på blocket vad gäller CITES listade djur är olaglig. Nu har en länsrätt slagit fast att försäljning av 20 CITES listade koraller kan anses som brott (iofs ganska ringa med tanken på den ringa påföljden men ändå ett brott) enligt artskyddförordningen om inget tillstånd finns. Hur stor försäljning - utan länstyrelsens tillstånd - som kan leda till fängelse vet vi inte än. 

 

Nämnas här är att mjukkoraller, skivanemoner, knappar och anemoner som inte sitter på större korallskelett än någon femöring inte är CITES listade och omfattas inte av tillståndskravet. Däremot sk levande sten - om den består av döda stenkoraller - omfattas av denna lagstiftning.

 

Nu finns ett rättsfall vad gäller koraller - det har mig veterligen inte funnits tidigare och det är kanske inte en tillfällighet att det skett i Skåne. Skånes länstyrelse har varit väldigt aktiv vad gäller djurrätt och miljöbrott de senaste åren. 

 

MVH Lasse

 

 

Edited by Lasse
 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Fast Lasse du missar ju en grej, det räcker inte med ett tillstånd för att sälja stenkoraller. För varje korall ska det finnas ett cites intyg. Dvs. Omöjligt för oss hobby odlare att sälja koraller och vid nedläggning så är det bara att kasta skiten eller ge bort dem. 

Så jag tycker fortfarande att det är trams och lagstiftningen funkar inte. Det går ju bra för butiker som köper in koraller. De har ju ett helt bibliotek med intyg efter ett tag som de kan använda i all framtid när de säljer koraller. Så lagstiftningen funkar inte där heller. 

Edited by Henric
Link to post
Share on other sites

EU:s version av CITES kravet säger att du för B-listade djur (CITES II) skall du kunna visa vart de kommer ifrån och att de förts in lagligt i EU. Du behöver inte visa något CITES intyg (även om det det underlättar din bevisföring) och det är heller inte detta denna person är dömd för. Han är dömd för brott mot artskyddsförordningens krav om tillstånd. Det framgår av de korta referaten. Tillståndet är ju myndigheternas väg att kontrollera att lagstiftningen följs

 

För A-listade djur (mig veterligen inga stenkoraller än så länge) hjälper inte ens CITES papper - du får inte ens annonsera att du vill köpa ett sådant djur

 

Inom reptilbranschen har detta med härstamning och bevisning fungerat i många år men än så länge har inte myndigheterna brytt sig om de som mer eller mindre handlar med stenkoraller. Har en "hobby" odlare tillstånd och bra dokumentation över sina djur så fungerar lagstiftningen - se på lagliga delen av reptilbranschen. Det är brotten mot lagstiftningen som gör att den inte fungerar. Vi kan vara överens om att narkotikalagstiftningen inte heller fungerar så bra - men jag tror inte varken du eller jag kallar den för trams utan istället kräver hårdare straff för att få den att fungera. Nu vet alla här att åtminstone erbjudande av 20 stenkoraller till salu (utan att säljaren har tillstånd) är straffbart enligt svensk lag - sedan är det upp till var och en att följa lagen eller inte. Vi är faktiskt inte i det läget att vi kan välja vilka lagar vi skall följa. Och skulle det inte fungera med de straff som är idag så får vi väl kräva att straffen skärps och att polisbevakningen ökar - det är ju den rådande trenden idag.

 

MVH Lasse

 

 

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Nä, striden ska ju inte ske internt här på guiden. Vänder mig mot myndigheterna. 

Är inte helt säker men gällande papegojor är många a-listade och avkomman blir också a-listad men kan säljas med intyg även om inte föräldrarna har intyg. 

 

Hittade lite intressant text som kan vara en öppning 

https://www.gov.uk/guidance/cites-imports-and-exports

 

 

Screenshot_20200102_231316_com.android.chrome.jpg

Edited by Henric
Link to post
Share on other sites

Fast frågan är fortfarande om det rör sig helt privat verksamhet eller mer butiks-försäljning utan tillstånd? Inte kan minnas att jag någonstans sett någon som privat annonserat om försäljning av koraller i Klippan, som ligger ett stenkast från mig, däremot finns/fanns åtminstone någon hobbybutik.... Eller det är någon som sålt annonserat ut sitt kar? 

