Jump to content
Lasse

Remiss om hårdare tillämpning av artskyddsförordningen och tillstånd att driva verksamhet med EU listade arter (CITES)

Recommended Posts

Då var det dags. Naturvårdsverket har sänt ut remissförfrågan om hårdare tillämpning av artskyddsförordningens krav om tillstånd vid försäljning och bytesverksamhet med EU listade djur (CITES). jag har fått remissförfrågan via SARF och vidarebefordrar den här. Bland skärpningen framgår att ringa verksamhet skall begränsas till försäljning av något enstaka djur per år och att bytesverksamhet skall jämställas med försäljning. Vid större verksamhet vill man kräva även för privatpersoner (förutom de vanliga CITES reglerna om att kunna bevisa lagligt ursprung) att de har tillstånd från sin länsstyrelse och att länsstyrelsen skall göra tillslag. Särskilt inriktar man sig på internetförsäljning. 

 

Alla har rätt att svara på en sådan här remissförfrågan - privatpersoner samt föreningar exempelvis. Jag skulle vilja föreslå att föreningen försöker kontakta SARF och samordnar remissvaret. Det skall vara inne 25 april så det är snabba puckar. SARF har nu insett att detta i högsta grad gäller saltvattenshobbyn men de har inte den kunskap om hårdkoraller som krävs för att kunna motverka att detta förslag blir hänvisningar och allmänna råd. Och idag har vi nog alla lärt oss vad "allmänna råd" betyder på myndighetssvenska. 

 

MVH Lasse

1_Missiv_remiss_Vagledning_26§artskyddsforordningen.pdf 2_Vagledning_26§artskyddsforordningen_remiss.pdf 3_Konsekvensalanys_vagledning_26§artskyddsforordningen.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oj, det var hårda puckar! 

Det borde skickas ett remissvar där man tar upp ex att det från ett medelstort akvarium på 500l med koraller med lätthet kan finnas 30-40 kolonier där varje enskild koloni växer betydligt mer än vad enstaka försäljningar/byte per år tillåter....

Åtminstone borde begränsningen höjas när det gäller försäljning/byte av odlat(dvs fraggar). Dessutom blir det ju inte möjligt att lägga ner eller byta inriktning av ett kar om du endast får sälja enstaka djur per år....

Men rackarns ont om tid.... Om Sarf saknar kunskap, kunde de inte hört sig sig ex hit eller någonstans som kunskap finns om man identifierat området som ptoblematiskt, de har ju haft remissen i nästan två månader....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är väl denna formulering som ställer till det för oss....

Naturvårdsverket anser att en verksamhet inte ska omfattas av krav på tillstånd enligt 26 § artskyddsförordningen om försäljningen begränsas till något enstaka djur per år från egen uppfödning, t.ex. en unge från burfåglar, alternativt någon enstaka förökad växt från egen odling. En förutsättning för att tillstånd inte ska krävas enligt artskyddsförordningen är dock att verksamheten bara omsätter något enstaka exemplar per år och att dessa är avkommor från egna exemplar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det här är spiken i kistan om det går igenom känner jag  .. Då kommer hobbyn dö ut. Jag pratade med några vänner som odlar/håller pilgiftsgrodor, och pilgiftsföreningen håller nog på med något slags svar med..

Edited by mogge77

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det betonas flera gånger att syftet är att öka kontrollen över handeln med skyddade arter för att dessa ska skyddas, men ex att sälja fraggar måste väl vara positivt eftersom detta gör att efterfrågan på vildfångade djur inte blir lika stor? Det måste väl positivt om vi inom hobbyn på ett lagligt sätt kan dela med oss från kolonier som växer i våra kar istället för att alla ska köpa nylmporterade kolonier? 

Det där med tillstånd ser också klurigt ut, i stort sett ska det inte beviljas tillstånd där djuren hålls i bostad.... Det är väl vääääääldigt få som har särskild lokal för odlande av fraggar i Sverige, möjligtvis någon som har saltkar i sin akvariekällarlokal..... Så det går i stort sett inte att få tillståndet heller 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@admin, @nike83 och andra inom föreningen SG - här är e-postadressen till SARF info@sarfakvarist.org. Det är kanske dags att tillsammans med SARF och andra interesseorganisationer för djuhobbyn sammordna taktiken

 

MVH Lasse

Edited by Lasse
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, mogge77 sa:

Det här är spiken i kistan om det går igenom känner jag  .. Då kommer hobbyn dö ut. Jag pratade med några vänner som odlar/håller pilgiftsgrodor, och pilgiftsföreningen håller nog på med något slags svar med..

