Jump to content

Vanadium-ett spårämne för den äventyrlige


Recommended Posts

Vanadium (V) är den tredje övergångsmetallen och, efter Molybden (Mo), den vanligaste förekommande i saltvatten. Koncentrationen av Vanadium i saltvatten är mellan 3-5ug/l. Vanadium har atomnummer 23 och som en övergångsmetall kan den ta flera oxidationssteg. Detta innebär att samma metall kan ha olika antal elektroner. Detta anges som Vanadium 2,3,4 och 5 där Vanadium 5 är dem vanligaste förekommande i saltvatten. Även Vanadium 3 och 4 förekommer och anses precis som vanadium 5 vara involverad i olika biologiska processer. Framförallt sjöpungar och svampar anses ha biologiska processer som är beroende av Vanadium. En intressant aspekt med Vanadium är att dess olika oxidationsstegen har olika  färger, t.ex. byter ammonium metavanadate (NH4VO3) färg från gulaktigt till blått (Vanadium 4), grönt (vanadium 3) till lila (vanadium 2).

 

Enligt Fauna marin är Vanadium ett viktigt ämne för färgåtergivningen av koraller och för deras tillväxt och välmående. Andra har även framfört att Vanadium bidrar till olika steg i bakteriers processer bl.a. inom kvävenedbrytning. Enligt dem faller Vanadium ur lösning vid ca 50ug/l och de har inte sett några risker med överdosering. Som vanligt är det dock inte önskvärt att testa detta utan en akvarist bör hålla sig till  mer ”normala” nivåer på denna typ av värden.

 

I dagsläget finns inga hobbytester för Vanadium utan akvarister är förpassade till ICP tester samt observationer. Enligt Fauna Marin kan vissa Acropora arter t.ex. var. tricolor bli matta i sina färger, Stylophora Milka tappa sina silvriga toppar och svampar minska i tillväxttakt vid för låga nivåer av Vanadium.

 

Jag har doserat Vanadium (Fauna Marin Trace element V) i ca 70 dagar, vilket är för kort tid att dra några slutsatser om dess verkan. Min ambition är att fortsätta med tillsatserna under minst 180 dagar för att sedan göra en utvärdering. Mitt tillvägagångssätt bestod i att först säkerställa att jag inte hade något Vanadium i mitt kar genom ett ICP test och att sedan dosera upp det till 4ug/l. Efter 60 dagar genomfördes ett nytt ICP test för att kontrollera förbrukningen. Baserat på dessa mätningar kan jag dra slutsatsen att mitt kar förbrukar 1ug/l varje 20 dagar. Givet att 1ml av mitt tillskott ökar Vanadium koncentrationen med 1ug/l i mitt kar kan jag tillsätta 1 droppe per dag och på så sätt bibehålla min koncentration om 4ug/l och jag har därigenom funnit min dosering. Denna kommer att kontrolleras via ICP tester kvartalsvis och så långe som det ligger inom 1-7ug/l misstänker jag att det kommer att fungera även om målet är att hålla sig mellan 3-5ug/l. Planen är att visuellt utvärdera färgåtergivningen (både under dagsljus och under actinic) av korallerna efter 6 månader.

 

Är det någon annan som har erfarenheter av att tillsätta detta ämne?

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Gennem årene har jag väl doseret flere liter, men aldrig gjort en utredning som du, så jag fölger med spänning. Er på Aquariatech Europe om 10 min, får köpe en flaske V, och Zink da jag äntligen har extra doseringskanaler. 

 

V er alltid låg i mine IPC tester, och her er hvad TritonLAB säjer om V; 

A vanadium dosage may have the following advantages for your aquarium:
- Can have a positive effect on the growth of sponges, sea squirts and SPS and LPS corals
- Can promote a better polyp extension
- May intensify the color of Acropora and Montipora

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag doserade V under en längre tid men märkte ingen som helst skillnad. Jag märkte heller inget utslag på ICP testet vilket jag tolkar som att det jag doserade  förbrukades. Huruvida detta extra tillskottet behövdes eller inte är svårt att veta eftersom jag även vid icke dosering kan mycket väl haft V  i vattnet som har förbrukats.

 

Jag skulle vilja se FM  redovisade forskning på vilket de baserar sina slutsatser. Men så länge man inte överdoserar skadar det säkert inte heller. Dock kostar det ju en hel del och det är ändå onödigt att göra saker som inte behövs. Min generella hållning är att de mikroelement vars funktion vi inte helt känner till men dock veta att en överdos är farlig, brukar jag mycket sällan agera på även om jag får noll på ICP. Min empiriska erfarenhet är att det går alldeles utmärkt. Men Det är intressant med ditt experiment men jag tvivlar helt ärligt på att du kommer kunna dra några slutsatser tyvärr.

 


 

mvh 

Jonas 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ICP har ju som sagt gett oss stora möjligheter att testa vårt vatten. Frågan blir dock som både Stig och Jonas påpekat om dessa ämnen verkligen är bioaktiva och behövs/en positiv effekt på djuren kan ses. Min hypotes är att majoriteten av dessa ämnen inte behövs/mängden uppfylls genom vattenbyten. Sedan finns det säkerligen sådana som vi borde dosera och frågan är då om t.ex. Vanadium, Zink m.m. tillhör dessa?! Det blev nästa en ny intro till tråden där ;)

 

Några av er har varit snälla nog att skicka lite data till mig från era experiment/erfarenheter och om ni som har doserat Vanadium ville skicka det till mig/lägga in det i tråden så skulle det vara jättesnällt. Min tanke var att om vi kunde titta på hur förbrukningen per dygn och 100l varierar mellan akvarium och vilka/mängden djur man har. Detta borde då kunna ge en fingervisning om Vanadium är bioaktivt. Som sagt en lite lekmannamässig hypotes men ändå.....

 

Om ni kan skicka mängden Vanadium ni doserar, hur ofta och vilket märke samt lite kort om hur stort ert akvarium är, mängden djur och fokus t.ex. har ni mest SPS, LPS, hur mycket svamp m.m. ni har i karet.....

Link to comment
Share on other sites

On 2022-05-28 at 10:55, stigigemla skrev:

Tänk bara på att vanadin är giftigt.

Du har helt rätt Stig, det är ett ämne som man måste vara lite försiktig med vid doseringen. Min tanke är därför att öka frekvensen av ICP test för mig från kvartal till kanske varannan månad så att det inte springer från mig under inkörningsperioden. Mitt stora problem just nu är faktiskt hur jag ska förhålla mig till vattenbyten då jag brukar byta 10% varje vecka men inte vet hur Reef crystals ser ut i termer av spårämnen och det känns lite overkill att skicka ICP test på varje hink man köper. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...