Jump to content

Djurens rätt vill förbjuda akvariefisk


Bygert

Recommended Posts

Följande är ju intressant ur Djurens rätts remiss på Djurskyddsutredningen:

"Djurens Rätt välkomnar utredarens förslag att inte tillåta hållandet av vissa djurslag för sällskap

och hobby. Att ha djur är, som utredaren påpekar, ingen rättighet. Vi instämmer helt i att reptiler,

primater, rovfåglar och icke-domesticerade rovdjur är olämpliga för detta. Vi anser att förslaget

bör utökas till att gälla alla viltfångade djur, alla vattenlevande och nattaktiva djur, kaniner och

alla icke marklevande fåglar. Vi redogör för skälen till detta nedan.

Det finns ingen saklig grund för att undanta fiskar från förbudet att hålla viltfångade djur i

fångenskap. Det är välkänt att handeln med viltfångade fiskar innebär stora problem både för

miljön och de individer som fångas. Långa transporter under krävande förhållanden leder till hög

dödlighet, och handeln är svår att kontrollera. Samtidigt riskeras de vilda bestånden av dessa

arter, och vissa fångstmetoder, som användningen av natriumcyanid, innebär skador på både

fiskarna och miljön där fiskarna fångas (Schuppli & Fraser 2000; Huntingdon et al 2006). På det

hela taget är vattenlevande djur svåra att hålla i fångenskap på ett djurskyddsmässigt acceptabelt

sätt. Vi kan exempelvis inte få annat än indirekt kännedom om vattenkvaliteten, då vi själva inte

andas med gälar. Dålig vattenkvalitet är den vanligaste dödsorsaken för akvariefiskar

(Huntingford et al, 2006). Vi har svårt att direkt interagera med och läsa av djur med så skilda

beteendemönster från oss. Alla vattenlevande djur bör därmed falla under kategorin ”djur med

fysiologiska och beteendemässiga behov som är svåra att tillgodose som privatperson”, och inte

anses lämpade att hålla i fångenskap."

Det var väl ungefär vad man kunde vänta sig.

Det kan ju också noteras att man i utredningen skriver om att branschen sett problem med saltvattensakvarium. Zoorf avsäger sig dock allt ansvar för att ha påstått detta och andra remissinstanser undrar också vart utredaren fått uppgiften ifrån.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Byter man ut "djur" och "fisk" mot "människa/or" i ovanstående så blir det hela så mycket trevligare läsning...

Djurens rätt är vad de är, inte mycket att göra åt det, samtidigt så är deras referenser inget jag känner till, men kan tänka mig att det är en "världsomfattande" undersökning, inte enbart i vårt land då, vilket kan förklara deras slutsatser. Vattenkvalitet går ju dessutom att testa sig fram till.

Link to comment
Share on other sites

Djurens rätt är väl en förening/organisation som inte har allt för mycket att säga till om på högre nivå. I dagens politiska läge så är det troligare att det blir lättare att sälja djur då mer personer blir arbetslösa om fler förbud sklle träda i kraft.

Sen är det svårt att bevisa om djuren är viltfångade eller inte, papper på alla fiskar och djur skulle kosta för mycket i administration för JBverket.

Link to comment
Share on other sites

Jaja, djurens rätt, dom borde ju kanske fokusera på saker där djur verkligen kommer till skada, istället för att ge sig på allt och alla samtidigt, brukar inte vara en bra strategi om man vill ha förståelse ifrån allmänheten. Men just den här typen av remisser gör ju att det konstant känns som det borde dras igång en nationell saltvattensförening som kan stå för våra intressen med. För vi är ju bara ett bihang i akvaristiksammanhang som det är nu...

Link to comment
Share on other sites

Vi ska givetvis sköta våra vtn byten och fiskar ska såklart fångas på ett för reven betryggande sätt utan gifter. MEN det är lite som disskutionen med sportfiske att den ska regleras i absurdum samtidigt som stora båtar rensar rent. Och lika dant med skogsbruk du får inte plocka en blomma/bryta en gren. men skogsägaren får kalhugga.

