Jump to content

Varför skall allting hållas bakom stängda dörrar?


Recommended Posts

Detta är ett utdrag från våra forumregler:

3.7 Att utmana, argumentera & ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på -Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot de produkter som diskuteras får självklart framföras men kritiken ska vara konstruktiv och välmotiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg efter inlägg efter inlägg... är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar eller som tillför tråden något är naturligtvis tillåtet.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 244
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Detta är ett utdrag från våra forumregler:

3.7 ......-Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar eller som tillför tråden något är naturligtvis tillåtet.

Det är väl detta Bygert gör. Borde väl ligga i allas intresse att vi får behålla vår hobby (läs inlägg ovan av Daniel)

Link to post
Share on other sites

Problemet är att folk ser Bygerts inlägg som ett påhopp på de bakom driften. Om de ansvariga bakom forumet är säkra på att de har ryggen fri skiter de helt enkelt i Bygerts åsikt.

Därefter kan man ha åsikter om huruvida det vore bra, eller lämpligt att en eventuell förening fungerar som remiss-instans. (Själv är jag för, men samtidigt hamnar ju ansvaret för att författa sagda remiss-svar på "någon", och svaret bör lämpligen vara baserat på resultatet av en tråd runt frågan... Och ofta, för att inte säga alltid, så hamnar frågor om hållbar akvaristik, miljöpåverkan, och politik i dödlägen där ingen riktig slutsats är åskådlig för någon som är utan egen åsikt från början.)

Det har höjts röster som varnar för att kostnaderna för att sköta föreningen som en nationell förening skulle vara så höga att det krävs minst 300 medlemmar med nuvarande avgift, och det kan säkert stämma, men jag är inte så säker på vad dessa ökade kostnader ska komma från. Det är inte som om man måste ha fysiska möten, dyra lokaler och anställd personal.

Faktum är att jag skiter i hur man väljer att hantera frågan, status quo, eller utökad förenings status, men det känns inte helt rättvist att anklaga Bygert för att vara ute efter att sänka forumet. Bygert har varit en aktiv, och mycket hjälpsam medlem på forumet, länge. "Mata inte trollet" ser jag närmast som en förolämpning, eller ett sätt att försöka trycka till honom och tvinga honom att vara tyst. Inte direkt sjyst argumentationsteknik.

B!

Link to post
Share on other sites

Om bildandet av en nationell saltvattensförening är målet med den här debatten så har det nu utkristaliserats ett antal personer som anser att detta är nödvändigt. Dessa personer är såpass många att en interimstyrelse kan bildas. Lägg då ner kraften på att göra det. Jag kommer att bli stödjande medlem från första dagen men jag kommer inte vilja bli aktiv. Föreningen SG har ju lovat egen forumplats för en sådan förening så det är bara att köra på - presumtiva medlemmar finns inom räckhåll. Föreslår att SG tillsvidare upprättar en forumdel för "bildandet av en fristående nationell Saltvattensförening" så kan alla diskussioner ske där. Jag håller med om att en nationell saltvattensförening behövs.

Vad som dock inte är OK i mina ögon är att försöka, på olika sätt, tvinga personerna bakom SG att göra om SG till en nationell förening. Det är något som bara de kan besluta om själva. Skall vi ha en nationell förening så är det viktigt att det är personer som brinner för detta som står i ledningen och av dömma av inläggen så finns det redan tillräckligt med sådana personer så det är bara att ta den utsträckta handen från föreningen SG. Om det startas upp en nationell förening inom forumets SG:s ram så är det ju inget som talar emot att föreningen SG och den nya föreningen på sikt smälter samman.

Till den juridiska aspekten.

Jag vill uppmana alla att sluta skriva om detta i en öppen tråd - använd PM-funktionen i stället. Oavsett anledning så blir detta kontraproduktivt på många sätt. Jag vill också uppmana moderatorerna att direkt stryka sådana inlägg från och med nu.

Konstruktiva förslag till föreningen SG

Öppna en forumdel med arbetsnamnet "Bildandet av en fristående Nationell Saltvattensförening".

Den forumdelen skall modereras på vanligt sätt och gå under SG:s regler. Målet skall vara att de personer som vill bilda en sådan förening utanför SG skall få en plattform att diskutera och formera en interimstyrelse. Det skall klart sägas ifrån att frågan om föreningen SG status och roll inte skall sammanblandas med en Nationell Saltvattensförening i nuläget.

MVH Lasse

Och sista ordet

EN GOD OCH FRIDFULL JUL PÅ ER ALLA

Link to post
Share on other sites

Det finns redan ett sådant forum här på guiden som är skapat just med tanken att promota. "Träffar och föreningar".

