Jump to content

EU vill förbjuda import av djur och koraller.


Manks

Recommended Posts

I slutet av den film som Wrang länkade till i tråden om Magnus drop reef så kommer det upp ett påstående som hela hobbyn måste slåss mot. Man redovisar vilka hot för utrotning arten utsätts för och ett av hoten är fångst för akvariebruk. De här obevisade påståendena sprids som löpeldar mellan olika miljöorganisationer och de refererar ofta till varandra. Missförstå mig rätt - jag är ingen motståndare till miljökamp - tvärtom har mycket av mina jobb har handlat om att se miljön skall bli bättre men om kampen för en bra miljö skall bli framgångsrik så måste argumentationen vara riktig - man får inte ljuga eller sudda på sanningen ens för en god sak. Det räcker med att ha snorklat på några ställen i Thailand för att inse att fångst med handnät aldrig kan utrota denna art. Troligtvis har filmteamets resa till platsen för filmningen medfört ett större hot för artens existens genom det koldioxidutsläpp som de orsakat. Det stora hotet mot många marina arter som är beroende av korallrev är idag den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Varje akvarist som kan mäta pH i sitt akvarium kan övertyga sig själv om detta genom att titta på pH i förhållande till hur många personer som vistas i lägenheten. Mitt pH under vintern varierar på dygnsbasis mellan ca 8,1 och 8,5 - då är vi två personer som vistas i lägenheten. Kommer mina barn och barnbarn hit en helg (sammanlagt 6 personer i lägenheten) ligger pH mellan 7,9-8,3. se diagram nedan. Data är plottade var 10:onde minut och på lördagen den 5/4 kom 2 vuxna och 2 barn hem och de lämnade måndagen den 7/4 på förmiddagen. Mitt pH max ligger kring 21 på kvällen och minimum kring 12:00 (första ljuset tänds kring 11:00 och omkring tolv är konsumtionen av koldioxid större än produktionen. Ca kl 19:30 börjar det dimmas ner och runt 21-22 är konsumtionen mindre än produktionen av koldioxid och pH börjar sjunka).

Varje gång någon nämner att fångst av akvariefisk utgör ett reellt hot mot någon fiskart - fiskpopulation ber jag om referenser och fallstudier. Jag vet att Kjell Fohrman ber om samma - ingen gång har något sådant påstående kunna ledas i bevis - det senaste om Bangaikardinalen verkar inte heller stämma - den fanns kvar och på många mer platser än man trott.

post-2331-14468933310522_thumb.jpg

Kan nämna att dagens koldioxidhalt i atmosfären - 390 - 400 ppm - medför ett jämnviktsläge med vattnet vid ett pH kring 8,1 - så vi har inte så mycket tid på oss - men även i ett naturligt korallrev fluktuerar pH under dygnet på grund av primärproduktionen från alger och zooxanteller - updwelling och revets egna biologiska processer står för koldioxiden.

Jag kan se på mina kurvor att mitt jämviktsläge ligger just under 8,1 (det sjunker inte lägre). Jag kommer att låna hem en koldioxidlogger nästa gång vi får besök av barn och barnbarn. Jag tycker jag kan se ett bevis för att jag kan säga när de vaknade under besöksdagarna :)

MVH Lasse

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 146
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Kan bara innflika att förra månaden var det över 400ppm i atmosfären hela månaden för första gången på troligtvis 3 miljoner år. (Jag vet att de inte räknade månader för 3 milj år sedan...)

Klok och nyanserad som vanligt, vår käre lasse

Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Rapporter:

CITES

Nedanstående rapport från CITES är en mycket kort summering av det som OFI har skickat ut till sina medlemmar och som skrivits av Svein Fossa som representerade OFI på mötet. OFI är den organisation som man (företag inom branschen) självklart är medlem i om man anser att handeln med levande djur skall fortsätta.

CITES Animal committee har haft ett veckolångt möte i Mexiko. Deltog på detta möte gjorde ca. 200 representanter för olika organisationer och myndigheter. Av dessa kom 3 deltagare från sällskapsdjurshandeln, 0 från ideella sällskapsdjursorganisationer och ca. 60-70 från olika djurrättsorganisationer. Detta möte syftade i att förbereda och ta fram förslag tills nästa CoP-möte om 2 år där besluten kommer att fattas.

