Welcome to Saltvattensguiden

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Forums

 1. Teknik

  1. Belysning

   Allt som handlar om ljuset för akvariet.T5-lysrör, Mh, T8-lysrör, LED, Lågenergilampor etc etc

   27173
   posts
  2. Pumpar

   Interna eller externa

   12290
   posts
  3. 11517
   posts
  4. 21478
   posts
  5. Namngivna metoder

   Zeovit och Ultralith
   Har du några frågor om detta ställ frågan HÄR!

   3031
   posts
  6. 30171
   posts
  7. 84
   posts
 2. Övrigt

  1. Affärer och nyheter

   Ställ frågor av typen "Var kan jag köpa xxx?" här. Tipsa varandra om nyheter också!

   6682
   posts
  2. Dykning och resor

   En forumsdel där vi diskuterar resor eller dykning

   1909
   posts
  3. Faror med saltvattensakvarium

   Elsäkerhet, Giftiga djur, Olyckstillbud etc

   1332
   posts
  4. 1224
   posts
  5. 2828
   posts
  6. 2052
   posts
  7. 519
   posts
  8. Saltvattensetik

   Utrotningshotade djur, olämpliga djur för akvarier, akvariestorlek, lagar och förordningar.

   2154
   posts
  9. Träffar och föreningar

   Allt om akvarieträffar, föreningsmöten, föreläsningar mm

   8661
   posts
  10. Övrigt snack

   Allt annat man kan tänka sig men dock inom hobbyn

   12820
   posts
 3. Annonsörer informerar

  1. 759
   posts
  2. 71
   posts
  3. 187
   posts
  4. 16
   posts
  5. 119
   posts
  6. 334
   posts
  7. 34
   posts
  8. 337
   posts
  9. 38
   posts
  10. 32
   posts
  11. 60
   posts
  12. 307
   posts
  13. 56
   posts
  14. 103
   posts
  15. Diskussion och info för annonsörer

   I detta forum kan annonsörer och moderatorer diskutera med varandra och utbyta information utan att övriga medlemmar ser vad vi skriver.