För att inte tala om hur hotelbyggen förstör hela magroveområden i Thailand.

Link to comment
Share on other sites

Det är lätt att skoja om djurens rätt. Men de har klarat att fixa en sak som vi inte har. De ger ett remissvar inte vi. Det betyder att myndigheterna tar dem på större allvar än vad vi kan hoppas på att möta.

Hur man kan agera i den situationen vore värt att debattera. Inte djurens rätt. I dag har de större möjligheter att påverka och jag tror inte vi har något att tjäna på att skoja om detta.

Alltså vad gör vi för att ta in försprånget och gå förbi?

Link to comment
Share on other sites

Se till så de som beslutar på JBV blir saltakvarister ;-) nej kan vara läge att knyta ihop alla akvarister och terrarieister för att få en så stor organisation som möjligt. Zoorf ville inte. Så kanske de största forummen såsom zoopet, zoonen, ciklid och SG kan få ihop nått finns säkert fler som vill vara med.

Link to comment
Share on other sites

När det gäller remissvar så har tre akvarieorganisationer lämnat remiss och jag har skrivit för Amazonas. Så långt är inte läget hopplöst. Däremot så är det högst anmärkningsvärt att i utredningen som ligger till grund för det här har Djurens Rätt deltagit i referensgruppmöten men ingen från sällskasdjurssidan överhuvudtaget har fått komma till tals under utredningsarbetet. Det är anmärkningsvärt och visar att vi har för dålig tyngd. Saltvattensförening i all ära men jag tror inte vi blir starka nog för att göra oss hörda förränn vi samverkar i nån slags central sällskapsdjursorganisation.

Den som vill se alla remissvar hittar dem här:

http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/186182

Link to comment
Share on other sites

Se till så de som beslutar på JBV blir saltakvarister ;-) nej kan vara läge att knyta ihop alla akvarister och terrarieister för att få en så stor organisation som möjligt. Zoorf ville inte. Så kanske de största forummen såsom zoopet, zoonen, ciklid och SG kan få ihop nått finns säkert fler som vill vara med.

Det vore bättre om SG kunde bli en riktig förening och ansluter sig till SARF! Jag är osäker på om forum kan bli remissinstanser.

Link to comment
Share on other sites

Se till så de som beslutar på JBV blir saltakvarister ;-) nej kan vara läge att knyta ihop alla akvarister och terrarieister för att få en så stor organisation som möjligt. Zoorf ville inte. Så kanske de största forummen såsom zoopet, zoonen, ciklid och SG kan få ihop nått finns säkert fler som vill vara med.

Jag har svårt att tänka mig att ett forum (av denna typ) kan bli en remissinstans, annars var tanken god.

Link to comment
Share on other sites

Var mer medlemmarna på forumet sim skulle bilda en ny organisation och hävda vår sak. Ekonomin finns hos många på de olika forumen då det är en krävande hobby både ekonomiskt och tid. Sen berör det låt säga 200 butiker med låt säga 2-3 anställda det blir nästan 1000 jobbtillfällen som skulle försvinna om detta inte stoppas. Med enkla åtgärder för JBV att ta ställning till så väljer de garanterat att gå på Regeringens jobblinje framför en grupp aktivister som borde lägga energi på de stora problemen med missköttsel av djur, så fort det handlar om en större grupp näringsidkare så blir saken en annan. De ar redan regler för hållning/ försäljning av djur vilket de sköter för annars måste de slå igen. I detta fallet skulle de inte ha mycket val. Det är lätt att förbjuda, men man måste se hela bilden och se vilka och hur hårt de drabbas, naturens mångfald drabbas inte lika hårt av vår hobby som den gör av den industriella verkligheten.

