Jump to content

Att handla levande via nätet, olagligt eller ej?


Recommended Posts

Förlåt Bygert för att jag pumpar dig på information ;)

Det danska tillståndet gäller alltså! Men skulle utkörningen kunna räknas som åkeriverksamhet?

//Daniel

Vill minnas att vi varit inne på åkerinäringen innan...

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=365767&postcount=648

Jag har inget emot DO. Däremot tycker jag inte de hör hemma som annonsör på SVG. Deras svart-taxi taktik som inte är styrkt med åkerirättighet och djurrätt.. nä.. det är inte seriöst..

Men det kan också vara jag som fått för mig att SVG är ett seriöst forum..

samt

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=365239&postcount=480

Men är det där konflikten ligger? Är ni ens överrens om vad ni bråkar om?

..

Frågan är om DO och du Maack spelar efter alla konstens regler när ni kör budbil förtäckt som Zoobutik från Nederländerna till Strömstad.

..

Peter

Notera att också, ifall åkeriargumentet håller.. så.. sköts hela den svenska filialen av en "kompis" som inte får betalt.. utan får någon korall då och då eller något..

Personligen hoppas jag inte åkeriverksamheten går genom som argument.. för då stöttar SVG svart-taxi taktik.. det gillar jag inte.. hoppas ni kan trycka hål på det argumentet också.. att DO har rätt att transportera korallerna.. från Nederländerna till Sverige. Med handelspunkt i danmark.. För. svart-taxi tanken.. Det ger tyvärr mig dålig smak i munnen..

Peter

Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Har i bakhuvudet ett tidigare juridiskt spörsmåls i en helt annan bransch, men jag tror att turerna i detta sammahang kan vara de samma.

Jag tror att det som kommer att fälla eventuella juridiska avgörande om var affären gjorts, handlar just om vem som utför transporten.

Dvs transaktionen anses fullgjord när varan överlämnas till köparen, eller till tredje part för leverans till köparen.

Om det då är samma företag som säljer och ombesörjer leverans, så är affären fullgjord vid överlämnandet - dvs i Sverige ( och nä, en kompis som regelbundet kör gratis lär nog inte räknas som tredje part ;) )

Link to post
Share on other sites
Kunde inte hjälpa det ;), Cannabis är ej lagligt i Holland. Men räknas som sedvänja m.m så polisen domstol m.m dömer inte straff för mindre mängder.

//Daniel

Det är intressant, jag trodde det var lagligt med försäljning och därmed är det alltså lagligt trodde jag.

Sedan har det begränsats en del i och med att tobaksförbud råder på alla barer och restauranger.

Och det är just sådan aktivitet vi inte vill ha, att vissa jurister etc. driver på frågor som gör att det blir förbud på vissa fiskar och djur.

Därför skall vi försöka hålla oss till alla regler! och inte väcka den björn som sover..

Link to post
Share on other sites
Har i bakhuvudet ett tidigare juridiskt spörsmåls i en helt annan bransch, men jag tror att turerna i detta sammahang kan vara de samma.

Jag tror att det som kommer att fälla eventuella juridiska avgörande om var affären gjorts, handlar just om vem som utför transporten.

Dvs transaktionen anses fullgjord när varan överlämnas till köparen, eller till tredje part för leverans till köparen.

Om det då är samma företag som säljer och ombesörjer leverans, så är affären fullgjord vid överlämnandet - dvs i Sverige ( och nä, en kompis som regelbundet kör gratis lär nog inte räknas som tredje part ;) )

Haha.. vilken djungel. Men vart landar då detta? när den monetära överföringen görs i DKK i "Danmark", men transaktionen av varan görs i Sverige? Vart görs köpet? I sverige eller Danmark? Om det påbörjas i Danmark men avslutas i Sverige?:snurrig:

Kan inte du svara på detta Leif? ;) (mycket ironi och cynism i den frågeställningen)

Link to post
Share on other sites

Jag ska kanske tillägga att jag var ironisk för.. att det från den synvinkel jag såg det så verkar det som att vi lagt oss i en juridisk djungel.. och väldigt få, med några undantag, är orienterade i detta.. (inget ont mot Leif eller någon annan) (det står förresten på önskelistan att åkar förbi sthlm)

men.. det är fortfarande intressant på vilken sida lagen detta landar.