Några av de 29 frågor som diskuterades rörde akvaristiken

Stingrays (Potamotrygonidae) (Doc. 23):

Här rådde stor oenighet då flera länder ville utvidga stoppet till att gälla fler arter och en del t.o.m. pläderade för ett totalstopp för alla sötvattensrockor, andra länder som t.ex. Brasiliens (där det varit "stopp" under flera år) representant (från IBAMA) pekade på att exporten av rockor för akvariebruk var mycket viktig för att bevara dem i naturen vilket är viktigt som incitament för att bevara regnskogen. Tidigare när rockorna exporterades så handlade det om ca. 3 ton per år medan det idag istället fångas ca. 1000 ton per år som matfisk!!!!!!!!!

Inget förslag togs dock och det kommer att bli ytterligare möten om detta innan nästa CoP men man kan nog räkna med ytterligare restriktioner.

Coral ID (Doc. 16)

Man skulle sedan också gå igenom förteckningen över vilka korallsläkten som man skall kunna handla med utan krav på att de skulle kunna identifieras ner till artnivå för att vara tillåtna. Denna fråga hänsköts till “AC Member of Asia" (från Indonesien) samt till "CITES Nomenclature Specialist" (från Tyskland). Deras förslag kommer sedan att tas upp på nästa AC-möte 2015.

Scleropages nomenclature(Doc. 25)

Arbetsgruppen för dessa har nu formellt accepterat Scleropages inscriptus som en giltig art (skild från S. formosus) och den kommer då också att bli listad på appendix I. All handel med S. inscriptus (och hybrider från arten) är därför förbjuden tills det finns certifierade odlingscenter också för denna art.

Detta och många andra saker diskuterades som t.ex. “seahorses” och “giant clams” utan att det ledde till några omedelbara konsekvenser för handeln.

För ytterligare information om AC27 hänvisas till “Executive Summaries” som finns publicerat på http://www.cites.org/eng/com/ac/27/sum/index.shtml

POSITIVLISTA I BELGIEN

Den belgiska regeringen har presenterat en positivlista för reptiler som skall tillåtas hållas som husdjur i Belgien – den kan läsas på denna sida. Det anmärkningsvärda med denna korta lista är att de flesta arter som finns med INTE hålls inom hobbyn och inte ens de vanligaste reptilerna som hålls finns med på listan!!!!!!!. Det kommer att finnas en möjlighet att ansöka om tillstånd för andra arter än de som finns med på listan men det formulär som skall fyllas i är så komplicerat och innehåller sådana krav att de nästan är omöjliga att uppfylla. Listan är ännu inte lagfäst men är tänkt att genomföras efter nästa val i Belgien.

Det finns också indikationer på att det också håller på att tas fram en positivlista för akvariefiskar.

POSITIVLISTA FÖR REPTILER/FÅGLAR I HOLLAND


Också i Holland håller det på att tas fram positivlistor och initialt är det arbetet med listor för fåglar och reptiler som det arbetas med men här (till skillnad från i Belgien) verkar man ta större hänsyn till industrin och hobbyn så förhoppningsvis blir det inte samma dråpslag som listan i Belgien.

All ovanstående text är en kort summering av OFI:s nyhetsbrev till sina medlemmar.

Link to comment
Share on other sites

Oj... Jag läste precis listan över terrariearterna på belgienlistan. Det var ett helt slumpvis val av arter känns det som. Arter som saknades var tex leopardgecko, vanlig skäggagam, majsorm, alla rena landsköldpaddor mm. I princip saknades alla de största hobbyarterna.

Jag har jobbat som biologilärare i 20 år på högstadiet och gymnasiet och använt mängder av terrarier och akvarier i min undervisning. Jag skulle vilja påstå att det har resulterat i att väldigt många elever har fått upp ögonen för naturvetenskap och miljövård genom detta. Om man aldrig kommer i kontakt med exotiska djur får man inte heller samma känsla för hur fantastiska de är och att de är värda att skydda och lära sig mer om.

Link to comment
Share on other sites

Nedanstående brev har jag mailat till de 9 EU-parlamentariker som har skrivit under uppropet, jag har även skickar det till de 3 partier som dessa parlamentariker är medlemmar i.

Hej,

Med stor förvåning har jag noterat att du och övriga EU-ledamöter i ditt parti har skrivit under ett ”pledge/löfte” att driva de frågor i EU-parlamentet som ”Eurogroup for Animals” har sammanställt och att ni stöder deras manifest.

