Jump to content

Kontakt med Jordbruksverket ang. Cites


Recommended Posts

Jag har idag pratat med en påläst kvinna på Jordbruksverket. Hon berättade bla.om en förtvivlad kille som hade blivit kär i en norska och ville flytta med sitt korallkar till Norge men blev stoppad av Jordbruksverket pga. att han hade inget intyg på sina stenkoraller

Hon berättade att anledningen till att Indonesien stoppade sin försäljning av koraller berodde på att Eu hade börjat ställa obekväma frågor till dem. Alltså brott mot citesreglerna.

Cites b. listade koraller har inte krav på enskild märkning, det räcker med ett försäljningsintyg.

Finns inga undantag gällande enstaka försäljning, nedläggning eller andra omständigheter.

En stenkorall utan ett intyg får inte ens skänkas till en kompis. Nolltolerans från jordbruksverket.

Hon berättade också om jordbruksverkets begränsade resurser och skulle hon vilja kontrollera en enstaka försäljare eller butik skulle hon bli utskälld av sin chef sa hon. Men hon önskade att de kunde utföra avskräckande exempel för att förhindra byteshandel, försäljning av koraller utan intyg.

Vi pratade även om hur lätt det är att fuska och även med problematiken med att det finns så enormt mycket koraller som inte har intyg.

Hon nämnde också att Eu börjar ifrågasätta export från Taiwan och från Australien.

Dna- märkning av koraller skulle vara alldeles för omständigt sa hon och trodde inte på det.

Jordbruksverket har anmälningsplikt till polismyndigheten, så om de ser eller hör något ska de anmäla detta. 

Med vänlig hälsning Henric

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan, Henric sa:

Cites b. listade koraller har inte krav på enskild märkning, det räcker med ett försäljningsintyg.

Finns inga undantag gällande enstaka försäljning, nedläggning eller andra omständigheter.

En stenkorall utan ett intyg får inte ens skänkas till en kompis.

Hur definierar Jordbruksverket termen försäljningsintyg?

Vilka data måste ingå för att intyget ska vara komplett? 

Om vi får det klargjort kan vi börja följa det i framtiden.

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Frågade inte exakt hur ett sådant intyg skulle se ut. Men det är säkert på något sätt skrivit med något som styrker att de är ok gällande cites. Ett kvitto rentav.

det är nog spårbarheten de är ute efter.

men jag vet inte.

 

hon nämnde att affärer inte vill ge ut kopia på deras inköp för då sprids det vilka inköpskanaler de har. Pris kanske är med också. Så det fanns problem där också berättade hon.

Link to post
Share on other sites

Men se där!

Den går ju definitivt att fylla i utan större problem i mina ögon?

 

Vi kan ju lägga upp några exempel på ifyllda blanketter,  så blir det lättare för även ovana personer. Och lägga det i en klistrad tråd eller som en artikel.

Nån som kan bidra med exempel för fraggar från butiksköpta exemplar, fraggar från privitköpta exemplar osv? 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

@SlantenDet här är inga nyheter alls. Det kan ju också räcka med ett kvitto om man handlat från en affär som följer bestämmelserna. Det behöver inte i så fall vara specifierat eftersom affären skall föra in ett utförseldatum i sin liggare. Vid kontroll av affären ser sedan myndigheten att kvittot stämmer. 

 

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Men det verkar ju som att det är okänt för en del och då kan det ju vara en god idé att göra det lite enklare för en okunnig akvarist. Det är väl det som Saltvattensguiden handlar om lite grand.

 

Så om vi tar exemplet att jag vill skänka en fragg från en butiksinköpt stenkorall måste ju ett intyg bifogas, enligt Henrics samtal med Jordbruksverket. Då kan det förenkla om vi har tagit fram ett exempel på hur man ska fylla i blanketten. Alla är ju inte lika bevandrade i detta ämne som du och Bygert, eller hur?

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Slanten said:

Men se där!

Den går ju definitivt att fylla i utan större problem i mina ögon?