Link to post
Share on other sites
Vill minnas att vi varit inne på åkerinäringen innan...

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=365767&postcount=648

samt

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=365239&postcount=480

Notera att också, ifall åkeriargumentet håller.. så.. sköts hela den svenska filialen av en "kompis" som inte får betalt.. utan får någon korall då och då eller något..

Personligen hoppas jag inte åkeriverksamheten går genom som argument.. för då stöttar SVG svart-taxi taktik.. det gillar jag inte.. hoppas ni kan trycka hål på det argumentet också.. att DO har rätt att transportera korallerna.. från Nederländerna till Sverige. Med handelspunkt i danmark.. För. svart-taxi tanken.. Det ger tyvärr mig dålig smak i munnen..

Peter

Jag tycker det här är mest dravel. Hålla på att citera en massa goja man skrivit själv. Vadå svg stöttar? Vadå svart-taxi? Vet du vad svart-taxi är? Du måste leva i en värd där t.ex. en annonsör i GP är helt fläckfri, skatter, moms, arbetsgivaravgifter, arbetsmiljölagen alla tänkbara förordningar. Tror du verkligen att annonsorgan i Sverige eller andra länder har sån koll på sina annonsörer? Eller är det så svg ska hålla mer koll än alla andra på sina annonsörer? Det kanske slutar med att det inte finns några annonsörer kvar. Eller är det helt enkelt så att DO ska granskas extra hårt?

Och bara för att klargöra: Jag har inte handlat hos DO och jag ser det inte som troligt att jag kommer att göra det. Så behöver du inte komma med ännu mer dravel som att både jag och svg stöttar DO. Du kommer säkert på något annat.

Link to post
Share on other sites

Jag ska kanske tillägga att jag var ironisk för.. att det från den synvinkel jag såg det så verkar det som att vi lagt oss i en juridisk djungel.. och väldigt få, med några undantag, är orienterade i detta.. (inget ont mot Leif eller någon annan) (det står förresten på önskelistan att åkar förbi sthlm)

men.. det är fortfarande intressant på vilken sida lagen detta landar.

Link to post
Share on other sites
Jag ska kanske tillägga att jag var ironisk för.. att det från den synvinkel jag såg det så verkar det som att vi lagt oss i en juridisk djungel.. och väldigt få, med några undantag, är orienterade i detta.. (inget ont mot Leif eller någon annan) (det står förresten på önskelistan att åkar förbi sthlm)

men.. det är fortfarande intressant på vilken sida lagen detta landar.

Jag är också av naturliga skäl intresserad av att se var det landar, observera att mitt resonemang handlar om den ursprungliga frågeställningen i tråden, dvs om gällande regler och lagar bara är applicerbar på stationär inhemsk verksamhet!?

Link to post
Share on other sites
Haha.. vilken djungel. Men vart landar då detta? när den monetära överföringen görs i DKK i "Danmark", men transaktionen av varan görs i Sverige? Vart görs köpet? I sverige eller Danmark? Om det påbörjas i Danmark men avslutas i Sverige?:snurrig:

Kan inte du svara på detta Leif? ;) (mycket ironi och cynism i den frågeställningen)

Det var ju precis vad jag gjorde - men i djungeln är man ju aldrig säker.....;)

Link to post
Share on other sites
Jag tycker det här är mest dravel. Hålla på att citera en massa goja man skrivit själv. Vadå svg stöttar? Vadå svart-taxi? Vet du vad svart-taxi är? Du måste leva i en värd där t.ex. en annonsör i GP är helt fläckfri, skatter, moms, arbetsgivaravgifter, arbetsmiljölagen alla tänkbara förordningar. Tror du verkligen att annonsorgan i Sverige eller andra länder har sån koll på sina annonsörer? Eller är det så svg ska hålla mer koll än alla andra på sina annonsörer? Det kanske slutar med att det inte finns några annonsörer kvar. Eller är det helt enkelt så att DO ska granskas extra hårt?

Och bara för att klargöra: Jag har inte handlat hos DO och jag ser det inte som troligt att jag kommer att göra det. Så behöver du inte komma med ännu mer dravel som att både jag och svg stöttar DO. Du kommer säkert på något annat.

