Jump to content

UVC Kan man mata uvc:n från biopelletsen?


Recommended Posts

För att göra det enkelt för mig så undrar jag om jag kan mata in utflödet från biopellets reaktorn in i uvc:n eller det kanske inte är någon fördel?Detta för att spara in på energi/värmeåtervinning från returpump!Samtidigt så har jag ett flöde genom uvc:n så den aldrig står med vatten i sig!

Link to post
Share on other sites

Svar nej - beroende på framförallt två saker

1 - Nixons anmärkning om bakterietillväxt

2 - Partiklar över ca 5-8 my förminskar effekten av UVC betydligt genom reflektion och annat. UVC skall alltid appliceras där vattnet är som mest partikelfritt. Biopelletsfilter bygger på att transportera iväg bakteriepartiklar.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
Men tar inte UVC't död på de bakterier som kommer ur pelletsfiltret så de inte kan lägga sig på UVC'ts insida?
Det gör det, men mängden partiklar försämrar filtrets effektivitet kraftigt. Kör UV-C't först, och eventuellt ha UV-C't avstängt under uppstartsfasen så att BP'na kommer igång.

B!

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Då bygger jag på frågan: Är det lämpligt att köra UV-C påkopplat på utflödet från skummaren??

Hade tänkt ge mig på en specialkonstruktion i mitt JAD 128L, att köra ett UV-C ytterfilter (dränkbart) i ett av facken i sumpen då det passar perfekt, så två alt en egen liten pump som cirkulerar runt flödet eller köra på utloppet på skummaren som är ca 50-100L/h kanske, tänkte i så fall att mata filtret från toppen så att vattnet rinner själv igenom utan någon större belastning för ev skummarens pump

Link to post
Share on other sites

För att ett UVC skall fungera bra så får det inte finnas luftbubblor eller partiklar större än ca 5 my i vatnet - kan du garanetera ett partikelfritt (och mikrobubbelfritt) vatten efter skummare så funkar det - annars på långa vägar optimalt.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...

Här var lite visdom jag vill ställa lite följdfrågor på.

Ska koppla in pelletsreaktor och UV-filter.

Idén med att koppla pelletsreaktor och UV i serie med pelletsreaktorn först kan strykas efter vad som framkommit ovan.

Har en möjlighet att via en kulventil tappa från trycksidan på returpumpen.

Är detta att föredra till UV eller till pelletsreaktorn...eller rent av till båda i serie med UV-filtret först istället?

Link to post
Share on other sites

Till pelletsreaktorn eftersom den ofta kräver ett lägre flöde. Serie med UV-C före kan funka om inte reaktorns krav på lågt flöde ställer till det. Låt pelletsreaktorns "utblås" gå ut precis vid skummarpumpen.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
Tack för ditt svar Lasse.

Ska prova att mata pelletsreaktorn seriellt efter UV-filtret.

Har hört någonstans att man inte ska använda vanlig grön akvarieslang.

-Stämmer detta och vad bör man så fall istället ha?

Den gröna slangen blir hård med tiden och resulterar i att den inte sitter särskilt bra på kopplingarna. Om man byter dom med jämna mellanrum så funkar dom väl, men se till att skaffa slangklämmor i plast bara.

Annars funkar silikonslang bättre, med plastklämmor med.

Link to post
Share on other sites

Jag tror mest på att ta flödet till uvc genom en egen/eller annat pump via botten på karet,själva flödet är inte viktigt om det inte är för starkt naturligtvis..men däremot insug nära botten..sen vad det går egenom är av mindre betydelse..läs på om ich marin tex

Link to post
Share on other sites
Oavsätt vad kommer jag aldrig sätta insuget nära botten på karet. Går något åt hell så har man en fin häverteffekt som tömmer karet.

ok men alla har inte sumpen under huvudkaret?Sen ska man använda uvc ska den väl uppfylla sitt syfte tycker jag,alltså att ta död på oönskade parasiter vilket marin ich är en av de värsta enligt livscykeln och "beteende" angriper med förkärlek sovande fisk efter botten..men visst!man vill natuligtvis inte att vattnet ska hamna på golvet någongång.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...