Link to comment
Share on other sites

Vem som helst kan ju skriva en remiss. Evas katthem har ju t ex skrivit remiss på djurskyddsutredningen. Det som kommer in blir ju vederbörligen mottaget och även läst. Sen är det ju en annan sak vad man bryr sig om. Djurens rätt som är en känd förening har då naturligtvis en annan tyngd än en enskild som Evas katthem. Någon representant för ett forum skulle mycket väl kunna skriva en remiss. Hur tungt den väger är mer osäkert.

En annan historia är det där med att bli remissinstans i den bemärkelsen att man inte bara har möjligheten att svara på det man hittar utan också att man blir tillfrågad och får material när nåt går ut som är av intresse. För att hamna i den kategorin skall man nog ha en någorlunda fast struktur och framstå som seriös. Inget hindrar väl egentligen att ett forum skulle kunna bli remissinstans men jag tror att det är mycket trögare i porten om man kallar sig forum än om man kallar sig förening.

Link to comment
Share on other sites

Vem som helst kan ju skriva en remiss. Evas katthem har ju t ex skrivit remiss på djurskyddsutredningen. Det som kommer in blir ju vederbörligen mottaget och även läst. Sen är det ju en annan sak vad man bryr sig om. Djurens rätt som är en känd förening har då naturligtvis en annan tyngd än en enskild som Evas katthem. Någon representant för ett forum skulle mycket väl kunna skriva en remiss. Hur tungt den väger är mer osäkert.

En annan historia är det där med att bli remissinstans i den bemärkelsen att man inte bara har möjligheten att svara på det man hittar utan också att man blir tillfrågad och får material när nåt går ut som är av intresse. För att hamna i den kategorin skall man nog ha en någorlunda fast struktur och framstå som seriös. Inget hindrar väl egentligen att ett forum skulle kunna bli remissinstans men jag tror att det är mycket trögare i porten om man kallar sig forum än om man kallar sig förening.

Man kan även som privatperson/organisation läsa och kritisera remisser som är under utredning, där kan man påverka mer än man tror.

Djurens rätt är lite som motormännen, många medlemmar, men liten makt att påverka de stora besluten.

Link to comment
Share on other sites

Var mer medlemmarna på forumet sim skulle bilda en ny organisation och hävda vår sak. Ekonomin finns hos många på de olika forumen då det är en krävande hobby både ekonomiskt och tid. Sen berör det låt säga 200 butiker med låt säga 2-3 anställda det blir nästan 1000 jobbtillfällen som skulle försvinna om detta inte stoppas. Med enkla åtgärder för JBV att ta ställning till så väljer de garanterat att gå på Regeringens jobblinje framför en grupp aktivister som borde lägga energi på de stora problemen med missköttsel av djur, så fort det handlar om en större grupp näringsidkare så blir saken en annan. De ar redan regler för hållning/ försäljning av djur vilket de sköter för annars måste de slå igen. I detta fallet skulle de inte ha mycket val. Det är lätt att förbjuda, men man måste se hela bilden och se vilka och hur hårt de drabbas, naturens mångfald drabbas inte lika hårt av vår hobby som den gör av den industriella verkligheten.

Frågan har väl tidigare varit uppe på forumet några gånger, men tanken på att starta en saltvattensförening är god, hobbyn har väl blivit såpass stor nu så att föreningen skulle kunna bli livskraftig.

Det gäller väl att några eldsjälar sätter sig ner och tittar på hur det skulle kunna se ut och vad föreningen skulle kunna erbjuda för att bli intressant för oss "utövare".

Saltvattenguiden skulle kunna sponsra föreningen med en liten avdelning, där tillexempel remiss frågor skulle kunna debateras eller andra viktiga frågor.

Link to comment
Share on other sites

En saltvattensförening ansluten till SARF och med en vettig anknytning till Saltvattensguiden, absolut, vart anmäler man sig?

Vem som helst kan ju som sagt skriva remisser men skall man verkligen påverka lär man ju ha vettiga argument också.