Detta innebär att ni bl.a. kommer att arbeta för att ”reduce the number of species and animals being kept ase xotic pets” och ”Banning the import of wild-caught animals and restricting the number of exotic species that can be imported and traded in the EU,”

Idag är det pga av lagstiftningen främst akvariefiskar som importeras vildfångade för att hållas som husdjur. Denna handel är i och för sig ganska liten satt i relation till all annan handel världen runt. Men den är inte desto mindre av stor betydelse för många människor som till stor del lever i s.k. U-länder, detta eftersom dessa fiskar till största delen återfinns i områden där det är svårt att hitta andra möjligheter att försörja sig på (betydligt fler än 100.000 människor lever på fångst av akvariefiskar).

Denna handel är också av yttersta vikt för miljön och den biologiska mångfalden i och med att den förutsätter att den ursprungliga miljön får förbli intakt. Huggs regnskogen ner för att bedriva avel av nötkreatur eller för att odla grödor så innebär det också att de fiskarter (och andra djur) som lever där utrotas. På så sätt ger handeln med akvariefisk den orörda naturen ett större ekonomiskt värde och ett incitament för att man skall bevara den och inte avverka och detta är på alla sätt bra för miljön. Dessutom är det ju som så att denna handel dels är väldigt arbetskrävande (= många arbetstillfällen), att det ger mycket pengar (ger flera hundra gånger mer per kilo jämfört med matfiskfångst), samt att de fiskar som fångas för akvariehobbyn i väldigt liten utsträckning konkurrerar med matfiskfångst (akvariefiskar är ofta för små för att ätas).

Detta har också en rad miljöorgansiationer och myndigheter insett och sådana organisationer som IWOKRAMA, FAO, UNCTAD och så vidare stödjer på olika sätt projekt för att öka handeln med vildfångade akvariefiskar.

IUCN skrev ju också nyligen en rapport om problemen med den illegala handeln med tropiska djur och angav där den legala handeln som en motverkande faktor Many species can be legally & sustainably collected & traded in ways that not only support human livelihoods & provide essential benefits to local communities, but can also contribute to conservation and to reducing wildlife trafficking,”

CITES har ju också många gånger pekat på det viktiga med denna handel som i rapporten om fångsten av sötvattensrockor i Brasilien Collection of wild ornamental fishes is an important source of income to some local communities in rural areas. These are high-value low-volume products, in many cases yielding several hundred times more income per kilo than do food fish. Ornamental fish collection can be sustainably managed. Moreover, the high cash value of juvenile stingrays for ornamental trade provides an important incentive for rural communities to retain viable populations of adults in collecting areas. This can discourage the eradication programmes (negative fisheries) that aim to reduce risk of injury to fishers and tourists from stingray barbs in some areas.”

CITES generalsekreterare agerade ju dessutom mycket starkt när han kritiserade de flygbolag som ville sluta med att transportera vildfångade legala djur Sustainable trade in wild animals and plants represents a legitimate and vital economic interest for developing countries” samt ”a trend toward bans would undermine both animal welfare and conservation efforts by pushing shipments onto second-tier airlines and charters, where conditions may be worse and flight times longer

Det var ju också Bruce Bunting (Vice president i WWF) som myntade begreppet Buy a Fish, Buy a Coral, Save a Reef”

I en rapport om ”Trading Nature” som publicerats av TRAFFIC och WWF så skriver de om fångst av saltvattensfisk/koraller för akvariehobbyn The marine ornamental trade provides income for poor people in coastal communities where few other livelihood options exist and where there is dwindling production from capture fisheries.”

Ett exempel på hur det kan gå väldigt snett i naturen pga människors/myndighetersingrepp är i Centralamerika där man står inför en hotande ekologisk katastrof för den biologiska mångfalden och där många fiskarter redan har utrotats och många andra är på väg att utrotas – t.ex. så är samliga arter i familjen Goodeidae på väg att försvinna och allt detta pga nedhuggning av skog för odling, dammbyggen, utsläpp från företag, utplantering av matfisk, utplantering av fiskar för sportfiske, utplantering av fiskar för bekämpande av sjukdomar (som ökar pga avverkning) etc. etc. I Centralamerika så finns det i stort sett ingen export av akvariefiskar som kan fungera som motvikt och därför kan denna utveckling ske i så snabb takt och utan att uppmärksammas.