 

Exempel skulle uppskattas! Jag det tycker formuläret verkar lite problematiskt, hälften av fälten verkar inte ens applicerbara på könlöst förökade koraller. T ex:

 

Ursprung - ofta vet man inte som hobbyist var en köpt korallkoloni odlats, eller vilket land moderkolonin ursprungligen kommer från.

 

Det aktuella djuret härstammar från - födelsedatum, på föräldradjuren? Avsändarland inom EU?

 

 

Link to post
Share on other sites

Efter lite funderande och sneglande på andra tråden i ämnet lyckades jag knåpa ihop en blankett. Ni kan väll kolla igenom intyget och se om ni håller med eller om ni vill komplettera. Jag började med enklaste scenariot, så får vi ta de klurigare senare.

 

Förutsättningar:

Den fiktiva privatpersonen Anders Svensson ska sälja en fragg till en annan privatperson.

Moderkolonin är köpt i en zooaffär och ett kvitto finns. 

 

@Bygert

 @Lasse

 

(Är även lite tacksam för att kalla arter inte är CITES B...)

 

Privat med kvitto.pdf

Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan, Slanten sa:

Efter lite funderande och sneglande på andra tråden i ämnet lyckades jag knåpa ihop en blankett. Ni kan väll kolla igenom intyget och se om ni håller med eller om ni vill komplettera. Jag började med enklaste scenariot, så får vi ta de klurigare senare.

 

Förutsättningar:

Den fiktiva privatpersonen Anders Svensson ska sälja en fragg till en annan privatperson.

Moderkolonin är köpt i en zooaffär och ett kvitto finns. 

 

@Bygert

 @Lasse

 

(Är även lite tacksam för att kalla arter inte är CITES B...)

 

Privat med kvitto.pdf 67 kB · 2 downloads

Tjenare, ringde upp min kontakt på jordbruksverket idag igen för några följdfrågor.

Blanketten ska inte användas för koraller. Den är för djur typ. med hjärna och hjärta, tyvärr.

Det ska vara ett härstamningsintyg, importtillstånd eller liknande (vad nu det innebär)

 

Angående om man skänker en korall så är det inte kommersiell aktivitet så som det står, men tolkningen från jordbruksverket är att den kan räknas som olaglig om den som skänker korallen vet om att det inte finns ursprungsdokumentation på den och ger den till en annan person. Jordbruksverket lämnar över ärendet till polismyndigheten och åklagaren beslutar.

 

Exemplet Jordbruksverket nämnde för mig är om jag tar in 100 koraller utan märkning och ger dem till min son, då blir det som någon sorts tvättning av korallerna, men de är fortfarande olagliga. De blir inte lagliga bara för att de ges bort. Vetskapen gör att det räknas som kommersiell aktivitet. Och om jag som mottagare tar emot koraller som jag inte har koll på om de är lagliga kan också räknas som olagligt.

Långsökt, men jag återger bara det som vad Jordbruksverket säger till mig.

 

Här kommer en länk från jordbruksverket och inklistrad text

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/hotadeartercites/dethargallerforolikadjurvaxterochprodukter/levandedjur/lagligtursprungfordjurpaeubilagab.4.5873563e158fd1ef26b5fe1.html

 

Lagligt ursprung för djur på EU-bilaga B

 

Alla CITES-listade djur på EU-bilaga B som ska förekomma i kommersiella aktiviteter inom EU måste ha lagligt ursprung. Detta ska kunna styrkas genom dokumentation om djurets bakgrund. Vad som menas med kommersiella aktiviteter ser du exempel på här:

 • sälja, köpa eller hyra ut djur
 • annonsera om försäljning eller köp av djur
 • erbjuda någon att köpa djur
 • visa upp eller på annat sätt använda djur i vinstsyfte
 • annonsera om att skänka bort eller omplacera djur
 • skänka bort/omplacera djur och ta emot betalning för buren eller terrariet

Krav på lagligt ursprung gäller inte enbart arter på EU-bilaga B. Även vid kommersiella aktiviteter med levande djur listade på bilaga A måste lagligt ursprung styrkas, då krävs ett CITES-intyg utfärdat av Jordbruksverket eller motsvarande myndighet i annat EU-land. Vid handel med B-listade arter behövs inget CITES-intyg, men däremot krävs dokument som styrker djurets lagliga ursprung.