Link to comment
Share on other sites

Kanske ska ta och infiltrera Djurens rätt,få de att fokusera på andra saker,inhumana råttfällor,små fågelburar.fler bävrar i städerna mm,däremot tycker jag att man inte ska köpa en fisk man vet kommer att bli otympligt stor om man inte har för avsikt att härbergera den under dess normala livslängd.

Link to comment
Share on other sites

Se till så de som beslutar på JBV blir saltakvarister ;-) nej kan vara läge att knyta ihop alla akvarister och terrarieister för att få en så stor organisation som möjligt. Zoorf ville inte. Så kanske de största forummen såsom zoopet, zoonen, ciklid och SG kan få ihop nått finns säkert fler som vill vara med.

Vad menar du med att "Zoorf ville inte". Mycket märkligt utalande som inte har ett dyft med sanningen att göra. I Norge så gick olika hobbyhusdjursorganisationer (ca. 15 st) ihop med den norska branschorganisationen om att svara på en remiss.

Jag väckte frågan på ciklid.org hemsidan om vi i framtiden skulle kunna göra på samma sätt i Sverige - i så fall hade jag kunnat prata med Zoorf om att vi skulle kunna försöka med något liknande i Sverige, intresset var dock minimalt från föreningarnas sida så det fanns ingen anledning för mig att kontakta Zoorf.

Sedan är det kanske tur att Zoorf tur för saltvattensakvaristerna svarade på remissen och t.ex. starkt tillbakavisade nedanstående påstående som stod i remissen

Branschen har exempelvis själv noterat problem när det gäller hållande av fisk i saltvattensakvarium på grund av begränsad kunskap bland många saltvattensakvarister.

Ingen saltvattensakvarist/förening/organisation brydde sig uppenbarligen om att ni av myndigheterna ansågs ha en begränsad kunskap.

Sedan instämmmer jag helt i det som stigigemla skriver ovan om man inte skall skämta om organisationer av typen "Djurens Rätt". Oavsett vad man tycker om dom så har de internationellt sett ett oerhört mycket större inflytande än vad branschorgansiationer och föreningar har - så man skall bemöta dom med hållbara argument i stället för trams.

Men det förstå kanske inte ni för ni har ju en begränsad kunskap-skrattar hysteriskt

PS: Det sista var förstås ett skämt - men det kan ju vara bra för er att veta hur myndigheterna ser på saltvattensakvaristerna.

Link to comment
Share on other sites

Vad menar du med att "Zoorf ville inte". Mycket märkligt utalande som inte har ett dyft med sanningen att göra. I Norge så gick olika hobbyhusdjursorganisationer (ca. 15 st) ihop med den norska branschorganisationen om att svara på en remiss.

Jag väckte frågan på ciklid.org hemsidan om vi i framtiden skulle kunna göra på samma sätt i Sverige - i så fall hade jag kunnat prata med Zoorf om att vi skulle kunna försöka med något liknande i Sverige, intresset var dock minimalt från föreningarnas sida så det fanns ingen anledning för mig att kontakta Zoorf.

Sedan är det kanske tur att Zoorf tur för saltvattensakvaristerna svarade på remissen och t.ex. starkt tillbakavisade nedanstående påstående som stod i remissen

Ingen saltvattensakvarist/förening/organisation brydde sig uppenbarligen om att ni av myndigheterna ansågs ha en begränsad kunskap.

Sedan instämmmer jag helt i det som stigigemla skriver ovan om man inte skall skämta om organisationer av typen "Djurens Rätt". Oavsett vad man tycker om dom så har de internationellt sett ett oerhört mycket större inflytande än vad branschorgansiationer och föreningar har - så man skall bemöta dom med hållbara argument i stället för trams.

Men det förstå kanske inte ni för ni har ju en begränsad kunskap-skrattar hysteriskt

PS: Det sista var förstås ett skämt - men det kan ju vara bra för er att veta hur myndigheterna ser på saltvattensakvaristerna.