Just fångsten av akvariefisk gör också att många miljöövergrepp uppmärksammas. Miljöförstörelsen sker ju ofta i skymundan på avlägsna plaster och de som ofta ser detta först och kan väcka uppmärksamhet är de som fångar akvariefiskar eftersom deras fångst ofta också sker på avlägsna platser. Det finns många exempel i både stort och smått där fångstmän slagit larm. Det mest kända är kanske i Malawisjön i Afrika där myndigheterna ville plantera in nilabborren. Detta lyckades fiskexportören Stuart Grant stoppa genom att dels tala om för myndigheterna vilken ekologisk katastrof som inträffat i Viktoriasjön när nilabborren planterades in där (denna ekologiska katastrof har senare uppmärksammats bl.a.genom filmen ”Darwins nightmare”) och dels vilken ekonomisk betydelse fångsten och exporten av malawiciklider hade för landet Malawi (då landets näst största exportprodukt).

I oktober 2010 hölls också en miljökonferens i Nagoya, Japan som hade beteckningen ”Convention of Biological Diversity” och en av de viktigaste punkterna på dagordningen där var att behandla ”Access Benefit Sharing (ABS)” som hade som målsättning att hitta ett system där man antingen stoppade odling av djur och växter i ”i-länder” och bara tillåta den i arternas resp. ursprungsländer eller alternativt att odlarna (eller myndigheterna) i ”i-länderna” skulle betala en licensavgift till fisk/växtartens resp. ursprungsland för rätten att få odla resp. art. Orsaken till detta förslag är att det anses att vi i de rika länderna istället för att importera djuren/växterna från ursprungsländerna, odlar på deras naturtillgångar och på så sätt drabbas såväl befolkning som miljö i dessa länder. Denna gång kom de inte fram till något beslut utan frågan skulle istället utredas vidare fram till nästa konferens. Man kan i och för sig diskutera om ett sådant beslut i längden varit bra för någon ”part”, men oavsett det - att frågan i sig diskuteras och drivs av miljömyndigheter visar bara på hur viktig handeln med vildfångade djurarter anses vara och att den kan fortgå (självklart då genom att CITES-regler etc. följs) så att det kommer såväl miljön som människor i fattiga tropiska länder tillgodo.

Med detta inte sagt att fångst av akvariefiskar ensamt kan stoppa avverkning av regnskog, men det kan definitivt i alla fall minska takten på avverkningen så att det ges möjlighet att i framtiden fatta politiska beslut i positiv riktning vilket är till gagn för såväl människa som miljö.

Detta förslag som du och ditt parti står bakom är definitivt inte ett sådant, tvärtom så står du för något som

-dels leder till att många människor världen runt riskerar sin anställning.

-dels leder till att regnskogen avverkas och att den biologiska mångfalden hotas.

Visst skulle man kunna ställa sig bakom en sådan inställning om det vore för att hindra djurplågeri och att det är djurplågeri att hålla fiskar och andra tropiska djur i ”fångenskap”. Men akvariehobbyn (och även hållandet av andra sällskapsdjur) som sådan går ju tvärtom ut på att fiskarna skall vara vackra att titta på och för att så skall vara fallet måste de skötas på ett sådant sätt att de trivs så bra som möjligt och även lever så länge som möjligt. Det går alltså ut på att ge fiskarna en så bra miljö som möjligt och inte som vid matfiskodling att kunna driva upp dem så snabbt som möjligt för att kunna sälja dem som mat, eller som vid matfiske och sportfiske att kunna fånga dem för att sedan avliva dem och äta upp dem.

Akvariefiskar (liksom de flesta andra sällskapsdjur) lider inte av att hållas som sällskapsdjur och den miljö de har i akvarium är ofta bra mycket bättre än den de har i sin naturliga miljö där de ständigt är utsatta för hot från predatorer, uttorkade biotoper och utsläpp i vattnet etc.

Att hålla fiskar i akvarier leder också till att människan får en större förståelse för ekologiska grundprinciper om hur djur och natur fungerar i samklang.

Det finns säkert också problem inom akvariehobbyn, men man löser inte dessa problem genom att förbjuda en hel bransch och därmed också strunta i vad som händer i regnskogar och med fattiga människor i lågutvecklade länder. Detta löser man istället genom en förbättrad djurskyddslagstiftning som tar tillvara djurens rättigheter. Detta sker tyvärr inte genom dagens svenska djurskyddslagstiftning som inte främjar djurskyddet utan snarare är en mängd med floskler som framställts för att det skall låta bra, än att det skall utgöra ett skydd för djuren.