Utan dokument på lagligt ursprung - inga kommersiella aktiviteter

Finns inte dokumentation som styrker djurets lagliga ursprung gäller samma förbud för B-listade arter som för A-listade, det vill säga de får inte användas i kommersiella aktiviteter (Rådets förordning (EG) nr 338/97).

Säljare och köpare har samma ansvar

Du som säljer djur ska förse köparen med relevant information om djurets bakgrund. Både artskydds- och djurskyddsregelverket innehåller krav på dig som säljer djur i större omfattning. Du kan läsa mer om detta under rubriken Bestämmelser.

Du som köper djur har samma ansvar som säljaren och därför måste du vara säker på att de djur du tänker köpa är fångenskapsuppfödda djur med lagligt ursprung. Du har även ansvar att kontrollera att de uppgifter du får är korrekta. Använd sunt förnuft! Du bör ställa dig frågan om arten är lättförökad i fångenskap, om den får handlas med och exporteras från ursprungslandet med mera. Du som köper djur vid exempelvis mässor eller via internet ska vara extra försiktig och observant så att du endast köper djur med lagligt ursprung.

Ställ alltid krav på härstamningsintyg och/eller importtillstånd

Bevis på lagligt ursprung kan variera beroende på vilken art det är frågan om. Det räcker inte med ett kvitto från inköpet utan du måste ha ett härstamningsintyg (uppfödarbevis) eller likvärdig dokumentation, eller kopia på importtillstånd.

Härstamningsintyg eller motsvarande dokumentation ska innehålla information om föräldradjuren och tydliga uppgifter om uppfödaren. Du hittar ett exempel på härstamningsintyg under rubriken Blanketter. Om båda eller ett av föräldradjuren har importerats till EU ska du ha en kopia på CITES importtillstånd för det/de djur som importerats. Kopian på importtillståndet ska följa djuret/föräldradjuret/föräldradjuren vid varje ägarbyte inom EU.

Om du är osäker ska du låta bli att köpa djuret.

Vi rekommenderar att du märker ditt djur

För att säkert kunna koppla ihop dokumentationen med djuret i fråga är det bra om djuret är märkt. Är det inte möjligt att märka djuret bör du fundera på alternativ, till exempel fotoidentifikation. Det finns vissa arter där varken märkning eller fotodidentifikation fungerar, och för dessa arter är det extra viktigt att man har bra dokumentation som visar på den lagliga bakgrunden. Du kan läsa mera om märkning av djur under Mer information.

 

Edited by Henric
 • Like 1
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
21 timmar sedan, Henric sa:

Frågade inte exakt hur ett sådant intyg skulle se ut. Men det är säkert på något sätt skrivit med något som styrker att de är ok gällande cites. Ett kvitto rentav.

det är nog spårbarheten de är ute efter.

men jag vet inte.

 

hon nämnde att affärer inte vill ge ut kopia på deras inköp för då sprids det vilka inköpskanaler de har. Pris kanske är med också. Så det fanns problem där också berättade hon.

Följden kommer att bli att om du som kund har rätt att spåra varifrån  det du köpt kommer ifrån , det kommer att vara det ända sättet att skydda dig själv om du säljer till någon senare och de skulle kräva samma sak från dig , det kommer att vara tvingande att uppge varifrån saker kommer.

Sedan kan det ju vara så att spårbarheten är en räcka siffror  etc och måste sökas i ett spårbarhetsregister .

 

Detta med spårbarhet har nu redan införts sedan 20200101 när det gäller tex plantor , frön och   så nu måste varje batch ( brätte ) minst vara spårbar.

Även produktion inom Sverige.

 

Tro mig ,detta kommer att bli jättejobbigt för oss som har djur som hobby eftersom tex PETA  ( googla ) och liknande organisationer lägger enorma resurser på att få slut på all hobby verksamhet med djur, de verkar överallt, de har resurser och de är med och påverkar.