Okej. schysst. En svart-taxi är i min mening en transporttjänst, man oftast använder fredag och lörddag natt.. och körningarna som görs av svart-taxi chaffisen bokförs ej, betalas ej moms på och grejer.. inga arbetsgivaravgifter

Jag har inga problem med Svart-taxi, men jag tycker inte att Eniro ska låta dem annonsera under taxitjänster..

Och bara för att klargöra, jag skulle kunna tänka mig att handla hos DO, det är dock ganska osannolikt att jag gör det. Men jag tycker fortfarande inte att de ska få annonsera på SVG.

Men du har helt rätt. Det mesta av det jag skriver är dravel. Förlåt. Drogs med i diskussionen.. Den är verkligen engagerande. det rör etik och hobbyn. men etik är svårt att diskutera

Peter

Link to post
Share on other sites

För den som vill ha nåt att tugga på, ur romkonventionen:

Artikel 3 Lagval genom avtal

1. På ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt. Lagvalet måste vara uttryckligt eller med rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren eller av övriga omständigheter. Genom sitt val kan parterna ange tillämplig lag för hela avtalet eller för endast en del av det.

2. Parterna kan när som helst komma överens om att en annan lag skall vara tillämplig på avtalet än den lag som tidigare gällde för det antingen till följd av ett tidigare val enligt denna artikel eller till följd av andra bestämmelser i denna konvention. En ändring i valet av tillämplig lag som görs av parterna efter avtalsslutet påverkar inte avtalets giltighet till formen enligt artikel 9. Det försämrar inte heller tredje mans rättigheter.

3. Den omständigheten att parterna har valt en utländsk lag skall, oavsett om de också har avtalat om behörighet för en utländsk domstol eller inte, när alla andra omständigheter av betydelse vid tidpunkten för valet har anknytning till ett enda land, inte hindra tillämpningen av sådana regler i det landet som inte kan avtalas bort, härefter benämnda "tvingande regler".

4. Frågor om förekomsten och giltigheten av parternas samtycke till att en viss lag skall vara tillämplig avgörs enligt bestämmelserna i artiklarna 8, 9 och 11.

Artikel 4 Tillämplig lag i avsaknad av parternas lagval

1. I den utsträckning tillämplig lag för avtalet inte har valts i enlighet med artikel 3 skall avtalet vara underkastat lagen i det land som det har närmast anknytning till. Om en del av avtalet kan skiljas från resten av avtalet och denna del har närmare anknytning till ett annat land, kan dock lagen i det landet undantagsvis tillämpas på denna del.

2. Med förbehåll för vad som föreskrivs i punkt 5 skall det antas att avtalet har närmast anknytning till det land där den part som skall utföra den prestation som är karaktäristisk för avtalet har sin vanliga vistelseort vid avtalsslutet eller, om det gäller ett bolag, en förening eller en annan juridisk person, sin centrala förvaltning. Om avtalet ingås som ett led i denna parts affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, skall detta land dock vara det land där det huvudsakliga verksamhetsstället är beläget eller, om enligt avtalet prestationen skall fullgöras från ett annat verksamhetsställe, det land där det andra verksamhetsstället är beläget.

3. Oavsett bestämmelserna i punkt 2 skall det, i den mån avtalet gäller en sakrätt i fast egendom eller en nyttjanderätt till fast egendom, antas att avtalet har närmast anknytning till det land där den fasta egendomen är belägen.

4. För avtal om godstransport gäller inte antagandet i punkt 2. Sådana avtal skall antas ha närmast anknytning till det land där transportören vid den tidpunkt då avtalet ingicks hade sitt huvudsakliga verksamhetsställe, om det landet också är det land där platsen för lastning eller lossning finns eller där avsändaren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Vid tillämpning av denna punkt skall certepartier för en enstaka resa och andra avtal vilkas huvudsyfte är transport av gods anses som avtal om godstransport.

5. Punkt 2 skall inte tillämpas om det inte kan avgöras vilken den karaktäristiska prestationen är. Antagandena i punkterna 2-4 skall inte gälla, om det framgår av de samlade omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till ett annat land.