Det första var en feltolkning av inlägg ett. Du är ju såklart mer insatt än jag.

Att saltakvarister skulle ha mindre kunskap är bara en feluppfattning då de beslutande inte vet vad det handlar om. Dock är det vi som drabbas mest då vi nästan är beroende av viltfångad fisk.

Vet inte om det skulle hjälpa att skicka en motion till SAP om akvariefiskhållning och övrig husdjurhållning. Vet inte hur stort genomslag den skulle få dock.

Link to comment
Share on other sites

Det första var en feltolkning av inlägg ett. Du är ju såklart mer insatt än jag.

OK

Att saltakvarister skulle ha mindre kunskap är bara en feluppfattning då de beslutande inte vet vad det handlar om. Dock är det vi som drabbas mest då vi nästan är beroende av viltfångad fisk.

Så klart är det en feluppfattaning - men vad kan man begära när inte dom som drabbas själva bryr sig om att svara.

Det stämmer också att det nog i så fall är saltvattensakvaristiken som i så fall kommer att drabbas värst.

Så kontentan är så klart att det borde finnas en saltvattensorganisation i Sverige som kunde komma med vettiga argument när dessa frågor behandlas. Det är ju i remisserna man främst kan påverka det slutgiltiga förslaget som politikerna senare beslutar dom. Det är därför där som man skall engagera sig om man vill påverka.

Link to comment
Share on other sites

Angående det där med okunniga saltvattensakvarister så var det väl i alla fall tre remissinstanser som var och högg åt det hållet.

Zoorf:

Det är även fel att skriva att kunskapsnivån är lägre hos saltvattensakvarister. Generellt

sett är det nog snarare precis tvärtom eftersom de som börjar med saltvatten oftast, delsär mycket aktiva hobbyister, och att saltvattenshobbyn jämförelsevis är en betydligt

dyrare hobby. Detta sammantaget gör att saltvattenakvaristerna oftare och i högre grad

(än sötvattensakvarister) sätter sig in i de problem som finns. De som köper ett

akvarium bara för prydnad (utan något egentligt djurintresse) skaffar sig därför sällan

saltvattensakvarier utan istället mer lättskötta sötvattensakvarier. Det hävdas samtidigt

att branschen själv har ”noterat problem” när det gäller hållande av fisk i saltvattensakvarium

på grund av begränsad kunskap bland många saltvattensakvarister”.

Vi vet inte vad man lägger i uttrycket ”branschen” men detta är inget officiellt uttalande

från Zoorf, och heller inget vi instämmer i.

SARF:

Vi känner inte igen detta och undrar om underlaget för påståendet. Tvärtom upplever vi de flesta saltvattensakvarister som mycket kunniga. Men visst finns det säkert undantag

Amazonas:

Utredningens ansats är också felaktig när man så tydligt siktar in sig på privat djurhållning och lämnar djurparker därhän angående svårare arter. Det finns definitivt inget som entydigt säger att djurparker måste vara bättre på att hålla svårare arter. Vissa arter som är känsliga för stress borde snarare i så fall förbjudas i parker, de fungerar bättre under lugnare förhållanden privat. Djurparkerna har också ett kommersiellt intresse som innebär att de inte kan lägga den tid och energi som privata kan. Det är

inte ovanligt att det är de privata som leder utvecklingen, ett exempel är inom saltvatten. Läser man något äldre böcker om saltvatten sägs att koraller aldrig kommer att gå att hålla, det är omöjligt. Idag hålls mängder av arter med stor framgång och den utvecklingen har skett hos engagerade privatpersoner. Först när dessa har byggt upp kunskapen har de offentliga akvarierna kunnat följa efter. Det finns absolut inget som säger att djurparker per definition är mer lämpade för svårare arter.

Den punkten är alltså någorlunda hanterad. Vilket absolut inte innebär att det varit onödigt med en saltvattensförening som också mer specifikt hanterat just detta i utredningen. Det hade absolut varit bra.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...