Hur många i regeringen känner till Saltvattensguiden ? Hur många i EU parlamentet tror ni bryr sig om saltvattensakvaristerna .

Alla dessa regler kommer att anpassas för att passa stora företag och lobbyorganisationer, de kommer att vilja begränsa alla småodlingar hemma och i mindrae skala.

 

Vem jobbar för att försvara   de som odlar  koraller ,i havet eller i hemmet?????  

 

Lasse citat: 

I Jordbruksverkets  skrift står bla följande:

• att samverkan med bransch-, hobby- och naturvårdsorganisationer ökas, 

 

Finns det överhuvudtaget någon som för tillfället för akvaristernas och enskillda husdjursägares talan här i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Henric sa:

Blanketten ska inte användas för koraller. Den är för djur typ. med hjärna och hjärta, tyvärr.

Det ska vara ett härstamningsintyg, importtillstånd eller liknande (vad nu det innebär)

Jättebra att du har ringt och klargjort en del! Bra initiativ.

Men då kvarstår frågan vilken blankett de vill att vi ska använda oss av. Jag sökte på Jordbruksverkets hemsida efter Härstamningsintyg och då kommer endast den blanketten upp som de inte vill ha. 

Kan du höra med dem vilken blankett som gäller för koraller? Det vore grymt snällt om du tog dig tid! Hänvisa till att vi är en hel hög med intresserade akvarister som vill göra rätt. 

Om inte Jordbruksverket kan ge besked är det illa...

Link to post
Share on other sites

Det är nog så att vid köp av stenkoraller så är det affären som ska skicka med något som styrker att korallen är sk. Laglig. 

Det intyget går sedan att kopiera när vi säljer fraggar av moderkolonin. 

Så vi behöver nog inte söka reda på något så länge vi inte själva bedriver egen import. 

 

Sedan så kan man reflektera i hur lätt det är spåra koraller bakåt, men det är en annan grej

 

Hur lätt som helst att fuska med detta. 

 

Link to post
Share on other sites

Nu råkar det vara så att jag vet sen tidigare att det funnits en diskussioner bland berörda myndigheter (det är flera inblandade - inte bara jordbruksverket) att få till stånd ett möte/diskussion med berörda parter - myndigheter, hobbyister, affärer och andra involverade inom hobbyn. Alla är intresserade av fungerande riktlinjer som följs och vet om problemet.  Tanken var att genomföra det på Korallträff på sjöfartsmuseet - av olika anledningar blev det inte av. Dock - den här diskussionen har på många sätt väckt ideen till liv igen och det är inte helt otroligt att ett sådant möte kan komma till stånd i en framtid. Jag kommer åtminstone  att försöka via de kanaler jag har att trycka på att ett sådant möte kommer till stånd

 

Eftersom det finns ett problem - vi är för bra att odla koraller helt enkelt - så kan man tänka sig att det kan finnas olika scenarier varav det värsta för oss är att linjen om totalförbud (eftersom det är svårt att följa upp och det är en stor okontrollerad marknad) vinner mark. Vi kanske skall lugna ner oss några grader - följa de principer som utarbetats inom fågel och reptilverksamheten och oavsett vad Henric uppgiftlämnare säger använda den officiella blanket som finns för B - listade djur. (observera den blanketten säger tydligt att det är ett härstamningsintyg för B-listade djur - finns inget som säger att det bara gäller för djur med hjärta och hjärna - vad det nu betyder biologiskt.) Blanketten benämns

HÄRSTAMNINGSINTYG för B-, C- och D-listade CITES-djur. Eller helt enkelt spara våra kvitton.

 

Det är möjligt att en blankett anpassade för koraller eller speciella regler kan tas fram men låt i så fall det bli en uppgift för det eventuella möte som kanske kan bli av.