Link to post
Share on other sites

Har tidigare i livet fött upp en hel del Geckos, då skickade vi alltid med ett uppfödarintyg på att ödlorna var uppfödda i fångenskap. När jag läser nedanstående länk tolkar jag det som att det även räcker för stenkoraller!? Nu tänker jag mest på när man säljer och köper fraggar.

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/hotadeartercites/dethargallerforolikadjurvaxterochprodukter/levandedjur/lagligtursprungfordjurpaeubilagab.4.5873563e158fd1ef26b5fe1.html

Link to post
Share on other sites

Om lagstiftningen ska fungera så kommer inte en enda butik Kunna sälja stenkoraller. Att få ihop en rad i ett register med en specifik korall i butiken är ju ett omöjligt uppdrag. Och hur ska en kontrollant klara av detta, inte ens de mest kunniga kan hålla isär acropora arter, varianter och olikheter.

Link to post
Share on other sites

De flesta papegojor är A-listade och det innebär att du inte får

Citat

Kommersiella aktiviteter med djur, växter eller produkter som är A-listade, det vill säga mest hotade, är förbjuden. Det här är huvudregeln både för handel inom Sverige och andra EU-länder. Vad menas med kommersiella aktiviteter?

Att din papegoja inte får användas i kommersiella aktiviteter innebär att du inte får

• sälja eller hyra ut dem

• annonsera om försäljning

• erbjuda någon att köpa dem

• visa upp eller på annat sätt använda dem i vinstsyfte.

Från http://www.papegojsidan.se/Cites.html. Det finns undantag men regeln är att intyget måste sökas och fås före den kommersiella aktiviteten sker.

 

Vad som gäller för A resp B kan du se här http://www.xn--fjderlycka-r5a.se/cites

 

Detta är CITES reglerna om försäljning. Det betyder att du får sälja och annonsera B listade djur utan CITES tillstånd men att du måste kunna visa upp en laglig införsel eller att den är född i Sverige. 

 

Sedan kommer artskyddsförordningen in - den är en svensk lag - och den reglerar "verksamhet", dvs om försäljningen är upprepande eller inte. Om den är upprepande så måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva "verksamheten" med listade djur. Länsrätten har här helt tydligt ansett att försäljning av 20 ex är en verksamhet och därför faller inom tillståndskravet och personen är dömd för brott mot artskyddsförordningen

 

Affären skall föra register över vad som köps och vad som säljs eller dör. Håller med om att det blir ett identifieringsproblem med stenkoraller men man behöver inte identifiera dem på artnivå - det räcker med acropora exempelvis. Det är inte någon skillnad på skyddsstatus mellan olika hårdkoraller eftersom ALLA än så länge går under B listningen. Förutom det så är omkring 99 % är klonade så går det att upprätta ett genetiskt bibliotek på vad som importeras till EU och utifrån det sedan upptäcka illegalt importerad koraller. det finns idag planer på ett sådant arbete inom EU. Detta skulle sedan kunna underlätta för den seriösa handeln.

 

Jag vet att exempelvis Kjell Fohrman för många år sedan försökte samla akvaristerna, affärerna och grossisterna runt de här frågorna för att utgöra en samlad grupp gentemot myndigheterna - dessa initiativ bemöttes med likgiltighet och nu när vi får den första domen i dessa frågor - ja då betecknas det som trams.

 

Vad är det som är trams Henrik - att hårdkoraller är B-listade, att myndigheterna kräver kontrollåtgärder för att lagstiftningen skall efterföljas eller vad?

 

Fakta är - säljer du åtminstone 20 hårdkoraller eller mer utan ett tillstånd av din Länstyrelse så riskerar du allt från dagsböter till 4 års fängelse så länge domen nere i Skåne står fast. Är det detta som är tramset?

 

MVH Lasse

 

 

 

 

Edited by Lasse
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan, JonasJ sa:

Nej det är sant, men som privatperson utan "verksamhet" borde detta inte vara ett problem!? Vet inte hur butikernas importtillstånd ser ut för koraller?