Så min uppmaning är att istället förbättra djurskyddslagstiftningen och uppmuntra hållandet av husdjur och då speciellt underlätta för hållandet av fler vildfångade akvariefiskar.

Istället för att det som du och ditt parti uppenbarligen vill – kriminalisera en helbransch/hobby och dessutom öka problemen för fattiga människor i fattiga länder och då indirekt även stöda skövlandet av naturen och minska den biologiska mångfalden.

Kjell Fohrman

Odds väg 7

SE-43375 Jonsered

Tel. 0709-56 87 57

e-post: kjell@fohrman.se

PS. Ovanstående text samt ditt svar på detta kommer att publiceras på de 3 största akvaristiska hemsidorna på nätet så att läsarna kan ta ställning till hur de skall rösta i EU-valet samt självklart också i riksdagsvalet.

Information om Kjell Fohrman:

Jag har hållit på med akvariefiskar i närmare 40 år. I början bara som en hobby där jag odlade fiskar, men under 80-talet öppnade jag en akvarieaffär och ägde under slutet av 80-talet Europas då största akvarieaffär. Under 90-talet drev jag ett mindre grossistföretag inom branschen och då främst på akvarietillbehör. Under andra halvan av 80-talet och första halvan av 90-talet importerade mitt företag en hel del fiskar.

Under årens lopp har jag även odlat andra djur som olika slag av tropiska fåglar och smådjur av allahanda slag.

I slutet av 90-talet sålde jag hela verksamheten och har sedan dess jobbat med konsultverksamhet inom akvaristik (håller olika akvaristikkurser, skriver artiklar till fackpress) samt driver en stor akvaristisk akvariehemsida www.zoopet.com (nordens största allmänna akvariehemsida) där man bl.a. kan hitta mycket information om skötsel av akvariefiskar (bl.a. finns det ca 1.800 artbeskrivningar på akvariefiskar och dessa har under årens lopp beskådats 15 miljoner gånger (i genomsnitt ca. 3.000 visningar varje dygn). Dessutom ger jag ut akvarieböcker (har skrivit några själv och översatt åtskilliga) samt har skrivit mängder av artiklar.

Under alla år har jag även varit mycket föreningsaktiv i olika ideella akvarieföreningar/akvarieorgansiationer och då bl.a. varit ordförande i dessa och även redaktör för akvarietidningar. Jag har hållit hundratals med föredrag om hur man på bästa sätt kan sköta sina fiskar och håller även ett uppskattat föredrag om ”Miljön och akvaristiken”. Jag tilldelades 1997 ”Guldabborren” av NCS (Nordiska Ciklidsällskapet) och 2001 ”Akvariets Oscar” av SARF (Sveriges akvarieföreningars riksförbund).

Link to comment
Share on other sites

Mycket bra skrivit Kjell! Kanske så bra att det vore värt att översätta till engelska och skicka även till utländska EU-parlamentariker...

Vi får hoppas att politikerna tar sig tid att reflektera och svara något annat än "jag delar inte alla av organisationens ståndpunkter, men i princip är det viktigt..."

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag fått ett svar från Socialdemokraterna. Jag tycker att det var bra att dom tog sig tid att svara (och dessutom gjorde det så snabbt) - det hedrar dom. Sedan var jag så klart inte riktigt nöjd med svaret jag fick.

Jag lägger in deras mail till mig samt vad jag sedan svarade dom

Från: ERIKSSON TALL Frida[mailto:frida.erikssontall@europarl.europa.eu]

Skickat: den 15 maj 2014 14:29

Till: 'Kjell Fohrman'

Ämne: RE: Öppet brev angående EU Pledge-Eurogroup for animals

Hej Kjell,

Tack för ditt mail!

Det stämmer att vi stödjer Eurogroup for Animals. Organisationen bedriver ett viktigt arbete för att stärka djurskyddet i EU och andra delar av världen.

Det innebär dock inte att vi delar alla av organisationens ståndpunkter. Men i princip tycker vi att det är viktigt att bevara biologisk mångfald, ha ett högt djurskydd och arbeta för att ersätta tester på djur med andra alternativ.