 

MVH Lasse

 

 

 

Edited by Lasse
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan, Henric sa:

tolkningen från jordbruksverket är att den kan räknas som olaglig om den som skänker korallen vet om att det inte finns ursprungsdokumentation på den

Men snälla - lagen som kräver ursprungsdokumentation gäller ju för kommersiell hantering - om hanteringen inte är kommersiell så gäller ju inte lagen och kravet om ursprungsintyg. Och gäller inte lagen så kan det ju inte bli brottsligt att veta om att det inte finns dokumenterat ursprung eftersom skänka inte är kommersiell verksamhet och lagstiftningen om ursprungsintyg inte gäller. Det är ju inte olagligt att äga någon B- listad art utan ursprungsintyg - ursprunget krävs ju bara när det blir kommersiell verksamhet eftersom EU B lagstiftningen  omfattar kommersiell verksamhet med CITES djur - alltså när du gör något du tjänar på med djuret.  @Bygerträtta mig om jag har fel. Det här är ett omvänt moment 22 :)

 

Jag är till och med tveksam om det enligt lagstiftningen är brottsligt att annonsera att man skänker B-listade djur utan bevisat ursprung.

 

Däremot måste man nog vara väldigt noga med vad man tar betalt för om man säljer ett komplett akvarium och inte baka in några odokumenterade koraller i priset.

 

Det här gäller ju nu EU:s tillämpning av CITES - där är det klart tycker jag. Där gäller inget undantag i antal man bedriver kommersiell verksamhet med om man inte kan visa ursprunget

 

Men nu har vi artskyddsförordningen också - som kräver tillstånd för att få handla med djuren - förutsatt att man har ursprungsdokumentation. Här blir det betydligt snårigare. Där är omfattningen av den kommersiella hanteringen (då med ursprungsintyg) inte definierad och där är det tyvärr bara domstolar som kan tala om när man brutit den lagen. Sammanfattningsvis - även om ni har ursprungsintyg är det inte klart att ni får sälja era koraller utan att bryta mot en annan paragraf i artskyddsförordningen - den som kräver tillstånd från länstyrelsen för att bedriva handel med EU listade djur.

 

Även här - enligt min uppfattning - klarar du dig om du skänker djuren eftersom det inte är en verksamhet med vinstsyfte.

 

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan, mogge77 sa:

Det närmaste måste väl vara att titta på orkidesamlare och odlare, där borde det ju finnas B-listade arter som förekommer, och individer går att dela upp i flera individer?  Hur spårar de individer och vad har de för papper?

Jag håller på med trädgård också och har en av Sveriges största samlingar av Cypripedium, den svenska orkideen guckeskon hör till detta släkte. 

Det är problem även där. Jag har själv sett listor med orkidéer från Kina som är tagna direkt från marken. Helt olagligt. Fanns en medskyldig från Danmark som tidigare åkt dit för orkidéer han grävt upp på Gotland. Varje vinter kommer plantor ut på ebay som är tagna från naturen. 

 

Jag och min kollega förökar orkidder från frö på sterila substrat. En gång fick vi förfrågan från en kille i Kina som undrade om vi ville sälja små plantor till honom. Syftet var säkert att han ville få till sig lagliga plantor för att sedan kunna legalisera sina egna vildupptagna plantor. 

 

Jag vet att min kollega har skrivit cites intyg någon gång, men såg aldrig hur det var utformat. 

Edited by Henric
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jag tänkte avrunda nu. 

Det började med en kille i klippan som sålt koraller i sin bostad enl. Tidningen. 

Där väcktes mitt intresse.

 

Efter ha pratat med Jordbruksverket så verkar det som att det är säkrast att alltid ha något typ av intyg, dokument, nummer för stenkoraller. 

 

Sedan så är inte alla överens om att jordbruksverket har rätt eller gör sina egna tolkningar. Låt så vara. 

 

Egentligen är ju reglerna till för att skydda våra koraller. Hur sedan detta görs på bästa sätt vet jag inte. Men kontroll och åtgärder får nog bäst effekt i ursprungsländerna.

 

Att sätta dit privatpersoner som säljer koraller hjälper inte speciellt mycket tror jag inte. 