Artikel 5 Konsumentavtal

1. Denna artikel är tillämplig på avtal om leverans av varor eller utförande av tjänster åt en person (konsumenten) för ändamål som kan anses ligga utanför hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet och på avtal om kredit för sådana prestationer.

2. Oavsett bestämmelserna i artikel 3 skall parternas val av tillämplig lag inte medföra att konsumenten berövas det skydd som tillförsäkras honom enligt tvingande regler i lagen i det land där han har sin vanliga vistelseort,

- om avtalet föregicks av ett särskilt anbud riktat till konsumenten i det landet eller av annonsering där och konsumenten där vidtog de för avtalets ingående nödvändiga åtgärderna, eller

- om den andra parten eller dennes representant mottog konsumentens beställning i det landet, eller

- om avtalet avser försäljning av varor och konsumenten reste från det landet till ett annat land och gjorde sin beställning där, förutsatt att konsumentens resa arrangerades av säljaren i syfte att förmå konsumenten att köpa.

3. Oavsett bestämmelserna i artikel 4 skall avtal som den här artikeln är tillämplig på, i avsaknad av lagval enligt artikel 3, vara underkastade lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort, om de ingås under de omständigheter som anges i punkt 2.

4. Denna artikel skall inte tillämpas på

a) transportavtal,

B) avtal om utförande av tjänster, om tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat land än det där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

5. Oavsett bestämmelserna i punkt 4 tillämpas denna artikel på avtal om en kombination av resa och inkvartering för ett gemensamt pris.

Link to post
Share on other sites
ja nu fick man iaf svar :) Då kan man tolka att Danska regler gäller?

för övrigt:

något för leffe:

"Kvinnor får inte vara barbröstade i Liverpool, förutom om de arbetar i affärer som säljer tropiska fiskar."

Kanske dags att öppna där? :)

Tja, kan man det.......??

Vår Liverpool-filial kommer att öppna inom kort, om vi får erforderliga tillstånd ;)

Link to post
Share on other sites

Nä, man kan inte tolka det som att automatiskt Danska regler gäller, och att Danska tillstånd täcker alla behoven här. Ingenting är klart och tydligt, inget är entydigt och bankat. Enda sättet att få fullständig klarhet är ett gäng rundor i rätten, och ett slutgiltigt utslag i HD. Något som jag tvivlar på att vi kommer få se.

Jag gör mitt för att vi ska nå 1000 inlägg i den här jävla tråden, så att det kan ta slut sen.

B!

Link to post
Share on other sites
Okej. schysst. En svart-taxi är i min mening en transporttjänst, man oftast använder fredag och lörddag natt.. och körningarna som görs av svart-taxi chaffisen bokförs ej, betalas ej moms på och grejer.. inga arbetsgivaravgifter

Jag har inga problem med Svart-taxi, men jag tycker inte att Eniro ska låta dem annonsera under taxitjänster..

Och bara för att klargöra, jag skulle kunna tänka mig att handla hos DO, det är dock ganska osannolikt att jag gör det. Men jag tycker fortfarande inte att de ska få annonsera på SVG.

Men du har helt rätt. Det mesta av det jag skriver är dravel. Förlåt. Drogs med i diskussionen.. Den är verkligen engagerande. det rör etik och hobbyn. men etik är svårt att diskutera

Peter

Hur tycker du om att den affär som prövat att strypa Deep Ocean, på grund av dom hävdade att Deep Ocean inte hade sina paper i ordning. Dom påstod faktisk att Deep Ocean var olagligt och mycket oseriöst.

Som jag ser detta i dag, då har Deep Ocean faktisk mer rent mjöl i posen jämfört med dom som påstod alt annant.

När vi pratar transport, då gör jag bara dette till dom jag själv vill (det var så inte du) ;)

Men om nu alt detta med att, när jag skall till Stockholm i annat ärind och jag har liten lådor med, skulla gi allt för många problem, då kan Deep Ocean bare gjöre som andra runt om i Tyskland, och då vill Deep Ocean också kunna glädjar dom nord om Stockholm.

Men när den affär som var så upptagen med att få stängd Deep Ocean själva har kört många "read my leaps": MÅNGA ture utan noga form av tillstånd.