B-listade djur skall ha CITES intyg när de förs in till EU. Sedan finns inga krav på CITES mellan EU länderna - där rör de sig fritt enligt regeln för fri rörelse över gränserna. Olika länder har försökt egna regler men de faller alltid på varornas fria rörlighet. Sverige har tillståndskravet för hantering av verksamhet med listade djur för att kunna följa upp handeln. Om du som svensk vill importera direkt från ett land utifrån EU så måste du söka tillstånd för varje art och antal från svenska myndigheter och det exporterade landet måste ge CITES intyg för samma sak. Köper du koraller från Europeiska grossister behövs ingen ansökan om tillstånd från Svenska myndigheter - men ditt köp måste gå att spåra bakåt till en legal införing i EU - eller myndigheterna måste anse att korallerna är legalt införda till EU. En kopia av CITES intyget hjälper ju dig i bevisföringen så det är aldrig fel

 

30 dagsböter a 90 kronor betyder att rätten betecknar brottet som ganska ringa eftersom straffskalan sträcker sig ända upp emot 4 år fängelse för brott mot artskyddsförordningen

 

MVH Lasse

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Lasse sa:

 

 

Fakta är - säljer du åtminstone 20 hårdkoraller eller mer utan ett tillstånd av din Länstyrelse så riskerar du allt från dagsböter till 4 års fängelse så länge domen nere i Skåne står fast. Är det detta som är tramset?

 

MVH Lasse

 

 

 

 

Utan att läsa hela domen är det inte säkert att det är rätt uppgifter, det kan ju vara omvänt, dvs att man redan vid kontroll fastställt verksamhet, dvs butiks-försäljning som saknar rätt tillstånd och att det vid kontrollen fanns 20 koraller till försäljning.... Det behöver ju inte alls betyda att man kallar försäljning av 20 koraller för "verksamhet" hos en privatperson där det saknas indikationer på att försäljningen görs under butiks-liknande former..... 

Jag vet att du har helt koll på reglerna kring cites Lasse, men jag är tämligen säker på att man måste läsa hela domen och komplettera med juridisk kompetens för att uttala sig tvärsäkert kring betydelsen av denna dom...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jag vet att en affär sitter o skriver ett intyg för varje korall de skickar. Pga. Någon har antagligen varit lite bitter. 

Det intressanta är att det är bara ett nummer. 

Hur påverkar detta handeln med cites b djur? Inget alls. 

De kan använda vilket nummer som helst för ingen kommer någonsin kunna motbevisa äktheten om vi inte sätter en lapp på varje korall och fragg. 

Så lagstiftningen funkar inte. 

På måndag ska jag kontakta jordbruksverket. 

Link to post
Share on other sites

Det är ordet verksamhet som är kritiskt i denna punkt. Många av oss lägger till ordet "kommersiell" framför lagtextens ord verksamhet när vi tolkar ordet. Myndigheterna gör dock inte den tolkningen - de ser snarare till omfattningen. Jag vet detta sedan den debatt som var för ca 20 - 30 år sedan när ett utbildningskrav för verksamheter med levande djur lagfästes. Flesta av oss tolkade då ordet verksamhet som kommersiell men ett antal fall så stadsfäste myndigheterna att även kravet fanns för vissa hobbyutövare. Det var omfattningen som var avgörande om det var en hobby eller en hobbyverksamhet. En praxis var gällande en tid som drog gränsen vid 5 - 6 akvarier hemma. Annonserande man kontinuerligt om ryggradsdjur till salu så bedrev man verksamhet - punkt slut. 

 

Detta gäller då ryggradsdjur i allmänhet och är en helt svensk lag. CITES är en internationell lag, förstärkt av EU lagstiftning och Sverige är förpliktad till att följa upp och kontrollera att CITES reglerna uppfylls. Artskydsförordningen och dess krav på tillstånd och rapportering av handeln med CITES djur är just ett sådant kontrollinstrument som myndigheterna har.

 

Jag får dock rätta lite - det verkar inte ha varit en rättegång eftersom artikeln talar om "straffföreläggande". Detta betyder att åklagaren sett brottet som ringa och det är för mig väldigt förvånande eftersom normalskalan för artskyddsbrott går ända upp till 2 års fängelse.

 

Här är en uppsats från 2009 angående rättsfall - sedan dess har det diskuterats lagskärpningar (se tidigare länk från 2016)

 

Det här är ingen ny lagstiftning - den har funnits länge - skillnaden nu kanske är att man börjar tillämpa lagstiftningen.  

 

Jag vänder mig dock emot begreppet att "tramset nått en ny nivå". 

