Jump to content

EU vill förbjuda import av djur och koraller.


Manks

Recommended Posts

Vore det inte en ide att väcka upp grundtanken. istället för att ligga i händerna på Politiker. Den här hobbyn har gått framåt så mycket sen jag startade mitt första saltvattens akvarium på 80-talet. Det borde ju inte vara så jättesvårt. Kan man tycka. Eller är det viljan att ställa upp att arbeta?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 146
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Vilka var de andra partierna/ledamöterna?

Ja vilka är de övriga?

Tycker definitivt att det är läge för pressen. Tar någon upp det så tvinga debatten fram.

Kanske även de politiker som inte skribot på detta skall få ta del av det samt ta det som uppmuntran att fortsätta sin linje

Link to comment
Share on other sites

Ja vilka är de övriga?

Tycker definitivt att det är läge för pressen. Tar någon upp det så tvinga debatten fram.

Kanske även de politiker som inte skribot på detta skall få ta del av det samt ta det som uppmuntran att fortsätta sin linje

De 3 svenska partiers reprensentanter som har skrivit under är S, MP och V. Fast uppriktigt sagt så tror jag att inget parti (inte heller de som inte har skrivit under) närmare har funderat igenom vad som står i denna djurättsorganisations manifest utan istället bara ute efter vad de tror att de kan vinna röster på.

I dagens läge (inför EU-valet) så ansåg jag det därför att det var viktigast att nå de som hade skrivit under eftersom de i och med underskrivandet har gett ett löfte om att driva denna organsiations frågor i EU - sedan när det senare kommer till förslag och att fatta beslut inom EU måste självklart alla partier kontaktas.

Jag ger politikerna fram t.o.m. med måndag på sig att ge ett vettigt svar - sedan skickar jag ett debattinlägg till diverse större tidningar. Om de sedan tar in det vet jag inte - det finns ju andra frågor som de anser vara mycket viktigare som att Yohio har bytt hårfärg etc. etc.

Link to comment
Share on other sites

Det finns ju en aspekt till att belysa ibett eventuellt debattinlägg. Utöver sakfrågan är det ju förkastligt att de skriver på något slentrianmässigt - gör de så i andra frågor också?

Ja jag tror att alla skriver på saker slentrianmässigt och i denna fråga får vi också skylla oss själva. Djurättsaktivisterna tror på sin sak, har mycket pengar och lobbar väldigt mycket för sina frågor. T.ex. på senaste CITES-mötet i Mexiko var det ca. 20 gånger fler representanter för djurättsorganisationer (drygt 60) än det var för zoobranschen (3 st). Hobbyorganisationer inom sällskskapsdjur hade 0 representanter där!!!!!! Så det klart att de tar till sig från de som strider för sin sak och inte från de som tiger.

Link to comment
Share on other sites

Nu har det gått 2 dygn sedan jag skickade iväg nedanstående mail. I torsdags svarade S centralt (politikersvar som inte sa något) och igår svarade inte någon.

Jag avvaktar till på måndag för att se om det ger någon ytterligare respons och sedan skickar jag på tisdag iväg en debattartikel i ämnet till diverse större tidningar i Sverige - vi får se om de tar in det.

Nedanstående brev har jag mailat till de 9 EU-parlamentariker som har skrivit under uppropet, jag har även skickar det till de 3 partier som dessa parlamentariker är medlemmar i.

Hej,

Med stor förvåning har jag noterat att du och övriga EU-ledamöter i ditt parti har skrivit under ett ”pledge/löfte” att driva de frågor i EU-parlamentet som ”Eurogroup for Animals” har sammanställt och att ni stöder deras manifest.

Detta innebär att ni bl.a. kommer att arbeta för att ”reduce the number of species and animals being kept ase xotic pets” och ”Banning the import of wild-caught animals and restricting the number of exotic species that can be imported and traded in the EU,”

Idag är det pga av lagstiftningen främst akvariefiskar som importeras vildfångade för att hållas som husdjur. Denna handel är i och för sig ganska liten satt i relation till all annan handel världen runt. Men den är inte desto mindre av stor betydelse för många människor som till stor del lever i s.k. U-länder, detta eftersom dessa fiskar till största delen återfinns i områden där det är svårt att hitta andra möjligheter att försörja sig på (betydligt fler än 100.000 människor lever på fångst av akvariefiskar).