Detta påverkar väl bara försäljning och byte av fraggar för privatpersoner? Buitker kommer det väl inte vara någon större skillnad för? Eller har jag missuppfattat?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Dimorb sa:

Kan jag som privatperson bistå? 

Se här - alla har rätt att skicka in remissvar

Citat

Förslaget skickas härmed på remiss tillsammans med den konsekvensanalys som har tagits fram. Vi har försökt skicka remissen via Svenska Akvarieföreningars Riksförbund (SARF), men de adresser vi har haft tillgång till har inte fungerat. Vi skickar därför istället remissen till några lokala föreningar. Sprid gärna remissen om fler kan vara berörda.

 

Synpunkter ska lämna skriftligen senast 24 april 2020 till Naturvårdsverket via e-post registrator@naturvardsverket.se eller postadress Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenumret som finns på remisshandlingarna.

 

 

33 minuter sedan, Vetekli sa:

Detta påverkar väl bara försäljning och byte av fraggar för privatpersoner? Buitker kommer det väl inte vara någon större skillnad för? Eller har jag missuppfattat?

Helt riktigt men även om du som privatperson vill byta eller sälja till affär. Butikerna (dom som sköter detta seriöst) har redan detta tillstånd

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror ni tolkar texten onödigt pessimistiskt. Ur Naturvårdsverkets vägledning:

Quote

Naturvårdsverket bedömer att en verksamhet som handlar med levande växter och
djur som omfattas av 26 § artskyddsförordningen ska anses ske yrkesmässigt eller
 annars i förvärvssyfte om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:

 1. Levande exemplar köps i syfte att de ska säljas vidare.

Detta är väl inget hobbyutövare gör per definition?
 

Quote

   2. Verksamheten omsätter betydande belopp via inköp och/eller försäljning av
    levande exemplar, även om antalet exemplar inte är så stort. Antalet ska dock
    vara fler än ”enstaka”.

Detta låter inte heller som något hobbyutövare gör. Vad som är "betydande belopp" framgår iofs inte, men i Konsekvensanalysen nämns "uppfödning av sällsynta papegojor, där en enda fågel kan säljas för 50 000–100 000 kr". Sådana belopp omsätter väl inte hobbyakvaristers fraggar (i dagens penningvärde)?
 

Quote

    3. Omfattande byteshandel sker. Byteshandel är en typ av ersättning, bytet ger en
    kompensation som har ett ekonomiskt värde.

"Omfattande byteshandel" låter inte heller som hobbyutövning. Hur stor "omfattande byteshandel" är framgår iofs inte, men Konsekvensanalysen exemplifierar "stort antal exemplar" med "att en person vid ett dokumenterat tillfälle har fört in 96 ormar, 150 andra reptiler, 50 amfibier och
100 spindlar från ett utomeuropeiskt land till Sverige". Vilken hobbyutövare byter 396 korallfraggar på en och samma gång?
 

Quote

    Naturvårdsverket anser att även verksamheter med begränsad ekonomisk
    omsättning kan omfattas av krav på tillstånd enligt 26 § artskyddsförordningen om
    syftet med verksamheten inte främst är egen hobby utan att köpa och sälja.

 Detta gäller inte heller hobbyutövare per definition. Hur "syftet med verksamheten" definieras framgår iofs inte.

Ovanstående gäller alltså vad som SKA kräva tillstånd, men man nämner också vad som INTE ska kräva tillstånd:
 

Quote

    Naturvårdsverket anser att en verksamhet inte ska omfattas av krav på tillstånd
    enligt 26 § artskyddsförordningen om försäljningen begränsas till något enstaka
    djur per år från egen uppfödning, t.ex. en unge från burfåglar, alternativt någon
    enstaka förökad växt från egen odling. En förutsättning för att tillstånd inte ska
    krävas enligt artskyddsförordningen är dock att verksamheten bara omsätter något
    enstaka exemplar per år och att dessa är avkommor från egna exemplar.

Uppenbarligen är det en ganska stor gråzon mellan "enstaka exemplar" och "96 ormar, 150 andra reptiler, 50 amfibier och 100 spindlar", så där kan det kanske vara bra med ett klargörande från Naturvårdsverket. Som hobbyutövare kan vi då påpeka att det är normalt att få ett visst antal fraggar (hur många?) från ett korallkar (hur stort?) per år. Man kan kanske även diskutera om en fragg ens är att betrakta som "avkomma"? Kanske något enstaka fraggningstillfälle per år är en mer passande motsvarighet för koraller (även om det skulle generera sammanlagt 100 fraggar från alla moderkolonier)?