Dom har själva levererade fiska och koraler på privata adresser i Sverige.

Privat personer har även rest med till De Jong och bland annat köpt blåringet bläckfisk för privata akvarium.

Detta företag har också erbjudit ulika djuraffär i Sverige att att leverera både fisk och koraller på från De Jong på väg hem.

Jag menar med detta, att alla lagar och regler måste respekteras. Men vi hjälper nog alle, någon gång då och då

//Henrik

Link to post
Share on other sites
Nä, man kan inte tolka det som att automatiskt Danska regler gäller, och att Danska tillstånd täcker alla behoven här. Ingenting är klart och tydligt, inget är entydigt och bankat. Enda sättet att få fullständig klarhet är ett gäng rundor i rätten, och ett slutgiltigt utslag i HD. Något som jag tvivlar på att vi kommer få se.

Jag gör mitt för att vi ska nå 1000 inlägg i den här jävla tråden, så att det kan ta slut sen.

B!

Bara till info:

När man har tillstånd till att import av dissa djur till EU, då gjäller detta också Sverige, om man frågar Jordbruksverket.

Det samme gör sig gällende när det gäller tilstånd till transport av disse djur.

Men om man har en fysisk affär i Sverige, då börjar där att komme fler krav på ulika tillståndar

PS: Jag har bett admin om att reservere post nr. 1000 i denna tråd till Moby på Deep Ocean som han kan användar till att takke for al den bra marknadsföring denne tråd har givet honnom.

Trevlig helg till alle uavsett vår noga stans dom köpar sina saker !

//Henrik

Link to post
Share on other sites
Bara till info:

När man har tillstånd till att import av dissa djur till EU, då gjäller detta också Sverige, om man frågar Jordbruksverket.

Det samme gör sig gällende när det gäller tilstånd till transport av disse djur.

Men om man har en fysisk affär i Sverige, då börjar där att komme fler krav på ulika tillståndar

PS: Jag har bett admin om att reservere post nr. 1000 i denna tråd till Moby på Deep Ocean som han kan användar till att takke for al den bra marknadsföring denne tråd har givet honnom.

Trevlig helg till alle uavsett vår noga stans dom köpar sina saker !

//Henrik

Jasså varför säger inte jordbruksverket det då???????????????????????????

Import och försäljning så två helt skiljda saker som du borde tänka på..

Link to post
Share on other sites
Så de transporter från DeJong tidigare där du skrivit att "du " varit och hämtat koraller har egentligen varit ett åkeriföretag som varit och hämtat åt dig?

Eller har jag missat något? Missförstå mig rätt nu, men om det är så att din bil inte är godkänd ännu, och du själv varit nere o snurrat på kontinenten så tycker jag det är högst märkligt att du anser Deep Ocean göra fel som kör samma runda med en godkänd transportbil.

Okej. schysst. En svart-taxi är i min mening en transporttjänst, man oftast använder fredag och lörddag natt.. och körningarna som görs av svart-taxi chaffisen bokförs ej, betalas ej moms på och grejer.. inga arbetsgivaravgifter

Jag har inga problem med Svart-taxi, men jag tycker inte att Eniro ska låta dem annonsera under taxitjänster..

Och bara för att klargöra, jag skulle kunna tänka mig att handla hos DO, det är dock ganska osannolikt att jag gör det. Men jag tycker fortfarande inte att de ska få annonsera på SVG.

Men du har helt rätt. Det mesta av det jag skriver är dravel. Förlåt. Drogs med i diskussionen.. Den är verkligen engagerande. det rör etik och hobbyn. men etik är svårt att diskutera

Peter

Hur tycker du om att den affär som prövat att strypa Deep Ocean, på grund av dom hävdade att Deep Ocean inte hade sina paper i ordning. Dom påstod faktisk att Deep Ocean var olagligt och mycket oseriöst.

Som jag ser detta i dag, då har Deep Ocean faktisk mer rent mjöl i posen jämfört med dom som påstod alt annant.

När vi pratar transport, då gör jag bara dette till dom jag själv vill (det var så inte du) ;)

Men om nu alt detta med att, när jag skall till Stockholm i annat ärind och jag har liten lådor med, skulla gi allt för många problem, då kan Deep Ocean bare gjöre som andra runt om i Tyskland, och då vill Deep Ocean också kunna glädjar dom nord om Stockholm.