Denna handel är också av yttersta vikt för miljön och den biologiska mångfalden i och med att den förutsätter att den ursprungliga miljön får förbli intakt. Huggs regnskogen ner för att bedriva avel av nötkreatur eller för att odla grödor så innebär det också att de fiskarter (och andra djur) som lever där utrotas. På så sätt ger handeln med akvariefisk den orörda naturen ett större ekonomiskt värde och ett incitament för att man skall bevara den och inte avverka och detta är på alla sätt bra för miljön. Dessutom är det ju som så att denna handel dels är väldigt arbetskrävande (= många arbetstillfällen), att det ger mycket pengar (ger flera hundra gånger mer per kilo jämfört med matfiskfångst), samt att de fiskar som fångas för akvariehobbyn i väldigt liten utsträckning konkurrerar med matfiskfångst (akvariefiskar är ofta för små för att ätas).

Detta har också en rad miljöorgansiationer och myndigheter insett och sådana organisationer som IWOKRAMA, FAO, UNCTAD och så vidare stödjer på olika sätt projekt för att öka handeln med vildfångade akvariefiskar.

IUCN skrev ju också nyligen en rapport om problemen med den illegala handeln med tropiska djur och angav där den legala handeln som en motverkande faktor Many species can be legally & sustainably collected & traded in ways that not only support human livelihoods & provide essential benefits to local communities, but can also contribute to conservation and to reducing wildlife trafficking,”

CITES har ju också många gånger pekat på det viktiga med denna handel som i rapporten om fångsten av sötvattensrockor i Brasilien Collection of wild ornamental fishes is an important source of income to some local communities in rural areas. These are high-value low-volume products, in many cases yielding several hundred times more income per kilo than do food fish. Ornamental fish collection can be sustainably managed. Moreover, the high cash value of juvenile stingrays for ornamental trade provides an important incentive for rural communities to retain viable populations of adults in collecting areas. This can discourage the eradication programmes (negative fisheries) that aim to reduce risk of injury to fishers and tourists from stingray barbs in some areas.”

CITES generalsekreterare agerade ju dessutom mycket starkt när han kritiserade de flygbolag som ville sluta med att transportera vildfångade legala djur Sustainable trade in wild animals and plants represents a legitimate and vital economic interest for developing countries” samt ”a trend toward bans would undermine both animal welfare and conservation efforts by pushing shipments onto second-tier airlines and charters, where conditions may be worse and flight times longer

Det var ju också Bruce Bunting (Vice president i WWF) som myntade begreppet Buy a Fish, Buy a Coral, Save a Reef”

I en rapport om ”Trading Nature” som publicerats av TRAFFIC och WWF så skriver de om fångst av saltvattensfisk/koraller för akvariehobbyn The marine ornamental trade provides income for poor people in coastal communities where few other livelihood options exist and where there is dwindling production from capture fisheries.”

Ett exempel på hur det kan gå väldigt snett i naturen pga människors/myndighetersingrepp är i Centralamerika där man står inför en hotande ekologisk katastrof för den biologiska mångfalden och där många fiskarter redan har utrotats och många andra är på väg att utrotas – t.ex. så är samliga arter i familjen Goodeidae på väg att försvinna och allt detta pga nedhuggning av skog för odling, dammbyggen, utsläpp från företag, utplantering av matfisk, utplantering av fiskar för sportfiske, utplantering av fiskar för bekämpande av sjukdomar (som ökar pga avverkning) etc. etc. I Centralamerika så finns det i stort sett ingen export av akvariefiskar som kan fungera som motvikt och därför kan denna utveckling ske i så snabb takt och utan att uppmärksammas.

Just fångsten av akvariefisk gör också att många miljöövergrepp uppmärksammas. Miljöförstörelsen sker ju ofta i skymundan på avlägsna plaster och de som ofta ser detta först och kan väcka uppmärksamhet är de som fångar akvariefiskar eftersom deras fångst ofta också sker på avlägsna platser. Det finns många exempel i både stort och smått där fångstmän slagit larm. Det mest kända är kanske i Malawisjön i Afrika där myndigheterna ville plantera in nilabborren. Detta lyckades fiskexportören Stuart Grant stoppa genom att dels tala om för myndigheterna vilken ekologisk katastrof som inträffat i Viktoriasjön när nilabborren planterades in där (denna ekologiska katastrof har senare uppmärksammats bl.a.genom filmen ”Darwins nightmare”) och dels vilken ekonomisk betydelse fångsten och exporten av malawiciklider hade för landet Malawi (då landets näst största exportprodukt).