 

Brottet har ju lägre straffvärde än om jag överskrider hastighetsbegränsningen med 20 km/timmen på en bilfri motorväg kl 03:00 en torr sommarnatt - en straffvärde som trafikverket fastställt för just det brottet oavsett omständigheterna och och oavsett om man kör en  Drabant eller BMW av senare årsmodell. 😊 

 

4 minuter sedan, Henric sa:

På måndag ska jag kontakta jordbruksverket

Vänta till tisdag så kanske de svarar 😁

 

Bra initiativ - då kanske jordbruksverket äntligen får upp ögona för hur allvarligt problemet är och får argument för att utöka kontrollen av både butiks och privatförsäljning av CITES listade hårdkoraller. Som det är nu så räcker det att en klon är spårbar (numret gör den spårbar eftersom CITES-registret är internationellt och CITES-numret gör det helt spårbart till källan). Om en affär vidarebefordrar CITES numret för den klonen innebär ju att om den köps privat så måste även privatpersonen hålla ordning på släktskapen och ha ett CITES nummer för sin klon. Det är här tillståndet för "verksamhet" kommer in. 

 

För mig är det klart att om man säljer sitt akvarium med levande hårdkoraller vid nedläggning så är det ingen verksamhet - däremot om man kontinuerligt "fraggar" av tillväxten av sina kolonier av CITES skyddade koraller för att bekosta sin hobby - då är det verksamhet med handel av CITES djur och kräver tillstånd och spårbarhet. Till detta kommer också frågan om skatt och moms. Vad gäller skatt så finns ingen lägsta gräns för hobbyverksamhet som många tror, man är skatteskyldig för första kronan man tjänar men kan också dra av för kostnader om man har kvitto för dem. Vad gäller Moms så finns det en praxis runt 30 000 innan momsregistrering men man kommer lätt i Limbo där eftersom momsregistrering också innebär att man har rättigheter att få tillbaka moms på inköp då och våra myndigheter inte gärna vill bekosta underskott i hobbyverksamhet med att betala tillbaka moms så uppstår det ett vakuum - där alla föredrar status quo.

 

Som sagt var - jag vet att det sitter en EU grupp av myndighetspersoner/forskare från alla Europas länder som försöker ta upp lagstiftningen och uppföljningen av handeln med hårdkoraller bland annat med genetisk spårning så de behöver all hjälp de kan få för att utöka kontrollen över handeln som omsätter en hel del pengar och därför lockar till illegala importer. 

 

Korallpriserna har blivit helt galna den sista tiden IMO. Jag upptäckte häromdagen att jag sitter på en förmögenhet i mitt akvarium. Jag såg ett pris på en korall som jag har 6 stycken av, den minsta i storlek av en som en affär krävde nästan 3000 :- för. Som tur för mig så är det en skivanemon - alltså inte CITES listad så det är fritt att handla med 🤣

 

Jag har inget emot att folk bekostar sin hobby med att sälja sitt odlade överskott - jag byggde upp hela min kunskap med att odla Tanganyika ciklider även om jag aldrig tjänade på min hobby - tjänade pengar omsattes snabbt i nya djur. Men om man handlar med utrotningshotade djur (läs CITES djur) så skall man följa de regler som finns i syfte att bevara dem. Idag finns ingen lätt möjlighet att skilja viltfångat (eller olagligt införda) koraller från odlade koraller om man inte kan spåra utsprunget via CITES numret. I framtiden - när ett system med fungerande DNA identifikation är utbyggt så blir det betydligt enklare att bevisa ursprunget och därmed släppa CITES kraven på odlade och lagligt införda hårdkoraller. 

 

MVH Lasse

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Som lagstiftningen ser ut nu så är det bara importering av stenkoraller från Australien som är möjligt. Om jag registrerar ett företag och ska sälja fraggar från mitt kar så är inte detta möjligt för jag har ingen aning om ursprung eller har register eller intyg. De är osäljbara.

Vad jag får göra då är att beställa vildbrutna koraller ftån barriärrevet med intyg. 

Jag kan inte ta emot koraller från odlare i Sverige heller. 

Verkar helt logiskt. 

Link to post
Share on other sites

Jag försökte få ut någon dom från tingsrätt i Malmö men enligt de ska man kontakta åklagarmyndigheten när det gäller strafförelägganden.

Vet inte om det säger någon laglig skillnad på..jag vet inte, vem som bestämt vad?

Kanske fortsätter jakten på tisdag

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...