Edited by Christian J
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du läser som faen läser bibeln IMO

 

Begrunda detta min fetstil

 

Citat

En förutsättning för att tillstånd inte ska krävas enligt artskyddsförordningen är dock att verksamheten bara omsätter något
    enstaka exemplar per år och att dessa är avkommor från egna exemplar.

Du får alltså sälja något enstaka exemplar om det är avkomma från egna exemplar. Med koraller innebär det - som det står nu - att du inte får bryta av en frag från ett inköpt exemplar (per definition är det samma som den inköpta korallen). För att ens få sälja enstaka exemplar måste du visa att du sexuellt har förökat din korall och att den är en avkomma från din ursprungliga. fraggar du en inköpt korall så har du bara brutet av benet på den. Tyvärr - skrivningen som den är nu kan ge den tolkningen. 

 

Dessutom så skriver de vad som är omfattande verksamhet - och det är enligt den sista paragrafen allt över "något enstaka exemplar"

 

Tar vi inte detta på allvar så kommer det att drabba all privat överlåtelse av koraller som inte innebär att de skänks bort.

 

MVH Lasse

Edited by Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, Vetekli sa:

Detta påverkar väl bara försäljning och byte av fraggar för privatpersoner? Buitker kommer det väl inte vara någon större skillnad för? Eller har jag missuppfattat?

Jo,  men en stor del av hobbyn är att föröka sina djur/koraller och byta/sälja dem.  man kan ju heller aldrig sälja när/om man lägger ner..

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Lasse said:

Begrunda detta

"En förutsättning för att tillstånd inte ska
krävas enligt artskyddsförordningen är dock att verksamheten bara omsätter något
enstaka exemplar per år"


Jag tror att "enstaka exemplar" i citatet syftar på punkt 2 i kriterierna (stycket ovanför), där det står:

"Verksamheten omsätter betydande belopp via inköp och/eller försäljning av
levande exemplar, även om antalet exemplar inte är så stort. Antalet ska dock
vara fler än ”enstaka”."

 

Kanske NVV menar att hobbyister får omsätta betydande belopp, men bara om det gäller enstaka exemplar per år. Även med tanke på Problembeskrivningen (i Konsekvensanalysen):

"Det förekommer att privatpersoner i Sverige handlar med ett så stort antal
exemplar av främst CITES-listade arter att det rimligen inte kan antas ske enbart
inom ramen för den egna hobbyn. Som exempel kan nämnas att en person vid ett
dokumenterat tillfälle har fört in 96 ormar, 150 andra reptiler, 50 amfibier och
100 spindlar från ett utomeuropeiskt land till Sverige."


så verkar kravet på "enstaka exemplar" en smula drakoniskt --är detta verkligen vad NVV menar?

 

Vad gäller fortsättningen i ditt citat:

"och att dessa är avkommor från egna exemplar."

tror jag det syftar på punkt 1 i kriterierna:

"Levande exemplar köps i syfte att de ska säljas vidare."
 

Quote

Med koraller innebär det - som det står nu - att du inte får bryta av en frag från ett inköpt exemplar (per definition är det samma som den inköpta korallen).

Jag tolkar det snarare som att man inte får köpa en korall enbart för att dela upp den och sälja vidare fraggarna.

 

 

 

 

 

Edited by Christian J

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan, mogge77 sa:

Jo,  men en stor del av hobbyn är att föröka sina djur/koraller och byta/sälja dem.  man kan ju heller aldrig sälja när/om man lägger ner..

För en del kanske, men inte för alla iaf. Men visst, tråkigt om man inte kan sälja eller byta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Remissen skickades vidare till alla medlemsföreningar i SARF den 6 mars. Numera är både Ciklidsällskapet och Killisällskapet medlemmar.

 

Skicka en snyggt formulerad förklaring till info@sarfakvarist.org för att inkludera i remissvaret. Det bör ingå:

1 Varför detta orsakar problem för saltvattensakvaristiken

2. Vad hårda koraller har för betydelse

3. Vad hårda koraller är och hur dom förökar sig

4. Hur svårt det är att "odla" dem

5. Varför det är viktigt att det finns saltvattensakvarister

 

Det bör vara formulerat så att en jurist som har sett ett akvarium på bild förstår.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Christian J sa:

Jag tolkar det snarare som att man inte får köpa en korall enbart för att dela upp den och sälja vidare fraggarna.

Ja så är det - men du menar att det spelar roll hur länge tiden går innan du fraggar av den - så är det inte skrivet enligt mig. Det är tillväxt - ingen förökning!