I oktober 2010 hölls också en miljökonferens i Nagoya, Japan som hade beteckningen ”Convention of Biological Diversity” och en av de viktigaste punkterna på dagordningen där var att behandla ”Access Benefit Sharing (ABS)” som hade som målsättning att hitta ett system där man antingen stoppade odling av djur och växter i ”i-länder” och bara tillåta den i arternas resp. ursprungsländer eller alternativt att odlarna (eller myndigheterna) i ”i-länderna” skulle betala en licensavgift till fisk/växtartens resp. ursprungsland för rätten att få odla resp. art. Orsaken till detta förslag är att det anses att vi i de rika länderna istället för att importera djuren/växterna från ursprungsländerna, odlar på deras naturtillgångar och på så sätt drabbas såväl befolkning som miljö i dessa länder. Denna gång kom de inte fram till något beslut utan frågan skulle istället utredas vidare fram till nästa konferens. Man kan i och för sig diskutera om ett sådant beslut i längden varit bra för någon ”part”, men oavsett det - att frågan i sig diskuteras och drivs av miljömyndigheter visar bara på hur viktig handeln med vildfångade djurarter anses vara och att den kan fortgå (självklart då genom att CITES-regler etc. följs) så att det kommer såväl miljön som människor i fattiga tropiska länder tillgodo.

Med detta inte sagt att fångst av akvariefiskar ensamt kan stoppa avverkning av regnskog, men det kan definitivt i alla fall minska takten på avverkningen så att det ges möjlighet att i framtiden fatta politiska beslut i positiv riktning vilket är till gagn för såväl människa som miljö.

Detta förslag som du och ditt parti står bakom är definitivt inte ett sådant, tvärtom så står du för något som

-dels leder till att många människor världen runt riskerar sin anställning.

-dels leder till att regnskogen avverkas och att den biologiska mångfalden hotas.

Visst skulle man kunna ställa sig bakom en sådan inställning om det vore för att hindra djurplågeri och att det är djurplågeri att hålla fiskar och andra tropiska djur i ”fångenskap”. Men akvariehobbyn (och även hållandet av andra sällskapsdjur) som sådan går ju tvärtom ut på att fiskarna skall vara vackra att titta på och för att så skall vara fallet måste de skötas på ett sådant sätt att de trivs så bra som möjligt och även lever så länge som möjligt. Det går alltså ut på att ge fiskarna en så bra miljö som möjligt och inte som vid matfiskodling att kunna driva upp dem så snabbt som möjligt för att kunna sälja dem som mat, eller som vid matfiske och sportfiske att kunna fånga dem för att sedan avliva dem och äta upp dem.

Akvariefiskar (liksom de flesta andra sällskapsdjur) lider inte av att hållas som sällskapsdjur och den miljö de har i akvarium är ofta bra mycket bättre än den de har i sin naturliga miljö där de ständigt är utsatta för hot från predatorer, uttorkade biotoper och utsläpp i vattnet etc.

Att hålla fiskar i akvarier leder också till att människan får en större förståelse för ekologiska grundprinciper om hur djur och natur fungerar i samklang.

Det finns säkert också problem inom akvariehobbyn, men man löser inte dessa problem genom att förbjuda en hel bransch och därmed också strunta i vad som händer i regnskogar och med fattiga människor i lågutvecklade länder. Detta löser man istället genom en förbättrad djurskyddslagstiftning som tar tillvara djurens rättigheter. Detta sker tyvärr inte genom dagens svenska djurskyddslagstiftning som inte främjar djurskyddet utan snarare är en mängd med floskler som framställts för att det skall låta bra, än att det skall utgöra ett skydd för djuren.

Så min uppmaning är att istället förbättra djurskyddslagstiftningen och uppmuntra hållandet av husdjur och då speciellt underlätta för hållandet av fler vildfångade akvariefiskar.

Istället för att det som du och ditt parti uppenbarligen vill – kriminalisera en helbransch/hobby och dessutom öka problemen för fattiga människor i fattiga länder och då indirekt även stöda skövlandet av naturen och minska den biologiska mångfalden.