 

Att tro att White corals och andra stora drakar dom säljer flera tusen koraller per år har fullständig koll på vilka inköpsdokument som hör till resp. Korall är nog naivt. Det är hur lätt som helst o fylla på med icke godkända koraller i sin verksamhet om de skulle vilja. Särskilt som de flesta är svåra att artbestämma. Och vissa har ju låssasnamn som ultra rare, supercolor o andra lustiga namn. 

Men jag kan ha fel. De kanske har kort på varenda korall.?

Med detta vill jag säga att lagstiftningen är lätt att kringgå om man vill. 

 

Tittade på mitt eget kar och kvitton jag har. Några koraller kommer från en som har dött, några från utlandet. Några från en affär som är nedlagd. 

Blir inte lätt o spåra äktheten bakåt. Särskilt dom det står acropora sp. Också.. 

 

Jag har inget emot cites, finns en god idé med detta och har förhindrat mycket olaglig handel. Men med koraller så är det svårt. 

 

Jag har tre goda vänner som har haft totslhaveri på sina kar. Jag har lovat dem fraggar från mitt kar. Gissar på att det blir runt 100 fraggar. Jag tycker att jag gör en bra grej även om jag inte har papper på alla koraller. Gissar på ett marknadsvärde på ca 50 000 om de tar emot dem.

Om jordbruksverket tycker det är komersiell verksamhet eller inte vet jag inte. Men den som har lust kan ju göra en anmälan. Fast om jag står på mig o förklarar att de minsann inte vet vad de talar om då klarar jag mig nog... 

 

 

 

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

En sak som vi måste vara tydliga med, har skrivits tidigare och det förenklar inte detta snåriga regelverk (som vi så klart ska förhålla oss till och följa så bra vi kan) men vi vet inte om det rör privat försäljning eller verksamhet/butik, har sagt det tidigare, det har inte annonserats koraller i Klippan i någon omfattning värd att nämna, men där finns åtminstone någon mindre butik som oxå ligger i bostad.....

Och en glädjande nyhet på ämnet om tillgänglighet/utbud på den globala korallmarknaden
https://reefbuilders.com/2020/01/09/indonesian-cultured-corals-are-back/

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan, MattiasN sa:

Och en glädjande nyhet på ämnet om tillgänglighet/utbud på den globala korallmarknaden
https://reefbuilders.com/2020/01/09/indonesian-cultured-corals-are-back/

Då får vi hoppas att det är rätt den här gången och glädjande nog så rör det sig om sjöodlade koraller. Dock så lär det nog dröja innan vi får några direktimporterade koraller här i Sverige. Gången är den att först får man söka inporttillstånd i Sverige - efter det skicka beställningen och de söker exporttillstånd där nere. Brukar ta sin tid. Däremot kommer de nog bli tillgängliga hos de större importörerna i Europa men det kommer troligtvis inte betyda så mycket på priset här. Det kommer troligtvis vara kvar på en nivå som liknar dagens. Vi får se. Det odlade brukar mest röra sig om SPS dessutom.

 

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
On 2020-01-09 at 09:32, Slanten sa:

Efter lite funderande och sneglande på andra tråden i ämnet lyckades jag knåpa ihop en blankett. Ni kan väll kolla igenom intyget och se om ni håller med eller om ni vill komplettera. Jag började med enklaste scenariot, så får vi ta de klurigare senare.

 

Förutsättningar:

Den fiktiva privatpersonen Anders Svensson ska sälja en fragg till en annan privatperson.

Moderkolonin är köpt i en zooaffär och ett kvitto finns. 

 

@Bygert

 @Lasse

 

(Är även lite tacksam för att kalla arter inte är CITES B...)

 

Privat med kvitto.pdf 67 kB · 18 downloads

Jordbruksverket tyckte inte blanketten var för korallen, men om ditt kvitto styrker lagligt ursprung då tycker jag du har fyllt i rätt.

Men egentligen kanske kvittot med rätt information räcker. 

 

Jag vet att när affärerna köper in större kolonier och delar dem så används ibland samma citesnummer till alla fraggar. 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...