Vi har aldrig hört dem driva någon fråga som berör akvariefiskar men om de gör det i något sammanhang kommer vi att sätta oss in i den frågan vidare och då är förstås också akvarieorganisationers synpunkter viktiga. Biologisk mångfald är ju som du skriver väldigt viktigt och något som vi arbetar med ständigt.

Vänliga hälsningar,

De svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Marita Ulvskog

Olle Ludvigsson

Åsa Westlund

Göran Färm

Anna Hedh

Jens Nilsson

genom,

Frida Eriksson Tall

Politiskt Sakkunnig / Parliamentary Assistant

Socialdemokraterna i Europaparlamentet

M +32 (0) 488 31 86 97

W +32 (0) 2 283 16 55

http://www.socialdemokraterna.se/EU

frida.erikssontall@europarl.europa.eu

Mitt svar på Socialdemokraternas mail

Hej och tack för svaret – men nu har ni ju de facto faktiskt skrivit under deras ”pledge”och därmed i praktiken också tagit ställning för dom och frågan rör ju inte heller bara akvariefiskar.

Så tyvärr kan jag inte tolka ditt svar på annat sätt än att ni kommer att driva ett förslag som i praktiken innebär

-dels leder till att många människor världen runt riskerar sin anställning.

-dels leder till att regnskogen avverkas och att den biologiska mångfalden hotas.

Mvh

KjellFohrman

Link to comment
Share on other sites

Min gissning kring svaret var ju rätt så spot on... ;-) Man kan undra om de har något datorprogram som skapar svaren till de mail de skickar...

Vi får hoppas att politikerna tar sig tid att reflektera och svara något annat än "jag delar inte alla av organisationens ståndpunkter, men i princip är det viktigt..."
Nu har jag fått ett svar från Socialdemokraterna.

...

Det innebär dock inte att vi delar alla av organisationens ståndpunkter. Men i princip tycker vi att det är viktigt att bevara biologisk mångfald, ha ett högt djurskydd och arbeta för att ersätta tester på djur med andra alternativ.

Link to comment
Share on other sites

Det har nu gått ett dygn sedan jag skickade iväg mitt öppna brev.

Responsen än så länge - ett gemensamt svar från alla S-ledamöter om att de var för biologisk mångfald vilket kan verka lite märkligt då de ju vill driva en fråga som motverkar detta. I alla fall ett svar och ett bemötande som åtminstone innehöll ett "vallöfte" om att de i framtiden skulle fråga akvarieorgansiationer innan beslut om akvariefiskar fattades.

Från övriga ingen reaktion alls.

Kanske skulle man försöka skriva ihop något och skicka till tidningarna?

Link to comment
Share on other sites

Det har nu gått ett dygn sedan jag skickade iväg mitt öppna brev.

Responsen än så länge - ett gemensamt svar från alla S-ledamöter om att de var för biologisk mångfald vilket kan verka lite märkligt då de ju vill driva en fråga som motverkar detta. I alla fall ett svar och ett bemötande som åtminstone innehöll ett "vallöfte" om att de i framtiden skulle fråga akvarieorgansiationer innan beslut om akvariefiskar fattades.

Från övriga ingen reaktion alls.

Kanske skulle man försöka skriva ihop något och skicka till tidningarna?

En oerhört bra tanke att sprida detta till pressen. Bra jobbat Kjell!

Link to comment
Share on other sites

Är det inte på tiden att det bildas en Svensk Saltvattensförening. Som dessutom kan sammarbeta med akvarieföreningarna ute i sverige mm.

Visa att vi är flera än vad många tror. Under min korta tid här har jag lärt mig att det finns en massa kunnande och en massa vilja att göra rätt och dessutom några som älskar att gräva fram information om både det ena och det ändra. vare sig det gäller fiskar, Koraller, Teknik, eller som det ser ut byråkrati. Vi har ju redan alla beståndsdelar inom Akvarieguiden.

Problemet är väl att Sverige är ett avlångt land och vi är väldigt utsprida om man bortser från Skåne, Göteborg och Stockholm. Men intresset växer konstant för Saltvatten.

Link to comment
Share on other sites

Är det inte på tiden att det bildas en Svensk Saltvattensförening. Som dessutom kan sammarbeta med akvarieföreningarna ute i sverige mm.

Ja absolut, åtminstone om ni vill ha något inflytande och inte vill lämna över "allt" till andra akvarieorganisationer. Ju fler det är desto bättre är det.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...