Kjell Fohrman

Odds väg 7

SE-43375 Jonsered

Tel. 0709-56 87 57

e-post: kjell@fohrman.se

PS. Ovanstående text samt ditt svar på detta kommer att publiceras på de 3 största akvaristiska hemsidorna på nätet så att läsarna kan ta ställning till hur de skall rösta i EU-valet samt självklart också i riksdagsvalet.

Information om Kjell Fohrman:

Jag har hållit på med akvariefiskar i närmare 40 år. I början bara som en hobby där jag odlade fiskar, men under 80-talet öppnade jag en akvarieaffär och ägde under slutet av 80-talet Europas då största akvarieaffär. Under 90-talet drev jag ett mindre grossistföretag inom branschen och då främst på akvarietillbehör. Under andra halvan av 80-talet och första halvan av 90-talet importerade mitt företag en hel del fiskar.

Under årens lopp har jag även odlat andra djur som olika slag av tropiska fåglar och smådjur av allahanda slag.

I slutet av 90-talet sålde jag hela verksamheten och har sedan dess jobbat med konsultverksamhet inom akvaristik (håller olika akvaristikkurser, skriver artiklar till fackpress) samt driver en stor akvaristisk akvariehemsida www.zoopet.com (nordens största allmänna akvariehemsida) där man bl.a. kan hitta mycket information om skötsel av akvariefiskar (bl.a. finns det ca 1.800 artbeskrivningar på akvariefiskar och dessa har under årens lopp beskådats 15 miljoner gånger (i genomsnitt ca. 3.000 visningar varje dygn). Dessutom ger jag ut akvarieböcker (har skrivit några själv och översatt åtskilliga) samt har skrivit mängder av artiklar.

Under alla år har jag även varit mycket föreningsaktiv i olika ideella akvarieföreningar/akvarieorgansiationer och då bl.a. varit ordförande i dessa och även redaktör för akvarietidningar. Jag har hållit hundratals med föredrag om hur man på bästa sätt kan sköta sina fiskar och håller även ett uppskattat föredrag om ”Miljön och akvaristiken”. Jag tilldelades 1997 ”Guldabborren” av NCS (Nordiska Ciklidsällskapet) och 2001 ”Akvariets Oscar” av SARF (Sveriges akvarieföreningars riksförbund).

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr vill dessa kära politiker bli valda in i EU mer än de bryr sig om frågorna och konsekvenserna. Det gör säkert många inom hobbyn förbannade att bli utsålda för att några skall driva denna fråga.

Det är lätt att skriva på "Mat för Alla" "djurens rättvisa" etc. etc. men man måste studera konsekvenserna, ta hjälp av studier, arbetsplaner etc. och vara lite saklig. Detta jagande efter röster kan leda till att vi inför förbud istället för kontrollsystem.

Tycker verkligen det är bra att du skriver till alla du kan.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr vill dessa kära politiker bli valda in i EU mer än de bryr sig om frågorna och konsekvenserna. Det gör säkert många inom hobbyn förbannade att bli utsålda för att några skall driva denna fråga.

Det är lätt att skriva på "Mat för Alla" "djurens rättvisa" etc. etc. men man måste studera konsekvenserna, ta hjälp av studier, arbetsplaner etc. och vara lite saklig. Detta jagande efter röster kan leda till att vi inför förbud istället för kontrollsystem.

Tycker verkligen det är bra att du skriver till alla du kan.

Ja men samtidigt så kan vi inte bara skylla på politikerna om vi (såväl akvaristerna som företagare inom "branschen") inte själva agerar genom att tala om vår ståndpunkt för dem

Link to comment
Share on other sites

Ja jag tror att alla skriver på saker slentrianmässigt och i denna fråga får vi också skylla oss själva. Djurättsaktivisterna tror på sin sak, har mycket pengar och lobbar väldigt mycket för sina frågor. T.ex. på senaste CITES-mötet i Mexiko var det ca. 20 gånger fler representanter för djurättsorganisationer (drygt 60) än det var för zoobranschen (3 st). Hobbyorganisationer inom sällskskapsdjur hade 0 representanter där!!!!!! Så det klart att de tar till sig från de som strider för sin sak och inte från de som tiger.

