Welcome to Saltvattensguiden

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Forums

 1. Teknik

  1. Belysning

   Allt som handlar om ljuset för akvariet.T5-lysrör, Mh, T8-lysrör, LED, Lågenergilampor etc etc

   27173
   posts
  2. Pumpar

   Interna eller externa

   12290
   posts
  3. 11517
   posts
  4. 21478
   posts
  5. Namngivna metoder

   Zeovit och Ultralith
   Har du några frågor om detta ställ frågan HÄR!

   3031
   posts
  6. 30171
   posts
  7. 84
   posts
 2. Övrigt

  1. Affärer och nyheter

   Ställ frågor av typen "Var kan jag köpa xxx?" här. Tipsa varandra om nyheter också!

   6682
   posts
  2. Dykning och resor

   En forumsdel där vi diskuterar resor eller dykning

   1909
   posts
  3. Faror med saltvattensakvarium

   Elsäkerhet, Giftiga djur, Olyckstillbud etc

   1332
   posts
  4. 1224
   posts
  5. 2828
   posts
  6. 2052
   posts
  7. 519
   posts
  8. Saltvattensetik

   Utrotningshotade djur, olämpliga djur för akvarier, akvariestorlek, lagar och förordningar.

   2154
   posts
  9. Träffar och föreningar

   Allt om akvarieträffar, föreningsmöten, föreläsningar mm

   8661
   posts
  10. Övrigt snack

   Allt annat man kan tänka sig men dock inom hobbyn

   12820
   posts
 3. Annonsörer informerar

  1. 759
   posts
  2. 71
   posts
  3. 187
   posts
  4. 16
   posts
  5. 119
   posts
  6. 334
   posts
  7. 34
   posts
  8. 337
   posts
  9. 38
   posts
  10. 32
   posts
  11. 60
   posts
  12. 307
   posts
  13. 56
   posts
  14. 103
   posts
  15. Diskussion och info för annonsörer

   I detta forum kan annonsörer och moderatorer diskutera med varandra och utbyta information utan att övriga medlemmar ser vad vi skriver.

   14
   posts