Det är bara för de intresserade att driva en tråd där. Om uppslutningen skulle bli stor är jag övertygad om att de ansvariga här kommer att starta ett nytt forum med glädje.

Link to post
Share on other sites

Jag anser mig som neutral i frågan dock har jag framfört mina åsikter mot bygert och jag tycker att den senaste kritiken är lite väl mycket. Som jag ser det så har bygert förmedlat det senaste som han har tagit reda på via pm och sedan nämnt lite generella saker om det. Jag tycker att bygert och laggeman har bra synpunkter. Jag ser väldigt gärna att en nationell förening bildas. Om det är i saltvattensguidens regi eller som fristående spelar mig inte någon roll utan ser det viktigaste att det bildas en nationell förening. Idag är de jul afton så vi borde bara ge positiva kommentarer till varandra.

Mitt bidrag är till ALLA här på forumet (även inräknat alla som har haft synpunkter i denna tråden) är TACK för er kompetens och ert engagemang! Och god jul

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to post
Share on other sites
Då frågar jag som Lasse, finns det ett underlag för en interimsstyrelse? Isf kontakta mig så kan vi sätta upp ett eget underforum till er.

Det kommer alltid något bra efter katastrofen

skitbra ide

låt mig se lite längre fram ....om ett år

vad tror ni

människor är lata av naturen

interimstyrelseforumsdelen kommer att ha totalt 6 inlägg o inget blivit bestämt

men ni fick en bra chans

Link to post
Share on other sites

Det är inte utan att jag läser in ett segervisst avståndstagande i de föga positiva kommentarerna precis härovan där det talas om 'Det är bara för de intresserade att driva en tråd där', 'ett eget underforum till er' och 'ni fick en bra chans'. Nästan som om man ser fram emot att skadeglatt kunna säga: vad var det vi sa, 'lite längre fram ....om ett år'. Jag hoppas innerligt jag har övertolkat det som skrivits.

Att starta en helt ny förening utan den sammanhållande grund och kickstart som Saltvattensguidens community skulle kunna utgöra skulle - som kommentatorerna härovan så klart vet - vara mycket svårt.

Om ett medlemskap i en öppen nationell intresseförening för saltvattensakvarister däremot skulle bli en naturlig del av att vara aktiv på Saltvattensguiden skulle en stabil medlemsbas kunna uppnås. Saltvattensguiden kan fortsätta vara självbestämmande och fristående juridiskt. Medlemskap i föreningen kan vara gratis. Men utan att man från Saltvattensguidens lednings sida arbetar aktivt för forummedlemmarnas medlemsskap i en sådan förening kommer den knappast uppnå den kritiska medlemsmassa som krävs för kunna fortleva med engagemang nog att formulera remissvar.

Jag skrev i en kommentar ovan att jag ansåg att det skulle vara en missad chans att inte gå i riktning mot en öppen förening med Saltvattensguiden som väletablerad och samlande bas. En missad livlina vore kanske ett bättre uttryck.

Djurens Rätts representanter bjuds in av myndigheter och de sitter med i utredningar. Med välformulerade remissvar lobbar de med emfas mot akvarier och tropiska djur som hobby. Nyligen låg de bakom anmälan mot akvariet på nattklubben Kulturbolaget här i Malmö, och de fick rätt på helt befängda grunder. Senast ett ärende om djurskydd som rörde fiskar avgjordes i rätt var 1927. Nu, oktober 2012, gick myndigheterna på Djurens Rätts linje. Det kan tyckas skiljt från hobbyakvaristiken men en gräns har flyttats och på Djurens Rätts hemsida finns numera rubriken 'Fiskarna behöver din hjälp: Fler fiskförbrytare inför domstol!'.

Om Djurens Rätt läser denna diskussion gottar de sig med all säkerhet åt akvaristernas oförmåga att organiserat lobba för den hobby vi håller så högt. Fortsätt stoppa huvudet i sanden och snart är den kanske det enda levande vi får ha kvar i våra akvarium.

Edited by daniel_i_malmö
Link to post
Share on other sites

Min lokala zoohandlare berättade strax innan jul om nya EU direktiv om bl.a äpplesnäckor som bara en del av flera beslut gällande tropiska djur mm.

Fler och fler beslut fattas över våra huvuden utan att det väcks debatt eller organiseras samlade aktioner mot besluten. Beslut grundade på underlag, framförda av "motparten".

Link to post
Share on other sites

Med all respekt Daniel.

Jag tycker det är väldigt klart att nuvarande förening inte innehåller personer som kan eller är beredda att ta på sig det arbete och det ansvar som behövs för att starta en nationell saltvattensförening i Sverige. Med några undantag - det är inte föreningsmänniskor som driver SG.