Jag förstår ju att de inte hinner sätta sig in o allt, men de jar väl en stab som bereder beslutsunderlag?

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår ju att de inte hinner sätta sig in o allt, men de jar väl en stab som bereder beslutsunderlag?

Nja stab och stab - varje person har definitivt inte stab och sedan är det ju också tusentals med lobbyister som de skall lyssna på. Så säger man inget så blir inte ens röst hörd

Link to comment
Share on other sites

Man värderar vilket beslut som ger mest röster.

Och ett felaktigt beslut skadar röstetalet mycket mer än inget beslut.

Det är därför det är mindre svårt att stoppa ett felaktigt beslut än att få dem att ta rätt.

I detta fall är det viktigt att verka som att de agerar för djurskydd. För vår del gäller det att visa på att de är lurade.

Link to comment
Share on other sites

Bra skrivet, det enda jag reagerar på är uttalandet om att sportfiskare skulle fiska för att äta. Även om vi sportfiskare har mycket mer på vårt samvete än akvarister, främst utplantering av främmande arter, så har tänket verkligen förändrats i de länder som har en lång tradition av sportfiske (främst västvärden), där har man lärt sig av sina misstag.

Nu för tiden delas det ut häften om hur man hanterar fisk för att den ska ta så liten skada som möjligt vid återutsättning, de största fisketävlingarna har massor av funktionärer ute på vattnet som kommer och väger fisken direkt när den kommer upp ur vattnet så att den kan återutsättas. Den utplantering som fortfarande sker i Sverige görs främst av hotell-/ putandtakesjö-ägare som vill locka kunder.

Sen har ju sportfiskare samma typ av incitament som dom som samlar akvariefisk att skydda fiskens miljö och se till att inte överutnyttja fiskbestånden. Enda skillnaden är att sportfiskarna vill främja sin egen livsnjutning/hobby medan fisksamlarna vill skydda sin inkomst. Förbundet Sportfiskarna bedriver massor av miljöarbete och är helt klart våra bundsförvanter i sånna här frågor! Tillexempel bedriver dom ju massor av biotopvård, och svarar på remisser. Läs bara i boken Svart hav hur mycket hjälp författaren hade av dom och deras statistik.

Sen är det otroligt viktigt att skilja på fritidsfiskare som fiskar lite på semestern och sportfiskare som har sportfisket som en aktiv hobby, jämför barnfamiljer med guppyakvarium och akvarister.

Link to comment
Share on other sites

Bra skrivet, det enda jag reagerar på är uttalandet om att sportfiskare skulle fiska för att äta. Även om vi sportfiskare har mycket mer på vårt samvete än akvarister, främst utplantering av främmande arter, så har tänket verkligen förändrats i de länder som har en lång tradition av sportfiske (främst västvärden), där har man lärt sig av sina misstag.

Jag har absolut inget emot sportfiske och inte heller för den delen matfiske (självklart förutsatt att det sker på ett sätt som är bra för miljön, men det gäller ju också för fångst av fisk för akvarier) utan ville bara poängtera att det grundläggande med akvariehobbyn är att den går ut på att hålla fiskarna vi "konsumerar" vid liv och det är ju inte direkt tanken vid sport eller matfiske.

Link to comment
Share on other sites

Fast dedikerade sportfiskare gör en klar skillnad i att SPORT-fiskare fiskar för sporten och inte för att döda, till skillnad från hushålls- och fritidsfiske, och i det ingår det att återutsätta fisken man fångar på ett sätt som gör att den överlever fångsten; alltså hålla den vid liv så den kan fångas även i framtiden. Ska man äta något så är det bara från starka bestånd och fisk av rätt storlek (inte för stor, inte för liten)

Man utnyttjar alltså fisken för sitt eget höga nöje, precis som akvarister, fast på ett annat sätt ;)

Edit, jag skulle helt enkelt vilja byta ordet sportfiske mot fritidsfiske :)

Link to comment
Share on other sites

Jag har nu skickat ett debattinlägg till följande tidningar Göteborgsposten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, ETC och Metro.

Det skall bli spännande att se om det ger någon respons.

Flera av dessa tidningar läser jag inte så om ni ser att min artikel/insändare är införd någonstans så meddela mig så jag kan införskaffa tidningen ifråga.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...