 

Enstaka betyder sällan och oregelbundet förekommande och här är också per år infogat

 

50 minuter sedan, Vetekli sa:

För en del kanske, men inte för alla iaf. Men visst, tråkigt om man inte kan sälja eller byta.

Observera att artskyddsförordningens krav om tillstånd gäller Cites listade djur. Alla mjukkoraller, "mushrooms, knappar  är fortfarande fria är därmed undantagna krav om tillstån.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur som vill jag ha klara direktiv av myndigheter, så man slipper ha sin hobby i en grå-zon...  Vi borde egentligen ha samma regler som resten av EU. Förstår inte riktigt varför det skall krånglas till och varför Sverige vill ha "egna" regler..

 

En annan tanke?  Hur är det i.s.f. om man tar sticklingar från listade växter (orkidéer) ? räknas det inte heller som förökning utan som att orkidén har "brutit benet?"

Edited by mogge77

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej 

 

Vi försöker göra en skrivelse ur vår (saltvattensakvaristisk) synvinkel och effekter gällande detta förslag från Naturvårdsverket.  Vi kommer försöka samordnar oss med andra intresseföreningar. 

 

 

//Fredrik 

 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det blir intressant, det borde ju innebära att butikerna måste skicka med ett cites intyg på varje djur som finns upptaget på cites listan. Som köpare har man sedan det intyget att skicka med om man sin tur vill sälja det. Fraggar är ju kopior av moderkorallen dvs. cloner. Så då kan det ju inte vara värre än man kopierar cites intyget x-antal dvs. för varje ny fragg från moderkorallen. Sedan om man inte kan får sälja ett cites listat djur är ju en sak. Donera en summa pengar är dock inte förbjudet än i lagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Lasse said:

Ja så är det - men du menar att det spelar roll hur länge tiden går innan du fraggar av den - så är det inte skrivet enligt mig. Det är tillväxt - ingen förökning!

Att NVV skriver "avkommor från egna exemplar" tror jag är för att skilja från exemplar som "köps enbart i syfte att de ska säljas vidare". Det borde alltså  vara hobbyverksamhet när man beskär en växande moderkoloni i sitt hobbyakvarium enstaka gånger per år. Men om man (flera gånger per år) köper koraller bara för att  stycka upp dem och sälja vidare samtliga delar så vill NVV ha tillstånd. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur har då NVV tänkt kontrollera allt detta? Konsekvensanalysen skriver:

"För att kartlägga förekomst av uppfödning, odling och försäljning av CITES-
listade arter krävs att länsstyrelserna aktivt söker kontakt med hobbyutövare och
personer eller verksamheter. Kartläggningen bör även omfatta personer eller
verksamheter som är aktiva på Internet med annonsering eller förmedling av
CITES-arter."


Ovanstående låter väldigt omfattande, men i praktiken är det tydligen bara ett fåtal personer man räknar med att hitta:

"Enligt Naturvårdsverkets uppskattning kan det röra sig om 5-10
personer per län som kan påträffas genom en sådan kartläggning."

 

Observera att dessa 5-10 personer är uppfödare av ALLA typer av listade växter och djur, inte bara stenkoraller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Kjelle sa:

Det blir intressant, det borde ju innebära att butikerna måste skicka med ett cites intyg på varje djur som finns upptaget på cites listan. 

Det måste dom redan nu. Men jag har bara fått det en gång. Kan ni gissa vilken butik ? Det är den alla ondgör sig över ... Men i detta avseende låg dom i framkant. Ska se om jag har kvar pappret. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan, nike83 sa:

Hej 

 

Vi försöker göra en skrivelse ur vår (saltvattensakvaristisk) synvinkel och effekter gällande detta förslag från Naturvårdsverket.  Vi kommer försöka samordnar oss med andra intresseföreningar. 

 

 

//Fredrik 

Kan man vara behjälplig på ngt sätt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Saltvattensguiden


Organisationsnummer: 802438-6222
E-post: admin@saltvattensguiden.se


 • Ordförande: nike83
 • Kassör: Tribiani
 • Tekniskt ansvarig: ormet
 • Medlemsansvarig: kaptenen
 • Annonsörsansvarig: danne031
 • Våra betalningsalternativ


 • Swish: 123 268 41 16
 • PayPal: kassor@saltvattensguiden.se
 • Bankgiro: 220-3503

 • Aktuell programversion


  IPS Community Suite 4.4.10
  Tapatalk 1.6.3

  ×
  ×
  • Create New...