Däremot erbjuder sig föreningens ordförande att just tillhandahålla den bas och utrymme som du efterfrågar för bildandet av i första hand en interimstyrelse och sedan en nationell saltvattensförening. Den kritiska och brännande frågan är däremot att denna interimstyrelse inte kommer att bestå av nuvarande förening som har fullt upp med att driva och utveckla forumet saltvattensguiden utan kärnan i en kommande nationell saltvattensförening måste till huvudsak bestå av andra.

Om en nationell saltvattensförening bildas kommer jag att bli medlem från första dag, stödja ekonomiskt och också uppmana andra att göra likadant men jag är inte beredd, av olika skäl, att arbeta aktivt i styrelse eller annat. Möjligtvis kan jag tänka mig delta i remissförfarande.

Med denna ståndpunkt kan jag heller inte anklaga andra för att inte ta sitt ansvar men jag har stor respekt och välkomnar Slantens försök att bilda en interimstyrelse och hoppas verkligen att flera sluter upp och arbetar aktivt för bildandet av en interimstyrelse.

Jag håller fullständigt med dig om att vi inte skall stoppa huvudet i sanden men jag kan inte för mitt liv förstå varför vi skall kräva att föreningen SG gör om forumet till en nationell saltvattensförening för detta ändamål. Skall vi också då gå in och kräva att Kjell gör om Zoopet till en nationell akvarieförening för att få tyngd i de argument han för fram i debatten? Nu gör SG vad de kan i nuvarande läge - ställer utrymme till förfogande för bildandet av en nationell saltvattensförening - men organiseringen måste skötas av andra. Har vi en organisation så kan remissvar och annat arbete ske inom den del av forumet som är avdelat för detta. Med det här upplägget så slipper ju också den kommande interimstyrelsen sköta sk-tjobbet med moderering och annat och kan inrikta sig på bildandet av en riktig nationell förening för saltvattenshobbyn.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Jag kanske är "dum i hela huvudet", men jag förstår verkligen inte hur man kan tolka "Isf kontakta mig så kan vi sätta upp ett eget underforum till er" som något negativt. Vi erbjuder att föreningen får eget medlemsforum (som bara är öppet för medlemmar). På så sätt skulle SG kunna bli offentligt hemmatillhåll på nätet för en nationell saltvattensförening. Det skulle ske extremt snabbt, helt utan uppstartskostnader etc. Vi erbjuder nu ett privat underforum där en interimsstyrelse skulle kunna etablera sig och diskutera stadgar etc innan man officiellt drar igång. Allt detta kan ske inom 24 timmar från vi får ett "go". Jag ser det som att vi på SG hjälper till och faciliterar startandet av en eventuell förening samtidigt som vi erbjuder ett forum fritt att användas för denna förening. Att SG driver forumet ger dessutom en nationell förening möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet, som med all tydlighet INTE skall handla om att driva ett forum på Internet (vad jag kan utläsa är handlar det mer om exempelvis skriva svar på remisser och antagligen mer traditionellt föreningsarbete).

DETTA om något är väl positivt och något bra?

Eftersom jag ändå ser någon slags humor i detta passar jag på att posta en klassiker från humorgänget Lorry:

Edited by Maglofster
Link to post
Share on other sites

Jag håller fullständigt med dig om att vi inte skall stoppa huvudet i sanden men jag kan inte för mitt liv förstå varför vi skall kräva att föreningen SG gör om forumet till en nationell saltvattensförening för detta ändamål.

Ja, det har jag då i alla fall inte krävt:

Om ett medlemskap i en öppen nationell intresseförening för saltvattensakvarister däremot skulle bli en naturlig del av att vara aktiv på Saltvattensguiden skulle en stabil medlemsbas kunna uppnås. Saltvattensguiden kan fortsätta vara självbestämmande och fristående juridiskt.

Däremot menar jag att ett aktivt stöd (utöver 'bara' utrymme att föra diskussioner i forumet, vilket i jämförelse då skulle vara ett passivt stöd) från Saltvattensguiden skulle innebära en mycket bättre chans för en sådan förening att lyckas få fotfäste. Aktivt stöd skulle kunna vara information om hur man blir medlem i föreningen, i samband med nyregistrering på forumet.

(Jag skriver 'bara' ovan inom citationstecken eftersom detta inte alls är 'bara' utan tvärt om mycket generöst och snarast ännu en grundförutsättning för framgång.)

Maglofster: vad bra, då övertolkade jag. Precis det svaret jag hade hoppats på. :)

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...