   14
   posts
 • Senaste inläggen

  • Kalkvatten
   Många bra svar, och har ngr ytterligare kommentarer till dig som du skall veta om du vill köra med kalkvatten:   pH-värdet på nyblandat kalkvatten är närmare 12, så när du häller ner det även droppvis så kommer det precis där du håller ner det bli lite grumligt. Det är en bildning av sannolikt MgOH, till följd av att pH stiger lokalt så lösligheten för MgOH sjunker o därmed fäller ut. Inte helt omöjligt att den vita grumlingen även kan vara en snabb fällning av CaCO3, men troligen inte om man skall tro Randy Holmes, då CaCO3 tar längre tid på sig att bildas. MEN, så fort det hela fått blandas, sjunker pH värdet tillbaka och MgOH löser tillbaka sig.(skulle det vara även lite CaCO3 som bildas löses denna del inte tillbaka dock)  Således ingen praktisk betydelse men alltid bra att veta vad som sker. Oavsett lär det oss att hälla i kalkvattnet i små mängder åt gången där man har stark cirkulation.   En del tror att kalkvatten bara höjer calciumhalten, då den inte innehåller ngr karbonater, Ca(OH)2. Men det är inte sant, kalkvatten höjer kalcium OCH KH-värdet i relationen 1/1, dvs det duger perfekt att ersätta både kalcium o KH förlusterna till följd av koralltillväxt (som ju förbrukar kalcium o kh i samma relation 1/1). MEN, eftersom man inte kan tillsätta hur mkt som helst av kalkvatten, som Lasse med flera skriver, då det höjer PH värdet för mkt o för snabbt, så har metoden en begränsning. Vid snabb koralltillväxt räcker sällan kalkvatten för att upprätthålla Ca och KH på rätt nivåer.  Och, hur kan då kalkvatten tillföra karbonater, dvs höja den sanna karbonathårdheten då den ju inte innehåller ngr karbonater i sig? Jo, genom de hydroxidjoner som kalkvatten innehåller. OH-jonerna kommer så fort dom åker ner i akvarievattnet, göra så att befintliga H2CO3-joner går över som HCO3, och när H2CO3 då sjunker kommer CO2(aq) sjunka, och när CO2(aq) sjunker så kommer när jämnvikt försöker återställas med luften, motsvarande mängd NYA CO2 molekyler från luften att dras ner till vattnet. Så man kan enkelt säga: Karbonaterna som kalkvattnet tillför kommer ifrån luftens CO2.!. Därför tillför kalkvatten både Ca och karbonater (dessutom i relationen 1/1).    Lösligheten för calciumhydroxid är ett annat problem., den är mkt låg, cirka 1.6g/ liter (tror jag, skriver ur minnet, kan va fel på nån tiondel kanske). MEN, genom att då i sötvattensdunken där man blandar sitt kalkvatten, tillföra ättika, dvs surgöra vattnet lite, så kan man tvinga kvar Ca(OH)2 att till större del stanna kvar i lösning som lösta Ca o OH-joner. Annars händer nämligen det Lasse skriver om: Med tiden i en kalkvattenbehållare så kommer luftens CO2 lösa ner sig i vattnet som ett uttryck för CO2-jämnviktssträvan mellan luften och vattnet i dunken. När denna CO2 löses ner, så bildar den som vanligt en viss mängd kolsyra, H2CO3. Men de lösta hydroxidjonerna kommer som jag skrev ovan, direkt att ta upp vätejoner från den bildade kolsyran och omvandla den till CO3-joner...men eftersom vi nu i samma vatten har en extremt hög halt av calciumjoner, så kommer det bildas av de nybildade CO3-jonerna och de lösta Ca-jonerna en fällning av CaCO3...dvs en del av kalkvattnet förbrukas alltså  o fäller ut som kalk, o detta kalk löses inte tillbaks (då som lasse skriver, kalk löses inte upp förrän man kommer under pH 7.6 eller kanske ännu lägre enligt mig , då vi pratar mon calcit..enligt uppgifter jag har pH 7.2...kan vi diskutera i en annan tråd:-)). Nåväl, men genom att då tillsätta lite ättika, dvs vätejoner till vattnet, så kommer en del hydroxidjoner förhindras att "omvandla" H2CO3 till CO3, och man minskar spontanbildning av kalk i kalkvattenbehållaren, o därmed ökar man kalkvattnets "styrka", alltså innehåll av lösta calcium och hydroxidjoner. Med inte alltför mkt sps-koraller kanske man i vissa fall med denna metod kan upprätthålla Ca/KH nivåerna utan att tillgripa Ballings metod eller kalkreaktor. Men som sagt, oftast räcker det inte i alla fall, för dom flesta av oss idag har ju mkt stenkoraller, och där blir det tufft även om man använder "ättika"-metoden i sitt kalkvatten.    Jag tror dom flesta idag som överhuvudtaget använder kalkvatten, har det mest för att hjälpa kalkreaktorn eller Ballingmetoden lite på traven, samt att höja akvariets pH värde ngt.   Så Till sist: Hur kan kalkvatten höja akvariets pH!???...det höjer ju KH lika mkt som Ca, och KH styr i sin tur pH....borde vi inte efter ny jämnvikt få samma pH i vattnet oavsett om vi höjer KH med kalkvatten eller med Balling osv? Svaret är: JA, OM vi hade haft fullständig jämvikt mellan luften o karets CO2-nivåer så skulle kalkvatten INTE påverka pH i akvariet ett dugg så länge vi håller samma KH. Dvs det är ointressant ur pH synpunkt(OM total jämnvikt råder mellan luft o vatten alltså) med vilken metod vi höjer KH, så länge vi höjer KH lika mkt. MEN, eftersom kalkvatten kommer tillfälligt dra undan en del CO2(aq) ur karet så får vi en initial pH-stegring när vi tillför kalkvatten, OCH eftersom total jämvikt mellan karets vatten o luften ALDRIG råder, utan bara en strävan ditåt, så kommer bruk av kalkvatten innebära att vi ligger lite lite lägre i CO2(aq) hela tiden än om man inte kör med kalkvatten, vilket i sin tur såklart  höjer pH värdet. Det betyder å andra sidan att rent teoretiskt skulle man med tillräcklig genomlutning HELT kunna häva den pH-höjande effekt som kalkvatten innebär, för det är alltså inte primärt tillförseln av OH som är orsaken till att kalkvatten höjer pH-värdet, utan en sänkning av CO2(aq), pgr av att jämnvikten aldrig helt hinner med. Detta stämmer bra, för jag har själv mätt fram att ju mer genomluftning, bra skumning man har, desto mindre pH höjande effekt har kalkvatten, och vid teoretiskt tillräckligt kraftig genomlyftning/skumning, så påverkar alltså kalkvatten pH värdet ingenting, så länge vi har ett konstant KH-värde. Men OBS, så ni inte missförstår, vi lyckas aldrig i ett akvarium med denna total jämnvikt mellan luften o vattnets CO2 nivåer, så beroende på hur mkt genomluftning vi har, respektive kvaliten på inomhusluften, så kommer kalkvatten höja pH olika mkt i olika akvarium.    /Jonas  
  • Tritons Lani led
   Är det någon som har Tritons Lani led ? Vad tycker ni om dessa ?   Finns det någon butik  Sverige som säljer dem ?
  • Hinna på vattenytan
   Ha ha, tack för den metaforen @Lasse;_)....kanske den finaste komplimang jag fått;-)
  • Äntligen Manet akvarium
   Nu är Manet burken igång.
   Super smart & enkel teknik för att ha vackra slemmisar. Börjar försiktigt med 3st Vitprickiga Lagun Maneter från Australien.

   Finns massor av olika färger & storlekar på akvarium slemmisar.
   Även i sötvatten & dödligt giftiga rovmaneter.
   Ny revolutionerande akvarie teknik har gjort det möjligt att enkelt ha ömtåliga Maneter.

   Stora Hajar, Rockor & Delfiner är ej längre "publik magneter" på världens offentliga akvarier/zoo.
   Manet utställningar har blivit den nya hypen/attraktionen på offentliga akvarier, worldwide...

   Bra böcker & forum:

   http://jellyfishkeepers.com/
  • Ordet är fritt, bara det nästan har kontakt med salt
   Nu tar jag mig en tequila med citron och salt, skål Hahaha salt kom med då platsar det här Hoppas alla har en underbar helg.    
 • Upcoming Events

  No upcoming events found
 • Who's Chatting

  There are no users currently in the chat room