Men när den affär som var så upptagen med att få stängd Deep Ocean själva har kört många "read my leaps": MÅNGA ture utan noga form av tillstånd.

Dom har själva levererade fiska och koraler på privata adresser i Sverige.

Privat personer har även rest med till De Jong och bland annat köpt blåringet bläckfisk för privata akvarium.

Detta företag har också erbjudit ulika djuraffär i Sverige att att leverera både fisk och koraller på från De Jong på väg hem.

Jag menar med detta, att alla lagar och regler måste respekteras. Men vi hjälper nog alle, någon gång då och då

//Henrik

jag tycker faktiskt det är du som dragit upp mitt namn o min butik i den här diskussionen inte tvärt om. Läs tråden från början.

Jag tycker Moby gör helt rätt och avvaktar med sin leverans av djur till Sverige tills jordbruksverket kommit fram till vad som gäller vilket han har avtalat med dem.

Han gör nog även rätt i att sköta sina uttalanden själv om du ursäktar min syn på ditt sätt att ta dej fram.

Gör inte bort dej mer nu Maack. Vad som gäller mina tillstånd finns även att läsa i min inläggshistorik.

Link to post
Share on other sites
Jasså varför säger inte jordbruksverket det då???????????????????????????

Import och försäljning så två helt skiljda saker som du borde tänka på..

Fordi att "försäljning agere rum i Danmark och inte i Sverige. Det som sker i Sverige är leverans, men jag förstår inte helt din anledning till att lägge dig så mycket i detta, du kan väl bara handlar där du själv vill eller ?

Link to post
Share on other sites

Ang en kompis som sköter filialen i sverige som får en korall som betalning då och då så måste det väl fortfarande skattas i sverige för detta och alltså bör väl fortfarande försäljningen ske i sverige..

Enligt mina egna åsikter tycker jag att detta strider totalt mot djurens bästa.

Link to post
Share on other sites

Citat:

jag tycker faktiskt det är du som dragit upp mitt namn o min butik i den här diskussionen inte tvärt om. Läs tråden från början. Ted - det är det du och bare du som smutsar till

Jag tycker Moby gör helt rätt och avvaktar med sin leverans av djur till Sverige tills jordbruksverket kommit fram till vad som gäller vilket han har avtalat med dem.

??????? nu är du igen ute med noga kunstiga ting. Om jag ville, kunne jag i detta ögenblik spela dig pasiv, vis du vista om präcis vår noga stans Moby är netop nu, då villa du aldrig skriva så.

Han gör nog även rätt i att sköta sina uttalanden själv om du ursäktar min syn på ditt sätt att ta dej fram.

Gör inte bort dej mer nu Maack. Vad som gäller mina tillstånd finns även att läsa i min inläggshistorik. No comment - men jag läsa att vi inte är helt överens om vem som gör sig bort i denna tråd. Jag är metvetende om jag kunna ha värat mere "polite". Men när började att skrivar att jag ha hottad osv osv. då kände jag inte att jag har ingen anledning att hålla min hand över dig. Men jag tycker inte att du och jag skall användar denne tråd till detta.

Link to post
Share on other sites
Fordi att "försäljning agere rum i Danmark och inte i Sverige. Det som sker i Sverige är leverans, men jag förstår inte helt din anledning till att lägge dig så mycket i detta, du kan väl bara handlar där du själv vill eller ?

Titta lite längre upp, det är inte så lätt tolkat.

Varför jag bryr mig är för att jag inte tycker om "ert" sätt att hantera handel med djur.

Link to post
Share on other sites
Ang en kompis som sköter filialen i sverige som får en korall som betalning då och då så måste det väl fortfarande skattas i sverige för detta och alltså bör väl fortfarande försäljningen ske i sverige..

Enligt mina egna åsikter tycker jag att detta strider totalt mot djurens bästa.

Ska jag skattes för att väre snäll och tage nogat med hem till du ?

ömkring att skattes, läs på sakerne innan du skrivar sånna.

Va är det som strider totalt mot djurens bästa ?

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...